“
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


  • 129 Views
  • Uploaded on

“ Khi chúng ta giúp những người xung quanh mình thành công , chúng ta sẽ hạnh phúc hơn và thành công hơn ”. Thành lập. Đối tượng. Lợi ích. Hoạt động. Nhân tố. Triết lý. Cộng đồng Doanh nhân BusinessPro được t hành lập từ tháng 06 năm 2009 Các hoạt động O nline và O ffline.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - cili


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
C ng ng doanh nh n businesspro c t h nh l p t th ng 06 n m 2009

Khichúngtagiúpnhữngngườixungquanhmìnhthànhcông, chúngtasẽhạnhphúchơnvàthànhcônghơn”

Thành lập

Đốitượng

Lợiích

Hoạtđộng

Nhântố

Triếtlý

Cộng đồng Doanh nhân BusinessProđược thành lập từ tháng 06 năm 2009

Các hoạt động Online và Offline

Trụ sở chính: 57/33 Phạm Thái Bường, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM

Email: bantochuc@businesspro.vn

Website: www.BusinessPro.vn – www.OnlinePro.vn


C ng ng doanh nh n businesspro c t h nh l p t th ng 06 n m 2009

Khichúngtagiúpnhữngngườixungquanhmìnhthànhcông, chúngtasẽhạnhphúchơnvàthànhcônghơn”

Thànhlập

Đối tượng

Lợiích

Hoạtđộng

Nhântố

Triếtlý

Chủ Doanh nghiệp/Giám đốc

Kinh doanh các ngành nghề truyền thống

* PhóGiámđốc/Giámđốc KD

Doanhnghiệpcódoanhsốtừ 1 tỷ/tháng

* Giámđốc Chi nhánhĐốivớingànhNgânhàng, Bảohiểmnhânthọ

Không dành cho ngành nghề Kinh doanh đa cấp


C ng ng doanh nh n businesspro c t h nh l p t th ng 06 n m 2009

Khichúngtagiúpnhữngngườixungquanhmìnhthànhcông, chúngtasẽhạnhphúchơnvàthànhcônghơn”

Thànhlập

Đối tượng

Lợiích

Hoạtđộng

Nhântố

Triếtlý

BusinessPro hình thành các Diamond theo vị trí địa lý.

Mỗi Diamond có 50 doanh nhân và các nhóm ngành nghề liên kết như Xây dựng, tư vấn, công nghệ, thương mại, sức khỏe, …


C ng ng doanh nh n businesspro c t h nh l p t th ng 06 n m 2009

Khichúngtagiúpnhữngngườixungquanhmìnhthànhcông, chúngtasẽhạnhphúchơnvàthànhcônghơn”

Thànhlập

Đốitượng

Lợi ích

Hoạtđộng

Nhântố

Triếtlý

Mở rộng mối quan hệ,

gia tăng cơ hội giao thươngtrong và ngoài nước

Nâng cao chất lượng cuộc sống, giàu có bên trongvà giàu có bên ngoài


C ng ng doanh nh n businesspro c t h nh l p t th ng 06 n m 2009

Khichúngtagiúpnhữngngườixungquanhmìnhthànhcông, chúngtasẽhạnhphúchơnvàthànhcônghơn”

Thànhlập

Đốitượng

Lợi ích

Hoạtđộng

Nhântố

Triếtlý

Chúng ta đến để hỗ trợ phát triển kinh doanh và đồng thời giúp nhau phát triển và hoàn thiện bản thân

– lấy cá nhân làm nhân tố nền tảng

Khiêm tốn

Trung thực

Tri ân

Quan tâm

Trách nhiệm

Kiên trì

Hợp tác

Chấp nhận


C ng ng doanh nh n businesspro c t h nh l p t th ng 06 n m 2009

Khichúngtagiúpnhữngngườixungquanhmìnhthànhcông, chúngtasẽhạnhphúchơnvàthànhcônghơn”

Thànhlập

Đốitượng

Lợiích

Hoạt động

Nhântố

Triếtlý

Các hoạt động của BusinessPro

1. Caravan khibạncầnchiasẻ

2. Diễnđànkinhtế

3. Con ngườisốngđểlàmgì ?

4. Sựkiệnthườngniên

5. Hoạtđộng VTM, liênkếtkhác


C ng ng doanh nh n businesspro c t h nh l p t th ng 06 n m 2009

Khichúngtagiúpnhữngngườixungquanhmìnhthànhcông, chúngtasẽhạnhphúchơnvàthànhcônghơn”

Thànhlập

Đốitượng

Lợiích

Hoạt động

Nhântố

Triếtlý

Các hoạt động của BusinessPro

1. Caravan khibạncầnchiasẻ

2. Diễnđànkinhtế

3. Con ngườisốngđểlàmgì ?

4. Sựkiệnthườngniên

5. Hoạtđộng VTM, liênkếtkhác


C ng ng doanh nh n businesspro c t h nh l p t th ng 06 n m 2009

Khichúngtagiúpnhữngngườixungquanhmìnhthànhcông, chúngtasẽhạnhphúchơnvàthànhcônghơn”

Thànhlập

Đốitượng

Lợiích

Hoạt động

Nhântố

Triếtlý

Các hoạt động của BusinessPro

1. Caravan khibạncầnchiasẻ

2. Diễnđànkinhtế

3. Con ngườisốngđểlàmgì ?

4. Sựkiệnthườngniên

5. Hoạtđộng VTM, liênkếtkhác


C ng ng doanh nh n businesspro c t h nh l p t th ng 06 n m 2009

Khichúngtagiúpnhữngngườixungquanhmìnhthànhcông, chúngtasẽhạnhphúchơnvàthànhcônghơn”

Thànhlập

Đốitượng

Lợiích

Hoạt động

Nhântố

Triếtlý

Các hoạt động của BusinessPro

1. Caravan khibạncầnchiasẻ

2. Diễnđànkinhtế

3. Con ngườisốngđểlàmgì ?

4. Sựkiệnthườngniên

5. Hoạtđộng VTM, liênkếtkhác


C ng ng doanh nh n businesspro c t h nh l p t th ng 06 n m 2009

Khichúngtagiúpnhữngngườixungquanhmìnhthànhcông, chúngtasẽhạnhphúchơnvàthànhcônghơn”

Thànhlập

Đốitượng

Lợiích

Hoạt động

Nhântố

Triếtlý

Các hoạt động của BusinessPro

1. Caravan khibạncầnchiasẻ

2. Diễnđànkinhtế

3. Con ngườisốngđểlàmgì ?

4. Sựkiệnthườngniên

5. Hoạtđộng VTM, liênkếtkhác


C ng ng doanh nh n businesspro c t h nh l p t th ng 06 n m 2009

Khichúngtagiúpnhữngngườixungquanhmìnhthànhcông, chúngtasẽhạnhphúchơnvàthànhcônghơn”

Thànhlập

Đốitượng

Lợiích

Hoạt động

Nhântố

Triếtlý

Các hoạt động của Diamond

1. Nhịpcầugiaothương

2. Hỗtrợtuần(TV – TV)

3. HệthốngGiaothươngOnlinePro

4. Hỗtrợtháng(TV – Nhóm)

5. Email group

6. Nguồngốccủasựgiàucó


C ng ng doanh nh n businesspro c t h nh l p t th ng 06 n m 2009

Khichúngtagiúpnhữngngườixungquanhmìnhthànhcông, chúngtasẽhạnhphúchơnvàthànhcônghơn”

Thànhlập

Đốitượng

Lợiích

Hoạt động

Nhântố

Triếtlý

Các hoạt động của Diamond

1. Nhịpcầugiaothương

2. Hỗtrợtuần(TV – TV)

3. HệthốngGiaothươngOnlinePro

4. Hỗtrợtháng(TV – Nhóm)

5. Email group

6. Nguồngốccủasựgiàucó


C ng ng doanh nh n businesspro c t h nh l p t th ng 06 n m 2009

Khichúngtagiúpnhữngngườixungquanhmìnhthànhcông, chúngtasẽhạnhphúchơnvàthànhcônghơn”

Thànhlập

Đốitượng

Lợiích

Hoạt động

Nhântố

Triếtlý

Các hoạt động của Diamond

1. Nhịpcầugiaothương

2. Hỗtrợtuần(TV – TV)

3. HệthốngGiaothươngOnlinePro

4. Hỗtrợtháng(TV – Nhóm)

5. Email group

6. Nguồngốccủasựgiàucó


C ng ng doanh nh n businesspro c t h nh l p t th ng 06 n m 2009

Khichúngtagiúpnhữngngườixungquanhmìnhthànhcông, chúngtasẽhạnhphúchơnvàthànhcônghơn”

Thànhlập

Đốitượng

Lợiích

Hoạt động

Nhântố

Triếtlý

Các hoạt động của Diamond

1. Nhịpcầugiaothương

2. Hỗtrợtuần(TV – TV)

3. HệthốngGiaothươngOnlinePro

4. Hỗtrợtháng(TV – Nhóm)

5. Email group

6. Nguồngốccủasựgiàucó


C ng ng doanh nh n businesspro c t h nh l p t th ng 06 n m 2009

Khichúngtagiúpnhữngngườixungquanhmìnhthànhcông, chúngtasẽhạnhphúchơnvàthànhcônghơn”

Thànhlập

Đốitượng

Lợiích

Hoạt động

Nhântố

Triếtlý

Các hoạt động của Diamond

1. Nhịpcầugiaothương

2. Hỗtrợtuần(TV – TV)

3. HệthốngGiaothươngOnlinePro

4. Hỗtrợtháng(TV – Nhóm)

5. Email group

6. Nguồngốccủasựgiàucó


C ng ng doanh nh n businesspro c t h nh l p t th ng 06 n m 2009

Khichúngtagiúpnhữngngườixungquanhmìnhthànhcông, chúngtasẽhạnhphúchơnvàthànhcônghơn”

Thànhlập

Đốitượng

Lợiích

Hoạt động

Nhântố

Triếtlý

Các hoạt động của Diamond

1. Nhịpcầugiaothương

2. Hỗtrợtuần(TV – TV)

3. HệthốngGiaothươngOnlinePro

4. Hỗtrợtháng(TV – Nhóm)

5. Email group

6. NguồngốccủasựgiàucóC ng ng doanh nh n businesspro c t h nh l p t th ng 06 n m 2009

Khichúngtagiúpnhữngngườixungquanhmìnhthànhcông, chúngtasẽhạnhphúchơnvàthànhcônghơn”

Thànhlập

Đốitượng

Lợiích

Hoạt động

Nhântố

Triếtlý

Nhậndiệnvòngxoáy,

Xáclậpmụctiêu,

Tri ân

Cánhân, giađình, doanhnghiệp, cộngđồng

Nguồn gốc của sự giàu có

Tâm trí, yêu thương


C ng ng doanh nh n businesspro c t h nh l p t th ng 06 n m 2009

Khichúngtagiúpnhữngngườixungquanhmìnhthànhcông, chúngtasẽhạnhphúchơnvàthànhcônghơn”

Thànhlập

Đốitượng

Lợiích

Hoạtđộng

Nhân tố

Triếtlý

Tôimuốnhạnh phúc

Hạnh phúc trong từng khoảnh khắc

Tôimuốnthành công

Công việc và cuộc sống

Giađình [hòathuận]Doanhnghiệp [pháttriển]Cộngđồng [chiasẻ]Cánhân [hàihòa]


C ng ng doanh nh n businesspro c t h nh l p t th ng 06 n m 2009

Khichúngtagiúpnhữngngườixungquanhmìnhthànhcông, chúngtasẽhạnhphúchơnvàthànhcônghơn”

Thànhlập

Đốitượng

Lợiích

Hoạtđộng

Nhântố

Triết lý

Người xưa, văn hóa là một cái “đạo”, một con đường, “Văn hóa kinh doanh” là “đạo làm giàu”.

Mục đích của công việc làm ăn phải sinh lãi, nhưng việc làm giàu không phải bằng mọi giá, nó còn phải thể hiện đạo đức trong quá trình kinh doanh – tính trung thực, giữ chữ tín, không chạy theo lợi ích của cá nhân hay nhóm người để làm ăn đối trá, lừa đảo, chụp giật, bất chấp mọi thủ đoạn và sống có trách nhiệm với mọi người xung quanh – gia đình, đồng nghiệp, xã hội và bản thân.


C ng ng doanh nh n businesspro c t h nh l p t th ng 06 n m 2009

Sống hướng thiện và làm việc thiện

“Khi chúng ta giúp những người xung quanh mình thành công, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn và thành công hơn”

“Khichúngtagiúpnhữngngườixungquanhmìnhthànhcông, chúngtasẽhạnhphúchơnvàthànhcônghơn”

Thànhlập

Đốitượng

Lợiích

Hoạtđộng

Nhântố

Triết lý

Làm giàu 2 hạt giống cốt lõi: Tâm trí (chân thiện mỹ) và yêu thương (quan tâm chân thành)