tur s truckkonference 2011 indl g fra arbejdstilsynet n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

TUR’s truckkonference 2011 Indlæg fra Arbejdstilsynet. v. maskiningeniør Morten Vestergaard Arbejdsmiljøfagligt Center Indhold: Certifikatregler kontra uddannelsesbekendtgørelsen Status på uddannelsesbekendtgørelsen Status på certifikatregler (workshop) Revision af censorvejledningerne

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - chase


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tur s truckkonference 2011 indl g fra arbejdstilsynet
TUR’s truckkonference 2011Indlæg fra Arbejdstilsynet

v. maskiningeniør Morten Vestergaard

Arbejdsmiljøfagligt Center

Indhold:

 • Certifikatregler kontra uddannelsesbekendtgørelsen
 • Status på uddannelsesbekendtgørelsen
 • Status på certifikatregler (workshop)
 • Revision af censorvejledningerne
 • Diverse nyt fra Arbejdstilsynet
certifikatregler kontra uddannelsesbekendtg relse
Certifikatregler kontra uddannelsesbekendtgørelse

Uddannelsesbekendtgørelsen og det arbejde der i 2010 blev igangsat omkring certifikatregler er overordnet to parallelle regelsæt med to forskellige formål.

Uddannelsesbekendtgørelsen

 • samle alle uddannelseskrav
 • beskrive kvalifikationer

Evt. revision af certifikatreglerne

 • mindre ændringer i 2005, og enigt ønske om at reglerne burde revideres.
 • I 2010 blev udredningsarbejdet igangsat sideløbende med at uddannelsesbekendtgørelsen var under udarbejdelse.
uddannelsesbekendtg relse status
Uddannelsesbekendtgørelsestatus
 • Bekendtgørelsen har været igennem regeludvalget og er klar til fremsættelse for departementet og herefter ministeren.
 • Forventes udstedet 2011
 • Ikrafttrædelse???
uddannelsesbekendtg relse
Uddannelsesbekendtgørelse
 • Udløbsdatoen for bekg. 382/07 om førercertifikater vil i første omgang blive ophævet (inden 1.9.10).
 • Kran B, D og E vil ikke give ret til at føre teleskoplæsser med gafler efter 1.9.10.
 • Bekg. 382/07 om førercertifikater vil blive ophævet med den nye uddannelsesbekendtgørelse.
 • Uddannelsesbekendtgørelsen samler alle Arbejdstilsynets krav vedr. uddannelser.
 • Vil komme til at indeholde gældende regler samt nye bilag med beskrivelse af kvalifikationskrav.

April 2010

uddannelsesbekendtg relse1
Uddannelsesbekendtgørelse
 • Teleskoplæssere med udskud over 1,5m er omfattet af certifikatkrav.
 • Der er ikke tvivl om at teksten i bilagene hører under bestemmelserne.
 • Unge under 18 år kan erhverve certifikat i det omfang at det er nødvendigt for en erhvervskompetancegivende uddannelse.
 • Truckcertifikat giver stadig ret til at føre teleskoplæsser.
 • Kran D og E giver ret til teleskoplæsser kran.
 • Kran D og E giver ikke ret til teleskoplæsser gafler
evt revision af certifikatregler
Evt. revision af certifikatregler
 • Det blev i 2005 aftalt med parterne at førercertifikatreglerne skulle analysers.
 • Opgaven henlægger indtil 2010 hvor der nedsættes en projektgruppe.
 • Arbejdstilsynet afholdt en workshop med interessenter på området i marts 2010.
 • Diverse forslag til justering af certifikaterne.
 • AT har arbejdet med forslagene, men arbejdet har siden oktober 2010 været i standby.
 • Arbejdstilsynet udarbejder udkast til regelændring som vil blive offentliggjort på ’Høringsportalen’ samt behandlet i regeludvalg med parterne.
revision af censorvejledningerne
Revision af censorvejledningerne

UVM ønsker censorvejledningerne revideret vedr.:

 • Harmonisering af indhold/ detaljeringsgrad i de forskellige censorvejledninger.
 • Censorsystemet skal ’normaliseres’, dvs. faglæreren fører eleven op til prøve og AT-censoren er den eksterne censor.

TUR har udarbejdet første udkast for truck og stabler.

Arbejdet med censorvejledningerne er ikke afsluttet, og der er pt. ikke sat dato på forventet afslutning.

Indtil der er fundet en løsning alle kan være tilfredse med, fortsættes der uændret med den nuværende.

diverse nyt fra arbejdstilsynet
Diverse nyt fra Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet har hovedsæde i Landskronagade i København. Her er direktionen, Arbejdsmiljøfagligt center og et af de tre tilsynscentre (TC Øst)

Tilsynet med virksomhederne er samlet i tre regionale tilsynscentre i hhv. Hadsten (TC Nord), Kolding (TC Syd) og Ringsted/København (TC Øst).

Beskæftigelsesministeriets Center for HR og Personale (CHRP) indgår også i Arbejdstilsynet, hvor også Forebyggelsesfonden og Arbejdsmiljørådets sekretariat er placeret.

Arbejdstilsynet har i alt ca. 750 medarbejdere med direktør Jens Jensen i spidsen.

diverse nyt fra arbejdstilsynet1
Diverse nyt fra Arbejdstilsynet

Nøgletal:

2010

 • Ca. 43.000 virksomheder besøgt
 • Ca. 32.000 reaktioner

2011 til og med juli.

 • Ca. 28.500 virksomheder besøgt
 • Ca. 14.500 reaktioner
diverse nyt fra arbejdstilsynet2
Diverse nyt fra Arbejdstilsynet
 • Hovedtilsynsformen i dag er screening af samtlige virksomheder og tilpasset tilsyn på virksomheder med problemer. Dette ændres 1. jan. 2012.
 • De prioriterede områder frem til år 2020 er: Ulykker, Ergonomi og Psykisk arbejdsmiljø. (Støj udgår)
arbejdstilsynet 1 jan 2012 til 2020
Arbejdstilsynet 1. jan. 2012 til 2020

Der er indgået aftale om strategi for arbejdsmiljø frem til 2020.

Aftalen er lavet på et bredt grundlag (V, K, A, DF og B)

19 initiativer bl.a.:

 • Risikobaseret tilsyn, dvs. ikke alle virksomheder får besøg. Baseres på indeksscore + stikprøve
 • Bagatelgrænse, dvs. sund fornuft
 • Differentierende bødestørrelse. 1-9 ansat nuværende bødestørrelse, med intervaller op til 100 ansatte der fordobles.
 • Mere dialog med virksomhederne.
bigbags
Bigbags

Må bigbags løftes i stropperne med gaffeltruck?

Bigbags er et teknisk hjælpemiddel, der ikke er omfattet maskindirektivet.

Bigbags skal anvendes iht. fabrikantens anvisninger.

Stropperne må ikke udsættes for skarpe kanter.

bigbags1
Bigbags

Eks. på leverandøroplysninger fra Gleco

Skal løftes symmetrisk i alle stropperne.

Lodret eller maks. hældningsvinkel på 45º.

Kan løftes i krankrog eller lignende der ikke har skarpe kanter.

bigbags2
Bigbags

Det er Arbejdstilsynets vurdering at det er muligt at udfører et sikkerhedsmæssigt forsvarligt løft af Bigbag vha. gaflerne på en gaffeltruck, op til 1m.

Med særlig fokus på bl.a.:

 • Risiko for klemningsfare ved anhugning
 • Risiko for afhægtning
 • Belastning på stropperne
bigbags3
Bigbags

Men det helt rigtige er en krankrog eller et løfteåg

truck med kranarm
Truck med kranarm

Kranarm er jf. bekt. 612 (MD) udskifteligt udstyr der skal CE-mærkes.

Ved brug af kranarm skal der udarbejdes særskilt beregning af den maksimale arbejdsbelastning for kombinationen af kranarm og truck.

Selvstændig bevægelig kranarm kræver krancertifikat.

saml ft med truck kranarm
Samløft med truck (kranarm)

Principielt er det OK.

Skærpet krav herunder sagkyndig der leder og koordinere løftet.

Beregning af vægtfordeling.

Belastning af kran må ikke overstige 75 % af kranens størst tilladelige belastning ved det aktuelle udlæg.

Lastfordeling på hver enkelt løft skal kontrolleres vha. dynamometer, eller lignende. Kontrollen skal udføres under hele løftet.

Altid krav om krancertifikat uanset kranarms indretning.

ad