İ K S
Download
1 / 23

? K S - PowerPoint PPT Presentation


 • 246 Views
 • Uploaded on

İ K S. İlköğretim Kurumları Standartları. “ Bana hangi yolu seçmem gerektiğini söyler misin?” diye sordu Alice. “ Bu varmak istediğin yere bağlı,” dedi kedi. “ Neresi olursa olsun, önemi yok,” dedi Alice. “ O zaman hangi yolu seçsen fark etme” dedi kedi (*)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '? K S' - demont


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
K s

İ K S

İlköğretim Kurumları Standartları


K s

Bana hangi yolu seçmem gerektiğini söyler misin?” diye sordu Alice.

“Bu varmak istediğin yere bağlı,” dedi kedi.

“Neresi olursa olsun, önemi yok,” dedi Alice.

“O zaman hangi yolu seçsen fark etme”

dedi kedi (*)

(*) Alice Harikalar Diyarında, Lewis Carroll


K s

İ

K

S

Çocuk dostu öğrenme ortamlarının

oluşturulması,

 • Çocuğa sunulan hizmete ilişkin verilerin okul, il, ilçe ve merkezi düzeyde toplanması,

N

E

D

İ

R

Toplanan verilerin analiz edilmesi, ve mevcut durum ile olması gereken durum arasındaki farkın ortaya çıkarılması,

Sürekli izleme ve değerlendirmeye odaklanan, okulların iç denetim ve öz değerlendirmesine olanak sağlayan bir sistemidir.


K s
İKS

Okulların rekabet etmesini sağlamaz.

 Bir ödül ve ceza sistemi değildir.

 Bir proje değildir.

 TKY ve OGYE’nin alternatifi değildir.

 Okulu olduğundan daha iyi ya da daha kötü göstermez.

 “İKS bir sıralama veya yargılama aracı değildir!..”

Ne Değildir ?


K s

İKS’ NİN İLKELERİ

ÇOCUK ODAKLILIK

Çocuk haklarına duyarlılık

Katılımcılık

Geliştirme odaklılık

Ölçülebilirlik

Kanıt tabanlılık

Tutarlılık

Eğitim sisteminin temel hedeflerini, eğitim uygulamalarını destekleyicilik


K s

İKS YOLCULUĞU (MEB & UNICEF)

Revize çalışmaları ile minimum standartlara dönüştürüldü

İKS

İKS

Kasım 2007’de İGM tarafından İKS’ ye dönüştürülme kararı verildi

İKS

İKS

Oluşturulan göstergeler 326 okulda pilotlandı

2003-2006 Çocuk Dostu Okul


K s

İKS GELİŞTİRME SÜRECİKASIM 2007-ARALIK 2009

 • UNİCEF ve EDUSER

Danışmanlık temsilcileri ve uzmanlarından oluşan bir Teknik Grup ile çalışmaya başladı.

İGM

 • İKS Birimi

 • Genel Müdürlük bünyesinde kuruldu.


K s

MEB birimlerinden ilgili uzmanların görevlendirilmesiyle bir İKS çalışma ekibi oluşturuldu.

İlk taslak için;

 • MLO ve Planlı Okul Gelişimi çalışmaları

 •  Öğrenci Merkezli Eğitim çalışmalarından yararlanıldı.


K s

 • bir Öğretmen Yeterlikleri,

 •  Okul Temelli Mesleki Gelişim veOkulda Performans Yönetimi çalışmaları

 •  Toplam Kalite Yönetimi ve Eğitimde Kalite Ödülü çalışmaları

 •  Çocuk Dostu Okul çalışmaları

 • referans noktalarımız oldu.

Toplam 500’ün üzerinde uygulamacı ve uzmanlar, yöneticiler, öğretmenler, rehber öğretmenler, eğitim müfettişleri, MEB uzmanları, çocuklar, veliler ve STK’ larla çalıştaylar yapıldı.


K s

bir Teftiş yönergesinin İKS bakışıyla revizyon çalışmaları devam etmektedir.

 İKS’nin tanıtım çalışmalarında kullanmak üzere materyaller (Broşür, logo,slogan, film vb.) geliştirilmektedir.

 Yazılım oluşturuldu ( EĞİTEK),

 Pilotlama yapılacak örneklem grubu oluşturuldu (Ülke düzeyinde 100 okul belirlendi) belirlendi.

 Plotlamaya dair sonuçlar alınarak sistem revize edildi.

 Okul, ilçe, il ve merkezi düzeyinde raporlama sistemi geliştirildi.

 Yaygınlaştırma süreci planlandı.


K s

 • bir Genelge yayımlandı ve görüşler alındı.

 •  İlköğretim Kurumları Standartları Kılavuzu hazırlandı.

 •  İKS yönergesi hazırlanmakta,


K s

Neler Yapılacak? bir

 • tarafından yazılımın revize edilmesi.

 • pilotlama sonuçlarına göre yaygınlaştırma sürecini

 • yurt genelinde başlatılması.

İKS

 • İKS ile ilgili tanıtım araçları (veli, çocuk broşürleri) ve İKS kılavuz kitaplarının hazırlanması.


K s

Neler Yapılacak? bir

Yurt genelinde tanıtım faaliyetlerinin yapılması.

Planlanması ve hayata geçirilmesi.

İKS

Yönergesinin tamamlanması.

Teftiş sisteminin İKS felsefesi ile uyumlu hale getirilmesi.

İl,ilçe düzeyindeki ARGE birimleri okul düzeyindeki OGYE ekipleri içerisinde çalışma birimlerinin oluşturulması.


K s

İLKÖĞRETİM KURUM TÜRLERİNE GÖRE İKS bir

İkili veya normal öğretim yapan ilköğretim okulları

 Yatılı ilköğretim bölge okulları (YİBO)

 Taşımalı eğitim merkezi okullar

 Birleştirilmiş sınıf lı okullar


K s

İKS SONUÇLARININ KULLANILMASI bir

 İlköğretim kurumlarında mevcut durumu saptama, ihtiyaçları belirleme,

 Bakanlığın merkezi planlamalarını daha objektif ve niteliksel verilere göre yapabilmesinde,

 Verilerin kanıt tabanı olarak kullanılmasıyla kaynakları yönlendirme ve kurumsal gelişmeyi sağlamada,

 İlköğretim okullarının eğitim kalitesini geliştirmek için okul, ilçe ve il düzeyinde yapılacak destek ve planlamalarda,

 Belirlenen standartlar dikkate alınarak okullar arası kalite farklılıklarının giderilmesinde,


K s

İKS SONUÇLARININ KULLANILMASI bir

Eğitim kalitesinin yükseltilmesi için merkezi ve yerel düzeyde destek alınmasında,

 Bütçe kaynaklarının etkili kullanımında,

yatırım planlamalarında,

 İKS verilerinden elde edilecek raporların sonuçları, ile hizmet içi eğitimlerin planlanmasında,

 İl, ilçe, okul düzeyinde oluşturulan kurul, komisyon ve ekip çalışmalarının yönlendirilmesinde

KULLANILACAKTIR

Önemli Not: Verilerin gerçeği yansıtır biçimde girilmesi son derece önem arz etmektedir.


K s

Sisteme Getireceği Yenilikler bir

Merkezi ve yerel düzeydeki kurumlar kendi öz değerlendirmelerini yaparak öz denetim mekanizmalarını hayata geçirecektir.

İKS

Okul aktörleri (çocuk, öğretmen, veli, yönetici) okulun değerlendirmesinde etkili olacaktır.

Eğitime etki eden her türlü kaynağın mevcut durumlarının tespitinin yanı sıra bu kaynakların eğitimde ne derece etkili olarak kullanılabildiği ilk defa sistematik olarak ölçülecektir.


K s

Sisteme Getireceği Yenilikler bir

İKS

Okullara ait bilgiler ve bilgisayar ortamda saklı tutulacak ve okulların kat edilen mesafe bu kayıtlardan izlenecektir.


K s

Sisteme Getireceği Yenilikler bir

Müfettişlerimiz kurum denetimlerinde

İKS raporlarından yararlanarak , okullarımızı çok boyutlu olarak görebilecek verilere sahip olacak ,


K s

Sisteme Getireceği Yenilikler bir

Okul çevresinin okulun kaynaklarından yararlanmasını destekleyerek okul ve toplum bütünleşmesini sağlamaktadır.


K s

Sisteme Getireceği Yenilikler bir

 Kaynakların öncelikli ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirilmesinde daha çok yönlendirilmesinde etkili bir araç olacaktır.

Okullarımızın kendilerini geliştirmelerinde pusula görevi görecek ve eğitimin kalitesini artırmada ülke düzeyinde belirlenmiş standartları ortaya koyabilecektir.

 Dolayısıyla okulların politika üreten merkezler haline gelmelerinde etkili olacaktır.


K s

Çeşmelerden bardağın bir Doldurmadan kor isen,Bin yıl dahi beklesenKendi dolası değil

Yunus Emre


K s

TEŞEKKÜR EDERİZ bir

Merkez Eğitim Ekibi

MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü

Okul Gelişimi ve Rehberlik Şubesi

İlköğretim Kurumları Standartları Birimi

İletişi Bilgileri:

Tel : 0312 413 15 85

0312 413 15 87

Faks : 0312 417 71 05

e-mail: iks-pilot-okullar@googlegroups.com


ad