slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„Środowisko pracy zdalnej tłumacza” PowerPoint Presentation
Download Presentation
„Środowisko pracy zdalnej tłumacza”

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

„Środowisko pracy zdalnej tłumacza” - PowerPoint PPT Presentation

chaney
129 Views
Download Presentation

„Środowisko pracy zdalnej tłumacza”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. „Środowisko pracy zdalnej tłumacza” Autor: Wojciech Olejniczak Moravia IT wojteko@pl.moraviaworldwide.com

 2. Praca wykonywana na rzecz pracodawcy lub klienta z dalaod jego siedziby. Praca zdalna

 3. Komunikacja Współdzielenie materiałów pomocniczych Dystrybucja plików roboczych Praca ze zdalnymi pamięciami tłumaczeń Korzystanie ze zdalnych baz terminologicznych Środowisko pracy zdalnej tłumacza

 4. Wymiana informacji dwukierunkowa jednokierunkowa wielostronna Komunikacja

 5. Rodzaje kont: konto pocztowe od pracodawcy komercyjne: bezpłatne lub płatne Konto pocztowe powinno być: pojemne bezpieczne zawsze dostępne Poczta elektroniczna

 6. Interaktywna konwersacja Forma bezpośredniej rozmowy Przesyłanie informacji o obecności Komercyjne usługi IM: GG, ICQ, AOL IM, Skype, Microsoft Messenger Serwery IM Jabber Microsoft Live Communication Server Lotus Sametime Szybkie wiadomości(IM - instant messaging)

 7. Wielostronna komunikacja Komunikacja za pośrednictwem strony www Przeglądanie i śledzenie konwersacji Forum dyskusyjne

 8. Strona WWW i system zarządzania treścią CMS FTP Współdzielenie materiałów pomocniczych

 9. Poczta elektroniczna FTP Inne Dystrybucja plików roboczych

 10. Zdalna pamięć tłumaczeń jest to współdzielona pamięć przechowywana w bazie danych serwera pamięci tłumaczeń i udostępniana za pośrednictwem sieci lokalnej lub Internet. Różnica między plikową a zdalną pamięcią tłumaczeń: brak fizycznego kontaktu z plikiem dostęp uzyskiwany przez nawiązanie połączenia z serwerem Zalety technologii zdalnych pamięci tłumaczeń eliminowanie niespójności efektywniejsze wykorzystanie podobieństw między segmentami brak fizycznego pliku zmniejsza ryzyko uszkodzenia pamięci tłumaczeń Wady brak dostępu do sieci = brak dostępu do pamięci tłumaczeń czas dostępu do jednostek uzależniony od jakości połączenia internetowego Praca ze zdalnymi pamięciami tłumaczeń Praktyczna prezentacja pracy ze zdalną pamięcią tłumaczeńna przykładzie oprogramowania SDL Trados 2007

 11. Zdalna baza terminologiczna jest to współdzielona baza przechowywana na serwerze i udostępniana za pośrednictwem sieci lokalnej lub Internet. Różnica między plikową a zdalną bazą terminologiczną: brak fizycznego kontaktu z plikiem dostęp uzyskiwany przez nawiązanie połączenia z serwerem Zalety technologii zdalnych baz terminologicznych jedna współdzielona baza terminologiczna zachowanie spójności terminologicznej Wady brak dostępu do sieci = brak dostępu do słowników czas dostępu do haseł uzależniony od jakości połączenia internetowego Praca ze zdalnymi bazami terminologicznymi Praktyczna prezentacja pracy ze zdalną bazą terminologicznąna przykładzie oprogramowania SDL MultiTerm 2007

 12. Dziękuję za uwagę