TÜRK
Download
1 / 42

- PowerPoint PPT Presentation


 • 190 Views
 • Uploaded on

TÜRK İ HRAÇ ÜRÜNLER İ FUARI. 01-05-MART 2011, ÜSKÜP. Makedonya Bayrağı. Makedonya’nın Tarihçesi. Makedonya 8 Eylül 1991 yılında Eski Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyetin’den ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - chelsea-levy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
T rk hra r nler fuari

TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ FUARI

01-05-MART 2011, ÜSKÜPMakedonya n n tarih esi
Makedonya’nın Tarihçesi

 • Makedonya 8 Eylül 1991 yılında Eski Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyetin’den ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir.

 • Bağımsızlığını ilan eden Makedonya, 2001 yılında yaşanan ‘iç anlaşmazlık’ dışında eski Yugoslavya ülkeleri ile herhangi bir sıkıntı veya sorun yaşamamıştır.

 • Avrupa Birliği ülkeleri “Makedonya Cumhuriyeti” adı ile tanımamış durumdadır.


Makedonya n n klimi

*Üsküp Havaalanında yapılan ölçümler

Makedonya’nınİklimi

Makedonya’nın Kuzeyi’nde Kara İklimi, Güneyi’nde ise, Akdeniz İklimi hissedilmektedir. Yazlarısıcak ve kuru, kışları ise, nispeten soğuk ve yağışlı olur.

Ortalama sıcaklık: 12.6 C

*2009 yılı en yüksek:+39.9 C

*2009 yılı en düşük: -15.5 C


Ab ve nato yeli i
AB ve NATO Üyeliği

Avrupa BirliğiÜyeliği Makedonya vatandaşlarının ve bütün siyasi partilerin ortak hedefidir. Makedonya'nın Kopenhag kriterlerini gerçekleştirmekle göstermiş olduğu gelişme sonucunda, Avrupa Komisyonu, Makedonya’ya AB üyeliği için aday ülke statüsü verilmesi önermiş ve 17 Aralık 2005 tarihinde, Makedonya’nın AB üyeliği hususunda resmi aday statüsü verilmesine karar verdi. 2010 yılı Temmuz ayında Makedonya’nın müzakerelere başlaması

beklenmektedir.

Not: 19 Aralık 2009 tarihinden itibaren Makedonya Cumhuriyetivatandaşları Avrupa Birliği üye devletlerine vizesiz giriş hakkına sahip oldular.

Makedonya Cumhuriyeti, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü(NATO)’ya üye ülke olmayı hedeflemektedir. 2006 yılında Riga'da yapılan NATO zirvesinin kapanış bildirgesinde, Makedonya NATO Üyelik Eylem Planı'na (MAP) dahil edildi. Örgüt, Makedonya’nın bölgesel işbirliğini geliştirmek konusunda göstermiş olduğu çabanın yanısıra, uluslararası barış ve güvenlik operasyonlarına katkısını da takdir etmiştir. 2008 yılında Romanya’da düzenlenenNATO toplantısında, Yunanistan hariç tüm üye ülkeler Makedonyanın NATO üyeliğini kabul etmiştir. Yunanistan vetosunu kaldırdığında Makedonya Cumhuriyeti NATO üyesi olacaktır.


Makroekonomik veriler
Makroekonomik Veriler

(2009 yılı verilerine göre)

 • GSMH: 9.226 milyar Dolar

 • Kişi başına düşen milli gelir: 4.495 Dolar

 • Enflasyon oranı: % -0,8

 • İşsizlik oranı: % 32,4

 • Dış Ticaret Hacmi: 7,735 milyar Dolar

 • İhracat: 2,692 milyar Dolar

 • İthalat : 5,043 milyar Dolar


Makedonyadaki yayg n sekt rler
Makedonyadaki Yaygın Sektörler

 • Makedonya küçük bir Pazar olmasına rağmen oldukça çesitlendirilmiş ekonomik yapıya sahiptir. En çok yatırım yapılan sektörler:

 • Otomotiv

 • Bilgi ve İletişim Teknolojiler

 • Sağlık Ürünleri

 • Tarım ve Gıda Sanayii

 • Mekanik Sanayii

 • Tekstil –Deri Ürünleri

 • Turizm

 • Metal Sanayii

 • Madencilik

 • Kimyasal Ürünler

 • Enerji

 • Tütün Üretimi

 • Emlak


Sekt rlerden baz lar
Sektörlerden Bazıları

 • Tarım sektörü

  • GSYİH nın %10’unu oluşturmaktadır

  • Uzun vadeli işlenilebilir toprak kiralamalarında yatırımcıya 20 yıla varan vergi mufiyetleri sunulmaktadır

  • Tütün, Tarım sektöründeki ihracata yönelik en önemli ürünlerden biridir.

  • Yıllık ortalama 30.000 ton kadar üretilmektedir

  • Yaklaşık olarak 10.000 ton ihrac edilmektedir

 • inşaat Sektörü

  • Yugoslavya Cumhuriyeti döneminde özellikle Ortadoğu ülkelerinde yapılan iş hacmi politik etkilerin de olumlu zemin hazırlamasından dolayı iyi seviyedeyken Makedonya Cumhuriyeti bağımsızlığını kazandıktan sonra çöküş yaşamıştır

  • 1999 yılında hükümet Kosova’yı da kapsayan ucuz konut projesini başlatarak sektöre katkıda bulunmuştur

  • 2001 yılındaki iç anlaşmazlık tekrar sektörü düşüşe geçirmiştir

  • 2004 yılından itibaren petrol fiyatlarındaki artış sonucunda;

   Gelir ve talebin arttığı Rusya başta olmak üzere çeşitli ülkelerden alınan işlerle sektörün yurtdışı gelirlerindeönemli oranda artış görülmüştür

  • Sektörün ekonomi’ye katkı payı %7 iken istihdam içindeki payı ise %6’dır


Sekt rlerden baz lar1
Sektörlerden Bazıları

 • Madencilik

  • GSYİH’da madenciliğin payı düşüş göstermiştir (2007 de %3 iken son verilere göre %0,5 oranındadır)

  • Kurşun – çinko, bakır, demir mineralleri, manganez, nikel, krom, altın titanyum ve uranyum Makedonyanın yeraltı kaynakları olarak bilinmektedirler

  • Üretimin %70’i AB ülkelerine ihrac edilmektedir

  • Mevcut fabrikalar ve üretimleri

   • Üsküp Demir Çelik Fab. – 1.2 milyon ton sıcak ve soğuk haddedilmiş çelik

   • HEK Jugohrom – 80.000 ton çelik alaşımlar

   • FZC 11 Oktomvri – 200.000 ton çelik

   • Jenimak – 14.500 ton ferro-nikel

    üretmektedirler.

 • Gıda Sektörü

  • Ülke ekonomisi için önem taşıyan sektördür

  • Yıllık 25.000 ton meyve ve 30.000 ton işlenmiş sebze üretilmektedir

  • Üretilen meyve ve sebzelerin %90’ı ihracata yöneliktir


Sekt r b az nda al an say s 2009 ver ileri
Sektör Bazında Çalışan Sayısı 2009 verileri


Sekt r b az nda al an say s 2009 verileri
Sektör Bazında Çalışan Sayısı2009 verileri


Sekt rlerin pazar pay
Sektörlerin Pazar Payı

 • Makedonya'da şirketlerin yaklaşık olarak % 99’u küçük çaplı işletmeler olup, çalışan nufusun % 55’ini istihdam etmektedirler.

 • İşletmelerinfaaliyet kayıtlarına göre % 47’si Toptan ve Perakende Ticaret ile uğraşmaktayken

 • % 13.1 İmalat sektöründe

 • Yaklaşık olarak % 10’luk kısmını ise Ulaştırma, Depolama ve Haberleşme sektörlerinde görülmektedirler.

  NOT: En çok istihtam sağlayan, özel imalat sektörüdür.


T rk hra r nler fuari

Son yıllarda yapılan ekonomik reformlarla Makedonya, Avrupa`nın,en düşük vergi oranlarına sahip ülkesi olmuştur.


T rkiye makedonya aras nda yap lan kili ticari ve ekonomik anla malar
Türkiye – Makedonya KıyaslamasıArasında yapılan İkili Ticari ve Ekonomik Anlaşmalar

 • Turizm İşbirliği Anlaşması (27 Ekim 1993)

 • Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması  (17 Mayıs 1994)

 • Tarım Alanında Teknik, Bilimsel  ve Ekonomik  İşbirliği  Protokolü 

  (15 Haziran 1994)

 • Hava Ulaştırma Anlaşması  (9 Aralık 1994)

 • Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması  (3 Nisan1995)

 • Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması  (23 Nisan 1995)

 • Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına Dair Anlaşma 

  (9 Mayıs 1995)

 • Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması  (26 Kasım 1996)

 • Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması 

  (27 Ekim 1997)

 • Hayvan Sağlığı Alanında İşbirliği Anlaşması  (2 Ekim 1998)

 • Bitki Koruma ve Karantina Alanında İşbirliği Anlaşması

  (2 Ekim 1998)

 • Sosyal Sigorta (Güvenlik) Anlaşması (10 Şubat 1999)

 • Serbest Ticaret Anlaşması  (7 Eylül 1999)


Uluslararas anla malar
Uluslararası Anlaşmalar Kıyaslaması

 • SAA (Stabilization and Association Agreement) AB üye ülkeleri ve AB adayı ülkeler pazarına ulaşım sağlayan anlaşma

 • EFTA (İsviçre, Norveç, İzlanda ve Linhenştayn ile yapılan anlaşmalar)

 • CEFTA (Makedonya, Arnavutluk, Moldovya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Kosova arasında yapılan anlaşma)

 • WTO (Dünya Ticaret Örgütü) üyesi (2003 yılından beri)

 • Türkiye ve Ukrayna ile ikili ticaret anlaşması bulunmaktadır.

 • Türkiye ve birçok devlet ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları yapılmıştır


Uluslararas ticaret hracat 2009
Uluslararası Ticaret Kıyaslaması(İhracat)2009

 • Dış Ticarete bağımlı bir ekonomik yapı

 • İhracatı yapılan ürünler:

 • Tütün,

 • alkollü ve alkolsüz içecekler,

 • tekstil,

 • demir ve çelik. vs


T rk hra r nler fuari

Uluslararası Ticaret Kıyaslaması(İthalat)2009

- İthalatı yapılan ürünler:

 • Makine veekipman,

 • petrol ve petrol ürünleri,

 • kimyasal ürünler,

 • gıda,

 • otomobil ve yedek

  parçaları,

 • kozmetik v.s.1997 2007 y llar aras do rudan yabanc yat r mlar n oranlar
1997 – 2007 Ücretleri Yılları Arası Doğrudan Yabancı YatırımlarınOranları


Y llara g re do rudan yabanc yat r mlar n miktarlar
Y Ücretleriıllara Göre Doğrudan Yabancı Yatırımların Miktarları


Nde gelen yabanc yat r mlar
Önde gelen yabancı yatırımlar Ücretleri

 • TAV (Türkiye)

 • Ziraat Bankası A.Ş. (Türkiye)

 • İK Banka (Demir Halkbank iştiraki)

 • Johnson Matthey (UK)

 • Mobilkom Austria (Avusturya)

 • EVN (Avusturya) 

 • T-Home (Almanya)

 • Societe Generale (Fransa)

 • Johnson Controls (ABD)

 • the National Bank of Greece (Yunanistan)

 • Hellenic Bottling Company S.A. (Yunanistan)

 • Titan Group (Yunanistan)

 • QBE Insurance Group Limited (UK)

 • Mittal Steel (Hollanda)

 • Duferco (İsviçre)


Serbest b lgeler ve yat r m avantajlar tidz
Serbest Ücretleri Bölgeler ve Yatırım Avantajları (TIDZ)

Bacasız üretim faaliyetlerinin yoğunlaşmış olduğu ve yeni teknolojilerin geliştirildiği merkezlerdir.

Bu bölgelerde yatırım yapan şirketler;

 • Kurumlar ve kişisel gelir vergilerinden 10 yıl süreliğine muafiyet hakkına sahiptirler,

 • Bölge içindeki araziler 99 yıllığına metrekaresi 10 avro sent olarak tahsis edilir

 • Hammadde, ekipman ve makineithalatında KDV ve gümrük vergilerinden muaf olmaktadırlar,

 • Bu bölgelerin altyapıları (doğalgaz, su, elektrik vs.) devlet tarafından bölge sınırına kadar getirilir,

 • Şantiye kurulumizin belgesi ücrete tabi tutulmamakta,

 • Hükümet, bilişim alanında (yazılım geliştirme, donanım montajı, dijital kayıt, bilgisayar işlemcileri ve benzeri) üretim faaliyetlerine, bilimsel araştırma faaliyetlerine ve yüksek çevre standartları olan yeni teknolojilere önem verdiğinden dolayı, bu alanlarda faaliyet gösteren TIDZ yatırımcılarına tanıdığı ek kolaylık; süreli veya geçici ithalatı yapılan malzemeler için teminat verme yükümlülüğünden muaf tutmaktadır.T rk hra r nler fuari

Neden Makedonya? Ücretleri

 • Yapılan refomlar ve imzalanan uluslararası anlaşmalar ile iki milyonluk Makedonya pazarı 650 milyon’luk tüketici pazarına açılan kapı olmuştur.

  • “Doing Business 2010” verilerine göre yatırım

  • yapılması tavsiye edilen ülkeler sıralamasında (182 ülke

  • arasında) Makedonya 32’ci sırada bulunmuştur.

  • Coğrafi konumu gereği Doğu Avrupa ve Türkiye’ye

  • nakliyat, bir gün zarfında, Batı Avrupaya ise

  • iki gün zarfında gerçekleştirilebilmektedir.


Neden makedonya
Neden Makedonya? Ücretleri

 • Makedonyanın merkezi ve ideal coğrafi pozisyonu,

 • Üsküp’ün Balkanların merkez (HUB) havalimanı olma potansiyeli,

 • Genç nüfus oranının yüksek seviyede olması, (45% 30 yaş altı)

 • Eğitim seviyesinin yüksek olması,

 • Yabancı dil bilgisinin yaygın durumda olması,

 • Ücretlerin düşük seviyede olması (aylık ortalama 428 Avro brüt)

 • AB ye üyelik müzakerelerinin kısa sürede olumlu sonuçlanma ihtimali ve bunun ileriye dönük sunacağı avantajlar,


T rk hra r nler fuari

Neden Makedonya? Ücretleri

 • Avrupa Birliği vize uygulamasının kaldırılması,

 • Avrupa Birliği Ülkeleri ile gittikçe azalan ve sıfırlanacak olan vergi oranları,

 • Ukrayna ile gümrük vergilerinin %0 olması,

 • Tekstil ürünlerinin Amerikaya ihracatında gümrük vergi oranının %0 olması

 • Politik istikrarın bulunması ve ekonominin büyüme göstermesi,

 • Şirket kurma işlemlerinin çok seri (maksimum bir hafta) tamamlanması,

 • Şirket Sicil kayıt başvurularının tek kuruma yapılıp, aynı kurumdan onay alınması,

 • Avantajlı vergi oranları (Kurumlar ve Gelir Vergi oranları 10%)


T rk hra r nler fuari

Neden Makedonya? Ücretleri

 • Altyapı şartlarının memnun edici durumda olmaları,

 • Türkiye ile yapılan Serbest Ticaert Anlaşması gereğince, sanayi ürünlerine gümrük vergisi %0 olarak belirlenmiş olması,

 • Serbest Bölgeler ve avantajları,

 • Doğal kaynakların yeterli seviyede olmaları,

 • İklim koşullarının elverişli olması,

 • Ulaşım sıkıntısının olmaması;

  • Demiryollarının uzunluğu 700 km

  • Karayollarının uzunluğu 12.522 km

  • Makedonya, Güneydoğu Avrupa Bolgesinde önemli iki koridorun (Avrupaya entegrasyon için önem taşıyan 8. ve 10. koridor) kesişme noktasında yer almaktadır.


T rk hra r nler fuari

FUAR ALANI Ücretleri


T rk hra r nler fuari

 • Üsküp Fuar (Skopsi Saem) merkezi 16.000 Ücretlerim2’si kapalı olmak üzere, toplam 25.000m2 alana sahiptir.

 • Kapalı alanlar altı adet birbirine bağlantılı salondan oluşmaktadır.

 • 19 Uluslararası ve 3 yerel ile özel fuar organizasyonunu ayrıca fuarlar’ın haricinde basın toplantılarına, konferanslara, sempozyumlara, seminerlere ve tanıtımlara evsahipliği yapmaktadır.

 • Yılboyu ortalama 2.000 yerli ve yabancı şirketin tanıtımı yapılmaktadır.

 • Son yıllarda ortalama ziyaretçi sayısı 500.000 kişi kadardır.

 • Üsküp Fuarı (Skopsi Saem) her yıl yabancı ülke fuarlarına milli katılımlara da iştirak eder.

 • Bölgede önde gelen fuar organizatörleri ile de ortak çalışmalarda bulunmaktadır

 • 1995 yılından itibaren “Uluslararası Fuar Birliği”ne üye olan kuruluştur.


T rk hra r nler fuari

MATTO Türkiye ve Makedonya Arasında bir Ücretleri

İşbirliği Köprüsüdür


T rk hra r nler fuari

Sn.Tuna Eyüp KAHVECİ Ücretleri

МАТТО Yönetim Kurulu BaşkanıT rk hra r nler fuari

ÜcretleriGüney Doğu Avrupa Ülkeleri İşadamları Platformu” 10 Nisan

2010 Tarihinde Üsküpte İmzalandı.


T rk hra r nler fuari

www.matto.com.mk Ücretleri