BİYOLOJİK SİSTEMLERDE KİMYA - PowerPoint PPT Presentation

chessa
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BİYOLOJİK SİSTEMLERDE KİMYA PowerPoint Presentation
Download Presentation
BİYOLOJİK SİSTEMLERDE KİMYA

play fullscreen
1 / 4
Download Presentation
BİYOLOJİK SİSTEMLERDE KİMYA
557 Views
Download Presentation

BİYOLOJİK SİSTEMLERDE KİMYA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. BİYOLOJİK SİSTEMLERDE KİMYA • Fotosentez • Bitkilerde solunum • İnsanlarda solunum • Sindirim • Aminoasitler, proteinler • Doğada Oksijen ve Karbondioksit döngüsü -Fotosentez tepkimesi. Tepkime için enerji güneş ışığından alınır. -Kanda oksijenin taşınması alyuvarlardaki hemoglobin ile olur. Hemoglobin/Hb) ile oksijen arasındaki tepkime.

  2. Kanın pH dengesi karbonik asit-bikarbonat dengesi ile olur. Hücrelerde glikoz oksijenle yakılır ve enerji açığa çıkar.

  3. -Besinlerin enzimler yardımıyla küçük moleküllere parçalanmasına sindirim denir. (Amilaz) Pityalin Bu tepkime bir hidroliz tepkimesidir.. -Proteinler aminoasitlerin oluşturduğu bir polimerdir. Proteinlerin aminoasitlere parçalanması da hidroliz tepkimesidir. Peptit bağları kırılarak aminoasitler oluşur. -Yağlar hidroliz tepkimesi ile yağ asitlerine parçalanır. -Doğada karbondioksit ve oksijen bir taraftan üretilirken, diğer taraftan tüketilir. Dengenin bozulması ekolojik sorunlara yol açar.

  4. ÇEVRE KİMYASI • -Kimyasal Maddeler ve Hava Kirliliği • Fabrikalar • Termik santraller • Yapay gübreler • Ulaşım araçları • Deterjanlar • -Kimyasal Maddeler ve Hava Kirliliği • Tozlar • Kükürtdioksit SO2 • Azot Oksitler NO, NO2, N2O • Karbonmonoksit CO • Karbondioksit CO2 • Ozon gazı O3 • Hidrokarbonlar Asit yağmurları: Sülfürik asit Nitrik asit Asit yağmurları nasıl oluşur? Sera etkisi nedir? Küresel ısınma nedir? Ozon tabakası incelirse ne olur? Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir?