formidlingskursus gymnasiepraktik rullende universitet
Download
Skip this Video
Download Presentation
Formidlingskursus gymnasiepraktik + rullende universitet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Formidlingskursus gymnasiepraktik + rullende universitet - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Formidlingskursus gymnasiepraktik + rullende universitet. Første kursusgang 26. august 2013 Dorte Ågård, CUDIM. Dagens program. Pædagogisk førstehjælp Læring og undervisning Faglige mål – arbejde med abstracts Lektionsplan: Sekvenser og progression Spørgeteknik og dialog

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Formidlingskursus gymnasiepraktik + rullende universitet' - vin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
formidlingskursus gymnasiepraktik rullende universitet

Formidlingskursus gymnasiepraktik + rullende universitet

Første kursusgang 26. august 2013

Dorte Ågård, CUDIM

dagens program
Dagens program
 • Pædagogisk førstehjælp
  • Læring og undervisning
  • Faglige mål – arbejde med abstracts
  • Lektionsplan: Sekvenser og progression
  • Spørgeteknik og dialog
  • Autoritet og faglig usikkerhed
refleksions velse
Refleksionsøvelse

Hvad er de største udfordringer ved at begynde at undervise?

 • 3 min. individuel skrivning
 • 5 min. diskussion to og to
 • Præsentation af enkelte pointer i plenum
metakommentar
metakommentar

På 10 min. får man

 • aktiveret hver enkelt
 • skabt mulighed for at flere deltager i plenum
 • sat fokus på helt centrale temaer
 • mulighed for evt. at justere sit program efter deltagernes forventninger
 • mulighed for at vurdere elevernes interesse og energi
hvad er l ring1
Hvad er læring?

Læring vs undervisning:

Teaching may be compared to selling commodities. No one can sell unless someone buys.  We should ridicule a merchant who said that he had sold a great many goods although no one had bought any. 

But perhaps there are teachers who think they have done a good day’s teaching irrespective of what pupils have learned.

John Dewey, am. pædagog, 1859-1952

l ring vs undervisning
Læring vsundervisning

Undervisning

Den aktivitet, læreren står for, og den tilrettelæggelse af læringen, som han/hun bidrager med

Læring

De ændringer, der sker i det enkelte individ (eleven), som kan være et resultat af undervisning, dialog og samarbejde.

l ring vs undervisning1
Læring vs undervisning
 • Læring uden undervisning
 • Undervisning uden læring
l ringsorienteret undervisning
Læringsorienteret undervisning

Teoretisk udgangspunkt

Pædagogisk konstruktivisme:

 • Enhver skal konstruere sin egen forståelse, for man kan ikke uden videre overtage andres forståelse.
 • Det sker bedst, hvis man arbejder aktivt med stoffet og får lejlighed til selv at få mening ud af det nye stof

(Dewey, Piaget, Vygotsky)

kort sagt
kort sagt
 • Hver enkelt elev skal tilegne sig stoffet selv for at lære
 • Elever skal arbejde aktivt med stoffet

DERFOR

 • God undervisning er ikke fremlæggelse af fagligt stof

= HVAD

 • God undervisning er tilrettelæggelse af andres aktive læreprocesser = HVAD + HVORDAN
fagligt emne hvad
Fagligt emne (= HVAD)

Det faglige indhold

 • Hvad er det faglige emne for lektionen?
 • Hvad er det faglige fokus?

Omfang

 • Du har kun 60-90 min. Emnet skal afgrænses MEGET mere, end du tror!
velse
øvelse

Parøvelse 2 x 7 min.

Fremlæg jeres abstract for hinanden.

 • Er fokus helt klart?
 • Kan formuleringerne forstås af målgruppen = gymnasieeleverne?
 • Er omfanget realistisk i forhold til den korte tid?
l ringsm l udvidet hvad
Læringsmål (= UDVIDET HVAD)

Hvad skal lektionens læringsmål være?

 • Læringsmål er ikke = faglige emner
 • Det er formuleringen af ”Når lektionen er slut, skal de studerende kunne… ”
 • Så har du noget at styre efter i den pædagogiske tilrettelæggelse
l ringsm l
læringsmål

Hvordan?

 • Formuler så konkret og anskueligt som muligt, hvad eleverne skal have lært og være i stand til at gøre bagefter
 • Formuler det, så eleverne også kan forstå det
l ringsm l1
læringsmål

Brug aktive verber, fx

 • kende
 • definere
 • identificere
 • beskrive
 • redegøre for
 • forklare
 • opstille
 • analysere
 • bruge/anvende
 • løse opgaver
 • finde ligheder og forskelle
 • sammenligne
l ringsm l eksempel
læringsMål - eksempel

Emne:

Hvad ville der være sket, hvis Danmark var blevet tysk i 1864?

Når lektionen er slut, skal eleverne

 • i helt korte træk kunne redegøre for situationen omkring kong Christian IX’s tilbud til Det tyske Forbund i 1864
 • kunne forklare, hvad kontrafaktisk historieskrivning er
velse1
øvelse

Individuel øvelse 5 min.

Skriv: ”Når min lektion på 1½ time er slut, skal eleverne kunne …”

Paropgave, 5 min:

Byt med sidemanden. Diskuter : Er jeres læringsmål

 • realistiske?
 • anskuelige?
 • præcise?
plenum
plenum

5 min:

Vi hører tre eksempler på læringsmål.

Diskussion: Hvordan fungerer de?

lektionsplanl gning hvordan
Lektionsplanlægning (= HVORDAN)
 • Semesterplan – forløbsplan - lektionsplan
 • Lektionsplan
 • En detaljeret plan for timen med udgangspunkt i timens læringsmål
 • Opdeling af stoffet i logiske dele = sekvenser
 • Vigtige faglige pointer = HVAD
 • Arbejdsformer for hver sekvens = HVORDAN – NB!
 • Omtrentlige minutangivelser
sekvenser
Sekvenser

Opdeling af en lektion i dele

 • Gearskift i undervisningen
 • Skift af arbejdsformer
  • Læreroplæg
  • Klassediskussion
  • Individuel opgave
  • Pararbejde
  • Gruppearbejde
  • Mundtlig/skriftlig
 • Skrift af fagligt niveau
  • Bevægelse opad i progression

Tommelfingerregel: 4-6 sekvenser på 90 min.

progression
Progression

Faglig fremadskriden

Progressionsforestillinger – figurer

 • Trappetrin –byggesten – huse – cirkler – spiraler

Dimensioner

 • Let-svært
 • Konkret – abstrakt
 • Del – helhed
 • Enkelt - komplekst
 • Kognitive niveauer
blooms taksonomi
Bloomstaksonomi

Stigende kognitive niveauer

Baggrund for 13-skalaen

Kendt af gymnasieelever

velse2
Øvelse

Par-opgave – 5 min:

 • Diskuter figurerne.
 • Forklar hus-metaforen for udvikling af viden og det, der sker fra stadium 1-5.
solo taksonomi1
SOLO-taksonomi
 • Pre-structural
 • Unistructural
 • Multistructural
 • Relational
 • Extendedabstract

John Biggs: ”Structure of the ObservedLearningOutcome”

metakommentar1
Metakommentar

1. I fik lejlighed til at tænke, før I fik ”facit”

2. I fik billeder at tale om

 • Virker stimulerende på de fleste
 • Rummer ofte kompleks information
 • Skaber variation
god sp rgeteknik i
God spørgeteknik I
 • Lav tydelig forskel på oplægget til spørgsmålet og selve spørgsmålet.
 • Formuler det kort og præcist
 • Kun et spørgsmål ad gangen:
  • * Hvordan lykkedes det nazisterne at komme til magten, og hvordan fungerede det tyske demokrati i 30erne?
god sp rgeteknik ii
God spørgeteknik II
 • Differentier bevidst mellem
  • lukkede (kontrollerende) spørgsmål
  • åbne (perspektiverende) spørgsmål
  • spørgsmål midt imellem
   • Lukket: Hvilket år kom Hitler til magten?
   • Midt imellem: Hvilke metoder brugte nazisterne til at udrydde jøderne?
   • Åbent: Hvilken betydning har holocaust haft for det jødiske samfund?
 • Undgå
  • ja/nej spørgsmål: Er ordet ”credibility” et substantiv?
  • ledende spørgsmål: Er I ikke enige i det?
  • gætterier: Hvor gammel tror I, Columbus blev? (ikke = kvalificerede overvejelser)
god sp rgeteknik iii
God spørgeteknik III

Overvej rækkefølgen

 • Stigende taksonomi:
  • det nemme, faktuelle først - frem mod:
  • det svære/analyserende/abstrakte/perspektiverende
 • HV-ord: rækkefølgen giver stigende taksonomi:
  • hvornår
  • hvor
  • hvem
  • hvad
  • hvordan
  • hvorfor
god dialog i
God dialog I
 • Hold pause efter spørgsmålet – giv tid til tænkning
 • Hold evt. lille pause efter svaret – giv eleven tid til korrektion eller supplement
 • Efter rigtigt svar: Fasthold spørgsmålet, udbyg det, send det videre til svareren, eller send det videre til en anden elev
  • Ja, det er helt rigtigt. Kan du uddybe det, du siger om …?
  • Ja. det er rigtigt, Hvis vi ser nærmere på det, Niels siger om …, hvad har I andre så af iagttagelser?
god dialog ii
God dialog II

Evaluer klart efter forkert svar

 • Ved forkert svar:

Marker det, og lad eleven selv prøve at tænke videre

  • Nej, det er ikke rigtigt. Gå lige tilbage til … og fortæl, hvordan det forholder sig
  • Ved delvist rigtigt svar:

Marker det, grib fat i det rigtige, og spørg videre frem:

  • Du har helt ret i, at … Men det er ikke rigtigt, at …. Hvad siger I andre til det?
 • Kombiner mulighederne.
autoritet
autoritet

Autoritet:

 • Tydelig ledelse
 • Klar besked
 • At være sig selv (modsat forstillelse)
 • Du er læreren
 • Du har lov til at bestemme
 • Eleverne forventer, at du leder timen tydeligt
 • Venlighed og autoritet kan sagtens forenes
faglig usikkerhed
Faglig usikkerhed
 • Hvad gør man, hvis man får et spørgsmål, man ikke kan svare på?
 • Hvad gør man, hvis man føler sig på gyngende grund?
individuel refleksion
Individuel refleksion

Skriv i 5 min.

 • Hvad har jeg først og fremmest fået i dag af inspiration til min undervisning?
ad