Download
sveriges historia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SVERIGES HISTORIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
SVERIGES HISTORIA

SVERIGES HISTORIA

671 Views Download Presentation
Download Presentation

SVERIGES HISTORIA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SVERIGES HISTORIA INTRODUKTIONSUTBILDNINGEN MALMÖ HÖGSKOLA

 2. Historia dåtid – nutid – framtid

 3. Arkeologi Undersöker och studerar boplatser, verktyg, vapen, skelett m.m.

 4. Historikernas källmaterial är det skrivna ordett. ex protokoll, dagböcker, mynt, brev m.m.

 5. Vi är bundna till det förflutna genom exempelvis: • Våra upplevelser • Erfarenheter vi fått av tidigare generationer • Hur vi tolkar nutiden påverkar tolkningen av historien • Hur vi tolkar historien påverkar hur vi tolkar nutiden och hur vi ser på framtiden

 6. TRE ISTIDER • Första istiden 70 000 – 20 000 år sedan. Täckte Norden, norra Europa, alperna och Baltikum. • Den sista istiden var isen ca 3500 m tjock.

 7. När börjar Sveriges historia? • ca 11 000 f. Kr började den sista inlandsisen smälta. • Kraftiga klimatväxlingar gjorde det möjligt för växter, djur och människor att bo och överleva i Norden.

 8. REN

 9. ISBJÖRN

 10. RIPA

 11. VALROSS

 12. ÄLG

 13. HARE

 14. BÄVER

 15. Människan

 16. Tiden efter istiden delas in i olika perioder och har fått sitt namn efter de material som användes för att t. ex . framställa vapen och verktyg.

 17. Stenåldern 2500-1500 f. Kr: • Från nomader till bofasta • Odling och boskap • Redskap i sten • Mer mat – ökad folkmängd

 18. PILSPETS I FLINTA

 19. Bronsåldern • Ca 1500-500 f. Kr • Redskap, vapen och smycken börjar tillverkas i brons. • Kunskapen att tillverka brons kom via kontakter med kontinenten.

 20. HÄLLRISTNING • Berättelser om vad som hänt. • Böner till gudar om tex god jaktlycka, bra skörd, trygga handelsresor till havs och god fortplantning hos djur och människor.

 21. HÄLLRISTNING

 22. HÄLLRISTNING • Hällristningarna i Tanums kommun (Bohuslän) har mer än 1 500 kända ristningar. • 1994 fördes Tanums hällristningar upp på Unesco:s världsarvslista med motivering att ”Tanums hällristningsområde är ett enastående exempel på bronsålderskonst av högsta kvalitet”.

 23. Järnåldern • Ca 500 f. Kr – 1050 e. Kr. • Klimatet kallare och fuktigare. • Nya och starkare redskap krävdes för att bruka jorden. • Järnet blev ett vikigt material.

 24. Vikingasvärd

 25. ROMERSKAMYNT Kontakter med omvärlden

 26. Vikingatidensista perioden av järnåldern • Inleds ca 800 e. Kr och pågår i ca 250 år. • Skandinavien gör sig känt internationellt genom sina vikingafärder. • Handel, plundring och emigration.

 27. Viking • Namnet viking kommer antingen av ”viken” som syftar på innevånarna kring Oslofjorden, eller från • att vikingarnas skepp var lätta att segla i grunda vikar.

 28. Vikingar från nuvarande Danmark, Norge och södra Sverige reste i västerled. De kom bl.a. till Frankrike, de brittiska öarna, Grönland och New Foundland.

 29. Vikingar från Sverige (Mälardalen) reste främst i Österled. Reste på de ryska floderna och ner till Svarta havet och Konstantinopel.

 30. Varförvikingatåg? • Befolkningstillväxt. Fria män som inte var jordägande på jakt efter nya marker. • Handel.Vikingarna som handelsmän var orsaken till de städer som uppkom i Sverige och övriga Norden. Dessa kom hem med nya handelsvaror och idéer. • Plundring, röveri • Kolonialisering. • Båtbyggnadskonstensutveckling och införandet av segel. Båtar utan köl.

 31. VIKINGASKEPP

 32. Organisatorisk förmåga • Rövartåg följdes ofta av kolonialisering. • Samhällsbyggen och stadsplanering.

 33. De norska vikingarna anlade de första städerna på Irland. • De danska vikingarna ockuperade norra England, något som satt sina spår i engelskan: ex: Window – vindöga – fönster -thorpe – torp – Scounthorpe -by – by - Grimsby

 34. Det finns inga skriftliga källor eller sagor bevarade i Sverige från vikingatiden. Däremot finns en stor mängd runstenar, s.k. minnesstenar runt om i Norden, men även på de platser där vikingarna reste och bosatte sig.

 35. Skårbystenen

 36. Ka-Ulf och Autir reste denna sten till minne av deras bror Tome, som ägde gården Gussnava

 37. RUNSKRIFT

 38. IbnFadlan

 39. ASATRON • Innan kristendomen var asatron den fornnordiska religionen. • Än idag finns många begrepp kvar från denna tid; tisdag, onsdag, torsdag, fredag

 40. TYR Son till Odenochkrigetsochkampensgud. Hargettnamnåtveckodagentisdag (Tirs dag).

 41. Oden - "Den rasande" • Odenärasarnasledareochmänniskornasövergud. • I urtidenskapadeOdenvärldenochgavocksåliv till de förstamänniskorna. • Odenhargettnamnåtveckodagenonsdag.

 42. Tor ("Dundraren") • Tor ärOdensäldste son, åskgudoch den starkasteavasarna. • Hargettnamnåtveckodagentorsdag.

 43. Frigg"Den älskade" • Frigg varäktenskapetsochmoderskapetsgudinna. Hon var gift med Oden. • Frigg hargettnamnåtveckodagenfredag.

 44. Kristnandet av Sverige • Kyrkan kom att bli en självklar del av det medeltida samhället. Man hade ansvar för själavård, sjukvård, skola och hotell. • Vikingarnas internationella kontakter • Karl den Store och Frankerriket • Missionärer - Ansgar 800 e. Kr