kurumsal sorumluluk ve ci haklar ortak giri imi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kurumsal Sorumluluk ve İşci Hakları Ortak Girişimi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kurumsal Sorumluluk ve İşci Hakları Ortak Girişimi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 69

Kurumsal Sorumluluk ve İşci Hakları Ortak Girişimi - PowerPoint PPT Presentation


 • 212 Views
 • Uploaded on

Kurumsal Sorumluluk ve İşci Hakları Ortak Girişimi . Eğitim Semineri Türkiye 2006. Modül 1. Neden buradayız?. Seminerin amac ı Yerel paydaşları Jo-In ve 6 üye örgüt ü hakkında bilgilendirmek Çalışma ortamlarında iyileştirme sistemlerinin verimli kullan ı lmas ı n ı te ş vik etmek.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kurumsal Sorumluluk ve İşci Hakları Ortak Girişimi' - cili


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kurumsal sorumluluk ve ci haklar ortak giri imi

Kurumsal Sorumluluk ve İşci Hakları Ortak Girişimi

Eğitim Semineri

Türkiye 2006

Modül 1

neden buraday z
Neden buradayız?

Seminerin amacı

 • Yerel paydaşları Jo-In ve 6 üye örgütü hakkında bilgilendirmek
 • Çalışma ortamlarında iyileştirme sistemlerinin verimli kullanılmasını teşvik etmek

Giriş

neden buraday z1
Neden buradayız?

Seminer ne sağlayacak

 • Ortak girişimi (Jo-In) kuran 6 uluslar arası örgüte genel bakış
 • Şikayet mekanizmaları nasıl kullanılır?
 • Türkiye’deki Ortak Girişim projesiyle ilgili bilgilenme

Giriş

erik mod l 1
İçerik: Modül 1
 • Küresel ortam
 • Bu alanda kullanılan özel terminoloji
 • 6 örgüt
  • Üyelik ve yönetim
  • Yaklaşımlar
  • Şartname içerikleri
  • Denetim ve iyileştirme
  • Açıklama ve halka raporlama

Giriş

erik mod l 2
İçerik: Modül 2
 • Türkiye’deki Jo-In projesi – nasıl çalışır
 • Çalışma yerindeki ihlalleri saptamak için şikayet sistemlerinin kullanılması
 • Bu sistemlerin kullanımı ile ilgili pratik yapmak için hayali senaryolar

Giriş

nas l al r
Nasıl çalışır?

Seminer temel kuralları

 • İki tam gün seminere katılmak
 • Başkalarının fikirlerine saygı duymak
 • Zaman sınırlarına saygılı olmak (molalar dahil!)
 • Soru sormak
 • Tecrübelerinizi paylaşmak
 • Yanlış cevap yoktur

Giriş

raporlama becerimizi test edelim
“Raporlama becerimizi” test edelim

Birbirimizi tanımak için

 • Tanımadığımız birer kişi bulalım. 7 dakika içinde aşağıdaki bilgileri paylaşalım:
  • İsim, hangi kuruluştan olduğu
  • Nereden geldiği
  • Bu seminerde ne öğrenmek istediği
  • Bu eğitimdeki 6 örgütün herhangi biri ile ilgili bir bilgi
 • Bu kişiyi gruba bir dakikadan az bir süre içinde tanıştıralım.

Giriş

inde al t m z yap
İçinde çalıştığımız yapı

Küresel Ortam

Bu bölümde, kısaca gözden geçireceklerimiz:

 • Uluslararası İşçi Hakları
 • Uluslararası standartlar nasıl geliştirildi
 • Uluslararası hukuk çerçevesinde uygulama
 • Küreselleşmenin getirdiği zorluklar
 • Küreselleşmeye, işçi haklarını destekleyen yenilikçi cevaplar
slide9

Temel İşçi Hakları

Küresel Ortam

 • Örgütlenme özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkı
 • Zorla çalıştırılmamak
 • Ayrımcılık yapılmaması
 • Çocuk işçiliğin olmaması

Bunlar evrensel insan hakları olup, hemen hemen tüm dünya ülkelerinde tanınmışlardır.

slide10

Temel İşçi Hakları

Küresel Ortam

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere, bir çok uluslararası anlaşmaya eklendi:

BM İnsan Hakları Deklarasyonu (1948)

ILO’nun (UluslararasıÇalışma Örgütü) İş Yerindeki Haklar ve Temel Prensipler Deklarasyonu (1998)

170’den fazla ülke tarafından tanındı

e itli uluslararas anla malarla yeniden konfirme olmu tur
Çeşitli uluslararası anlaşmalarla yeniden konfirme olmuştur :

Temel İşçi Hakları

Küresel Ortam

 • BM Sözleşmeleri
 • ILO Anlaşmaları
 • AB Mukavelesi
 • OECD Yönetmelikleri
 • Yerel insan hakları anlaşmaları

(Örneğin; Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Anlaşmasıüyesidir.)

Onlarca yıldan fazla süredir uluslararası ortamda tasarlanmış ve kabul görmüştür.

ilo d nyas na vakfedilmi bm kurulu u
ILO - İş dünyasına vakfedilmiş BM kuruluşu

UluslararasıÇalışma Örgütü

Küresel Ortam

Temel bilgiler:

 • ILO Anlaşmaları, uluslararası birincil anlaşmalar olup çalışma standartlarını bir sisteme bağlar
 • ILO Anlaşmaları sözleşme statüsündedir
 • Anlaşmalar hükümetlerin sorumluluğuna odaklıdır.

Bu çerçevede, Türkiye Hükümeti ülke çapında işçi haklarına saygının sağlanması ile ilgili uluslararası sorumluluk taşımaktadır.

slide13

Zorluklar

Hükümet bazlı bu işçi hakları uygulama modeli son dönemlerde büyük zorluklarla karşılaşmaktadır

Küresel Ortam

Küreselleşme

slide14

Küreselleşme

Küresel Ortam

 • Nakliyat ve iletişim masrafları azaldı
 • Ticaret engelleri (tarifeler, kotalar) azalma eğiliminde

Bugünün küresel ekonomisinde, daha önce hiç olmadığı kadar fazla ürün ve para ülkeler arasında yer değiştirmektedir

slide15

Günümüz küresel ekonomisinde

Küresel Ortam

 • Oyuncak, konfeksiyon ve ayakkabı dünyanın her yerinde üretiliyor.
 • Dünyanın bir çok yerinde işçi bolluğu var
 • Firmalar üretim masraflarını düşürmek için, çoğu zaman üretimi başka yere kaydırabilirler.

İş ve üretimin başka yere kaymasını engellemek için, işçiler, yönetim ve hükümetler birbiriyle yarışmaktadır.

slide16

Günümüz küresel ekonomisinde

Küresel Ortam

 • Düşük işçilik maliyeti ile rekabet etmek için teşvikler var
 • Hükümet tüzükleri, uluslararası sınırlara ulaşan tedarik zincirleri tarafından zorlanmaktadır
 • Şartlar ne olursa olsun, günümüz küresel ekonomisinde hükümetlerin uygulamaları hala önemlidir

Uluslararası çalışma standartlarını korurken, hükümetleri destekleyen uluslararası yapılara gereksinim ortaya çıkmıştır.

slide17

Zorluklara cevaplar

Küresel Ortam

 • İşçi haklarının uygulanmasında standartlaşmış bir yaklaşımı olan uluslararası örgütlerin oluşturulması

Adil koşullarda üretimi sağlamak için, “merdivenaltı atölyelerdeüretilmeyen” giysilere yöneliktüketici talebi gibi pazar güçlerini kullanmak

Jo-In’e katılan 6 örgütün her biri, işçi hakları uygulamasını desteklemek amacı ile, bu yaklaşımların birini veya her ikisini benimsemektedir.

slide18
Clean Clothes Campaign (Temiz Giysi Kampanyası)

Ethical Trading Initiative (Etik Ticaret Girişimi)

Fair Labor Association (Adil İş Derneği)

Fair Wear Foundation (Adil Giyim Vakfı)

Social Accountability International (Sosyal Sorumluluk Enternasyoneli)

Workers Rights Consortium (İşçi Hakları Konsorsiyumu)

Küresel ekonomide oluşan zorluklara cevap verir

Ancak hükümetlerin görevini üstlenmeye CALIŞMAZLAR

Zorluklara cevaplar

Küresel Ortam

Jo-In’deki 6 Örgüt

slide19

Zorluklara cevaplar

Grup Tartışması

Küresel Ortam

Günümüz küresel ekonomisinde adil çalışma koşullarına duyulan uluslararası isteğe çeşitli paydaşların* cevapları nelerdir?

Örn.: Tüketiciler– kötü çalışma koşullarından uluslararası medya ile haberdar olur. Merdiven altı atölyelerde üretilmemiş mallar ister.

Büyük perakendiciler, markalar, vs.

Sendikalar

İşciler

Hükümetler

Fabrikalar

STKlar (Sivil Toplum Kuruluşları)

* Paydaş = Belirli bir oluş/aktiviteden etkilenen herhangi bir şahıs ya da grup

anahtar terimler
Anahtar Terimler

Terimler

Şartname uygulanması ile ilgili tartışmalarda kullanılan bazıözel terimleri gözden geçireceğiz.

Örneğin:

Alternatif terim

Bu eğitimde kullanılan terim

Paydaş – İlgili taraf: Bir oluş ya da aktiviteden -ki bu örnekte bir girişimin faaliyetlerinden- etkilenen herhangi bir şahış ya da grup.

Tüm tanımlar eğitim kitabında yer almaktadir

anahtar terimler rol alanlar
Anahtar Terimler – Rol alanlar

Terimler

Paydaş – İlgili taraf: Bir oluş ya da aktiviteden -ki bu örnekte bir girişimin faaliyetlerinden- etkilenen herhangi bir şahış ya da grup.

İşçiler çalışma ortamı ile ilgili tartışmalarda anahtar paydaşlardır.

Diğer önemli paydaşlar kimlerdir?

anahtar terimler rol alanlar1
Anahtar Terimler – Rol alanlar

Terimler

MSI – Multi-stakeholder Initiative (Çok Paydaşlı Girişim): Belirli sorunları saptamak amacı ile (örn. şartnamelerin verimli uygulanması), çeşitli paydaşları (örn. şirketler, sendikalar ve/veya STKları) bir araya getiren proje veya örgüt.

Örn. Jo-In örgütlerinden sadece biri MSI değildir.

anahtar terimler rol alanlar2
Anahtar Terimler – Rol alanlar

Terimler

Marka – satın alan şirket – alıcı –perakendeci: Malları, üretici ile yapılan sözleşme aracılığı ile satın alan şirketler.

Örn.:

 • Bu projede Gap Inc. marka olarak adlandırılır ve X Fabrikası için satın alan şirkettir

Bir marka (satın alan şirket ya da perakendeci) bir veya birden çok ‘marka isimlerine’ (firmanın kendi mallarıni belirlemek için kullandığı bir sözcük ya da isim) sahip olabilir .

Örn.:

 • Gap Inc. çeşitli marka isimleri ile bilinir – Gap, Old Navy, Banana Republic.
 • Marks & Spencer perakendici olup şu marka isimleri ile ilişkilendirilir: Blue Harbour veyaAutograph.
anahtar terimler rol alanlar3
Anahtar Terimler – Rol alanlar

Terimler

Tesis – üretici – tedarikçi – satıcı – taşeron: Bu projede ‘tesis’ terimi satın alan şirket ile yapılan sözleşme doğrultusunda konfeksiyon üretimi yapan herhangi bir şirket için kullanılır.

Örn.: Yaklaşık 10 tesis bu pilot projeye katılıyor.

Not : Çoğu zaman ‘çalışma ortamı’ ‘tesis’ yerine kullanılır. Bu projede ‘çalışma ortamı’ daha geniş anlam taşımakta olup, eve ve diğer taşeronlara verilen işleri de kapsamaktadır.

anahtar terimler rol alanlar4
Anahtar Terimler – Rol alanlar

Terimler

Fason İmalatçı: Üretici/tesis tarafından kiralanmış olup, üretimin bir bölümünü yapan şirket.

Bu proje kapsamında, marka ile sözleşmesi olmayanlar fason imalatçı sayılır.

anahtar terimler rol alanlar5
Anahtar Terimler – Rol alanlar

Terimler

Lisans Sahibi: Bir başka şirketin (veya üniversitenin) markalı veya logulu mallarınıüretmek üzere lisans almış olan şirket.

Örn.: Zephyr GrafX, Columbia University isimli ve logolu ürünleri üreten lisans sahibidir.

anahtar terimler rol alanlar6
Anahtar Terimler – Rol alanlar

Terimler

STK– Sivil Toplum Kuruşları:

Herhangi bir hükümet, şirket veya kar amaçlı kuruluş ile ilgisi olmayan örgütler.

Bu ortamda sendika olmayan, fakat işçi haklarına destek veren yerel veya uluslararası örgütler için kullanılır.

anahtar terimler aktiviteler
Anahtar Terimler – Aktiviteler

Terimler

Sosyal denetim – gözetim – doğrulama: Belirli bir tesisteki çalışma koşullarını değerlendiren aktiviteler.

Bu terimler aynı zamanda, daha geniş kapsamlı aktiviteler icin kullanılır (bir şirketin - çoğu zaman bir markanın - tedarik zincirinde, şartnamenin yerine getirilmesini değerlendirme çabaları).

anahtar terimler aktiviteler1
Anahtar Terimler - Aktiviteler

Terimler

İyileştirme–düzeltici eylem: Çalışma standardı ihlalini iyileştirmek için yapılan eylem.

Şartname ihlalini iyileştirmek için düzenlenen hareket planına düzeltici eylem planı denir.

İyileştirme stratejileri Türkiye’deki projenin odak noktası olup, seminerin ilerleyen bölümlerinde konuşulacaktır .

anahtar terimler1
Anahtar Terimler

Terimler

Şikayet – başvuru – bir örgütün şartname standartlarına saygı duyulmadığına ilişkin suçlamalar.

Şikayet mekanizmasıbir şikayetin nasıl alınıp, değerlendirildiğini belirleyen sistemdir.

Altı örgütün her birinin kendi şikayet ve başvuru sistemleri var olup, ikinci modülde gözden geçirilecektir.

Diger terimler ve tanımlar için lütfen çalışma kitabına bakınız.

slide32

Küçük grup aktivitesi

“6 Örgüt”

 • Örgütün yaklaşımı ve önemine göre aktivitelerini sıralayalım (1-4)
  • Örgütün çalıştığı ülkelerde yerel katılımcıların kapasitesini geliştirmek
  • Şartnamenin en iyi uygulama alanlarını oluşturacak deneysel projeler
  • Çalışma koşulları ve şirket prosedürlerinin denetimi
  • Fabrika/marka performansı hakkında raporlama
 • Hangi ülkelere odaklanıyoruz ve merkez nerede olacak?
 • Kimler tarafından oluşturulacak (örn. Paydaş gruplar)
 • Lütfen bu örgütü oluştururken hangi sorunlarla karşılaşabileceginizi hayal edin. (Örn.: Farklı çıkarlar, işleri öneme göre sıralamak, maddi destek, vs.)
 • Örgütünüze bir isim verin

Uluslarası işyeri koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen, ideal bir hayali örgüt tasarlayalım. Beraberce hayal edelim:

20 dakikanız var. Tercihlerinizin nedenlerini açıklamaya hazırlanın.

bu 6 lar kimdir
Bu ‘6’lar kimdir?

“6 Örgüt”

Bu bölümde 6 örgütü gözden geçiriyoruz

 • Genel yaklaşımları
 • Üyeler ve yönetimleri
 • Şartnameleri
 • Sosyal denetime yaklaşımları
 • Açıklama/raporlama

Paylaştıkları bir çok noktaya ve bazen de önemli farklılıklarına bakacağız

jo in in 6 yesi
Jo-In’in 6 üyesi

“6 Örgüt”

Clean Clothes Campaign (CCC) - Hollanda

Ethical Trading Initiative (ETI) – İngiltere

Fair Labor Association (FLA) – ABD

Fair Wear Foundation (FWF) - Hollanda

Social Accountability International (SAI) – ABD

Workers Rights Consortium (WRC) – ABD

6 lar n payla t noktalar
6’ların paylaştığı noktalar

“6 Örgüt”

Hepsi çalışma koşullarını iyileştirme çalışmalarını uluslararası boyutta yapıyorlar.

Amaçları herhangi bir ülke yerine, tüm dünyada standartları yükseltmek

6 lar n payla t noktalar1
6’ların paylaştığı noktalar

“6 Örgüt”

Genel bakış

 • Küresel ekonomideki değişikler doğrultusunda 1991-2000 yılları arasında kuruldular
 • Hepsinin ortak amacı, dünyadaki çalışma koşullarını iyileştirmeyi hedeflemekti
 • Bu hedefi gerçekleştirmek için hepsi şartnameler tasarlayıp kabul ettiler
 • Daha fazla öğrenmek ve daha verimli çalışmak için işbirliği istediler

Önemli farklılıklar şartnamelerin uygulanması sırasında ortaya çıktı...

….ve örgütleri kim yönlendirmeli konusunda.

genel yakla mlar
Genel yaklaşımlar

“6 Örgüt”

Genel şikayet başvuruları ile işçi hakları konusunda kamuoyu farkındalığı yaratıyor

CCC

ETI

FLA

FWF

SAI

WRC

Pilot projeler ve forumlarla iyi uygulamaların öğrenilmesini sağlıyor

Markaların standartlara uyumunu kontrolediyor

SA 8000 uygulayan tesisleri belgelendiriyor; markaların uygunluk çabalarını destekliyor.

Üniversite lisanslı konfeksiyon üreten tesislerin şartlarını araştırıyor

Zaman içinde örgütler daha fazla benzer faaliyetlerde bulunmaya başladı.

slide38

Şirket üyeliği

Marka üyeleri olanlar

“6 Örgüt”

Marka üyesi olmayanlar

slide39

Üyeler & karar alma

“6 Örgüt”

yeler ve karar almak
Üyeler ve karar almak

“6 Örgüt”

Önemli noktalar

 • Tüm 6 organizasyonun STK üyeleri vardır
 • FLA ve WRC’nin üniversite üyeleri vardır
 • 6 örgütün kurullarının en az yarısışirket olmayan üyelerden oluşur
 • CCC ve WRC’nin şirket üyesi yoktur
 • FLA’ninkarar alma yapılarında sendikalar bulunmaz
end stri
Endüstri

“6 Örgüt”

Örgütler çalıştıkları sektörlere göre farklılık gösterirler. 3 tanesi yalnızca konfeksiyon konusunda uzman olup, diğer 3 örgüt başka sektörlerde de çalışmaktadır.

SadeceKonfeksiyon

 • CCC
 • FWF
 • WRC

Konfeksiyon ve başka sektörler

 • ETI
 • FLA
 • SAI
slide42

Yerel paydaşların katılımı

“6 Örgüt”

Özet olarak

Danışma kurulları ve komiteler

Eğitim ve kapasite geliştirme

Çeşitli ülkelerde projeler

Gayri resmi ve resmi müzakereler

Üçüncü taraf şikayet mekanizmaları

slide43

“6 Örgüt”

Grup tartışması

“6 Örgüt”

6 örgütten herhangi biri ile daha önce ilginiz oldu mu veya başka aktivitelerinde yer aldınız mı? Hangi aktivite? Aktivite örgütün misyonu ve yaklaşımı ile nasıl örtüşüyordu?

6 rg t jo in deki alt rg t

“6 Örgüt”Jo-In’deki altı örgüt

Şartnameler ve Sosyal Denetim

slide45

Davranış kuralları

Şartnameler

6 örgüt - 6 şartname

CCC – İş Uygulaması Şartnamesi

ETI – Temel Şartname

FLA – Çalışma Yeri Davranış Kuralları

FWF – İş Uygulaması Şartnamesi

SAI – SA8000 Standardı

WRC – Örnek Davranış Kuralları

slide46

Şartname temel koşulları

Şartnameler

Hepsinin içerdikleri

Örgütlenme özgürlüğü

Toplu iş sözleşmeleri

Zorla çalıştırmamak

Çocuk işçilik olmaması

Ayrımcılık yapılmaması

İş sağlığı ve güvenliği

Çalışma saatleri

Ücret koşulları (“asgari ücretten” “yaşam ücretine” kadar)

slide47

Şartname temel koşulları

Şartnameler

Ek koşullar

Yasal iş ilişkisi (CCC, ETI, FWF)

Kadın hakları(WRC)

Yönetim sistemleri (SAI)

İnsanlık dışı davranış olmaması (ETI)*

Taciz veya kötü davranış olmaması (FLA, SAI, WRC)*

*Şartnamelerde insanlık dışı davranış veya taciz ve kötü davranış ile ilgili ayrı koşullar yoksa, bunlar sağlık ve güvenlik koşulları içinde bulunur.

slide48

Şartname koşullarının içeriği

Şartnameler

Temel farklar

Ücretler

Çalışma saatleri

Örgütlenme özgürlüğü

Neden bu 3 şartname koşulunun Jo-In projesinin odak noktası olduğunu kısmen açıklar.

slide49

Şartname koşullarının içeriği

Ücretler

Şartnameler

“Standart çalışma haftası için ödenen ücretler ve ek ödemeler en az asgari veya endüstri asgari düzeyinde olmalı ve her zaman işçilerin ve ailelerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olup, ayrıca belli ölçüde serbest harcamaya izin vermeli.” -- FWF İş Uygulaması Şartnamesi

 • CCC, ETI, FWF, SAI şartnamelerinde benzer yaşama ücret yazıları yer alır
 • WRC şartnamesi - “onurlu yaşama ücreti”

-- “temel ihtiyaçlar” ücretinden farklı olabilir

 • FLA şartnamesi - hangisi daha yüksek ise, “asgari ücret” veya “geçerli endüstri ücreti”
slide50

Şartname koşullarının içeriği

Şartnameler

Çalışma saatleri

Çalışma saatleri geçerli yasalar ve endüstri standartlarıyla uyumlu olmalı. Şartlar ne olursa olsun, işçiler düzenli olarak haftada 48 saatten fazla çalıştırılamaz ve her 7 günlük dönemde en az bir gün tatil verilir. Fazla mesai gönüllü olup, haftada 12 saatten fazla olmayıp, düzenli olarak istenemez ve ayrıca fazla ücret ödenir. -- CCC İş Uygulaması Şartnamesi

CCC, ETI, FWF, SAI şartnameleri benzer ifadeler taşır

WRC şartnamesi - fazla mesai gönüllü olmalı, fakat en fazla limiti yoktur (örn. 60 saat)

FLA şartnamesi - 60 saatten fazla sadece işin yoğun olduğu dönemlerde olabilir; fazla mesainin gönüllü olması gerektiğine ilişkin bir ifade yok

slide51

Şartname koşullarının içeriği

Şartnameler

Örgütlenme Özgürlüğü

2. Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu İş Sözleşmesi Haklarına Saygı Gösterilir

2.1 İşçilerin, ayrım yapmadan, serbestçe kendi seçtikleri sendikaya katılma veya sendika kurma ve toplu iş sözleşmesi yapma hakkı vardir.

2.2 İşveren sendikaların faaliyetlerini ve onların örgütlenme çalışmalarını açık tavır ile karşılar.

2.3 İşçi temsilcilerine ayrımcılık yapılmaz ve onların iş yerinde sendika çalışmalarıni yürütmelerine imkan verilir. -- ETI Temel Şartnamesi

Tüm şartnameler – serbestçe istedikleri sendikayı oluşturma/katılma hakkı; toplu iş sözleşmesi

ETI ve CCC - “açık” veya “olumlu” yaklaşım

FLA, SAI, WRC – şirketin müdahalesine karşı (“tarafsız” yaklaşım)

ETI, FWF, SAI –kanunen yasak ise benzer yöntem koşulu (Çin).

slide52

Şartname koşulları içeriği

Şartnameler

Grup tartışması

Şartnamelerin farklılıklarını düşünerek, bir Ortak Şartname geliştirmeye nasıl bir yaklaşım önerirdiniz?

6 şartnameden birisini mi tercih ederdiniz? Tüm şartnamelerin en yüksek standartlarını mı seçerdiniz? Tamamen yeni bir şartname oluşturmakla mı başlardınız?

slide53

Kimler yapıyor? Farklar neler?

Sosyal Denetim

“SAI – SA8000 denetimi”

“FWF dışarıdan doğrulama”

“WRC araştırmaları”

“FLA bağımsız dışarıdan gözetim”

slide54

Sosyal denetim

Grup tartışması

Sosyal denetim

Sosyal denetimin amacı nedir? Günümüzdeki denetimlerin işleyişi hakkında bazı ortak gözlemler nelerdir? Daha verimli hale getirme konusundaki düşünceleriniz nedir?

Seminerin sonraki bölümlerinde, lütfen düşüncelerinizin, örgütlerin yaklaşımları ile uyumlu olup olmadığını karşılaştırın.

slide55

Sosyal denetim – gözetim – doğrulama – araştırmalar

Yapanlar

Sosyal denetim

Yapmayanlar

CCC

ETI

İkisi de tedarik zincirilerinde sosyal denetim yapmazlar.

Fakat ikisi de sosyal denetimde iyi uygulamayı hedefleyen araştırmalarda ve pilot projelerde bulundular.

slide56

Not: Bu yöntem daha cok FLA, FWF ve SAI’yi temsil etmekte olup, WRC konuya biraz farklı yaklaşır.

Ne gerektirir

Genel bakış

Sosyal denetim

 • Hazırlanma
  • Mevcut şartlara ait bilgi toplanır (örn. İşçi sayısı, konuşulan diller, vs.)
  • Sendikalara danışma (yerel & ulusal, STKlar, iş uzmanlar)
 • Görüşmeler
  • İşçiler
  • Fabrika yönetimi
  • Sendika ve/veya işçi temsilcileri
  • Şefler
 • Fabrika içi denetim
  • Kayıtların incelenmesi (personel kayıtları, saatler, ücretler)
  • Tesisin incelenmesi (sağlık ve güvenlik, hijyen, vs.)

Tesisin büyüklüğüne ve 3 örgütün hangi denetim yöntemini kullandığına bağlı olarak, denetim genellikle 2-6 gün sürer.

slide57

Ne gerektirir

Metodlar arasındaki farklar

Sosyal denetim

 • WRC  işçiler ve yerel uzmanlarla detaylı, tesis dışında görüşmeler.
 • WRC  haftalar ya da aylar sürer
 • FLA, WRC  her zaman habersiz ziyarete gelir
 • FWF, WRC  tüm işçi görüşmeleri fabrika dışındadır

SAI ve FLA mümkün olduğunda tavsiye eder

 • SA8000 belgelendirme  birçok denetim içerir

denetim öncesi ziyaretler; belgelendirme denetimi; sonradan gözetim

SAI gözetleme denetimleri için tavsiye eder

slide58

İşi kim yapar?

FLA gözetimcileri = FLA tarafından belirli ülkeler için yetkili kılınmış 16 grup.

FWF doğrulama ekipleri = Tek bir ülkede çalışmak üzere FWF tarafından seçilip eğitilmiş üçer kişilik takımlar.

SA8000 belgelendirme kuruluşları= Çogunlukla küresel çapta çalışmak üzere SAI tarafından eğitilip yetkili kılınmış 13 grup.

WRC araştırma ekipleri = yerel çalışma grup üyeleri, akademisyenler, WRC üye elemanları.

Sosyal denetim

slide59

Daha sonra?

İyileştirme - düzeltici eylem

Sonuçlar

FLA ve FWF – düzeltici eylem planı, çok paydaşlı girişim elemanları yardımı ile, fabrika ve marka tarafından oluşturulur.

SAI – tesis, SA8000 denetmeninden onay aldıktan sonra, düzeltici önlem planı tasarlar ve uygular.

WRC – iyileştirme amaçlı eylem tavsiye eder. Araştırma ihlal bitene kadar devam eder.

İleri adim için, hepsi düzeltici eylem kanıtınışart koşar.

slide60

Nasıl devam eder

İyileştirme – düzelticieylem

Sonuçlar

Temel neden analizi:

Örneğin:

Yetersiz planlama

Kısa teslim süreleri

Zorunlu Fazla Mesai

slide61

Nasıl devam eder

Takip ziyaretler

Sonuçlar

Ciddi ihlallerde FLA takip ziyaretleri uygular.

Düzeltici eylemleri doğrulamak için FWF tüm tesisleri tekrar ziyaret eder.

Eğer bir fabrika belgelendirilmiş ise, SAI 3 yıl boyunca her 6-12 ay arasında gözetim denetimleri gerçekleştirir.

Konu kapanıncaya kadar WRC araştırmaya devam eder.

slide62

Sonuçlara Ulaşmak

Fabrika bulgularını & iyileştirmelerini kim görür?

Sonuçlar

slide63

Sosyal denetim, vs.

Ortak çalışmalar

Sonuçlar

6 örgütün yaklaşımını baz alarak yanınızdaki arkadaşla beraber bir sosyal denetim programı tasarlayın (veya gözetim/doğrulama/araştırma)

 • Sosyal denetim programınızın amacı nedir? Örn. markaların uygunluk programlarını doğrulama, fabrika belgelendirme, vs.
 • Hangi konu ve eylemlere (örn. sağlık ve güvenlik, görüşmeler) odaklanıyorsunuz?
 • Denetim yapmak için hangi kişi/grupları seçersiniz? Hangi kriterlere göre?
 • İyileştirmeye nasıl yaklaşıyorsunuz? İyileştirme olduğunu nasıl doğrulayacaksınız?
 • Denetim ve iyileştirme sonuçlarını raporlama politikanız nedir?
slide64

Raporlama ve açıklama

Ne ve kime açıklanır?

Sonuçlar

slide65

Raporlama ve açıklama

Ne ve kime açıklanır?

Sonuçlar

Anahtar noktalar

 • CCC ve WRC –tüm bulguları halka açıklama. CCC sadece işçilerin istekleri üzerine fabrika isimlerini açıklıyor.
 • FLA – gözetim yapılan fabrika & markaların programları hakkında halka detaylı raporlama.
 • FWF – markaların performansı hakkında özet raporlar yayınlar.
 • SAI –belgelendirilmiş tesislerin isim ve adreslerini açıklar. Markaların performansı iç bünyede değerlendirilir.
 • ETI – markaların performansı iç bünyede değerlendirilir.

Çoğu halen en iyi, etkili kamu raporlama metodları araştırıyor.

bug n konu tuklar m z
Bugün konuştuklarımız:

Sonuçlar

 • Küresel ortam
 • Bu çalışma alanında kullanılan özel terminoloji
 • 6 örgüt
  • Genel yaklaşım
  • Üyelik
  • Şartnameler
  • Sosyal denetime yaklaşımlar
  • Açıklama ve raporlama
slide67

Küçük grup aktivitesi

Hayali örgütlerle karşılaştırma

Sonuçlar

Önceki küçük gruplara geri dönüp Modül 1’de konuşulanları gözden geçirelim. 6 örgütün hangisi sizin hayali örgütünüze en fazla benziyor? Benzerlikler nedir? Farklılıklar nedir?

Hayali örgütünüzün, 6 örgütün birisi veya hepsi ile işbirliğine girmesinin ne gibi yararlar sağlayacağını bulunuz. Örgütünüzün diğer örgüt(ler)le ortak bir projeye girerken hangi eylemlerde bulunmasını istediğinizi listeleyiniz. Projeyi nerede oluşturmayıönerirsiniz?

Modül 2’de kullanmak üzere bu notları saklayalım.

slide68

Bağımsız çalışma

Jo-In projesini tasarlamak

Sonuçlar

Modül 2’nin içeriği: 1) Jo-In projesi nasıl calışır, ve 2) şikayet mekanizmaları nasıl çalışır.

Modül 2’ye hazırlık için: bugün öğrendiklerinizi gözden geçirin ve Jo-In projesini iki temel hedefe ulaşmak için nasıl tasarlayacağınızı hatırlayın

 • 6 örgüt arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi
 • Tüm dünyada çalışma yeri koşullarını iyileştirmekte daha etkin olmak için birbirimizden öğrenmek

6 örgüt arasındaki benzerlik ve farklılıkları unutmayın.

slide69

www.

Teşekkürler!

Seminerin ikinci modülünde görüşmek üzere

.jo-in.org