art genus l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Art. genus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Art. genus

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 28
chars

Art. genus - PowerPoint PPT Presentation

446 Views
Download Presentation
Art. genus
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Art. genus Thomas Tolstrup Massør – Ist – Columna Terapeut www.k-m-i.dk Thomas.pia@nakskovnet.dk Thomas Tolstrup

 2. Art. genus • Knogler. • Os femoris • Patella • crus • Tibia • Fibula Thomas Tolstrup

 3. Art. genus • Femur. • Femoris er den længste rørknogle i kroppen. • Ekstremitas proximalis indgår i art coxae. Caput femoris Cullom femoris Trochanter major Trochanter minor • Corpus 3 flader (fascies) 3 kanter (margo), bagerste kant linea aspera • Ekstremitas distalis indgår i art genu. Mediale femur condyl Mediale femur epicondyl Fossa intercondylaris Laterale femur condyl Laterale femur epicondyl Thomas Tolstrup

 4. Art. genus • Patella • En lidt trekantet stress knogle, der er indlejret i senen til MQF. basis foroven apex for neden. • Patella er den knogle der har det tykkeste lag hyalinbrusk 6-7 mm. Det tykke lag hyalin gør at bagfladen bliver moduleret efter femur condyllerne. • Patellas 4 funktioner • Beskytter ledhulen anteriort. • Muliggør at vi kan kravle. • Guider for M. Quadriceps. • Øger den mekaniske effekt. Thomas Tolstrup

 5. Art. genus • Tibia • Kraftigste af underbenets to knogler • Den næstlængste rørknogle i kroppen • Extremitas proximalis indgår i knæleddet Condylus medialis tibiae Condylus lateralis tibiae Tuberositas tibiae (det knoldede fremspring) Eminencia intercondyliaris Under den laterale condyl er der en ledfacet der danner Led med fibula Art. Tibiofibularis proximalis. • Corpus tibiae 3 flader (fascies) og 3 kanter (margo) • Extremitas distalis danner sammen med distale del af fibula fodledsgaflen (i ankelleddet) Thomas Tolstrup

 6. Art. genus • Fibula. • Den tynde, lateralt beliggende underbensknogle. • Extremitas proximalis ligger lidt posteriort og distalt for tibia og danner et ægte led (glideled) med denne. • Caput fibulae • Collum fibulae • Corpus fibulae – 3 flader og 3 kanter • Extremitas distalis danner sammen med distale del af tibia fodledsgaflen, der er med i ankelleddet. Thomas Tolstrup

 7. Art. genus • Knæets inddeling • Knæleddet er et sammensat led dannet af femur, tibia og patella. • Det anlægges af tre adskilte ledhuler, der allerede tidligt i fosterlivet smelter sammen. • Leddet kan deles op i. • Pars femurpatellaris. • Pars femurtibialis medialis. • Pars femurtibialis lateralis. Thomas Tolstrup

 8. Art. genus • Ledtype • Et ægte hængselled med indbygget glideled sammensat af femur, tibia og patella • Det femoropatellare afsnit: glideled • Det mediale og laterale femorotibiale afsnit: hængselled. Thomas Tolstrup

 9. Art. genus • Bevægelser i knæet • Fleksion (0-135). • Ekstension (0· (ved ekstension over +10 taler man om hypermobilitet eller hyperekstension - sabelknæ). • Medialrotation (10) når genu er flekteret og ligg. cruciata er laxiøse. • Lateralrotation (10) når genu er flekteret og ligg. cruciata er laxiøse. Thomas Tolstrup

 10. Kaffepause Thomas Tolstrup

 11. Art. genus • Den proximale tibia ledflade • AIA. Aera intercondylaris anterior. Insertion for lig. Cruciatum anterior. • AIP. Aera intercondylaris posterior. Insertion for lig. Cruciatum posterior. • M-F. Mediale menisks forhorn’s forankring. • M-B. Mediale menisks baghorn’s forankring. • L-F. Laterale menisks forhorn’s forankring. • L-B. Laterale menisks baghorn’s forankring. • T-T. Tuberositas tibia. Insertion for M. Quadriceps. Thomas Tolstrup

 12. Art. genus • Knæets ledkapsel • Membrana synovialis forer ledhulen, men følger ikke membrana fibrosa rundt langs knæet. • Laver en omslagsfold, for derved at lave et ”tørt” rum til korsbåndene. • På den måde ligger korsbåndene inde i knæet men uden for synovialmembranen. • Intra articulært men ekstra synovialt. Thomas Tolstrup

 13. Art. genus • Knæets ledkapsel • Membrana fibrosas funktion er at stabiliserer leddet passivt og følger ledlinien, og laver en omslagsfold over patella og bagpå leddet. • Membrana fibrosa er forankret i den mediale menisks baghorn og den mediale side, hvilket forstærker den mediale menisk. • På lateralsiden er membranen kun forankret i baghornet, hvilket gør den laterale menisk mere ustabil. Thomas Tolstrup

 14. Art. genus • Minisker • Knæleddet har 2 meniskier en medial og lateral. • De består af fibrocatilago der gør dem bøjelige og seje. • Deres funktion er at fungere som en. • Bevægelig ledskål. • Støddæmpning. Thomas Tolstrup

 15. Art. genus • Miniskernes form • Den laterale tibiacondyl er fladere og mere cirkulær end den mediale der er lidt mere konkav og aflang. • Dette går igen på de to meniskiier, hvor den mediale er C-formet, og den laterale er mere O-formet, dog med åbning anteriormedialt. Thomas Tolstrup

 16. Art. genus • Meniskernes bevægelser • Den mediale menisk er fast forankret, i ledkapslen posteriort og medialt og forhornet er forankret med lig. coronarium, så den mediale er meget stabil. • Den laterale er kun forankret posteriort og meget lidt lateralt, forhornet er forankret i lig. Transversus genus, så den laterale er meget ustabil. • Når knæet flekteres trækker den laterale menisk sig ind i knæet, og under ekstension skubber cruciatum ant. Til lig. Transversus genus som så trækker den laterale menisk ud på plads. Thomas Tolstrup

 17. Art. genus • Meniskens forsyning • Set i tværsnit er menisken trekantet. • Den yderste 1/3 af den består af et vaskulært netværk (rød/rød afsnit), der kommer fra den yderste del af den synoviale membran. Bevægelig ledskål • Den midterste centrale 1/3 dele er avaskulære (rød/hvid afsnit), og modtager næring fra synovialvæsken og blodet via diffusion. • Den inderste 1/3 får udelukkende næring fra synovialvæsken. Støddæmpning Thomas Tolstrup

 18. Kaffepause Thomas Tolstrup

 19. Art. genus • Ligg. Coronaria og transversus genus • Lig. Coronarium U: anteriore kant af tibia I: mediale menisks forhorn F: stabiliserer forhornet • Lig. Transversus genus U: mediale menisks forhorn I: laterale menisks forhorn F: trække den laterale menisk på plads Thomas Tolstrup

 20. Art. genus • Lig. cruciatum anterius. U: mediale flade af den laterale femur condyl I: area intercondylaris anterior F: forhindre anterior forskydning af tibia, kontrolerer lateral rotation og trækker den laterale menisk på plads. Thomas Tolstrup

 21. Art. genus • Lig. cruciatum posterius U:laterale flade af den mediale femur condyl. I: area intercondylaris posterior. F: forhindre posterior forskydning af tibia, kontrollere medial rotation. • Cruciatum posterior er 1½ gange stærkere end cruciatum anterior. Thomas Tolstrup

 22. Art. genus • Lig. collaterale tibiale • U: Mediale femur epicondyl • I: Mediale på tibia • F: Forhindre valgus traume • Dybe fibre af LCM er forankret til ledkapsel og minisk. Thomas Tolstrup

 23. Art. genus • Lig. collaterale fibulare • U: Laterale femur epicondyl • I: Caput fibula • F: forhindre varus traume Thomas Tolstrup

 24. Art. genus • Musculus quadriceps femoris • U: Rectus femoris – SIAI Vastus medialis – femurs mediale bagflade Vastus intermedia – femurs forflade Vastus lateralis – femurs laterale bagflade • I: Tuberositas Tibia • F: Ekstension i Art. Genus Flektion i Art. Coxae (kun rectus) Thomas Tolstrup

 25. Art. genus • Musculus biceps femoris • U: Caput longum – tuberischiiadicum Caput breve – linea aspera • I: Caput fibula (begge hoveder) • F: longum – ekstention, adduktion, lateralrotation i Art. Coxae Flektion og lateralrotation i Art. Genus Breve – flektion og lateralrotation i Art. genus Thomas Tolstrup

 26. Art. genus • Musculus semimembranosus • U: Caput longum fra tuber ischiadicum. • I: Med 2 snipper på bagfladen og medialfladen af den mediale tibia condyl. • F: Flekterer og medialroterer i art. genus, samt ekstenderer, adducerer og medialroterer i art. coxae. Thomas Tolstrup

 27. Art. genus • Musculus semitendinosus • U: Caput longum fra tuber ischiadicum. • I: Pes anserinus. • F: Flekterer og medialroterer i art. genus, samt ekstenderer, adducerer og medialroterer i art. coxae. Thomas Tolstrup

 28. Spørgsmål? Thomas Tolstrup