www sivuston luominen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WWW-sivuston luominen PowerPoint Presentation
Download Presentation
WWW-sivuston luominen

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

WWW-sivuston luominen - PowerPoint PPT Presentation

cherokee-merritt
137 Views
Download Presentation

WWW-sivuston luominen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. WWW-sivuston luominen

 2. WWW-tuotannon vaiheet • Idea/tarve • Kartoitus • Suunnittelu • Tuotanto • Testaus • Ylläpito, seuranta ja kehittäminen

 3. 1. Tarve/idea

 4. 2. Kartoitus • Kartoitusvaiheen pitäisi selvittää kaikille osapuolille, mitä ollaan tekemässä ja millä resursseilla. • Sivuston tehtävä ja rajaus tarkasti! • Sivuston käyttöikä • Kohderyhmä (onko mahdollista ottaa kohderyhmän edustaja mukaan jo tässä vaiheessa?) • Kuka maksaa, millä ajalla toteutetaan, kuka tekee ja mitä? • Kenellä vastuu, tehtävänjako (tilaaja – tuottaja) • Lopuksi mustaa valkoiselle asioista joista sovittu!

 5. 3. Suunnittelu • Sisällön ja rakenteen suunnittelu • Sivukartta • Sisältö ja sen rakenne ennen ulkoasua! • Käyttöliittymän suunnittelu: navigointi ja ulkoasu • Kuka pystyy toteuttamaan suunnitellun grafiikan? • Selkeä navigointi hyvä lähtökohta • Kansiorakenteen suunnittelu • WWW-materiaalin suunnittelu on ryhmätyötä!

 6. 4. Tuotanto • Ennen tuotantoa oltava hyvä käsitys siitä, mikä on sivujen sisältö, rakenne ja käyttöliittymä – jos ei moista  Paluu suunnitteluun! • Kartoituksen ja suunnittelun osa-alueiden tekninen toteutus • Päätettävä (viimeistään) tekniset perusratkaisut: • Taulukot vai framet • skaalautuva vai kiinteä sivupohja • Käytetäänkö jotain WWW-editoria • WWW-materiaalin tuottaminen on ryhmätyötä!

 7. 5. Testaus • Sisällön ymmärtämisen helppous ja navigoinnin toimivuus tärkeimmät testattavat asiat • Tekninen testaus: • Eri käyttöjärjestelmät (Windows, Mac) • Eri selaimet ja selainversiot (Internet Explorer, Netscape) • Eri yhteysnopeudet (Modeemiyhteys – kiinteä yhteys) • Eri kokoiset näytöt ja näyttöresoluutiot (800*600 px) • Testaukseen on varattava aikaa • Testausta koko tuotannon ajan!

 8. 6. Ylläpito ja seuranta • WWW-palvelua tulee ylläpitää • Sisällön päivitys ja lisäys • Palautteen vastaanotto ja reagointi • Jatkokehitys? • Internetin kehityksen huomiointi

 9. Mitä tarvitaan? • Palvelintilaa sivustolle (oma kotihakemisto kelpaa, ellei tarvetta esim. suurelle määrälle videoita/ääntä) • Työkalut: • WWW-editori (Frontpage/Dreamweaver/NVU) • Kuvankäsittelyohjelma (Photoshop) • Digikamera,Skanneri. • Aikaa! Oman työn ohessa? Esim. päivän viikossa voisi käyttää työaikaa? • Apua? Keneltä voi kysyä apua ongelmatilanteessa – ATK-tukihenkilöltä, työtovereilta.

 10. WWW-sivujen siirtäminen palvelimelle WWW-palvelin Oma työasema FTP-ohjelma www www www Kansio, jossa HTML-sivut, kuvat yms.

 11. Miten aloitetaan? • Alustava kartoitus työmäärästä, tekijöistä ja aikataulusta – saadaan yleiskuva projektista • Kun olet arvioinut työmäärän, kerro se kahdella! • Deadline ja virstanpylväät, milloin oltava jokin osio valmiina? • Valmiit pohjat vähentävät oman työn määrää, tosin sivusto ei kovinkaan omaperäisen näköinen • Sivustolle kansio omaan kotihakemistoon • kurssin nimen mukaan

 12. Suunnittelu • Suunnitellaan sivuston sisältö ja rakenne (ajatuskartta apuna) • Navigointi sivustolla tärkeää (linkkipalkki näkyvissä joka sivulla) • Keksi materiaalin perusteella tiedostonimet eri sivuille jo tässä vaiheessa (index.htm, aikataulut.htm, palaute.htm, linkit.htm) • Mitä tekstejä/aineistoja millekin sivulle? • Hahmotelma sivun ulkoasusta (vaikka paperille) • Kommentteja muilta? • HUOM! Ryhmäprojekteissa jonkun on voitava päättää, että tämä suunnitelma on hyvä, aloitetaan sivuston kokoaminen!” ihmisillä yleensä hyvin erilaiset mielipiteet asioista.

 13. Verkkokirjoittamisesta • Suunnitteluvaiheessa pohdittava, onko tekstit tarkoitettu luettavaksi näytöltä vai tulostettaviksi • Verkkotekstien kirjoitus: • Lyhyitä kappaleita, väliotsikoita • Selkeä, päätteetön (sans serif), tarpeeksi iso fontti (esim. verdana 12) • Tekstin ja taustavärin yhteensopivuus (ei esim. sininen + punainen!).

 14. Sivuston rakentaminen - sivupohja • Tehdään sivupohja editorilla: taulukoiden avulla järjestelmällisen näköinen sivuasemointi, esimerkiksi: • vasen reuna: linkit • ylälaita: sivuston nimi + logo • keskellä: tekstisisältö • Lisätään esim. logokuva, sivun taustakuva. • Sivuston ylläpitäjän yhteystieto • Tallennetaan esim. nimellä sivupohja.htm • Tallentamalla sivupohja toisella nimellä saadaan luotua uusi sivu!

 15. Sivuston sisällön kokoaminen • Tekstit sivustoon voi kirjoittaa WWW-editorissa (esim. pääsivulle esittelyteksti) • Parempi tapa: tekstit kirjoitetaan esim. Wordissa ja kopioidaan sitten sivupohjiin. • Tekstiin liittyvien kuvien lisääminen (kuvat tulee olla .jpeg- tai .gif-muodossa) • Materiaalin kirjoittaminen ja sivuston kokoaminen voi olla yhtäaikaista

 16. Testauksesta • Kannattaa pitää omalla koneella useampaa selainta (IE ja Netscape, opera, mozilla) ja testata kaikilla • Perus-WWW-sivut toimivat yleensä ihan hyvin useilla selaimilla – ongelmia tulee yleensä jos sivuilla videota, ääntä, lomakkeita tai monimutkaisia taulukko/tyyliasetteluja • Sivustoa olisi hyödyllistä testata myös modeemiyhteyden kautta – latautuvatko sivut liian hitaasti? ( muokkaa kuvia pienemmiksi)