Download
articles n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Articles PowerPoint Presentation

Articles

149 Views Download Presentation
Download Presentation

Articles

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Articles

  2. Existuje člen určitý (definitearticle), člen neurčitý (indefinitearticle) a člen nulový (zeroarticle). Neurčitý • Má tvar „a“ před vyslovovanou souhláskou (a boy, a book) • Má tvar „an“ před vyslovovanou samohláskou (anapple) Použití • užívá se u počitatelných podstatných jmen v čísle jednotném, a to když mluvčí předpokládá, že je podstatné jméno pro posluchače nové, také pouhý výskyt bez bližšího určení se vyznačuje neurčitým členem. • Signalizuje živou bytost nebo věc, o které nebyla zmínka, a která je podle názoru mluvčího pro posluchače nová. He spenttwodays in aTown. • Při použití nepočitatelného podst. jm. v platnosti počitatelného. A blackcoffee. (jedna černá káva) • Neurčitý člen ve významu každý Eggswere sold 9 pence a dosen • ve vazbách za zpodstatněným infinitivem Giveme a smile. • Před výrazy: few, good many, great many, little, gooddeal, greatdeal • Před osobními jmény vlastními: Mr, Mrs, Miss • U zaměstnání

  3. Určitý - ma u poc. a nepoc. jmen v jednotnem i mnoznemcisle tvar "the„- clen urcityoznacujezivou bytost nebo vec, ktera se odlisuje od ostatnichtehozdruhu 1. vztahuje se na zivou bytost nebo vec, o kterejiz byla zminkaPr.: She has got a pen. Thepenisvery nice.  2. vztahuje se na nekoho nebo neco, co je mluvcimuzname a o cemsoudi, ze je zname i posluchaciPr.: The meeting washeldyesterday  3. oznacujezive bytosti nebo veci, ktera jsou jedinecna. Pr.: The sun.  4. predjmenemzive bytosti nebo veci. Napr.: rostlin, hudebnichnastroju. Pr.: The rose isred, to play the piano.  5. predpodst. jm. v mnoznemcisle na oznaceni cele skupiny. Pr.: TheBrowns.  6. predprislovecnym superlativem (3. stupen) Pr.: Thebestofall.  7. predkomparativem prisrovnavani. Pr.: Theelderbrotheristhe more intelligent.  8. predprid. jm. pouzitym jako jmenopodst. jm. Pr.: TheEnglish.  9. u jmen rocnichobdobi pokud jsou blizeurcena. Pr.: The May of 1945. 10. prednazvysvet. stran. Thesouth. 11. u jmen vlastnich:      a) u zemi Pr.: The USA, The Sahara.     b) u jmen rek a moriPr.: TheThames, ThePacificOcean.     c) u jmen horskych pasem Pr.: TheAlps, TheHimalayas.     d) u jmen nekterychvyznamnych budov Pr.: TheTower, The House ofParliament     e) u nazvu literarnich a umeleckychdel, anglickych novin a casopisu. TheTimes. 12. v radeustalenychrceni a vazeb Pr.: In themorning, Go to thecinema, Tell thetime.

  4. Nulový • -clen chybi v techtopripadech •  1. u nepocitatelnychpodst. jm. As hard as stone.- tvrdy jako kamen. 2. u jen pocitatelnychveci nebo zivych bytosti v mnoznemcislePr.: Rosesare red, wioletsblue. 3. u podst. jm. man, womanPr.: May I speak to you man to man? 4. u podst. jm. church, school, college, university, prison, Parliament, court, hospitalPr.: He has been in prison. - (on je uveznen) 5. u vyrazu most, last, nextmaji-li platnost prislovciPr.: Most my friendare awayforthe moment. 6. po vyrazechthe post of, the office of, the rank ofPr.: I willperformtheoffice ofsecretary. 7. preddoplnkem, ktery je castipredmetu v cinnevete a podmetu ve vetetrpnePr.: Theytookhimprisoner. - zajali ho He wastakenprisoner. - byl zajat. 8. u rceniPr.: Whatkindof man is he?

  5. THE END