atat rk l k l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ATATÜRKÇÜLÜK PowerPoint Presentation
Download Presentation
ATATÜRKÇÜLÜK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

ATATÜRKÇÜLÜK - PowerPoint PPT Presentation


 • 1041 Views
 • Uploaded on

ATATÜRKÇÜLÜK. TANIMI. HEDEFLERİ. NİTELİKLERİ. Atatürk Döneminde yapılan inkılapların ortak amacı nedir?Bu inkılapların dayandığı temel esaslar neler olabilir?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ATATÜRKÇÜLÜK' - Jims


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
atat rk l k
ATATÜRKÇÜLÜK

TANIMI

HEDEFLERİ

NİTELİKLERİ

slide2
Atatürk Döneminde yapılan inkılapların ortak amacı nedir?Bu inkılapların dayandığı temel esaslar neler olabilir?

Efendiler yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların temel gayesi,Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve ve bütün anlam ve görünüşüyle medeni bir toplum haline getirmektir.İnkılaplarımızın asıl gayesi budur.

Memleketimizi çağdaşlaştırmak istiyoruz. Bütün çalışmamız Türkiye’de çağdaş,dolayısıyla Batılı bir hükümet meydana getirmektir.

atat rk l n tanimi
ATATÜRKÇÜLÜĞÜN TANIMI

Mustafa Kemal’in ,siyasi, ekonomik ve toplumsal alanlardaki gerçekçi düşünce ve uygulamalarının bütünü Atatürkçülüğü oluşturur.Atatürkçülük Türk Devleti ile toplumunun her alanda çağdaşlaşmasıyla ilgili genel hedefleri,amaçları ve ilkeleri belirten düşünce sistemidir.Bu nedenle Atatürkçülüğe Atatürkçü Düşünce sistemi de denir.

atat rk l k ned r
ATATÜRKÇÜLÜK NEDİR?

Özgürlükten yana olmaktır.

Dinamizm ve sürekli yenilenmektir.

Akılcı ve kaynaştırıcı Türk milliyetçiliğidir.

Ulusal egemenliğe inanmaktır.

Hukukun üstünlüğüne inanmaktır.

İlericiliktir

Barışçılıktır.

Sosyal adaleti sağlamaktır.

Laikliktir.

Akılcılık ve bilimselliği savunmaktır.

atat rk d nce s stem n n hedefler
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN HEDEFLERİ
 • Milli kültürümüzü aklın ve bilimin yol göstericiliğinde en kısa sürede çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak.
 • Çağın ihtiyaçlarına uygun sosyal ve siyasal kurumlara sahip modern bir toplum oluşturmak.Türk toplumunun askerlikte,bilimde,sanatta,siyasal ve sosyal alanlarda dünyadaki en ileri toplumlar arasına girmesini sağlamaktır.
 • Atatürkçü Düşünce sisteminin hedeflerinden birisi de tam bağımsızlıktır.
 • Milli egemenliğe dayalı,güçlü bir devlet oluşturmak
 • Milli birlik ve beraberliğin sürdürülmesi
slide6

Temel ilke Türk milletinin onurlu ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır.Bu ilke, ancak tam bağımsızlığa sahip olmakla sağlanabilir.Ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun,bağımsızlıktan yoksun bir millet,uygar insanlık dünyası karşısında uşak olmak durumundan yüksek bir muameleye layık görülemez.

slide7

MİLLETİN İSTİKLALİNİ YİNE MİLLETİN AZİM VE KARARI KURTARACAKTIR.

Egemenlik hakimiyetin bir kişi, sınıf veya zümreye değil millete ait olması,milletin kendi geleceğine sahip çıkmasıdır.Türk milleti Atatürkçülük sayesinde devlet yönetiminde söz sahibi olmuştur.Atatürkçülük milli egemenlik ilkesinin doğal bir sonucu olarak da ülkede demokrasini ve anayasal rejimin yerleşmesini amaçlar.

Mustafa Kemal Amasya Genelgesi’ndeki bu ifadesiyle neyi vurgulamıştır?

atat rk d nce s stem n n n tel kler
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN NİTELİKLERİ
 • Atatürkçü düşünce sistemi Türk milletinin ihtiyaçlarından,tarihi gerçeklerinden doğmuş ve O’na özgü milli bir düşünce sistemidir.Bu nedenle Atatürkçülüğün temeli Türk tarihi ve kültürüdür.
 • Atatürk İlkeleri, gerçekleştirilen inkılaplar ve Atatürk’ün işaret ettiği hedefler bir bütündür. Birbirlerinin devamı ve tamamlayıcısıdırlar.
 • Atatürkçülük kişi hak ve hürriyetlerine önem veriri.Yurtta ve dünyada barışın korunmasını amaçlar.İnsanlığın ortak değerlerini kapsadığı için EVRENSELDİR.
 • Atatürkçü düşünce sisteminin temelinde akılcılık ve bilim yer alır. Bilime,gelişmeye ve yeniliklere açık dinamik bir düşünce sistemidir.
slide9

Bizim yolumuzu çizen,içinde yaşadığımız vatan,bağrından çıktığımız Türk milleti ve milletler tarihinin bin bir facia ve ıstırap kaydeden yapraklarından çıkardığımız neticelerdir.

Mustafa Kemal,Türk tarihini ve devlet geleneğini çok iyi incelemiş,Türk insanının karakterini çok iyi tahlil etmiştir.

slide10

Atatürk İlkeleri birbirlerinden ayrılamazlar.Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik olmadan halkçılık anlaşılamaz. Cumhuriyetçilik,devlet yönetim anlayışlarından olan milli egemenlik ilkesinin doğal bir sonucudur.Atatürk milliyetçiliği insan özgürlüğüne değer veren eşitlik fikrine dayanır.Halkçılık ise milliyetçilik fikrinin bir sonucu olarak toplumu oluşturan tüm bireylerin eşit hak,yetki ve sorumluluklara sahip olmasını öngörür.Halkçılık ilkesi ile Devletçilik ilkesi de ilişkilidir. Örneğin; devlet, “yurttaşlarının öğretimi,eğitimi ve sağlığıyla ilgilenmek zorundadır.” Bu durum hem devletçilik hem de halkçılık ilkesi ile ilgilidir. Ayrıca gerçekleştirilen inkılaplar Atatürk ilkelerini gerçek yaşama uygulamalı olarak aktarılması ve hayata geçirilmesidir.

slide11

ATAÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ

Laiklik

Cumhuriyetçilik

Devletçilik

Atatürk’ün gösterdiği hedefler ve gerçekleştirdiği inkılaplar

Milliyetçilik

İnkılapçılık

Halkçılık

Atatürk ilkeleri Atatürkçü düşünce sisteminin niteliklerini ortak bir şekilde taşırlar.Atatürk ilkeleri birbirini tamamlarlar,birbirlerinden ayrı değerlendirilemezler.Akla,mantığa uygundurlar.Atatürk tarafından hem sözle hem de uygulama ile gösterilmişlerdir.

slide12

Atatürkçülük akıl ve bilimin yol göstericiliğinde gelişme ve ilerleme yolundaki ulusların gereksinimlerine cevap verebilecek özellikler taşımaktadır.Sömürge olan yada bağımsızlığını yitirmiş olan uluslara bağımsızlıklarını elde etmeleri yolunda örnek oluşturur.Bir çok tutsak ulus,Atatürk’ü ve Atatürkçülüğü kendine örnek alarak bağımsız olmuşlardır.Bu özelliği ile Atatürkçülük evrensel bir niteliğe sahiptir.

slide13

Dünyada her şey için,medeniyet için,hayat için,başarı için en hakiki yol gösterici, ilimdir, fendir.İlim ve fennin dışında kılavuz arama gaflettir,bilgisizliktir,doğru yoldan sapmaktır.

Atatürkçü düşünce sisteminin güncelliğini koruması onun hangi özelliği ile ilgilidir?

atat rk d nce s s tem n n olu masinda etk l olan olaylar ve d nce akimlari
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSİTEMİNİN OLUŞMASINDA ETKİLİ OLAN OLAYLAR VE DÜŞÜNCE AKIMLARI
 • Fransız İhtilali’nden sonra demokrasi,eşitlik,adalet,insan hakları,özgürlük ve milliyetçilik gibi kavramların tüm dünyada yaygınlık kazanmaya başlaması.Mustafa Kemal’in yetişip büyüdüğü Selanik ve Manastır bölgesinde bu akımların yaygın olması ve tartışılması.
 • Osmanlı Devleti’nin ,Avrupa Devletlerinin gerisinde kalması ve her alanda Avrupa’ya bağımlı hale gelmesi.Mustafa Kemal’in öğrencilik yıllarından itibaren Ülkenin bu tür sorunları hakkında çözüm üretmek üzere düşünmesi ve arkadaş çevresiyle fikir alışverişinde bulunması
 • Trablusgarp, Balkan ve I. Dünya Savaşlarının kayıplarla sonuçlanması neticesinde Türk halkının büyük acılar çekmesi.Mustafa Kemal’in milliyetçi düşüncelerini arttırması.
 • Avrupa Devletlerinin ve ve azınlıkların Osmanlı devletine yönelik paylaşım planları ve Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ardından başlayan işgaller.
 • Mustafa Kemal’in öğrencilik hayatından itibaren çok okuması ve okuduğu yazar ve düşünürlerin fikirleri.
atat rk n d nce yapisina etk l olan d n r yazar ve d nce akimlari
ATATÜRK’ÜN DÜŞÜNCE YAPISINA ETKİLİ OLAN DÜŞÜNÜR,YAZAR VE DÜŞÜNCE AKIMLARI.

Osmanlı Dönemi şairi.1897 Osmanlı-Yunan savaşı sırasında yurt ve ulus sevgisini dile getiren şiirler yazdı.Ayrıca özgürlük ve adalet özlemi ile ilgili şiirleri de vardır.

Vatan şairi olarak anılır.Türk milliyetçiliğinin öncülerindendir.

İntibah,Vatan Yahut Silistre önemli eserlerindendir.

TEVFİK FİKRET

1867-1915

NAMIK KEMAL

1840-1888

Özellikle milliyetçilik ve Türkçülük üzerine yazdığı eserleri ile tanınmıştır.Türk Töresi,Türkçülüğün Esasları,Türk Medeniyeti gibi eserleri vardır.

Kuleli Askeri Mektebi Tıbbiye’de okurken Abdülhamit yönetimine karşı tepki göstererek birkaç arkadaşıyla İttihad-i Osmani Cemiyeti’ni kurdu.Bu örgüt daha sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti adını aldı.Bu cemiyet içinde yer alan gençler genelde Fransız ve Alman filozofların eserlerinden etkilenmişlerdi.

ZİYA GÖKALP

1876-1924

ABDULLAH CEVDET

1869-1932

slide16

ATATÜRK’ÜN DÜŞÜNCE YAPISINA ETKİLİ OLAN DÜŞÜNÜR,YAZAR VE DÜŞÜNCE AKIMLARI.

Fransız yazar, düşünür, filozof ve politika teorisyenidir. modern demokrasi anlayışına temel oluşturan toplumsal sözleşme öğretisiyle ün kazanmıştır.

Fransız yazar ve filozoftur.Din ve ifade özgürlüklerinin yanı sıra, insan hakları konusundaki düşünceleri ve felsefi yazınları ile ünlenmiştir

J.J. ROUSSEAU

1712-1778

VOLTAİRE

1694-1778

Fransız politik düşünürüdür. Kuvvetler ayrımı esasını ortaya atmıştır. Yasama, yürütme ve yargı'yı birbirlerinden ayırmanın önemini vurgulamıştır. Devlet ile sivil toplum arasında keskin bir çizgi olmadığını ve sivil toplumun devlete toplumsal katılımı sağlaması için destek olmakla sorumlu olduğunu savunmuştur.

MONTESQUIEU 1689-1755

atat rk d nce s stem nde m ll g unsurlari
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE MİLLİ GÜÇ UNSURLARI.

Devletlerin gerek savaş gerekse barış döneminde hedeflerini gerçekleştirmek için kullandıkları güce MİLLİ GÜÇ denir.

MİLLİ GÜCÜ OLUŞTURAN UNSURLAR

ASKERİ

GÜÇ

EKONOMİK

GÜÇ

SİYASİ

GÜÇ

SOSYO-

KÜLTÜREL

GÜÇ