Download
fen ve teknoloj e t m nde laboratuvarin nem ve deneyler n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FEN VE TEKNOLOJİ EĞİTİMİNDE LABORATUVARIN ÖNEMİ VE DENEYLER PowerPoint Presentation
Download Presentation
FEN VE TEKNOLOJİ EĞİTİMİNDE LABORATUVARIN ÖNEMİ VE DENEYLER

FEN VE TEKNOLOJİ EĞİTİMİNDE LABORATUVARIN ÖNEMİ VE DENEYLER

344 Views Download Presentation
Download Presentation

FEN VE TEKNOLOJİ EĞİTİMİNDE LABORATUVARIN ÖNEMİ VE DENEYLER

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FEN VE TEKNOLOJİ EĞİTİMİNDE LABORATUVARIN ÖNEMİ VE DENEYLER

 2. Bir liken bilmecesi…

 3. Okudum unuttum, Gördüm hatırladım, Yaptım öğrendim. (Konfiçyüs)

 4. Fen ve teknoloji öğretiminde laboratuvar çalışması * Soru sormakla başlar ?????? *Araştırma yapma

 5. Problem belirleme ve Gözlem yapma

 6. Gözlem sonuçlarnı inceleme Hipotez kurma

 7. Deney yapma ve laboratuvar araç gereçlerini kullanma

 8. Verileri toplayıp ,analiz etme

 9. Analiz sonuçları ile Genellemelere varma

 10. Laboratuvar çalışmasının amaçları

 11. Doğrulama mantar Ca-sandoz tablet

 12. Tümevarım becerileri

 13. Teknik beceriler

 14. Bilişsel süreç becerileri

 15. Buluş,Yaratıcılık ,Psikomotor becerileri

 16. Öğrencilerin Doğaya ve Canlılara karşı olumlu tutumlar geliştirmesini sağlamak

 17. Günlük yaşamda kullanılabilirliği

 18. İletişim ve interpersonel becerilerinin gelişimini sağlama

 19. Okul idaresinin sorumlulukları Güvenli bir deneysel çalışmanın yapılabileceği laboratuarın sağlanması

 20. Okul idaresinin sorumlulukları Kimyasal maddelerin saklanacağı uygun depo,dolap sağlanması

 21. Okul idaresinin sorumlulukları Deneysel çalışmalar için gerekli donanımı sağlama;

 22. Öğretmenin sorumlulukları Yangın söndürme ve ilk yardım konularında yeterli bilgi ve donanıma sahip olmalı

 23. Öğretmenin sorumlulukları Öğrencilere laboratuvar çalışmalarında gerekli araç –gereç bilgisi verilmeli

 24. Öğretmenin sorumlulukları Kimyasal maddelerin kullanım sıralarına dikkat edilmeli

 25. Öğretmenin sorumlulukları Kimyasal maddelerin alev alma ve uçuculuk özelliklerine göre saklanması

 26. Öğretmenin sorumlulukları Kimyasal maddeleri depolanma koşulları

 27. Öğretmenin sorumlulukları Alev alabilen maddeleri ısıtma işlemlerinde dikkatli olma

 28. Öğretmenin sorumlulukları Deney başlamadan önce laboratuvar ve insan güvenliği açısından gerekli önlemleri alma

 29. FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE DENEYLER

 30. Deney : Bilinmeyen bir şeyi bulmak, bir varsayımı sınamak amacıyla yapılan işlemlere denir.

 31. Deneylerle öğretim yapmanın amaçları • Deneyim kazandırmak • Bilimsel süreçler geliştirmesini sağlamak • Bilimin deneysel yöntemini öğretmek • Deney becerilerini geliştirmek

 32. Bilimsel Süreç Becerileri • TEMEL SÜREÇLER • Gözlem • Ölçme • Sınıflama • Verileri kaydetme • Sayı ve uzay ilişkileri kurma

 33. NEDENSEL SÜREÇLER • Önceden kestirme • Değişkenleri belirleme • Verileri yorumlama • Sonuç çıkarma

 34. DENEYSEL SÜREÇLER • Hipotez kurma • Verileri kullanma ve model oluşturma • Deney yapma • Değişkenleri değiştirme ve kontrol etme • Karar verme

 35. Temel pire üzerinde bir deney yapmak için deney setini hazırlamıştır. Pireye zıpla diye komut verirken pirenin zıpladığını gözlemiş ve bazı notlar almıştır. Daha sonra pirenin bir bacağını koparmış ve pireye zıpla dediğinde pirenin zor da olsa zıpladığını görmüştür. Daha sonra Temel pirenin ikinci bacağını da koparmış ve pireye zıpla dediğinde pirenin zıplayamadığını gözlemlemiştir. Bunun üzerine temel deney sonucunu şöyle açıklamıştır:”Pirenin iki bacağı koparıldığında duyma duyusu kaybolur.”

 36. İşleme özgü (operasyonel) tanımlama • Bir deneydeki belirli bir değişkenin ne olduğunu kesin olarak belirtmek çin kullanılır. • Soru :Egzersiz kalp atış sayısını nasıl etkiler?

 37. Değişkenleri Tanımlama ve Kontrol Etme • Değişkenleri tanımlamak, deneyi etkileyebilecek bütün etkenleri ifade etmektir.

 38. ETKİNLİK:Hangisi önce iletir? • Araç ve Gereçler • Metal kaşık, tahta kaşık ,cam çubuk • Plastik çubuk veya kaşık • Beherglas, sıcak su • Termometre,katı yağ • Boncuk

 39. DENEY TÜRLERİ Kapalı Deneyler (Tümdengelim Yaklaşımı) Konu ile ilgili bilgi, kavram, teori ve yasaların önce derste öğretilip daha sonra bu bilgilerin deney yoluyla öğrenciye ispatlanması esasına dayanır.

 40. ÜSTÜNLÜKLERİ • Öğrencinin, bir deney yürütmede ihtiyaç duyduğu pratik ve becerilerin gelişmesine yardım eder. • Öğrenci fen bilimlerinin temel prensip ve yasalarını deneyerek ispatlama olanağına sahip olur. • Bilimsel süreç becerilerini kazanır.

 41. SINIRLILIKLARI • Öğrencilerin özel yeteneklerinin gelişmesini sınırlar. • Buluş yoluyla öğrenme yaklaşımına uygun değildir. • Başarılı öğrenciler açısından sıkıcıdır. • Araç gereç sıkıntısı yaşanır.

 42. Problem :Kimyasal reaksiyonlarda kütlenin korunumu prensibi • ARAÇ GEREÇLER • Erlen • Ca sandoz tablet • Mantar tıpa • Terazi

 43. Mantar tıpa Ca-san doz tablet

 44. Kapalı uçlu deneyde yeni bir şey bulunmuş olmuyor. Bir şeyin genel kurala uygun olup olmadığı hakkında bir sonuca varılır.

 45. AÇIK UÇLU DENEYLER

 46. AÇIK UÇLU DENEYLER • Bu tür deneylerde öğrenciye sadece deneyin amacı ve deneyde kullanılabilecek araç ve gereçler verilir.deneyin nasıl yapılacağı,verilerin kaydedilmesi,analizi ve sonucu öğrenciden istenir.

 47. DENEY 1

 48. DENEYİN ADI: sigaradaki zararlı maddeleri görmek ister misiniz? DENEYİN AMACI: sigaradaki zararlı maddelerin gözlenmesi DENEYDE KULLANILACAK ARAÇ VE GEREÇLER:*Boş plastik şişe *yanan sigara *pipet *delikli mantar tıpa