tema 2 uvod u sisteme za podr ku odlu ivanju n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tema 2: Uvod u sisteme za podršku odlučivanju PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tema 2: Uvod u sisteme za podršku odlučivanju

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Tema 2: Uvod u sisteme za podršku odlučivanju - PowerPoint PPT Presentation


 • 375 Views
 • Uploaded on

Tema 2: Uvod u sisteme za podršku odlučivanju. SISTEMI ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU doc dr Vladislav Mi š kovic Fakultet za informatiku i menadžment 2009/2010. Tema 2: Uvod u sisteme za podršku odlučivanju. Osnovni pojmovi Sistemi za podr š ku odlu č ivanju Modeliranje procesa odlučivanja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tema 2: Uvod u sisteme za podršku odlučivanju' - oakley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tema 2 uvod u sisteme za podr ku odlu ivanju

Tema 2:Uvod u sisteme za podršku odlučivanju

SISTEMI ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU

doc dr Vladislav Miškovic

Fakultet za informatiku i menadžment

2009/2010

tema 2 uvod u sisteme za podr ku odlu ivanju1
Tema 2:Uvod u sisteme za podršku odlučivanju
 • Osnovni pojmovi
 • Sistemi za podršku odlučivanju
 • Modeliranje procesa odlučivanja
 • Primeri sistema (Web)
1 osnovni pojmovi
1. OSNOVNI POJMOVI
 • Proces odlučivanja (radna definicija)
 • Faze procesa odlučivanja
 • Sistem za podršku odlučivanju
proces odlu ivanja radna definicija
Proces odlučivanja (radna definicija)
 • Proces izbora između dva ili više alternativnih puteva delovanja radi postizanja cilja ili ciljeva
  • Ilustracija: Odluka o povećanju ili smanjenju referentne kamatne stope centralne banke
ilustracija odre ivanje r eferentn e kamatn e stop e
Ilustracija: određivanje referentne kamatne stope
 • Donošenje odluke o povećanju ili smanjenju referentne kamatne stope centralne banke
  • odluke načelno donose pojedinci (guverner) i odgovaraju za njih
  • postoji veoma veliki broj alternativa (hiljade)
  • potrebni su brojni podaci (banke, privreda, statistika) i znanje za njihovo razumevanje
  • potrebna računarska podrška (podaci, analize)
  • koriste se modeli i modeliranje
  • koristi više izvora informacija i rad brojnih timova
  • prethodno iskustvo nije samo dovoljno
  • postoje suprotstavljeni ciljevi
  • postoji rizik, koji različito utiče na pojedince koji odlučuju
  • grupno odlučivanje može dati bolje odluke (odbor guvernera)
faze procesa odlu ivanja simon
Faze procesa odlučivanja(Simon)
 • Prikupljanje informacija (intelligence)
 • Kreiranja rešenja (design)
 • Izbor rešenja (choice)
 • Primena rešenja (implementation)
ra unarska podr ka pojedinim fazama
Računarska podrškapojedinim fazama

DSS

ES

ANN

MIS

Data Mining

OLAP

ES ERP

Intelligence

ESS ES SCM

CRM ERP KVS

Management

Science

ANN

Design

Choice

ESS ES

KMS ERP

CRM

SCM

Implementation

sistem za podr ku odlu ivanju
Sistem za podršku odlučivanju
 • Sistem zasnovan na modelima ili znanju, čija je namena podrška menadžerima u donošenju odluka u polustrukturisanim i nestrukturisanim situacijama
  • ne zamenjuje ljude, već samo poboljšava njihovu sposobnost donošenja odluka
  • Ilustracija: podrška procesima u zdravstvu
   • podaci o pacijentima (e-karton) i procesu lečenja (zakazivanje, lečenje, dijagnostika i nadzor)
ilustracija podr ka procesima u zdravstvu
Ilustracija: podrška procesima u zdravstvu
 • ACAFE (A Computerized Advancement For Emergency) prijava korisnika
ilustracija podr ka procesima u zdravstvu1
Ilustracija: podrška procesima u zdravstvu
 • Pristup i uvid u medicinske podatke
ilustracija podr ka procesima u zdravstvu2
Ilustracija: podrška procesima u zdravstvu
 • Podrška odlučivanju - ocena stepena ozbiljnosti i upozorenja
2 sistemi za podr ku odlu ivanju
2. SISTEMI ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU
 • Struktura i arhitektura sistema
 • Osnovna svojstva
 • Komponente sistema
  • Podsistem za upravljanje modelima
  • Korisnički interfejs
  • Podsistem za upravljanje znanjem
  • Klasifikacija sistema za podršku odlučivanju
struktura i arhitektura sistema
Struktura i arhitektura sistema
 • Osnovne komponente sistema za podršku odlučivanju su:
  • podsistem za upravljanje podacima
  • podsistem za upravljanje modelima
  • podsistem za upravljanje znanjem
  • korisnički interfejs (podsistem)
struktura sistema za podr ku odlu ivanju
Struktura sistema za podršku odlučivanju

Other CBS

Internet,intranet,extranet

Data management

Model management

External models

Knowledge based subsystems

User interface

Organizational KB

Manager (user)

osnovna svojstva
Osnovna svojstva
 • podrška rešavanju polustrukturisanih i nestrukturisanih problema
 • podrška svim nivoima odlučivanja, individualnog i grupnog odlučivanja
 • podrška direktnom ili sekvencijalnom odlučivanju u
 • podrška svim fazama odlučivanja
 • podrška različitim načinima odlučivanja
 • prilagodljivost, interaktivnost i jednostavnost upotrebe
 • poboljšava efektivnost (tačnost, pravovremenost, kvalitet), ne efikasnost (cena odluke)
 • dozvoljava razvoj jednostavnijih sistema i korisnicima, omogućava modeliranje i eksperimentisanje
 • omogućava pristup podacima (BP, GPS, MM)
podsistem za upravljanje podacima
Podsistem za upravljanje podacima
 • izdvajanje (ekstrakcija)podataka
 • upravljanje podacima i relacijama
 • ažuriranje podataka (add, delete, edit, change)
 • pristup podacima (pretraživanja)
 • sve vrste upita
 • katalog podataka
podsistem za upravljanje modelima
Podsistem za upravljanje modelima
 • Komponente:
  • baza modela
  • sistem za upravljanje bazom modela
  • jezik modela
  • katalog modela
  • deo izvršavanje modela, integracija modela iprocesiranjekomandi
korisni ki interfejs
Korisnički interfejs
 • grafički interfejs
 • komunikacija u prirodnom jeziku (natural language processor)
 • veza s drugim komponentama
 • Primeri
  • komunikacija glasom (speech recognition)
  • taktilni interfejsi
  • komunikacija gestovima
podsistem za upravljanje znanjem
Podsistem za upravljanje znanjem
 • ekspertni sistemi ili intelligentni agenti
 • složeno rešavanje problema
 • podrška drugim komponentama
 • obično sutekstualno orijentisani DSS
3 modeliranje procesa odlu ivanja
3. MODELIRANJE PROCESA ODLUČIVANJA
 • Modeli odlučivanja
 • Proces modeliranja i analize
 • Modeli za podršku odlučivanju
modeli odlu ivanja
Modeli odlučivanja
 • Model
  • pojednostavljena predstava ili apstrakcija stvarnosti
 • Modeliranje smanjuje kompleksnost procesa odlučivanja
 • Vrste modela
  • skalirani modeli - umanjene kopije (makete, fotografije)
  • analogni modeli (dijagrami, mape) - modeliraju ponašanje, ne moraju da podsećaju na sistem
  • mentalni modeli (kvalitativni opisi situacija)
  • matematički (kvantitativni) modeli - relacije
primer modeliranje u sportu
Primer: modeliranje u sportu
 • Modeliranje odlučivanja u sportu
  • prediktivni analitički modeli (planiranje karijere, transferi igrača, sastav timova)
  • veliki broj faktora (promenljivih) koji utiču na rezultat, statistički podaci/istorijat za pojedince i timove
  • koriste ih treneri, menadžeri i posrednici
 • Primer
  • bejzbol www.sabr.org - razvijene složene metrike uspešnosti sportskih timova
  • košarka www.hoopmasters.com - sistem za podršku odlučivanju košarkaških trenera , više od 500.000 igrača amaterskih selekcija, karakkteristike, video snimci, predlozi daljeg školovanja
proces modeliranja i analiz e
Proces modeliranja i analize
 • identifikacija problema
 • identifikacija promenljivih
 • prediktivna analitika/prognostika
 • istovremena upotreba više modela
 • izbor kategorije modela
 • upravljanje modelima
 • modeliranje zasnovano na znanju
modeli za podr ku odlu ivanju
Modeli za podršku odlučivanju
 • optimizacija i linearno programiranje
 • tabele i stabla odlučivanja
 • opšti metodi rešavanja problema
 • simulacije
matemati ki modeli za podr ku odlu ivanju
Matematički modeliza podršku odlučivanju
 • statički i dinamički modeli
  • statički - fiksan, prema jedanom preseku situacije
  • dinamički - menja se tokom vremena
 • modeliraju neizvesnost i rizik
  • znanje umanjuje neizvesnost, postojanje neizvesnosti stvara rizik
  • odlučivanje uz postojanje rizika - analiza rizika
optimizacija i linearno programiranje
Optimizacija i linearno programiranje
 • Optimizacija je proces pronalaženja najboljeg (optimalnog) rešenja nekog problema
  • ako postoji matematički izraz kriterijuma izbora najboljeg rešenja, optimizacija je pronalaženje maksimuma ili minimuma funkcije kriterijuma
  • linearno programiranje je vrsta optimizacije, gde su kriterijumska funkcija i ograničenja linearne funkcije
 • Analiza osetljivosti - analiza uticaja ulaza na izlaz
 • What-if analiza - efekti promene ulaznih vrednosti na izlaz (ciljnu funkciju)
 • Goal-seek - pronalaženje mogućih ulaznih vrednosti za izabrane vrednosti izlaza
tabele i stabla odlu ivanja
Tabele i stabla odlučivanja
 • ekvivalentni modeli odlučivanja
 • tabele odlučivanja
 • stabla odlučivanja
op ti metodi re avanja problema
Opšti metodi rešavanja problema
 • analitičko pretraživanje (strukturisani problemi)
 • slepo pretraživanje (kompletno ili delimično)
 • heuristički algoritmi pretraživanja
  • repetitivni (rekurzivni) postupci - korak po korak se približava rešenju
  • nalazi "dovoljno dobra" rešenja
  • primeri
   • usmerenopretraživanje
    • best-first, tabu, ...
   • genetički algoritmi
    • slučajni izbor rešenja i varijante nastavka
simulacije
Simulacije
 • imitacija realnosti, kroz eksperiment, uz skraćivanje vremena
 • koriste se za nestruktuirane probleme
 • nema garancije optimalnog rešenja
 • standardna metodologija
  • definisanje problema
  • kreiranje modela
  • testiranje i validacija
  • dizajn eksperimenta
  • eksperiment
  • ocena (evaluacija)
  • implementacija rešenja
4 primeri sistema web
4. PRIMERI SISTEMA (WEB)
 • DSS za kupovinu
  • mySimon- pomoć pri kupovini (shopping agent)
 • DSS za odlučivanje o transportu
  • FedEx - međunarodni transport (kalkulator, praćenje pošiljki)
 • prostorni DSS
  • NASA REASoN - sistem za podršku odlučivanju o alokaciji resursa radi zaštite granica SAD (border Spatial decision support system, BSDSS)
 • demonstracije ekspertnih sistema
  • Grad Advisor - izbor poslediplomskog školovanja
  • Audit Reporting - mišljenje revizora
  • Processing Loan Applications - obrada kreditnih zahteva
 • još neki primeri DSS
  • www.uky.edu/BusinessEconomics/dsskba/instmat.htm
literatura
Literatura
 • Nastavni materijali (prezentacije i uputstva)
 • Turban E., Aronson J.E., Liang T., Sharda R., Decision Support and Business Intelligence Systems, 8th Ed, Pearson Education,Inc, 2007
 • Seref M., Ahuja R.,Winston W., Developing Spreadsheet-based Decision Support Systems, Dynamic Ideas, 2007
 • Adam F., Humphreys P., Encyclopedia of Decision Making and Decision Support Technologies, IGI Global, 2008
 • www.dssresources.com
modeliranje i odlu ivanje
Modeliranje i odlučivanje
 • Faza prikupljanja informacija (intelligence)
 • Faza kreiranja rešenja (design)
 • Faza izbora rešenja (choice)
 • Faza primene rešenja (implementation)
 • Računarska podrška pojedinim fazama
faza prikupljanja informacija intelligence
Faza prikupljanja informacija (intelligence)
 • pregled okruženja
 • analiza organizacionih ciljeva
 • prikupljanje podataka
 • identifikacija problema
 • klasifikacija problema
  • programirani ili ne-programirani
  • dekompozicija u manje celine
 • obezbeđenje nadležnosti - prava i odgovornosti za rešavanje problema
faza kreiranja re enja design
Faza kreiranja rešenja (design)
 • razrada alternativnih puteva
 • analiza potencijalnih rešenja
 • kreiranje modela
 • test izvedivosti (feasibility)
 • ocena rezultata
 • Izbor postupka izbora rešenja
  • utvrđivanje ciljeva
  • uključivanje u model
  • procena rizikaiprihvatljivosti rešenja
  • kriterijumi i ograničenja
faza izbora re enja choice
Faza izbora rešenja (choice)
 • postupak izbora
  • opis prihvatljivostipristupa rešavanju
 • Normative modeli
  • Optimization
   • Effect of each alternative
  • Rationalization
   • More of good things, less of bad things
   • Courses of action are known quantity
   • Options ranked from best to worse
  • Suboptimization
   • Decisions made in separate parts of organization without consideration of whole
faza primene re enja implementation
Faza primene rešenja (implementation)
 • primena izabranog rešenja
 • neodređena ograničenja,npr.:
  • otpor promenama
  • obuka korisnika
  • podrška viših nivoa menadžmenta
ra unarska podr ka pojedinim fazama1
Računarska podrškapojedinim fazama

DSS

ES

ANN

MIS

Data Mining

OLAP

ES ERP

Intelligence

ESS ES SCM

CRM ERP KVS

Management

Science

ANN

Design

Choice

ESS ES

KMS ERP

CRM

SCM

Implementation