august 2010 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rullende skolestart PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rullende skolestart

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Rullende skolestart - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

August 2010. Rullende skolestart. Velkommen til orienteringsmøde 10. februar kl. 19-21. Forældre samt personale i daginstitutionerne. Dagsorden. Velkomst og præsentation Baggrunden for indførelse af rullende skolestart Rullende skolestart fra august 2010 Det videre forløb Eventuelt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rullende skolestart' - chick


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dagsorden
Dagsorden
 • Velkomst og præsentation
 • Baggrunden for indførelse af rullende skolestart
 • Rullende skolestart fra august 2010
 • Det videre forløb
 • Eventuelt

…slut kl. 21

baggrund
Baggrund
 • Forsøg i folkeskolen med rullende skolestart siden 1998.
 • Regeringens skolestartsudvalg anbefaler i rapporten "En god skoleststart" februar 2006 ændringer til folkeskoleloven.
 • Kommunalbestyrelsen i Ikast-Brande kommune beslutter 28/4 2008 at iværksætte rullende skolestart på min 2 skoler.
baggrund1
Baggrund
 • Rullende skolestart betyder individuel skolestart på baggrund af barnets alder, og i aldersintegrerede hold.
 • Skolestarten bliver en individuel oplevelse hvor det enkelte barn og familien er i centrum.
baggrund2
Baggrund
 • Pædagogisk udnyttelse af den sociale og faglige læring der finder sted når et barn optages i en etableret gruppe af "erfarne" elever - medlæring.
 • Børn på samme alder udvikler sig forskelligt, hvilket stiller store krav til undervisningsdifferentiering.
 • Krav om rummelighed og individuelle undervisningsplaner medfører et behov for en mere fleksibel organisationsform.
 • Barnets behov styrer organiseringen
baggrund3
Baggrund
 • Barnet starter i skole umiddelbart efter de er fyldt 6. år.
 • Der er indtages børn mindst 6 gange om året - ingen børn starter alene.
 • Børn ruller ind i SFO samme tid, som de ruller ind i skolen.
indskolingsmodel
Indskolingsmodel

Aldersintegration

Niveaudeling

Hjemme Ude

Stabilitet og sammenhæng Dynamik og differentierede udfordringer

aldersintegrerede basishold
Aldersintegrerede basishold

Et basishold består af ca. 30 elever og 2 primære voksne

Basisholdet er delt i 2 basisgrupper

En basisgruppe består af ca. 15 elever og 1 voksen

niveaudelte hold

Dansk

Mat

Niveaudelte hold

Ca. 2 voksne på hvert faghold.

Ca. 30 elever på hvert faghold

skolens rum
Skolens rum

Ydre bestemt

Pligt

 • Basishold
 • Hjemmetid til træning
 • Fælles temaer
 • Det sociale og dannelse
 • Natur/teknik og Kristendom
 • Niveaudelte Faghold
 • Eks. Dansk 1
 • Eks. Matematik 3

Hjemme

Ude

 • Fri tid i frikvarter og SFO
 • Selvbestemte sociale grupper?
 • Samvær
 • Leg

Interessehold ifm. Tilbudsfag

Selvbestemte rum f.eks.

Værkstedsarbejde

Selvbestemt

Lyst

makkerordning
Makkerordning

Inden et barn starter i indskolingen vil barnet få tildelt en makker.

En makker kender til dagligdagens vaner og rutiner.

En makker er en hjælper og en ven.

Makkerordningen

 • skaber tryghed for det enkelte barn og dets forældre.
 • giver den ’store/erfarne´ elev selvværd og værdi.
 • giver den ’lille’/nye en ven og en base.
 • giver en naturlig lyst til læring/skolearbejde (at gå i makkerens fodspor)

Alle børn bliver på et tidspunkt makker for et andet barn.

Alle lærer om, hvad det indebærer at være en god makker.

skole hjemsamarbejde
Skole-hjemsamarbejde
 • Hvert barn har en kontaktvoksen, som er den der har den primære kontakt til hjemmet.
 • 2-3 samtaler om året. Samtalerne afvikles fleksibelt i forhold til det enkelte barn. SFO-pædagog og faglærere kan deltage i samtalerne efter behov.
 • Forældremøder/ afholdes for hele basisholdet.
 • Når barnet er startet i skolen, får hjemmet besøg af den kontaktvoksen barnet har tilknyttet.
 • Der udarbejdes en ny type kontaktbog eller lignende.Vi forestiller os, at denne er bindeled mellem alle voksne omkring barnet.
lokalef llesskab
Lokalefællesskab
 • Hver basisgruppe har et dobbeltlokale til rådighed i både skole og SFO tid. Det lokale er ”hjemme”.
 • Lokalerne benyttes også til fagopdelt undervisning på niveaudelte faghold. Eleverne er ”ude”.
 • Storrummet?
 • De øvrige lokaler?
overblik skole ret 2010 2011
"Overblik" – skoleåret 2010-2011
 • 3. klasse indgår ikke det første år
 • Elevtallet 0.-1.-2. klasse forventes at være ca. 92
 • Der bliver 3 basishold
 • Alle elever får 23 lektioner pr. uge
 • Der vil være to voksne på det meste af tiden
 • Lærere og pædagoger samarbejder
skolestart 1 r
Skolestart 1. år
 • 12 børn begynder i skole d. 11. august
 • Introduktionsforløb i Fristedet
 • Børnene integreres gradvist på holdene
 • Senest 23. august er de fuldt integreret på holdene
 • 4 børn begynder i skole og SFO fredag d. 1. oktober
 • 3 børn begynder i skole og SFO tirsdag d. 1. december
 • 1 barn og januarbørnene begynder i skole og SFO tir. d. 1. februar
informationsm der mv
Informationsmøder mv.

10. maj informationsmøde for nuværende 0. og 1. årgang

8. juni informationsmøde for kommende 0. årgang

Børn der er født i første halvår 2005

 • Informationsmøde om rullende skolestart d. 18.marts 2010
 • Indskrivning d. 22. marts 2010