dunavski regionalni projekat drp program finansijske podr ke bh nvo na nacionalnom nivou n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dunavski regionalni projekat (DRP) - Program finansijske podrške bh. NVO na nacionalnom nivou -

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Dunavski regionalni projekat (DRP) - Program finansijske podrške bh. NVO na nacionalnom nivou - - PowerPoint PPT Presentation


  • 109 Views
  • Uploaded on

Dunavski regionalni projekat (DRP) - Program finansijske podrške bh. NVO na nacionalnom nivou -.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dunavski regionalni projekat (DRP) - Program finansijske podrške bh. NVO na nacionalnom nivou -' - christmas


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dunavski regionalni projekat drp program finansijske podr ke bh nvo na nacionalnom nivou

Dunavski regionalni projekat (DRP)- Program finansijske podrške bh. NVOna nacionalnom nivou -

slide2

Naziv NVO:NVO’’Eko-logic’’ Banja LukaNaziv projekta: Pošumljavanje obala Vrbasa u cilju sprečavanja erozije i poboljšanja kvaliteta vodePartneri: Š.G.''Banja Luka'‘,Šumarija ''Jajce'‘, NVO ''Pro educa'‘, PRA – Prime communications, ''Osiječki zeleni'‘ Osijek, ''Ekoforum'‘ Beograd ,''Women''magazin Banja Luka, ''Uno'' radio Banja Luka, RTRS Banja Luka, ZDP ’’Industrijske plantaže’’, Gimnazija Banja Luka. Odobrena suma: 9972 USD

kratak opis pozadina problema

Kratak opis (pozadina) problema:

Funkcije šume možemo podijeliti na proizvodne (iskorištavanje), socijalne (zdravstvo, odmor, rekreacija...) i zaštitne. Upravo potenciranjem zaštitnih funcija šume utičemo na spriječavanja raznih vrsta erozionih procesa. Erozije obalnog zemljišta predstavljaju veliki problem u pojedinim dijelovima sliva i vodotoka rijeke Vrbas. Padavine, poplave i slične pojave dovode do spiranja obalnog i okolnog zemljišta, odnosno dovode do pojave erozije, pri kojoj se čestice ali i slojevizemljane mase odvajaju od matičnog supstrata (podloge). Ove pojave su višestruko negativne. Sedimentni nanosi, koji nastaju u ovim procesima i koji setalože u potocima i rijekama čine najstariji i napoznatiji oblik zagađivanja vode. Sa gledišta direktnih šteta koje nastaju u određenom vodotoku i slivnom području, sedimenti prouzrokuju velike privredne gubitke.

Oni se najčešće iskazuju kao: zasipanje akumulacionih bazena, utiče negativno na riječnu floru i faunu odnosno dovodi do narušavanja ekološkog i hemijskog statusa voda, povećanje troškova za dobijanje pitke i industrijske vode, oštećenje kanala za navodnjavanje, mostova i drugih hidrotehničkih objekata, zasipanje korita rijeka i povećanje opasnosti od velikih voda, narušavanje estetskog izgleda predjela, itd..

slide4
Prvenstveno, gubi se plodni sloj koji je neophodan za razvoj flore (a time i faune) obalnih područja. Pošumljavanjem obalnih područja sliva i obala rijeke Vrbas direktno se utiče na smanjenje ove pojave, atime i negativnih uticaja koje erozioni procesi imaju. Antieroziono djelovanje šume je višestruko – sprečava pojavu klizanja teren (drveće, odnosno njihovo korijenje, je dokazano najbolje sredstvo za vezivanje i održanje kompaktnosti zemljišta na datom području), oticanje površinskih voda je jakousporeno, intenzivnija je filtracija oborinskih voda, manja je vjerovatnoća od poplava usljed usporenog i smanjenog oticanja površinskih voda, sprečava pojavu lavina na većim visinama itd.
ciljna grupa

Ciljna grupa:

Primarna – Š.G ‘’Banja Luka’’, Šumarija ‘’Jajce’’, radna snaga angažovna na pošumljavanju, učenici srednjoškolske ustanove ''Gimnazija'' Banja Luka

Sekundarna- Poljoprivredni institut Banja Luka ZDP ‘’Industrijske planatže’’, roditelji učenika, medijski partneri

Tercijarna – stanovništvo u regionu, stanovništvo BiH i šire.

ciljevi projekta

Ciljevi projekta:

Sveobuhvatni cilj projekta je unaprijeđenje ekološkog i hemijskog statusa rijeka Vrbas, kao i minimalizovanje uticaja od poplava na predmetnom području.Predloženi projekat direktno doprinosi smanjenju izvora zagađenja putem pošumljavanja sliva i obala rijeke Vrbas i time prevencija erozije kao i poboljšanja kvaliteta voda. Putem edukacije učenika i lokalnog stanovništva doprinijelo bi se i jačanju javne svijesti.

Pojedinačni ciljevi:-Direktno pošumljavanje obala i sliva rijeke Vrbas u Š.G ''Banja Luka'' i Š.G. ''Jajce'‘,-Sprečavanje erozije i zagađivanje vode sedimentima (najstariji oblik zagađivanja vode), -Povećanje kvaliteta voda bio-filtracijom i time smanjenjem koncentracije nutrijenata i toksičnih materija u vodama , -Uključivanje ostalih interesnih strana- mediji, -Uključivanje ostalih interesnih strana : srednja škola ''Gimnazija'' Banja Luka, Uključivanje predstavnika NVO sektora NVO ''Pro educa'', mreže ''Eko forum'', slobodni pokret ''Osječki zeleni''.

aktivnosti

Aktivnosti

A1.pripremno-organizacioni radovi

A2. Izvršni radovi

A3. Aktivnosti edukacije učenika

A4. Radovi i aktivnosti na medijskoj promociji

rezultati

Rezultati

Učinci, rezultati i pomaci od ovog projekta su u tome što će biti pošumljeno 3 hektara šume, poboljšaće se kvalitet voda, odnosno smanjiće se prisustvo nutrijenata i toksičnih materija u vodama (atmosferskim i otpadnim) koje su prisutne (prolaze, izviru) na predmetnim lokacijama (automatski i nizvodno – odnosno u rijeci Vrbas), smanjiće se opasnost od erozije zemljišta i smanjiće se svi navedeni negativni uticaji koje ovakva pojava ima na vode Vrbasa i vrbaskoga sliva (zasipanje akumulacionog bazena, negativan uticaj na riječnu florun i faunu odnosno na ekološki i hemijski status voda, zasipanje korita rijeka i povećanje opasnosti od velikih voda – poplava, povećanje troškova za dobijanje pitke i industrijske vode, oštećenje mostova i drugih hidrotehničkih objekata, narušavanje estetskog izgleda predjela),

slide9
direktno će se uticati na jačanje svijesti o pitanjima zaštite voda dunavskoga sliva kod učenika ''Gimnazije'' Banja Luka, a indirektno, preko medija, će se uticati na cjelokupno stanovništvo BiH, ostvariće se sardnja organizacija NVO sektora: NVO ''Pro educa'', mreže ''Eko forum'', slobodni pokret ''Osječki zeleni''.