Anestezjologia og lna post powanie w chorobach towarzysz cych
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 364 Views
 • Uploaded on

Anestezjologia ogólna Postępowanie w chorobach towarzyszących. Układ oddechowy. Marcin Mieszkowski. Czy choroby układu oddechowego są problemem dla Morfeusza ?. TAK ! Ponieważ: 20-50% = częstość występowania powikłań związanych z chorobami płuc, określana w badaniach prospektywnych.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - chung


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Anestezjologia og lna post powanie w chorobach towarzysz cych

Anestezjologia ogólnaPostępowanie w chorobach towarzyszących

Układ oddechowy

Marcin Mieszkowski


Czy choroby uk adu oddechowego s problemem dla morfeusza
Czy choroby układu oddechowego są problemem dla Morfeusza ?

 • TAK ! Ponieważ:

 • 20-50% = częstość występowania powikłań związanych z chorobami płuc, określana w badaniach prospektywnych.

 • Powikłania oddechowe są jednymi z najczęstszych przyczyn zachorowalności oraz umieralności związanej z postępowaniem anestezjologicznym/okołooperacyjnym, do których zalicza się: skurcz oskrzeli, niedodmę, zapalenie płuc oraz niewydolność oddechową.

 • Istotna przedoperacyjna ocena czynników ryzyka


Diagnostyka pulmonologiczna czy potrzebna
Diagnostyka pulmonologiczna – czy potrzebna? ?

 • Rozpoznanie i ocena zagrożeń

 • Ustalenie dalszego postępowania

  Wywiad/czynniki ryzyka

 • Kaszel (przyczyny, rodzaj, kiedy?, rodzaj plwociny)

 • Krwioplucie

 • Duszność

 • Świsty i napady astmatyczne

 • Ból w klatce piersiowej

 • Dotychczasowe leczenie farmakologiczne

 • Palenie tytoniu – prawdopodobieństwo wystąpienia omawianych powikłań u palaczy tytoniu jest po zabiegach brzusznych ok. 4-6x większe w stosunku do niepalących.

 • ZAWSZE nakłaniać pacjenta do zaprzestania palenia przed zabiegiem !


Nie mo e zabrakn
Nie może zabraknąć ?

 • Badanie fizykalne

 • Badania laboratoryjne (Gazometria, RKZ, itd.)

 • EKG

 • RTG klatki piersiowej

 • Badania czynnościowe płuc


Towarzysz ce choroby
Towarzyszące choroby ?

 • Choroby górnych dróg oddechowych (zapalenie gardła, krtani, tchawicy, neo)

 • Przewlekłe zapalenie oskrzeli

 • Rozedma płuc i POChP

 • Astma oskrzelowa

 • Śródmiąższowe choroby płuc


1 przewlek e zapalenie oskrzeli
1. Przewlekłe zapalenie oskrzeli ?

 • p.z.o. z obturacją (nieprawidłowe wart. FEV1)

 • p.z.o. astmopodobne z obecnością świstów i dusznością związane z ostrą infekcją dróg oddech lub wdychaniem subst. Drażniących

 • Przyczyna?... Palenie papierosów + czynniki środowiskowe

 • Przedoperacyjna diagnostyka pulmunologiczna

 • W razie zaostrzenia – odroczenie zabiegu

 • Wybór metody znieczulenia bez większego znaczenia


2 rozedma i pochp
2. Rozedma i ?POChP

 • Rozedma płuc – poszerzenie przestrzeni powietrznych obwodowo do oskrzelików końcowych + zniszczenie przegród międzypęcherzykowych

 • POChP – przewlekła obturacja dróg oddechowych na podłożu rozedmy i/lub przewlekłego obturacyjnego zapalenia oskrzeli + wzrost oporu dróg oddechowych


2 rozedma i pochp zw uwag
2. Rozedma i ?POChP – zwóć uwagę:

 • Krążenie płucne(nadciśnienie) i czynność płuc

 • Obraz RTG

 • Czynność układu krążenia

 • Czynność mózgu

 • Czy choroba jest fazie dekompensacji ?!


Rozedma i pochp przygotowanie przedoperacyjne
Rozedma i ?POChPPrzygotowanie przedoperacyjne

 • Zaprzestanie palenia tytoniu

 • Celowane leczenie antybiotykiem ostrych infekcji dróg oddechowych

 • Eliminacja skurczu oskrzeli

 • Upłynnienie śluzu

 • Gimnastyka i fizykoterapia oddechowa

 • Leczenie tlenem


Rozedma i pochp premedykacja zasady
Rozedma i ?POChPPremedykacja - zasady

 • Pacjenci z prawidłową czynnością płuc:

 • w standardowy sposób

 • Krótki zabieg chirurgiczny + szybkie uruchomienie pacjenta

 • Nie podawać żadnych środków uspokajających

 • Hiperkapnia i/lub hipoksemia

 • Nie podawać środków działających depresyjnie na układ oddechowy – rezygnacja z premedykacji

 • Uważać z lekami antycholinergicznymi (atropina)

 • Powoduje zmniejszenie wydzielania i wzrost zagęszczenia wydzieliny


Rozedma i pochp wyb r metody znieczulenia
Rozedma i ?POChPWybór metody znieczulenia


Rozedma i pochp nadz r pooperacyjny
Rozedma i ?POChPNadzór pooperacyjny

 • Bezpośrednio po operacji jest szczególnie duże niebezpieczeństwo groźnej dla życia depresji oddechowej

 • Związane z resztkowym działaniem leków uspokajających, anestetyków i śr. zwiotczających

 • Istotny u pacjentów z przewlekłą hiperkapnią – szczególny nadzór

 • W okresie pooperacyjnym u pacjentów z POChP ryzyko wystąpienia poważnych powikłań jest →3x wyższe niż u osób zdrowych →5x wyższe po operacji torakochirurgicznej


Astma oskrzelowa stan astmatyczny
Astma oskrzelowa, stan astmatyczny ?

 • Nadmierna reaktywność na różne bodźce

 • ‘triada’: skurcz oskrzeli, obrzęk błony śluzowej, wytwarzanie gęstego i lepkiego śluzu

 • Najważniejsze bodźce mogące wywołać ostry napad astmy:

  Alergeny, infekcje, mechaniczne podrażnienie dróg oddechowych (intubacja, fiberoskopia, tracheotomia) stres, wysiłek fizyczny, leki i środki chemiczne, czynniki środowiskowe


Rozedma i pochp wentylacja mechaniczna podczas znieczulenia
Rozedma i ?POChPWentylacja mechaniczna podczas znieczulenia

 • Respirator, postępowanie praktyczne:

 • Objętość oddechowa nie może być duża: ok. 6-8ml/kg

 • Mała częstość oddechów: ok. 10/min

 • Niskie ciśnienie wdechowe, ze względu na niebezpieczeństwo odmy opłucnowej: ciśnienie ok. 40-50 cm H2O, nie stosować PEEP

 • Stosować jak najniższe stężenia tlenu w powietrzu wydechowym

 • Wentylacja minutowa powinna być taka, żeby nie obniżać paCO2 < 45 mmHg


Astma oskrzelowa stan astmatyczny1
Astma oskrzelowa, stan astmatyczny ?

 • Objawy:

 • Wyczerpanie na skutek ogromnego zwiększenia pracy oddechowej

 • Pobudzenie, splątanie lub senność

 • Śpiączka

 • Duszność i sinica

 • Tachykardia, nadciśnienie

 • Świst i ściszenie szmerów oddechowych

 • Badanie czynnościowe płuc:

 • FVC <50%; FEV1 ok.30% normy; tzw. pułapka powietrzna: RV do 400% normy.

 • Gazometria:

 • Hipoksja, hiperkapnia i kwasica oddechowa. Sinica jest późnym objawem. Im większy wzrost paCO2 -> niekorzystna prognoza.


Astma oskrzelowa stan astmatyczny leczenie
Astma oskrzelowa, stan astmatyczny ?Leczenie

 • Eliminacja czynników sprawczych, zagrożenia

 • Leki w czasie napadu i między napadami:

 • β2-sympatykomimetyki, teofilina, leki przeciwcholinergiczne, kromoglikandisodowy, ketotifen, GKS

 • Przygotowanie przedoperacyjne:

 • Brak świstów, niska eozynofilia, brak infekcji -> zielone światło dla znieczulenia ogólnego

 • Jeżeli wystąpią ostre objawy astmy:

 • Leczenie rozszerzające oskrzela, upłynniające śluz

 • Celowane leczenie antybiotykiem zakażenia

 • Fizykoterapia oddechowa


Astma oskrzelowa stan astmatyczny premedykacja wyb r znieczulenia
Astma oskrzelowa, stan astmatyczny ?Premedykacja, wybór znieczulenia

 • BDZ

 • Nie stosujemy opioidów w premedykacji (działanie kurczące oskrzela)

Głównym ryzykiem znieczulenia ogólnego u astmatyków jest ostry skurcz oskrzeli, który może się przekształcić w stan astmatyczny.

Znieczulenie regionalne: eliminacja rurki intubacyjnej -> czynnika mogącego wywołać napad astmatyczny. Należy unikać wysokiej blokady ze zwiotczeniem mięśni powłok brzusznych.

Ogólne……..


Astma oskrzelowa stan astmatyczny znieczulenie og lne praktyczne zasady
Astma oskrzelowa, stan astmatyczny ?Znieczulenie ogólne, praktyczne zasady

 • Krótkie zabiegi – przez maskę lub maskę krtaniową

 • Wprowadzenie do znieczulenia: etomidat, ketamina (rozszerza oskrzela), BDZ

 • Intubacja – moment szczególnie krytyczny, DLATEGO konieczna jest odpowiednia głębokość znieczulenia, żeby nie wywołać napadu astmy

 • Środkami z wyboru do podtrzymania znieczulenia są anestetyki wziewne. Do intubacji wystarcza zastosowanie 1,5 MAC

 • Środki zwiotczające – oszczędnie, aby pod koniec zabiegu, łatwo ekstubować pacjenta

 • Neostygmina – nie powinno się stosować (obkurcza oskrzela)

 • Oddech kontrolowany – ustawiamy długi czas wydechu, aby uzyskać możliwie jak najdłuższy czas całkowitego wydechu. Nie PEEP.

 • Ekstubacja powinna być wykonana w jeszcze głębokim znieczuleniu


Astma oskrzelowa stan astmatyczny skurcz oskrzeli w okresie pooperacyjnym post powanie
Astma oskrzelowa, stan astmatyczny ?Skurcz oskrzeli w okresie pooperacyjnym, postępowanie

 • Tego się obawiamy po znieczuleniu ogólnym

 • Objawy: świsty, duszność, tachypnoe, tachykardia, nadciśnienie, sinica; może to doprowadzić do hipoksji, hiperkapnii i kwasicy oddechowo-metabolicznej

 • Różnicujemy z: odmą, niedrożność dużych dróg, ustępowanie zwiotczenia mięśni

 • Postępowanie:

 • pogłębienie znieczulenia anestetykiem wziewnym, oddech kontrolowany 100% tlenem,

 • aminofilina dożylnie, salbutamol przez rurkę intubacyjną/podskórnie; adrenalina w anafilaksji

 • GKS w ciężkiej postaci

 • Ostrożne odsysanie wydzieliny z drzewa oskrzelowego


R dmi szowe choroby p uc zw knienie p uc
Ś ?ródmiąższowe choroby płuc, zwłóknienie płuc

 • Przewlekłe, nienowotworowe, niezakaźne choroby dolnych dróg oddech

 • Choroba restrykcyjna; VC, TLC <

 • paO2 nieznacznie obniżona

 • Postępowanie:

 • Unikanie premedykacji lekami dział depresyjnie na układ oddechowy

 • W znieczuleniu ogólnym głównie anestetyki wziewne + małe dawki środków zwiotczających, opioidy z rozsądkiem

 • Musi być prowadzony oddech kontrolowany, często z wysokim ciśnieniem wdechowym -> rozprężenie sztywnych płuc

 • Najniebezpieczniejszy okres pooperacyjny – łatwo może wystąpić niewydolność oddechowa


Aby sam morfeusz mia dobry sen po zabiegu musi pami ta o
Aby sam Morfeusz miał dobry sen po zabiegu, musi pamiętać o:

 • Duszność stwierdzona przez operacją musi być wyjaśniona

 • Wartość paO2 oznaczone przed operacją u pacjenta w spoczynku nie umożliwia przewidywania przebiegu operacyjnego

 • U pacjentów z POChP i hiperkapnią podawanie dużego stężenia tlenu może wywołać groźną dla życia depresję oddechową z dalszym narastaniem paCO2

 • W ostrym napadzie astmy nie wolno stosować znieczulenia ogólnego

 • Zaprzestanie palenia tytoniu przez pacjenta przed zabiegiem poprawia utlenowanie krwi


Mam nadziej e kto co zapami ta
Mam nadzieję, że pamiętać o:ktoś…coś zapamiętał… ;-)

 • Piśmiennictwo:

 • Anestezjologia - R.Larsen; wyd. II polskie pod redakcją A. Kublera

 • Anestezjologia kliniczna z elementami intensywnej terapii i leczenia bólured: Ewa Mayzner – Zawadzka

 • Ostra niewydolność oddechowa

  pod redakcją T. Szretera i B. Kamińskiego