normen waarden en zingeving in gezin
Download
Skip this Video
Download Presentation
Normen, waarden en zingeving in gezin

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Normen, waarden en zingeving in gezin - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Normen, waarden en zingeving in gezin . Dimitri Mortelmans. Sociologen en waarden. VALUE = A desirable, transsituational goal, varying in importance, that serves as guiding principle in people’s lives (Schwarz).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Normen, waarden en zingeving in gezin' - cherie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sociologen en waarden
Sociologen en waarden
 • VALUE= A desirable, transsituational goal, varying in importance, that serves as guiding principle in people’s lives (Schwarz).
 • Individualisation= transforming human ‘identity’ from a ‘given’ into a ‘task’ (Bauman)
  • Detraditionalisering
  • Keuzevrijheid
  • Nadruk op zelfontplooiing (Vandecasteele)
gezinssociologen en waarden
Gezinssociologen en waarden
 • Tweede Demografische Transitie
  • Veranderend demografisch gedrag gestuurd door veranderend waardenpatroon (Lesthaeghe, et.al.)
  • Gezinsverdunning (< personen / hh)
  • ‘Beanpole’ families (>generaties levend)
 • VS-debat “The End of the Family” ?
structuur van de lezing
STRUCTUUR van de lezing
 • De betekenis van het huwelijk (STRUCTUUR)
  • Voorbijgestreefd of niet ?
 • Genderrollen in het gezin (INHOUD)
  • Het einde van het kostwinnersmodel ?
 • Intergenerationele solidariteit (RELATIES)
  • Zorgen we nog voor ouders en kleinkinderen ?
1 veranderingen in de gezinsstructuur
1. Veranderingen in de gezinsstructuur
 • Evolutie in gezinsstructuren

WE KENNEN DE EVOLUTIE SINDS 1970:

  • Geleidelijke daling van huwelijken
  • Toenemend aantal samenwoners
  • Kinderen steeds vaker buiten huwelijkse context geboren
  • Juridisch gelijktrekken van samenwoners

MAAR: Ook een wegdeemsterende steun voor het instituut “huwelijk” ?

1 veranderingen in de gezinsstructuur1
1. Veranderingen in de gezinsstructuur
 • Het gezin is (tamelijk / zeer) belangrijk
  • Stabiel gebleven tss 1981 en 2009: 96 %
 • Het huwelijk is een voorbijgestreefde instelling
  • 1981: 16 %
  • 1990: 20 %
  • 1999: 29 %
  • 2009: 35 %
1 veranderingen in de gezinsstructuur2
1. Veranderingen in de gezinsstructuur

“Huwelijk is voorbijgestreefde instelling” = JA (35 %)

1 veranderingen in de gezinsstructuur3
1. Veranderingen in de gezinsstructuur

“Ongehuwd samenwonen = OK” (64 %)

1 veranderingen in de gezinsstructuur4
1. Veranderingen in de gezinsstructuur
 • Vaststellingen
  • Geen einde aan het huwelijk als instelling
  • Grote tolerantie ten aanzien van afwijkende gezinsvormen
  • “Trouw” is het essentiële kenmerk van een relatie (seriële monogamie)
2 veranderingen in de gezinsinhoud
2. Veranderingen in de gezinsinhoud
 • Evolutie van geslachtsrollen

WE KENNEN DE EVOLUTIE SINDS 1970:

  • Liberaliseringsbeweging van de vrouw
  • Massale toegang tot hoger onderwijs
  • Herintrede op de arbeidsmarkt
  • Financiële autonomie
  • Juridische gelijkheid

MAAR: Ook huishoudelijke gelijkheid ?

2 veranderingen in de gezinsinhoud1
2. Veranderingen in de gezinsinhoud
 • VRAGEN in de EVS
 • Een werkende moeder kan met haar kinderen een even warme en hechte relatie hebben als een moeder die niet buitenshuis werkt
 • Een kind dat nog niet naar school gaat zal eronder lijden wanneer zijn of haar moeder buitenshuis werkt
 • Een job hebben is prima maar wat de meeste vrouwen eigenlijk willen is een huis en kinderen
 • Huisvrouw zijn geeft net zoveel voldoening als het hebben van een betaalde job
2 veranderingen in de gezinsinhoud2
2. Veranderingen in de gezinsinhoud
 • VRAGEN in de EVS
 • Het hebben van een job is voor een vrouw de beste manier om onafhankelijk te zijn
 • Zowel man als vrouw moet elk een deel van het huishoudelijke inkomen inbrengen
 • Over het algemeen zijn de vaders net zo geschikt om voor hun kinderen te zorgen als moeders
 • Mannen zouden net zoveel verantwoordelijkheid moeten opnemen voor het huishouden en de kinderen als vrouwen
2 veranderingen in de gezinsinhoud3
2. Veranderingen in de gezinsinhoud
 • Gender-rollen - % (HELEMAAL) MEE EENS
2 veranderingen in de gezinsinhoud4
2. Veranderingen in de gezinsinhoud
 • Vaststellingen
  • Geen verschil tussen regio’s
  • Sterkere nadruk op gender-gelijkheid bij vrouwen
  • Er is een verschuiving over de periode heen (alle cohorten zijn meer gender-gelijk-denkend)maar jongere cohorten uiten dit sterker dan oudere
3 veranderingen in familierelaties
3. Veranderingen in familierelaties
 • Evolutie in familiestructuren

WE KENNEN DE EVOLUTIE SINDS 1970:

  • Toenemend aantal alleenstaanden
  • Toenemend aantal gescheidenen
  • Hogere levensverwachting
  • Veranderende oude dag (activeaging)

MAAR: Nog steeds steun tussen de generaties ?

3 veranderingen in familierelaties1
3. Veranderingen in familierelaties
 • Normatieve solidariteit: OPWAARTS

VRAAG 1: Met welke van de twee volgende beweringen bent u eerder geneigd het eens te zijn?

 • 1 - Het doet er niet toe hoe iemands ouders zijn, men moet hen altijd respecteren en van hen houden.
 • 2 - Men is niet verplicht om zijn ouders te respecteren en van hen te houden als die ouders dat door hun gedrag en hun houding niet verdienen.
3 veranderingen in familierelaties2
3. Veranderingen in familierelaties
 • Normatieve solidariteit: OPWAARTS

VRAAG 2: Welke van de volgende stellingen beschrijft het best uw mening over de verantwoordelijkheid van volwassen kinderen tegenover hun ouders wanneer hun ouders voor lange tijd zorg nodig hebben?

 • 1 – Volwassen kinderen hebben de plicht om langdurige zorg te verlenen aan hun ouders, zelfs als dat ten koste gaat van hun eigen welzijn
 • 2 – Volwassen kinderen hebben hun eigen leven en men moet hen niet vragen hun eigen welzijn op te offeren in het belang van hun ouders
 • 3 – Geen van beide
3 veranderingen in familierelaties3
3. Veranderingen in familierelaties
 • Normatieve solidariteit: NEERWAARTS

Welke van de volgende beweringen beschrijft het beste uw zienswijze omtrent de verplichtingen van ouders t.o.v. hun kinderen?

1 – Het is de plicht van ouders om hun best te doen voor hun kinderen, zelfs al gaat dat ten koste van hun eigen welzijn

2 – Ouders moeten hun eigen leven leiden. Men moet hen niet vragen hun eigen welzijn op te offeren ten behoeve van hun kinderen

3 – Geen van beide

conclusies
Conclusies
 • Causaliteit is niet (meer) te achterhalen.Waarden en gedrag zijn samen geëvolueerd.
 • De verscheidenheid in leefvormen correspondeert met een verscheidenheid aan visies op het gezin.
 • Gezin is nog steeds cruciaal maar de notie van het begrip “gezin” omvat nu alle samenleefvormen.
conclusies1
Conclusies
 • Het kostwinnersmodel is over zijn hoogtepunt en mannen worden niet geacht zich van het huishouden terug te trekken.
 • Familiale banden zijn minder verplichtend geworden.
conclusies2
Conclusies
 • MAAR
  • Huishoudelijke arbeid is verre van egalitair verdeeld in de praktijk.
  • Mantelzorg is zeer sterk aanwezig is ons land.

“Intimate but distant relations”

ad