Ix kongres nowego przemys u warszawa 11 10 2012
Download
1 / 32

IX Kongres Nowego Przemys?u Warszawa, 11.10.2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

IX Kongres Nowego Przemysłu Warszawa, 11.10.2012. Energetyka jądrowa: czysta i opłacalna Prof. dr inż. A. Strupczewski Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Czemu Polska chce budować elektrownie jądrowe III generacji?. Potrzeba nowych źródeł energii

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'IX Kongres Nowego Przemys?u Warszawa, 11.10.2012' - chas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ix kongres nowego przemys u warszawa 11 10 2012
IX Kongres Nowego PrzemysłuWarszawa, 11.10.2012

Energetyka jądrowa: czysta i opłacalna

Prof. dr inż. A. Strupczewski

Narodowe Centrum Badań Jądrowych


Czemu polska chce budowa elektrownie j drowe iii generacji
Czemu Polska chce budować elektrownie jądrowe III generacji?

 • Potrzeba nowych źródeł energii

  • Węgiel w Polsce coraz droższy- już obecnie importujemy netto 9 mln ton /rok – i wyczerpuje się, a koszty emisji CO2 podnoszą cenę energii elektrycznej z elektrowni węglowych.

 • OZE same nie wystarczą.

  • Dostarczają energię w sposób przerywany, nieprzewidywalny, spadki siły wiatru powodują długotrwałe przerwy,

  • Są drogie a koszty ich stale rosną.

  • Obecnie cena energii z OZE jest ponad 2 x większa niż z elektrowni systemowych

 • Potrzebujemy taniej energii jądrowej by utrzymać rozsądne ceny energii.


Ix kongres nowego przemys u warszawa 11 10 2012

Elektrownie jądrowe – to czyste niebo i woda, tania energia elektryczna i zachowanie węgla dla przyszłych pokoleń

EJ Loviisa w Finlandii

Zdjęcie pokazane za zezwoleniem FORTUM


Dawki od elektrowni j drowych mniejsze ni r nice t a promieniowania naturalnego
Dawki od elektrowni jądrowych mniejsze niż różnice tła promieniowania naturalnego

 • Dawka od EJ – 0,01 mSv/rok

 • Różnica tła promienio-wania między Krakowem a Wrocławiem- 0,39 mSv/rok


A w razie awarii
A w razie awarii? promieniowania naturalnego

 • Bilans pracy 430 elektrowni jądrowych przez 50 lat - bardzo dobry

 • Nikt nie stracił życia ani zdrowia wskutek promieniowania przy awarii elektrowni jądrowej – poza Czarnobylem, który był budowany według innych zasad.

 • Elektrownie III generacji- .znacznie bezpieczniejsze niż dotychczasowe

 • Ludność poza strefą ograniczone użytkowania zupełnie bezpieczna, nawet po ciężkiej awarii

 • Promień tej strefy np. dla reaktora EPR – to 800 metrów.


Po awarii projektowej reaktora epr

Po ciężkiej awarii - nie potrzeba działań interwencyjnych

800 m

3 000 m

Po awarii projektowej reaktora EPR

Po awarii projektowej

D(rok)≤ 10 mSv

Nie potrzeba działań interwencyjnych

D(rok) ≥ 10 mSv


Ix kongres nowego przemys u warszawa 11 10 2012

Szkody na zdrowiu i inne koszty zewnętrzne interwencyjnych

dla typowej lokalizacji w UE-15: najniższe dla EJ


Czemu nast pi renesans energetyki j drowej
Czemu nastąpił renesans energetyki jądrowej? interwencyjnych

 • Renesans energetyki jądrowej na całym świecie jest faktem. Przygotowanie budowy elektrowni jądrowych trwa długo, więc liczba elektrowni w stanie budowy rośnie powoli, ale trwają intensywne działania przygotowawcze i zawierane są kontrakty na budowę nowych bloków.

 • Po Fukushimie Niemcy zdecydowały się wycofać z energetyki jądrowej, Włosi wstrzymali budowę EJ u siebie – ale budują je na Słowacji i eksploatują EJ w Hiszpanii, a Szwajcarzy wstrzymali budowę nowych EJ i zamierzają wycofać się z EJ. Ale inne kraje nadal popierają budowę nowych EJ. Trwa budowa 60 bloków w 14 krajach. Zaplanowano budowę dalszych 150 reaktorów o mocy 177 GWe a proponuje się budowę dalszych 330 bloków.

 • Powód główny to właśnie opłacalność energetyki jądrowej.


Wsp czynniki obci enia dla ej stale rosn
Współczynniki obciążenia dla EJ stale rosną interwencyjnych

http://www.nei.org/newsandevents/newsreleases/setrecordhighs/


Prognoza koszt w energii elektrycznej przy pocz tku budowy elektrowni w 2030 r
Prognoza kosztów energii elektrycznej przy początku budowy elektrowni w 2030 r.

Mott MacDonald (2011) Costs of low-carbon generation technologiesNak ady inwestycyjne wg are
Nakłady inwestycyjne wg ARE emisji CO2 (McKinsey)

 • Wg ARE, koszty oprocentowania kapitału w czasie budowy spowodują wzrost kosztów o 26%.

 • Razem z kosztami działki, podłączenia do sieci, i innymi kosztami inwestora może to podnieść nakłady inwestycyjne do 4 – 4.5 miliarda euro za 1000 MWe

 • W opracowaniu ARE przyjęto:

 • Bezpośrednie nakłady inwestycyjne OVN EJ 3 mln. €/MW (MIT 2009),

 • Koszty stałe O&M – 70 tys. €/MWrok,

 • Koszty zmienne O&M – 0.8 €/MWh.


U rednione koszty w polsce 2030 prognoza agencji rynku energii
Uśrednione koszty w Polsce, 2030, prognoza Agencji Rynku Energii

dla źródeł przewidzianych do uruchomienia 2030 r przy cenie emisji CO2 30 [€’09/tCO2]

Energia z EJ najtańsza dla

współczynnika obciążenia powyżej 60%


Czy oze wystarczy yby zamiast ej
Czy OZE wystarczyłyby zamiast EJ? Energii

 • Obecnie ponad połowa OZE to wiatraki

 • Ale

 • Praca wiatraków jest przerywana

 • Okresy ciszy wiatrowej mogą być długie

 • Możliwości magazynowania energii ograniczone

 • Konieczna rozbudowa sieci kosztowna

 • Koszty energii z wiatru wysokie

 • EJ dają energię tanio i niezawodnie. Budując je ograniczymy podwyżki cen prądu powodowane przez OZE.


Niemcy 2012 okres ciszy wiatru przez dwa tygodnie 1 16 kwietnia
Niemcy 2012 - okres ciszy wiatru przez dwa tygodnie, 1-16 kwietnia!

Niemcy 2012 - okres ponad 3 miesięcy, wykazuje zupełną ciszę wiatrową trwającą od 1 do 16 kwietnia na Morzu Północnym – a także na lądzie.

Co będzie jeśli wiatr stanie się istotnym źródłem prądu w skali kraju?


Przyk adowe czasy trwania ciszy wiatrowej
Przykładowe czasy trwania ciszy wiatrowej kwietnia!

Niemcy, 28,7 tys MWe listopad 2011

Wielka Brytania, 5200 MWe Cisza w dniu 21.12.2010

W ciągu 24 dni cała flota wiatraków w Niemczech dostarczyła tylko:

 • 30% mocy szczytowej przez zaledwie 2 dni

 • 15% przez 4 dni

 • 7 – 8% przez 5 dni

 • 4 – 5% przez 2 dni

 • 2-2,5%.......11 dni.

. Lata 2008-2010

% czasu poniżej 2,5% mocy – 8% a poniżej 1,25% mocy – 3,09%.Na ile starcz zapasy energii w hydroelektrowniach w polsce
Na ile starczą zapasy energii w hydroelektrowniach w Polsce?

 • Greenpeace żąda: OZE ma pokryć 50% potrzeb ( w tym połowa z wiatru)

 • Polska w 2011 r. zużywała rocznie 157,91 TWh, a więc wiatr miałby dać średnio moc 4 GWe

 • Gdy brak wiatru -, trzeba deficyt mocy pokryć ze zbiorników regulacyjnych elektrowni wodnych.

 • Całkowita energia zmagazynowana max. 7,8 GWh,

 • Czas pracy w zastępstwie wiatraków 2 godziny

 • A co potem?


Czy lekarstwem jest przesy anie energii z s siednich kraj w
Czy lekarstwem jest przesyłanie energii z sąsiednich krajów?

Główną różnicą i zaletą przy produkcji czystej energii jest to, że małe generatory można ulokować blisko miejsc gdzie potrzebna jest energia” (Greenpeace obiecuje – ale radzi budować sieć na wielkim obszarze by przesyłać nią energię).

Zmiany mocy wiatru występują na dużych obszarach jednocześnie.

Przykład – moc wiatru w Wielkiej Brytanii i w Niemczech.

Wzrost i spadki mocy od 100% do 10% i od 85% do 0% występują jednocześnie w obu obszarach


Obietnice i realia oze
Obietnice- i realia OZE krajów?

Obietnice – wiatrak i ogniwo słoneczne w każdym domu

Sieć nie potrzebna, każdy ma własne zasilanie

Rzeczywistość: wysokie subsydia składają ludność do budowy mikro źródeł, ale dostaw dla sieci to nie równoważy.

Niemcy: konieczne dla OZE ulepszenie 4400 km istniejącej sieci, 3800 km nowych linii wysokiego napięcia - €20 mld w ciągu 10 lat.

Propozycje: wiatraki na morzu od Danii wokoło Hiszpanii do Włoch – sieć 30 mld euro

Panele słoneczne - Afryka od Atlantyku do Zatoki Perskiej -

100 GW DESERTEC 400 mld euro


Czy ceny wiatrak w malej koszty inwestycyjne na l dzie rosn
Czy ceny wiatraków maleją? krajów?Koszty inwestycyjne na lądzie – rosną.

 • Dane do 2008 r.- z Northwest Power Council, dla 2011-ł212 dane z literatury.

 • W Polsce, gmina Karlino. Maj 2012 51,5 Mwe, 84 mln euro, czyli 1,63 mln euro/Mwe.

 • Granite Reliable Power Windpark 99 MWe, Vestas 3 MWe, 2,778 mln USD/MWe czyli 2,1 mln euro/MWe


Nak ady inwestycyjne na morskie farmy wiatrowe te rosn
Nakłady inwestycyjne na morskie farmy wiatrowe… też rosną

Wg „Morski wiatr kontra atom” nakłady inwestycyjne na MFW to 3,5 mln euro/MW - 3 x większe niż w 2001 roku. I to na MW mocy maksymalnej – na MW mocy średniej 2,5 x więcej.-


Wzrost nak ad w inwestycyjnych na mfw wg danych brytyjskich
Wzrost nakładów inwestycyjnych na MFW wg danych brytyjskich

 • Nakłady inwestycyjne dla MFW Horns Rev o mocy 160 MW ukończonej w 2002 roku i dla MFW Nystedt o mocy 165 MW wyniosły 1,68 mln euro/MW. W 2008 r. koszty wyceniano na 2,5 do 2,8 mln euro/Mw. Obecnie – 4 mln euro/MW.


Produkcja energii zale y od mocy redniej a nie maksymalnej
Produkcja energii zależy od mocy średniej, a nie maksymalnej.

Dane ze studium Ernst and Young + PSEW

Uwaga – inna skala

Mylące jest podawanie nakładów inwestycyjnych na MW mocy maksymalnej.

Dla wiatru na lądzie dostaje się z 1 MW najwyżej średnio 0,26 MW, dlatego koszt mocy średniej jest 4-krotnie wyższy niż maksymalnej.


Nak ady na farm s oneczn 15 8 mln euro mwe mocy redniej
Nakłady na farmę słoneczną: maksymalnej. 15,8 mln euro/MWe mocy średniej

 • 7 mln zł będzie kosztować budowa elektrowni słonecznej o mocy 1 MW, która ma powstać na lotnisku w Gryźlinach koło Olsztyna.. PAP  |  06-09-2012

 • Współczynnik wykorzystania mocy zainstalowanej to stosunek liczby godzin pracy na pełnej mocy do liczby godzin w roku.

 • Najwyższy współczynnik w Polsce to 0,103.

 • Moc średnia w Gryźlinach wyniesie 0,103 MWe,

 • Koszty na jednostkę mocy średniej wyniosą

 • 7 mln zł/0,103 MWe /4,3 zł/euro = 15,8 mln euro /MWe.

 • Ale elektrownia słoneczna pracuje 20 lat – nie 60 jak EJ.


Koszty energii elektrycznej z r nych r de
Koszty energii elektrycznej z różnych źródeł maksymalnej.

Francja

Węgiel 67 €/MWh

Gaz - 69 €/MWh

EPR będzie 75 €/MWh.

Farmy wiatrowe, obecnie180-200 €/MWh, MFW będzie - 102 €/MWh

Ogniwa fotowoltaiczne - ponad 150 €/MWh

Niemcy

MFW- 190 €/MWh

Ogniwa fotowolt. 127-195 €/MWh

EJ – „windfall gains”

Polska Wg Ernst and Young, 2012, koszt energii elektr. przy 60 zł/t CO2 :

 • Węgiel kamienny = 282 zł/ MWh,

 • Elektrownia gazowa = 314 zł/MWh

 • Elektrownia jądrowa = 313 zł/MWh

 • Kogeneracja biomasowa - 393 zł/MWh.

 • Lądowa farma wiatrowa 466 zł/MWh

 • Elektrownie biomasowe- 487 zł/MWh.

 • Morskie farmy wiatrowe - 713 zł/MWh,

 • Fotowoltaika 1091 zł/MWh
Ceny energii elektrycznej w r nych krajach
Ceny energii elektrycznej w różnych krajach (EJ wg EY)

Cena dla gospodarstw indywidualnych we Francji 0,15 €/kWh, 2 x mniejsza niż w Niemczech 0,27 €/kWhEnergia j drowa jest ta sza ni energia z wiatru czy ogniw s onecznych
Energia jądrowa jest tańsza niż energia z wiatru czy ogniw słonecznych

 • W Niemczech za energię z morskich farm wiatrowych 190 euro/MWh

We Francji ze energię z EJ II gen. 42 euro/MWh, prognoza dla EJ III gen. 70 euro/MWh

za prąd z ogniw na dachach płaci się 195 euro/MWh

W Polsce ze prąd z elektrowni systemowych 198 zł/MWh, a z MFW 198 + 286 = 484 zł/MWh… a PSEW żąda dużo więcej…

Chcemy budować EJ, żeby ceny prądu nie rosły!


Ix kongres nowego przemys u warszawa 11 10 2012

Dziękuję za uwagę ogniw słonecznych

Tlumy na plazy kolo EJ Vandellos w Hiszpanii,