slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jan Amos Komenský Materiál byl vytvořen v rámci projektu „Modernizace výuky na ZŠ ORLÍ LIBEREC“ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jan Amos Komenský Materiál byl vytvořen v rámci projektu „Modernizace výuky na ZŠ ORLÍ LIBEREC“

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Jan Amos Komenský Materiál byl vytvořen v rámci projektu „Modernizace výuky na ZŠ ORLÍ LIBEREC“

135 Views Download Presentation
Download Presentation

Jan Amos Komenský Materiál byl vytvořen v rámci projektu „Modernizace výuky na ZŠ ORLÍ LIBEREC“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Jan Amos Komenský Materiál byl vytvořen v rámci projektu „Modernizace výuky na ZŠ ORLÍ LIBEREC“ reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.3311 Autor: Mgr. Pavlína Lejsková ZŠ praktická a ZŠ speciální Liberec, Orlí 140/7

  2. Vyhnanství Po bitvě na Bílé hoře museli nekatoličtí šlechtici a měšťané odejít z domova do vyhnanství. Mezi vyhnanci je také kněz a učitel Jan Amos Komenský. Po odchodu do vyhnanství procestoval mnoho zemí (žil v Lešnu, Londýně, Amsterdamu, Stockholmu, Elblagu), ve kterých pomáhal zlepšovat výchovu dětí ve školách. Proto byl nazýván UČITELEM NÁRODŮ.

  3. ŽIVOTOPIS Narodil se 28. března 1592, byl nejmladší z 5 dětí. (28. března se na jeho počest v naší republice slaví DEN UČITELŮ) Místo narození není známo, často se uvádí Uherský Brod. Po smrti rodičů odchází ve dvanácti letech od svých sester do Nivnice, posléze do Strážnice. Studia strávil v Přerově, Herbornu a Heidelbergu. Po návratu na Moravu se stává knězem Jednoty bratrské a je učitelem ve Fulneku.

  4. Dílo Psal česky, latinsky a německy. Spisy teologické a filosofické: Obecná porada o nápravě věcí veřejných Labyrint světa a ráj srdce Spisy pedagogické: Velká didaktika Informatorium školy mateřské Dvéře jazyků otevřené Orbis pictus Psal také texty písní

  5. Komenský a škola • Za života J.A.Komenského se často i malé děti ve školách musely učit latinsky. To se Komenskému nelíbilo a pro počáteční vyučování požadoval mateřský jazyk. Také požadoval, aby školu mohla navštěvovat i děvčata a děti z chudých rodin. • Komenský věřil, že když budou lidé vzdělanější, tím méně bude válek • Snažil se o to, aby se škola stala pro žáky zábavou a hrou

  6. Komenský v Holandsku Konec svého života strávil Komenský v holandském Amsterdamu, kde se konečně mohl v klidu a pohodlí věnovat pracím všenápravným. Společníkem mu zde byl například malíř Rembrandt van Rijn. Zemřel 15. listopadu 1670. Byl pohřben v kostelíku v Naardenu.

  7. Otázky • Kdo patřil mezi nejznámější vyhnance po bitvě na Bílé hoře? • Kdy a proč se u nás slaví Den učitelů? • Proč je Komenský nazýván učitelem národů?

  8. Odpovědi • Jan Amos Komenský • 28. březen – den narození J.A.Komenského • Ve vyhnanství procestoval spoustu zemí a všude pomáhal zlepšovat výchovu dětí ve školách.

  9. Použité zdroje: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Johan_amos_comenius_1592-1671.jpg/225px-Johan_amos_comenius_1592-1671.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/Labyrint_sv%C4%9Bta.jpg/220px-Labyrint_sv%C4%9Bta.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Jobs_als_Schulmeister.jpeg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Rembrandt-Komensky1.jpg/220px-Rembrandt-Komensky1.jpg