slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informationsträff: Trygga din ekonomiska framtid PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informationsträff: Trygga din ekonomiska framtid

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 46
chi

Informationsträff: Trygga din ekonomiska framtid - PowerPoint PPT Presentation

167 Views
Download Presentation
Informationsträff: Trygga din ekonomiska framtid
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Informationsträff: Trygga din ekonomiska framtid

 2. Olika sparformer Sparkonto Aktier Fonder Obligationer Råvaror Fastigheter Warranter, CFD, aktieindexobligationer m fl och mycket mer…

 3. Miljonärskalkylatorn Källa: Unga Aktiesparare

 4. Tid, intresse och kunskap Avkastning/ Risk Din privatekonomi Tidshorisont Första steget? Ditt sparande

 5. Risk kontra avkastning Premiepensionslotsen, olika utfall för premiepensionssparande beroende på val av risk. Beräknat på ca 33 år, med standardinkomst kring 20 000 konor i månaden

 6. Vad är en fond? En fond är en samling (portfölj) värdepapper. Den som investerar i en fond äger en andel av fondens samlade tillgångar. • Aktiefonder • Räntefonder • Blandfonder • Specialfonder Innehåller minst 16 olika värdepapper

 7. Olika fondtyper Hög Branschfonder IT-fonder Länderfonder Indienfonder Regionala aktiefonder Europafonder Globala aktiefonder Premiesparfonden Risk Räntefonder Långa Räntefonder Korta Hög Låg Specialisering Räntepapper Bland Aktier Blandfonder

 8. Varför fondsparande 1. Du kan enkelt få del i både svenska och utländska placeringar 2. Du får förvaltning 3.Automatisk riskspridning 4.Stort utbud. Du kan välja en fond som passar just dig och dina önskemål 5.Passar bra för månadssparande

 9. Avgifter Förvaltningsavgift TKA, totalkostnadsandel Prestationsbaserad avgift Insättnings- och uttagsavgifter Kom ihåg att avgiften är alltid avdragen när avkastningen visas! Minskning av premiepension, % 0,05 0,15 0,25 0,50 0,75 1,00 1,50 % Förvaltningsavgift, % Exempel på hur mycket din premiepension minskar beroende på fondavgiftens storlek, vid sparande till pension i 33 år.

 10. Så väljer du fond Fondtyp • Fondindex • Faktablad • Rating

 11. Hur funkar aktiemarknaden? En aktie är en ägarandel i ett företag kapital betalning börsen emission aktier aktier Investeringar Likviditet etc

 12. Hur funkar aktiemarknaden? Som ägare tar du del av företagets vinster utdelning

 13. Att vara aktieägare Aktiedepå Bank/nätmäklare? – Marknader/tjänster – Courtage A och B-aktie Anger rösträtt – Rätt att delta på bolagsstämma Deklarera K4-blankett – Genomsnittsmetoden/Schablonmetoden (20%) Skatt på vinst 30 procent avdrag på överskott – 30 procent skattereduktion på underskott - Kvittning

 14. Vad påverkar dina investeringar? Företagsvinster Företagsköp Räntor/ konjunktur Utbud och efterfrågan Utländska börser Utdelningar Rykten och spekulationer

 15. 1. Förstå vad du köper 2. Håll dig informerad 3. Spara långsiktigt 4. Spara regelbundet 5. Sprid dina risker De gyllene reglerna

 16. Kostnad för lån • Uppläggningsavgift • Aviseringsavgift • Ränta • Amortering Lån och kredit • Behöver du verkligen låna? • Har du råd att låna? • Har du valt rätt sorts lån? • Jämför pris, förhandla villkor • Var ute i god tid Tänk på den effektiva räntan!

 17. Fastigheter • Topplån vs bottenlån • Fast eller rörlig ränta? • Ränteskillnadsersättning • Amortera

 18. Pensionen

 19. Två olika pensionsmodeller Förmånsbestämd I ett förmånsbestämt system måste avgiften regleras för att pensionsbeloppen ska kunna betalas ut - pensionsålder 67 år - medellivslängd 56 år (ATP-systemet 1960) ? 65 år ? 65 år • Premiebestämd/avgiftsbestämd • I ett avgiftsbestämt system måste pensionerna regleras för att avgifterna ska räcka. • pensionsålder 65 år • medellivslängd 80 år 19

 20. Hur länge måste vi arbeta för ”lika” pension?

 21. Eventuell privat pension Tjänstepension Allmän pension Inkomstpension Premiepension Pensionspyramiden

 22. Födda efter 1954: Inkomstpension Premiepension Den allmänna pensionen • Födda 1938-1953 • Tilläggspension • Inkomstpension • Premiepension • Födda innan 1937 • Tilläggspension Garantipension • Grundskydd för den som haft låg eller ingen inkomst • Från 65 års ålder • Räknas upp med prisbasbeloppet, påverkas ej av bromsen • 40 bosättningsår i Sverige

 23. Vad ger rätt till allmän pension? 7,5 inkomstbasbelopp = 390 750 kr/år = 32 562 kr/mån • Lön • Sjukpenning • Föräldrapenning • Arbetslöshets-ersättning • Sjuk- eller aktivitetsersättning • Aktivitetsstöd • Barnår • Studier • Plikttjänstgöring Du väljer fonder för din premiepension 2,5 % 18,5 % 16 % Staten förvaltar din inkomstpension

 24. Dina pensionsrätter

 25. Placeringsalternativ i premiepensionen Gör ingenting: AP7 Såfa Gör bara lite:3 fondportföljer Lämna bort:Engagera en extern placerare Engagera dig:Egna val Du kan själv välja hur du vill ha premiepensionen placerad, du behöver heller inte göra något val. Det finns inget stöd för att det ena är bättre för din pension än det andra.

 26. AP7Såfa – om du inte väljer alls

 27. Så väljer du fonder till din premiepension Logga in påwww.pensionsmyndigheten.se Välj upp till fem fonder Ingen skatt eller avgift på byten 800 fonder att välja på. Halva priset på avgiften

 28. Uttag av pension Du måste ansöka om pension Inkomstpension, premiepension: Från den månad man fyller 61 Eventuellt garantitillägg Från den månad man fyller 65 Garantipension Från den månad man fyller 65

 29. Tjänstepension Omdu har tjänstepension sätter din arbetsgivare varje månad av en summa till din pension Ålderspension Efterlevande-skydd Tjänstepensionens delar Sjukförsäkring Tillägg till din ordinarie allmänna pension Försäkring ifall du avlider Om du blir långvarigt sjukskriven

 30. Tjänstepensionens storlek ?+?+?=! Förmånsbaserat system !+!+!= ? Premiebaserat system

 31. Vilket avtal tillhör du? PA-KFSAnställd i kommunalt bolag KTP eller KAPKooperativt anställd SAF LOPrivatanställd arbetare ITPPrivatanställd tjänsteman PA03Statligt anställd KAP KLAnställd inom kommun, landsting region, kommunalförbund, kommunförbund Här finns två alternativ: www.pensionsvalet.se (för kommuner som valt KPA som administratör) www.electum.se (för kommuner som valt SPP som administratör)

 32. Val i tre steg Hur ska du placera pengarna? Vilket bolag ska du välja? Ska nära anhöriga få pension om du avlider?

 33. Oberoende råd från provisionsberoende förmedlare? Idén med oberoende försäkringsförmedlare är god Finns dock få verkligt oberoende försäkringsförmedlare Arvodesbaserad ersättning från kunderna förekommer men är mycket ovanlig Provisionerna som försäkringsbolagen betalar förmedlarna kan vara utformade på flera olika sätt

 34. Inte säkert att man får någon tjänstepension överhuvudtaget Det finns ingen ram att hålla sig till och villkoren kan se ut på väldigt många olika sätt. Den anställde bör vara väl insatt i pensions- och försäkringsfrågor och ha god förhandlingsförmåga. Vilka upplägg är vanliga i icke-kollektivavtalade tjänstepensioner och vilka skillnader och fallgropar finns? Kan det bli mer för pengarna i kollektivavtalade tjänstepensioner? Vad gäller om arbetsgivaren inte har kollektivavtal?

 35. Privat pensionssparande Vem behöver inte spara själv? Alla behöver ha ett sparkapital - oavsett var i livet man befinner sig • Vem kan behöva spara själv? • Saknar tjänstepension • Pluggat länge • Jobbat deltid • Eget företag • Jobbat utomlands • Låg inkomst • Eller: • Pensionen räcker inte ändå • Vill gå tidigt Frågan är snarare när i livet man inte ska bry sig om pensionssparande

 36. Hur kan man pensionsspara? • Avdragsgillt • Traditionell pensionsförsäkring • Fondförsäkring • IPS • Icke avdragsgillt, dvs ”vanligt ” sparande • Amortera på bolån?

 37. Avdragsgillt sparande • Traditionell pensionsförsäkring • Fondförsäkring • IPS • Dras av i deklarationen (max 12 000 kr/år) • Beskattas vid uttag som pension • Bundet till 55 år, minst 5 års utbetalning • Avkastningsskatt varje år (15 procent x statslåneräntan x värdet) • Ingen kapitalskatt, ingen deklaration

 38. Traditionell försäkring och fondförsäkring Traditionell pensionsförsäkring: - Bolaget väljer placering - Du kan lägga till olika försäkringsskydd - Du kan välja livsvarig utbetalning - Du kan få en garanterad efterlevandepension från dag 1 Fondförsäkring: - Du väljer de fonder du vill placera i - Försäkringsskydden är ofta mer begränsade

 39. IPSIndividuellt pensionssparande i bank Du väljer placering själv i fonder, strukturerade placeringar, värdepapper, t.ex. aktier, eller på konto Ingen försäkring, komplettera med grupplivförsäkring • En viktig skillnad mot försäkring • Om ingen förmånstagare finns? • I försäkring går pengarna till övriga försäkringstagare • I IPS går pengarna in i dödsboet. Testamente kan styra till vem

 40. Inkomsten under hela livet Den allmänna löneutvecklingen/tillväxten Utvecklingen på premiepensionsfonderna Pensionsåldern Ditt tjänstepensionsavtal Ditt privata sparande www.pensionsmyndigheten.se/prognos Detta påverkar din pension

 41. Fyra tips för en bättre ekonomi Se över din ekonomi Spara lagom Lös in dyra lån, förhandla ränta Se över din pension, ta aktiva val

 42. www.konsumenternas.se