Matemat k e t m nde kar kat r kullanimi
Download
1 / 53

- PowerPoint PPT Presentation


 • 542 Views
 • Updated On :

MATEMATİK EĞİTİMİNDE KARİKATÜR KULLANIMI. FADİME ASLAN BUKET ÖRNEK ÖZGE KURU M.YİĞİT ATICI SUZAN YILDIZ. Eğitim; bireyin davranışlarında, yaşantısından yararlanarak olumlu değişmeler meydana getirme sürecidir. Bir başka deyişle bireye olumlu davranışlar kazandırma sürecidir. .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - clarice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Matemat k e t m nde kar kat r kullanimi
MATEMATİK EĞİTİMİNDE KARİKATÜR KULLANIMI

 • FADİME ASLAN

 • BUKET ÖRNEK

 • ÖZGE KURU

 • M.YİĞİT ATICI

 • SUZAN YILDIZ


Matematik egitiminde karikat r kullanimi

Eğitim; bireyin davranışlarında, yaşantısından yararlanarak olumlu değişmeler meydana getirme sürecidir. Bir başka deyişle bireye olumlu davranışlar kazandırma sürecidir.


Matematik egitiminde karikat r kullanimi

Karikatür ; “Caricare” İtalyanca bir kelime olup insanın ve eşyanın abartılarak çizilmesi, komik şekilde çizilerek çizgide mizah yapma olayıdır.


Kar kat r e tler
KARİKATÜR ÇEŞİTLERİ

Karikatürler farklı biçimlerde tanımlandıkları gibi biçimsel açıdan, yapısal açıdan ve hazırlanış amacına bağlı olarak farklı sınıflandırmalara da tabi tutulabilmektedir. Bu sınıflandırmalardan ilki şöyledir ;


Matematik egitiminde karikat r kullanimi

1.Politik Karikatürler :Güncel olaylar üzerine görsel bir yansıma ortaya konan yalnızca mizahî olmaktan öte hicivi de içeren karikatürlerdir.

2.Esprili-Komik Karikatürler: Genellikle bireyleri hicivsel olarak ele almak yerine insan tipleri ya da topluluklarıyla alay eden karikatürlerdir.


Matematik egitiminde karikat r kullanimi

3.Açıklayıcı-Aydınlatıcı KarikatürlerBu tür karikatürler öğrenme materyalleri ya da reklamlar ile bağlantılı olarak kullanılan onlara ilişkin önemli noktaları açıklayan yapıdadır. Eğitsel bir metni ya da reklamı güçlendirmek için gerekli olan süreçlerin görsel temsillerini sağlarlar.


Matematik egitiminde karikat r kullanimi

Uslu ise ifade tarzı, tekniği ve kurgu-yapı özelliklerine göre bir sınıflandırma yapmıştır;


Matematik egitiminde karikat r kullanimi

I. İfade Tarzına Göre özelliklerine göre bir sınıflandırma yapmıştır;

 • Yazılı Karikatürler : Daha çok günlük gazetelerde yayınlanan geniş kitleleri hedefleyen ve çizgilerin yazılarla desteklendiği karikatürlerdir.

 • Yazısız (grafik-ciddi) Karikatürler : Uluslararası dil olma özelliği ve sanatsal kaygı taşıyan yazının mümkün olan en az yada hiç yer almadığı karikatürlerdir.


Matematik egitiminde karikat r kullanimi

II. Tekniğine Göre özelliklerine göre bir sınıflandırma yapmıştır;

 • Renkli Karikatürler : Yazı ve çizgilerin kuru, pastel, guaj vb. boyalar ile renklendirerek sunulduğu karikatürlerdir.

 • Siyah-Beyaz Karikatürler : Beyaz zemin üzerinde siyah çini mürekkebi kullanılarak üretilen karikatürlerdir.


Matematik egitiminde karikat r kullanimi

III. Kurgu-Yapı Özelliğine Göre özelliklerine göre bir sınıflandırma yapmıştır;

 • Tek Kare Karikatürler : Esprinin tek bir karede anlatıldığı karikatürlerdir.

 • Bant Karikatürler : Belirli mekanların, tiplerin bulunduğu seri olarak çizilen bir olay örgüsü içeren karikatürlerdir biçiminde sıralanabilir.


Matematik egitiminde karikat r kullanimi

Genel olarak karikatürlerin matematik ile etkileşimden doğan ve yazarların bakış açısına göre düzenlenen yeni bir sınıflandırma yapılmıştır;


Matematik egitiminde karikat r kullanimi

1. Eğlence ve Dikkat Çekme Yönü Öne Çıkan Karikatürler

Bu tür karikatürler genellikle matematiğe ve matematikçilere karşı var olan düşüncelerin, yargıların daha çok abartılı halleri ve hiciv edilebilecek yönlerinin işlendiği karikatürlerdir. Güldürme ve eğlendirme amacı ön plandadır.


Matematik egitiminde karikat r kullanimi

Aniden oluşan bir mucize Karikatürler

İkinci aşamada daha açık olman gerekmiyor muydu?


Matematik egitiminde karikat r kullanimi

2. Tartışma, Beyin Fırtınası, Araştırma ve Düşündürme Yönü Öne Çıkan Karikatürler

(a) Hiciv ve Düşündürme Yönü Öne Çıkan Karikatürler

Bu karikatürlerle öğrencilere kısa süreli beyin jimnastiği yaptırılabilir. Ayrıca karikatürlerde yer alan hicvin öğretmen figürleri ile matematiğe yönelik bireysel düşüncelerini açığa çıkarmada öğretmenlere yardımcı olabilir.


Matematik egitiminde karikat r kullanimi

(b) Kavram Karikatürleri Düşündürme Yönü Öne Çıkan Karikatürler

Günlük olayları içeren karikatür stilindeki resimler olup bilimsel konulara alternatif bir bakış açısı öne sürer ve karakterleri birbirleri ile tartışmaya davet eder.


Matematik egitiminde karikat r kullanimi

EĞİTİMDE KARİKATÜRÜ NİÇİN KULLANMALIYIZ? Düşündürme Yönü Öne Çıkan Karikatürler

  Eğitim insanın tüm yaşamı boyunca devam eden bir olgudur. Eğitimin amacına ulaşmasında bir çok unsurun yanı sıra kullanılan araç ve gereçler büyük önem taşır. Yeterince anlaşılamamış olsa da karikatür sanatı eğitim sürecinde çok önemli bir yere sahiptir.


Matematik egitiminde karikat r kullanimi

1. Düşündürme Yönü Öne Çıkan Karikatürler İnsanı eleştirmek, düşündürmek ve güldürmek gibi işlevleri bulunan karikatürün temelinde insanın ve toplumun eğitimi yatmaktadır.Bütün bunları mizah yoluyla yapmak ise karikatürün büyülü gücüdür. 


Matematik egitiminde karikat r kullanimi

2. Düşündürme Yönü Öne Çıkan Karikatürler Çocuklar sürekli eğlence arayışı içindedirler. Çünkü gülmek ve eğlenmek onların en önemli gereksinimlerinden biridir. Bu nedenle, karikatür mizahi yönü sayesinde çocukların ilgisini çeken bir sanat dalıdır.


Matematik egitiminde karikat r kullanimi

3. Düşündürme Yönü Öne Çıkan Karikatürler Çocukların ilgi süresi çok kısıtlıdır. Derslerde dikkatleri çabuk dağılır, çabuk sıkılırlar. Ama dersin karikatürle işlenmesi onların sıkılmalarını engelleyecek ve daha uzun süre konsantre olmalarını sağlayacaktır. Aynı zamanda o dersi sevmelerinde de önemli katkısı olacaktır.


Matematik egitiminde karikat r kullanimi

4. Düşündürme Yönü Öne Çıkan Karikatürler Karikatürdeki espriyi bulmaya, anlamaya çalışmak çocuklar için bir bulmacanın çözülmesi ya da yeni bir şeylerin keşfedilmesi anlamına gelir. Öğrenciler, espriyi anlamak için zihinsel bir etkinlik göstereceklerdir.


Matematik egitiminde karikat r kullanimi

5. Düşündürme Yönü Öne Çıkan Karikatürler Karikatür yoruma açık bir sanattır. Böylece öğrencilerin karikatüre bakış açısı farklı olabilecek ve aynı konuda farklı yorumlar ortaya çıkabilecektir.


Matematik egitiminde karikat r kullanimi

6. Düşündürme Yönü Öne Çıkan Karikatürler Öğrencilerin bir karikatürü inceledikten sonra, onunla ilgili yorum yapmaya çalışmaları ifade güçlerini geliştirir.


Matematik egitiminde karikat r kullanimi

7. Düşündürme Yönü Öne Çıkan Karikatürler Karikatür her derste ve her konuda yararlanılabilecek bir araçtır. Çünkü karikatür insanı ve yaşamı konu alır. Hayat Bilgisi, Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve diğer tüm derslerde karikatürden yararlanılabilir.


Matematik egitiminde karikat r kullanimi

8. Düşündürme Yönü Öne Çıkan Karikatürler Konuların işlenişinde, ağırlıklı olarak görme duyusuna hitap eden, zihinsel çabayı gerektiren bir eğitim etkinliği gerçekleşeceği için öğrenme kalıcı olacaktır.

9. Karikatür sayesinde çocuğun muhakeme gücü gelişir. Olaylar arasında daha kolay neden-sonuç ilişkisi kurabilir hale gelir.


Matematik egitiminde karikat r kullanimi

10. Düşündürme Yönü Öne Çıkan Karikatürler Karikatür, çocuğun çevresini ve içinde yaşadığı toplumu daha iyi tanımasına yardımcı olur. 

11. Çocuğun toplumsal olaylara bakış açısını geliştirir, bilinçlenmesini sağlar.


Matematik egitiminde karikat r kullanimi

12. Düşündürme Yönü Öne Çıkan Karikatürler Karikatür eleştiriye dayalı bir sanattır. Öğrencilerin eleştirme, eleştiriye açık olma, özeleştiri yapabilme, sorunları görebilme ve bu sorunlar için çözüm üretebilme gibi davranışlar kazanmasına önemli katkıda bulunur.


E t mde kar kat r nasil kullanmaliyiz
EĞİTİMDE KARİKATÜRÜ NASIL KULLANMALIYIZ? Düşündürme Yönü Öne Çıkan Karikatürler

Burada amacımız karikatürü eğitimde etkin bir araç olarak kullanabilmektir. Bunun için de en önemli görev öğretmenlere düşmektedir.


Matematik egitiminde karikat r kullanimi

Öğretmen Nelere Dikkat Etmelidir? Düşündürme Yönü Öne Çıkan Karikatürler

 • Öğretmen öncelikle karikatür sanatını iyi bilmeli ve yakından takip etmelidir.

 • Karikatüre ulaşabileceği kaynaklar konusunda bilgi sahibi olmalıdır.

 • Zengin bir karikatür arşivine sahip olmalıdır.


Matematik egitiminde karikat r kullanimi


Matematik egitiminde karikat r kullanimi


Matematik egitiminde karikat r kullanimi

belirlemelidir.Matematik öğretiminde hangi tür karikatürler ne şekilde ve ne amaçla kullanılabilir?”


Matematik egitiminde karikat r kullanimi


Matematik egitiminde karikat r kullanimi


Matematik egitiminde karikat r kullanimi


Matematik egitiminde karikat r kullanimi


Matematik egitiminde karikat r kullanimi


Sonu olarak
SONUÇ OLARAK; kullanılması öğrencilerin matematik kaygısını azaltmakta ve matematiği daha ilginç kılmaktadır.

Öğrenmeye dönük motivasyonu arttırmada, matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirilmesinde, matematiğe karşı duyulan korku ve kaygıların azaltılmasında karikatürler etkili bir biçimde kullanılabilir…


Matematik egitiminde karikat r kullanimi

BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ… kullanılması öğrencilerin matematik kaygısını azaltmakta ve matematiği daha ilginç kılmaktadır.

 • BİZİ DİNLEMEK İÇİN SINIFTA YER ALDIĞINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ.