Biotikus k ö rn y e z eti t é ny ez ők - B iotické faktory prostredia - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Biotikus k ö rn y e z eti t é ny ez ők - B iotické faktory prostredia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Biotikus k ö rn y e z eti t é ny ez ők - B iotické faktory prostredia

play fullscreen
1 / 19
Biotikus k ö rn y e z eti t é ny ez ők - B iotické faktory prostredia
131 Views
Download Presentation
cherie
Download Presentation

Biotikus k ö rn y e z eti t é ny ez ők - B iotické faktory prostredia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Biotikus környezeti tényezők - Biotické faktory prostredia

 2. bioszféra biom zonalitás társulás (biocönózis) populáció EGYEDEKBŐL áll szervezet szervrendszerek szervek szövetek sejtek sejtszervecskék molekulák atomok Alapfogalmak egyed feletti szerveződési szintek ökológia »» FAJ egyed alatti szerveződési szintek

 3. A populáció - Populácia

 4. POPULÁCIÓ: egy faj azon egyedeinek összessége, amelyek egy helyen és egy időben együtt élnek és tényleges szaporodási közösséget alkotnak. (egy faj egyedeinek szaporodóképes közössége)

 5. A populáció tulajdonságai: 1. Nagyság – az összes egyed száma 2. Létszámnövekedés – szempontjából a populáció lehet: növekvő csökkenő stagnáló 3. Sűrűség – nagy sűrűségű – kis sűrűségű emelkedő - süllyedő

 6. Réti populációk: fűfélék vs. kosbor Sűrűség – nagy sűrűségű – kis sűrűségű populációk

 7. KONKURENCIA – Olyan viszony a populáción belül, ill. a populációk között, amikor az egyedek versengenek az életfeltételekért (tápanyagért, vízért, fényért). Az érintetlen természetben egyensúly áll fenn.

 8. PREDÁCIÓ – Olyan viszony a populációk között, amelyben a zsákmány a predátor (ragadozó) tápláléka.

 9. PARAZITIZMUS (élősködés) – Olyan viszony a populációk között, amelyben az egyedek más egyedek testnedveivel vagy szöveteivel táplálkoznak. A paraziták a gazda felszínén vagy belsejében élnek.

 10. SZIMBIÓZIS (együttélés) – Olyan viszony a populációk között, amelyben a fajok együttélése mindkét faj számára előnyös. Zuzmó Photo by: stockpix4u Bohóchal és tengeri rózsa

 11. Társulások (biocönózisok) - Spoločenstvo organizmov (biocenóza)

 12. TÁRSULÁS (biocönózis): egy élőhelyen és egy időben élő különböző fajok populációjának együttélése. baktériumok, gombák, növények és állatok alkotják

 13. növénytársulás állattársulás

 14. A társulás (biocönózis) térbeli tagozódása szintekre lombkoronaszint cserjeszint gyepszint mohaszint gyökérszint

 15. A társulás összettétele az év folyamán változik: • bizonyos fajok fogynak, némelyek gyarapodnak (pl madarak elköltözése) • változik a fiatal és a felnőtt egyedek aránya A társulásoknak eltérő faji változatossága – DIVERZITÁSA van. Ez a fajok számában és a fajok egyedszámában nyilvánul meg. Az emberi tevékenység gyakran negatívan hat a társulások diverzitására. Ez a fajok számának csökkenésében nyilvánul meg.

 16. Trópusi esőerdő – a fajok nagy diverzitása jellemzi

 17. A természetes társulásokon kívül az ember mesterséges társulásokat hoz létre. szántóföldi társulások, kertek, gyümölcsösök, parkok

 18. A mesterséges társulást MONOKULTÚRA alkotja. A nem elégséges biodiverzitás bizonyos populációk túlszaporodását okozza. Ez a mesterséges társulásban kártevőként működik.