pripremna nastava i polaganje srtu nog ispita koordinatora u fazi projektovanja i izgradnje n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRIPREMNA NASTAVA I POLAGANJE SRTU ČNOG ISPITA KOORDINATORA U FAZI PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRIPREMNA NASTAVA I POLAGANJE SRTU ČNOG ISPITA KOORDINATORA U FAZI PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

PRIPREMNA NASTAVA I POLAGANJE SRTU ČNOG ISPITA KOORDINATORA U FAZI PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 223 Views
 • Uploaded on

PRIPREMNA NASTAVA I POLAGANJE SRTU ČNOG ISPITA KOORDINATORA U FAZI PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE. PRIPREMNA NASTAVA I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA. Predavači Saša Perišić, pomoćnik direktora inspekcije rada Mira Božić, uprava za bezbednost i zdravlje na radu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PRIPREMNA NASTAVA I POLAGANJE SRTU ČNOG ISPITA KOORDINATORA U FAZI PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

PRIPREMNA NASTAVA I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

Predavači

 • Saša Perišić, pomoćnik direktora inspekcije rada
 • Mira Božić, uprava za bezbednost i zdravlje na radu
 • Prof. dr Dragoslav Šumarac, predsednik inženjerske komore Srbije
slide3

PRIPREMNA NASTAVA I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

 • Sonja Stanković, načelnik građevinskog odeljenja opštine Vračar
 • mr Vladimir Marjanović, dipl. građ.ing., šef gradilišta mosta preko Ade
 • prof dr Aleksandar Petrović dipl.ing.arh., prodekan za nastavu Univerziteta Union, Fakulteta za menadžment nekretninama
 • PredragVladić, uprava za bezbednost i zdravlje na radu
slide4

PRIPREMNA NASTAVA I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

Pripremna nastava je organizovana u pet dana po osam časova.

Prva tri dana su zajednička predavanja.

Poslednja dva dana grupe koordinatora se odvajaju.

slide5

PRIPREMNA NASTAVA I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

Prva tri dana je opšti – zajednički deo predavanja koji obrađuje

 • Zakon o bezbednostii zdravljunaradu
 • Pravilnik o načinui postupkuprocenerizikanaradnommestui u radnojokolini
 • Uredba o Bezbednostii zdravljunaradunaprivremenim I pokretnimgradilištima
slide6

PRIPREMNA NASTAVA I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

 • Pravilnik o sadržaju elaborate o uređenju gradilišta
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova
 • Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu
slide7

PRIPREMNA NASTAVA I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

Koordinatori u fazi izvođenja radova poslednja dva dana slušaju predavanja o:

 • Pravilnik o preventivnimmeramazabezbedani zdrav rad prikorišćenjuopremezarad
 • Pravilnik o meramai normativimazaštitenaradunaoruđimazarad
 • Pravilnik o postupkupregledai ispitivanjaopremeza rad i ispitivanjauslovaradneokoline
pripremna nastava i polaganje stru nog ispita

Pravilnik o opštim merama zaštite na radu od opasnog dejstva električne struje u oblastima namenjenim za rad, radnim prostorijama I na radilištima,

 • Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan I zdrav rad pri korišćenju sredstava I opreme za ličnu zaštitu na radu,
 • Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan I zdrav rad pri izlaganju azbestu,
PRIPREMNA NASTAVA I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA
pripremna nastava i polaganje stru nog ispita1

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan I zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijam,

 • Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan I zdrav rad pri ručnom prenošenju tereta I
 • Zakon o planiranju I izgradnji
PRIPREMNA NASTAVA I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA
pripremna nastava i polaganje stru nog ispita2

Koordinatori u fazi projektovanja

poslednja dva dana imaju predavanja

o izradi Plana prevantivnih mera

PRIPREMNA NASTAVA I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA
slide12

PRIPREMNA NASTAVA I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

Sa malo primera iz prakse.

Organizovati predavanja na primeru virtuelnog gradilišta.

Predavanja su bazirana kao osvrt stručnjaka iz građevinske struke na bezbednost i zdravlje na radu.

slide14

PRIPREMNA NASTAVA I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

Nakon predavanja razjašnjene su tek pojedine dileme.

Na neka pitanja su dati polovični i nedovoljno jasni odgovori.

Kako se mogu predvideti sve opasnosti i štetnosti i utvrditi sve preventivne mere, ako u fazi projektovanja nije poznata tehnologija i način izgradnje objekta i koja sredstva za rad će se koristiti na gradilištu?

Otvorene su i neke nove dileme.

slide16

PRIPREMNA NASTAVA I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

Zašto je neophodno da veliki broj polaznika pripremne nastave ponovo polaže ispit koji su već, u većem delu, polagali za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu?

pripremna nastava i polaganje stru nog ispita6

POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

Stručni ispit se sastoji iz opšteh i posebnog dela.

Koordinatori u fazi izgradnje ceo ispit rade pismenim putem rešavanjem testa i rezultate ispita dobijaju neposredno po završenom ispitu.

Svi kandidati imaju različite testove.

PRIPREMNA NASTAVA I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA
pripremna nastava i polaganje stru nog ispita7

Koordinatori u fazi projektovanja polažu test iz opšteg dela koji je eliminatorni.

Test iz opšteg dela je sastavljen od 20 pitanja, iz posebnog dela za koordinatore u fazi izgradnje test sadrži takođe 20 pitanja.

Određeni deo pitanja na testu koji se rešavaju zaokruživanjem jednog od tri ponuđena odgovora (oko 70% pitanja), a ostatak pitanja je potrebno odgovoriti u potpunosti pisanim putem.

PRIPREMNA NASTAVA I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA
pripremna nastava i polaganje stru nog ispita8

Koordinatori u fazi projektovanja po objavljivanju rezultata sa testa pristupaju izradi Plana preventivnih mera na osnovu zadatka za dobijeno gradilište.

Svi kandidati imaju isti ispitni zadatak i rade ga 3 časa.

Plan preventivnih mera se usmenim putem brani ispred komisije u kojoj su prof dr Aleksandar Petrović I mr Vladimir Marjanović.

PRIPREMNA NASTAVA I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA
pripremna nastava i polaganje stru nog ispita9

Da li su Uredbom definisane obaveze i odnosi investitora, projektanata, nadzornih organa, šefova gradilišta, izvođača radova i koordinatora?

PRIPREMNA NASTAVA I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA
pripremna nastava i polaganje stru nog ispita10

Obaveze svih učesnika u procesu projektovanja i gradnje su jasno definisani.

Međusobni odnosi nisu detaljno razrađeni.

Neophodno napraviti tesniju saradnju sa Inženjerskom komorom Srbije i organizovati seminare namenjene odgovornim projektantima i odgovornim izvođačima radova građevinske struke gde bih se pojasnile njihove obaveze vezane za saradnju sa kordinatorima.

PRIPREMNA NASTAVA I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA