innbyggerunders kelsen 2013 innbyggerdel grafikkrapport midt norge n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Innbyggerundersøkelsen 2013 Innbyggerdel Grafikkrapport Midt-Norge PowerPoint Presentation
Download Presentation
Innbyggerundersøkelsen 2013 Innbyggerdel Grafikkrapport Midt-Norge

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 174

Innbyggerundersøkelsen 2013 Innbyggerdel Grafikkrapport Midt-Norge - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Innbyggerundersøkelsen 2013 Innbyggerdel Grafikkrapport Midt-Norge. Innhold. 1. Om undersøkelsen. Om undersøkelsen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Innbyggerundersøkelsen 2013 Innbyggerdel Grafikkrapport Midt-Norge' - cliff


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
om unders kelsen1
Om undersøkelsen
 • Målet med innbyggerundersøkelsen er å innhente kunnskap om hvor fornøyde innbyggerne og brukerne er med det offentlige velferdstilbudet. Undersøkelsen skal gi politikere og regjering, departementer og etater, fylkeskommuner og kommuner oversikt og kunnskap de kan bruke både i planlegging og prioritering av kvalitets- og utviklingsarbeid i virksomhetene. Innbyggerundersøkelsen skal ikke erstatte virksomhetenes egne brukerundersøkelser, men supplere disse og gi økt kunnskap og bedre oversikt på tvers av tjenester.
 • Det er full åpenhet rundt alle resultater, data, metodikk og spørreskjemaer, og alle data er tilgjengelige på www.difi.no (se innbyggerundersøkelsen).
 • Undersøkelsen i 2012-13 er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag for Difi.
 • Undersøkelsens målgruppe er den norske befolkningen fra 18 år eller eldre. 30 000 tilfeldig utvalgte nordmenn fikk tilsendt spørreskjema. Datainnsamlingen er gjennomført med postalt spørreskjema med mulighet for å svare elektronisk på internett (innlogging med brukernavn og passord). Feltarbeidet er gjennomført i perioden september 2012 – februar 2013. Utvalget for undersøkelsen (adresselistene) er hentet fra folkeregisteret.
 • Grafikken i denne rapporten viser resultatene både i skår og prosentvis fordeling av svarene på svarskalaen. Skår er gjennomsnittet av alle svarene på skalaen (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) omregnet til en skår fra 0-100 der 0 tilsvarer -3 og 100 tilsvarer +3.
 • Aktuell målgruppe for denne rapporten: Midt-Norge
 • Antall gjennomførte intervju med aktuell målgruppe (for denne rapporten): 1534
 • Prosjektleder i Difi: John Nonseid
 • E-post: john.nonseid@difi.no.
 • Prosjektnummer i TNS Gallup: 12100287 /13100001
 • Konsulent i TNS Gallup: Thomas Karterud
 • E-post: thomas.karterud@tns-gallup.no
bo i kommunen1
Å boikommunen
 • Figuren viser totalskår pr. temaområde på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 lav/nøytral, 51-70 middels, 71-80 høy, 81-100 svært høy
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge
bo i kommunen natur og milj
Å boikommunen: Naturogmiljø
 • Figuren viser totalskåren for hele temaområdet og hvert enkelt spørsmål på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår
 • er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 890461
bo i kommunen natur og milj1
Å boikommunen: Naturogmiljø

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 890461
bo i kommunen kultur og idrett
Å boikommunen: Kultur ogidrett
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 890461
bo i kommunen kultur og idrett1
Å boikommunen: Kultur ogidrett
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 518558
bo i kommunen kultur og idrett2
Å boikommunen: Kultur ogidrett

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 518558
bo i kommunen kultur og idrett3
Å boikommunen: Kultur ogidrett

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 518558
bo i kommunen handel og service
Å boikommunen: Handel og service
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 518162
bo i kommunen handel og service1
Å boikommunen: Handel og service

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 518162
bo i kommunen arbeid og utdanning
Å bo i kommunen: Arbeid og utdanning
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 518401
bo i kommunen arbeid og utdanning1
Å boikommunen: Arbeidogutdanning

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 518401
bo i kommunen samferdsel
Å bo i kommunen: Samferdsel
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 523367
bo i kommunen samferdsel1
Å boikommunen: Samferdsel

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 523367
bo i kommunen s amferdsel
Å boikommunen: Samferdsel

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 523367
bo i kommunen samferdsel2
Å boikommunen: Samferdsel

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 523367
bo i kommunen renovasjon
Å bo i kommunen: Renovasjon
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 524286
bo i kommunen renovasjon1
Å boikommunen: Renovasjon

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 524286
bo i kommunen oppvekst
Å bo i kommunen: Oppvekst
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 522245
bo i kommunen oppvekst1
Å boikommunen: Oppvekst

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 522245
bo i kommunen pleie og omsorg
Å bo i kommunen: Pleie og omsorg
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 523400
bo i kommunen pleie og omsorg1
Å boikommunen: Pleieogomsorg

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 523400
bo i kommunen fastlege og legevakt
Å bo i kommunen: Fastlege og legevakt
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 522083
bo i kommunen fastlege og legevakt1
Å boikommunen: Fastlege og legevakt

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 522083
bo i kommunen trygghet
Å bo i kommunen: Trygghet
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller utrygt, 51-70 delvis trygt, 71-80 trygt, 81-100 svært trygt.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 526070
bo i kommunen trygghet1
Å boikommunen: Trygghet

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 526070
bo i kommunen informasjon og service fra kommunen
Å bo i kommunen: Informasjon og service fra kommunen
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller vanskelig, 51-70 delvis lett, 71-80 lett, 81-100 svært lett.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 525839
bo i kommunen informasjon og service fra kommunen1
Å boikommunen: Informasjon og service fra kommunen

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 525839
bo i kommunen informasjon og service fra kommunen2
Å boikommunen: Informasjon og service fra kommunen

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 525839
bo i kommunen kommunen alt i alt
Å bo i kommunen: Kommunen alt i alt
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. «Innbyggernes inntrykk totalt» er en indeks eller gjennomsnittet av de tre spørsmålene om tilfredshet alt i alt, om å oppfylle forventninger, og om nærhet til ideal.
 • Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 527056
bo i kommunen kommunen alt i alt1
Å bo i kommunen: Kommunen alt i alt
 • Figuren viser totalskår pr. temaområde på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 lav/nøytral, 51-70 middels, 71-80 høy, 81-100 svært høy.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 527056
slide36

Å bo i kommunen: Kommunen alt i alt

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 527056
slide37

Å bo i kommunen: Kommunen alt i alt

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 527056
slide38

Å bo i kommunen: Kommunen alt i alt

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 527056
slide39

Å bo i kommunen: Kommunen alt i alt

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 527056
slide40

Å bo i kommunen: Kommunen alt i alt

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 527056
kommunens tjenester
Kommunenstjenester
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 526245
kommunens tjenester1
Kommunenstjenester
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 526245
kommunens tjenester2
Kommunenstjenester

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 3790312
kommunens tjenester3
Kommunenstjenester

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 526245
kommunens tjenester4
Kommunenstjenester

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 526245
fylkeskommunens tjenester
Fylkeskommunenstjenester
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 521816
slide48

Fylkeskommunenstjenester

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 521816
kommunens og fylkeskommunens tjenester
Kommunensogfylkeskommunenstjenester
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. «Innbyggernes inntrykk totalt» er en indeks eller gjennomsnittet av de tre spørsmålene om tilfredshet alt i alt, om å oppfylle forventninger, og om nærhet til ideal.
 • Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 527002
slide50

Kommunensogfylkeskommunenstjenester

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 527002
slide51

Kommunensogfylkeskommunenstjenester

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 527002
slide52

Kommunensogfylkeskommunenstjenester

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 527002
kommunepolitikerne
Kommunepolitikerne
 • Figuren viser totalskår pr. temaområde på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 lav/nøytral, 51-70 middels, 71-80 høy, 81-100 svært høy.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 512582
slide55

Kommunepolitikerne

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 512582
slide56

Kommunepolitikerne

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 512582
slide57

Politisk deltakelse

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 512973
slide58

Partipreferanser

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 512215
slide59

Bo i kommunen om 3 år

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 513259
slide60

Tilhørighet

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 515100
bo i norge1
Å boi Norge
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 514111
slide63

Å boi Norge

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 514111
slide64

Å boi Norge

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 514111
bo i norge2
Å boi Norge
 • Figuren viser totalskår pr. temaområde på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 lav/nøytral, 51-70 middels, 71-80 høy, 81-100 svært høy.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge
bo i norge trygghet for trygderettigheter
Å boi Norge: Trygghet for trygderettigheter
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller utrygg, 51-70 delvis trygg, 71-80 trygg, 81-100 svært trygg.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 510444
bo i norge trygghet for trygderettigheter1
Å boi Norge: Trygghet for trygderettigheter

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 510444
bo i norge samferdsel
Å boi Norge: Samferdsel
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 510150
bo i norge samferdsel1
Å boi Norge: Samferdsel

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 510150
bo i norge sikkerhet
Å boi Norge: Sikkerhet
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 513512
bo i norge sikkerhet1
Å boi Norge: Sikkerhet

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 513512
bo i norge myndighetens h ndtering og forebygging av ulykker og katastrofer
Å boi Norge: Myndighetens håndtering og forebygging av ulykker og katastrofer
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 513909
bo i norge myndighetens h ndtering og forebygging av ulykker og katastrofer1
Å boi Norge: Myndighetens håndtering og forebygging av ulykker og katastrofer

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 513909
slide74

Å bo i Norge - Myndighetenes ivaretakelse av oppgaver: arbeidsmiljø, forbrukerrettigheter, personvern, strålefare og medisiner

 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 525412
slide75
Å bo i Norge - Myndighetenes ivaretakelse av oppgaver: arbeidsmiljø, forbrukerrettigheter, personvern, strålefare og medisiner

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 525412
slide76

Å bo i Norge - Myndighetenes ivaretakelse av oppgaver: minoriteter, integrering, likestilling, funksjonshemmede, barn og unge.

 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 524990
slide77
Å bo i Norge - Myndighetenes ivaretakelse av oppgaver: minoriteter, integrering, likestilling, funksjonshemmede, barn og unge.

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 524990
slide78

Å bo i Norge - myndighetenes ivaretakelse av oppgaver: kriminalitet, korrupsjon, trygghet, og ulovlig innførsel

 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 526051
slide79
Å bo i Norge - myndighetenes ivaretakelse av oppgaver: kriminalitet, korrupsjon, trygghet, og ulovlig innførsel

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 526051
slide80

Å bo i Norge - Myndighetenes ivaretakelse av oppgaver: ressursforvaltning, energiforsyning og forurensning.

 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 526144
slide81
Å bo i Norge - Myndighetenes ivaretakelse av oppgaver: ressursforvaltning, energiforsyning og forurensning.

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 526144
slide82

Å bo i Norge - Myndighetenes ivaretakelse av oppgaver: kulturminner og naturforvaltning

 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 523187
bo i norge myndighetenes ivaretakelse av oppgaver kulturminner og naturforvaltning
Å bo i Norge - Myndighetenes ivaretakelse av oppgaver: kulturminner og naturforvaltning

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 523187
bo i norge korrupsjon
Å boi Norge: Korrupsjon
 • Figuren viser totalskår pr. temaområde på en skala fra 0 til 100. En høy skår tilsier at man tror at korrupsjon finner sted, mens en lav skår tilsier at man ikke tror at korrupsjon finner sted.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 506262
bo i norge korrupsjon1
Å boi Norge: Korrupsjon

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100. En høy skår tilsier at man tror at korrupsjon finner sted, mens en lav skår tilsier at man ikke tror at korrupsjon finner sted.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 506262
slide86

Å bo i Norge: Selvbetjeningsløsninger, innsyn og kommunikasjon

 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 525258
bo i norge selvbetjeningsl sninger innsyn og kommunikasjon
Å bo i Norge: Selvbetjeningsløsninger, innsyn og kommunikasjon

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 525258
bo i norge alt i alt
Å boi Norge: Alt i alt
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. «Innbyggernes inntrykk totalt» er en indeks eller gjennomsnittet av de tre spørsmålene om tilfredshet alt i alt, om å oppfylle forventninger, og om nærhet til ideal.
 • Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 527754
bo i norge alt i alt1
Å boi Norge: Alt i alt
 • Figuren viser totalskår pr. temaområde på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 lav/nøytral, 51-70 middels, 71-80 høy, 81-100 svært høy.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 527754
bo i norge alt i alt2
Å boi Norge: Alt i alt

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 527754
bo i norge alt i alt3
Å boi Norge: Alt i alt

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 527754
bo i norge alt i alt4
Å boi Norge: Alt i alt

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 527754
bo i norge alt i alt5
Å boi Norge: Alt i alt

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 527754
bo i norge alt i alt6
Å boi Norge: Alt i alt

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 527754
statens tjenester1
Statenstjenester
 • Figuren viser totalskåren for hele temaområdet og hvert enkelt spørsmål på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår
 • er: 0-50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 520495
statens tjenester2
Statenstjenester
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 520495
statens tjenester3
Statenstjenester
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 520495
statens tjenester4
Statenstjenester
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 520495
statens tjenester5
Statenstjenester

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 520495
statens tjenester6
Statenstjenester

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 520495
statens tjenester7
Statenstjenester

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 520495
statens tjenester8
Statenstjenester

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 520495
statens tjenester alt i alt
Statenstjenester: Alt i alt
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. «Innbyggernes inntrykk totalt» er en indeks eller gjennomsnittet av de tre spørsmålene om tilfredshet alt i alt, om å oppfylle forventninger, og om nærhet til ideal.
 • Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 519742
statens tjenester alt i alt1
Statenstjenester: Alt i alt

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 519742
statens tjenester alt i alt2
Statenstjenester: Alt i alt

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 519742
statens tjenester alt i alt3
Statenstjenester: Alt i alt

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 519742
politikerne p stortinget
PolitikernepåStortinget
 • Figuren viser totalskår pr. temaområde på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 lav/nøytral, 51-70 middels, 71-80 høy, 81-100 svært høy.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 524120
politikerne p stortinget1
Politikerne påStortinget

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 524120
politikerne p stortinget2
Politikerne på Stortinget

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 524120
p virke stortinget
Påvirke Stortinget
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 520792
kontakt og informasjon fra stortinget
KontaktoginformasjonfraStortinget
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 522878
politisk interesse
Politisk interesse

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 519855
slide115

Partipreferanser

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 522624
slide117

Holdninger til det offentlige: Påstander om det offentlige

 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller uenig, 51-70 delvis enig, 71-80 enig, 81-100 helt enig.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 518630
slide118

Holdninger til det offentlige: Påstander om det offentlige

 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller uenig, 51-70 delvis enig, 71-80 enig, 81-100 helt enig.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 518630
slide119

Holdninger til det offentlige: Påstander om det offentlige

 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller uenig, 51-70 delvis enig, 71-80 enig, 81-100 helt enig.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 518630
holdninger til det offentlige p stander om det offentlige
Holdninger til det offentlige: Påstander om det offentlige

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 518630
holdninger til det offentlige p stander om det offentlige1
Holdninger til det offentlige: Påstander om det offentlige

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 518630
holdninger til det offentlige p stander om det offentlige2
Holdninger til det offentlige: Påstander om det offentlige

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 518630
holdninger til det offentlige1
Holdninger til det offentlige

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 514801
slide124

Holdninger til det offentlige: Tillit til offentlige myndigheter

 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller liten tillit, 51-70 noe tillit, 71-80 stor tillit, 81-100 svært stor tillit.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 521247
holdninger til det offentlige tillit til offentlige myndigheter
Holdninger til det offentlige: Tillit til offentlige myndigheter

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 521247
holdninger til det offentlige tillit til offentlige myndigheter1
Holdninger til det offentlige: Tillit til offentlige myndigheter

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 521247
holdninger til det offentlige tillit til offentlige myndigheter2
Holdninger til det offentlige: Tillit til offentlige myndigheter

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 521247
erfaring med offentlige tjenester1
Erfaring med offentlige tjenester
 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 533107
erfaring med offentlige tjenester2
Erfaring med offentlige tjenester
 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 533107
erfaring med offentlige tjenester3
Erfaring med offentlige tjenester
 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 533107
erfaring med offentlige tjenester4
Erfaring med offentlige tjenester
 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 533107
erfaring med offentlige tjenester5
Erfaring med offentlige tjenester
 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 533107
erfaring med offentlige tjenester6
Erfaring med offentlige tjenester
 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 533107
erfaring med offentlige tjenester7
Erfaring med offentlige tjenester
 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 533107
erfaring med offentlige tjenester8
Erfaring med offentlige tjenester
 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 533107
erfaring med offentlige tjenester9
Erfaring med offentlige tjenester
 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 533107
erfaring med offentlige tjenester10
Erfaring med offentlige tjenester
 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 533107
erfaring med offentlige tjenester11
Erfaring med offentlige tjenester
 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 533107
erfaring med offentlige tjenester12
Erfaring med offentlige tjenester
 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 533107
erfaring med offentlige tjenester13
Erfaring med offentlige tjenester
 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 533107
erfaring med offentlige tjenester14
Erfaring med offentlige tjenester
 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 533107
erfaring med offentlige tjenester15
Erfaring med offentlige tjenester
 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 533107
klager og diskriminering1
Klager og diskriminering
 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 515415
klager og diskriminering2
Klager og diskriminering
 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 508355
digitalisering
Digitalisering
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 528019
digitalisering1
Digitalisering
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 533107
digitalisering2
Digitalisering
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 523832
digitalisering selvbetjeningsl sninger innsyn og kommunikasjon
Digitalisering: Selvbetjeningsløsninger, innsynogkommunikasjon
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 525258
digitalisering selvbetjeningsl sninger innsyn og kommunikasjon1
Digitalisering: Selvbetjeningsløsninger, innsynogkommunikasjon

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 525258
bakgrunn1
Bakgrunn
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 523921
bakgrunn2
Bakgrunn
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 527961
bakgrunn3
Bakgrunn
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 528098
bakgrunn4
Bakgrunn
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 529411
bakgrunn5
Bakgrunn
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 521634
bakgrunn6
Bakgrunn
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 533107
bakgrunn7
Bakgrunn
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 487776
bakgrunn8
Bakgrunn
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 533107
bakgrunn9
Bakgrunn
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 506694
bakgrunn10
Bakgrunn
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 511529
bakgrunn11
Bakgrunn
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 521989
bakgrunn12
Bakgrunn
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 50965
bakgrunn13
Bakgrunn
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 496126
bakgrunn14
Bakgrunn
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 498962
bakgrunn15
Bakgrunn
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 502868
bakgrunn16
Bakgrunn
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 517515
bakgrunn17
Bakgrunn

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 526644
bakgrunn18
Bakgrunn
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 525189
bakgrunn19
Bakgrunn
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 533107
bakgrunn20
Bakgrunn
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 533107
bakgrunn21
Bakgrunn
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Midt-Norge Populasjonsstørrelse: 533107