registri n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
REGISTRI PowerPoint Presentation
Download Presentation
REGISTRI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

REGISTRI - PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

REGISTRI. REGISTRI. Kaj so registri; vrste registrov Pomen registrov in poslovnih registrov posebej Uporaba poslovnih registrov Poslovni registri v EU R egistri v Sloveniji (PSR, CRP). Kaj so registri.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

REGISTRI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
registri1
REGISTRI

Kaj so registri; vrste registrov

Pomen registrov in poslovnih registrov posebej

Uporaba poslovnih registrov

Poslovni registri v EU

Registri v Sloveniji (PSR, CRP)

kaj so registri
Kaj so registri
 • Registri so urejene(običajno računalniške podprte ) zbirke podatkov o vseh enotah preučevanega pojava.
vrste registrov
Vrste registrov
 • Sodni in drugi registri (glede na odgovorno ustanovo)
 • Konstitutivni in nekonstitutivni registri

(glede na pravne posledice vpisa v register)

 • Klasično in računalniško vodeni registri
 • (tehnični način vodenja registra)
 • Administrativni in statistični registri
pomen registrov v statisti nih raziskavah
Pomen registrov v statističnih raziskavah

- omogočajo pripravo seznama enot, vključenih v raziskavo;

- omogočajo opredelitev populacije poslovnih subjektov, kot osnove za vzorčno izvedbo raziskave;

- so osnova za posplošitev rezultatov, pridobljenih na vzorcu na celotno populacijo;

 • pomagajo zagotoviti konsistentno vključevanje opazovanih enot v raziskavo, tako da ne prihaja do izpustitev določenih enot ali pa do njihovegavečkratnega vključevanja;
 • Prispevajo k večji usklajenosti statističnih raziskav;
 • Izboljšujejo stopnjo zajetja in s povezovanjem virov omogočajo odkrivanje različnih nepravilnosti.
poslovni registri
Poslovni registri
 • Urejene zbirke vseh statističnih enot, ki opravljajo pridobitno ali nepridobitno dejavnost na območju ekonomskega teritorija določene države.
uporaba poslovnih registrov 1
UPORABA POSLOVNIH REGISTROV-1
 • Pri identifikaciji in oblikovanju statističnih enot opazovanja;
 • Pri spremljanju demografije podjetij;
 • Pri uporabi podatkov iz administrativnih virov;
 • Kot sredstvo za distribucijo in povezovanje podatkov
 • Pri pripravah in organizaciji statističnih raziskav
poslovni registri v eu 1
POSLOVNI REGISTRI V EU - 1

Regulativa o poslovnih registrih (1993) usklajena

s standardno klasifikacijo dejavnosti in standardnimi statističnimi enotami.

Ta uredba določa, da poslovni registri vsebujejo:

 • vsa podjetja, katerih dejavnost prispeva k BDP;
 • vse pravne osebe, ki so povezane s temi podjetji;
 • vse lokalne enote, ki so povezane s temi podjetji.

Elementi poslovnih registrov:

 • statistične enote;
 • povezave med statističnimi enotami;
 • lastnosti statističnih enot.
poslovni registri v eu 2
POSLOVNI REGISTRI V EU - 2

Primerljivost poslovnih registrov med državami temelji

na usklajenosti naslednjih elementov:

 • definicije statističnih enot;
 • zajetje enot;
 • lastnosti in postopki ažuriranja registrov.
registri v sloveniji
REGISTRI V SLOVENIJI

Najpomembnejši slovenski statistični registri so:

 • Centralni register prebivalstva;
 • Poslovni register;
 • Register teritorialnih enot;
 • Statistični register delovno aktivnega prebivalstva.
poslovni registri do leta 1995
POSLOVNI REGISTRI DO LETA 1995

V Sloveniji je sedanji poslovni register nasledil dva

ločena registra:

 • Prvi je Register organizacij in skupnosti (ROS). (1976 do leta 1994). Vseboval je podjetja, ostale pravne osebe in njihove podružnice. Te enote so bile tedaj obravnavane kot statistične enote v Sloveniji.
 • Drugi register je bil Enotni register obratovalnic (ERO). Zajemal je vse fizične osebe, ki opravljajo lastno dejavnost.
poslovni registri opis stanja 1
POSLOVNI REGISTRI: OPIS STANJA-1

Leta 1995 : Zakon o poslovnem registru in Uredbo o vodenju in vzdrževanju poslovnega

registra Slovenije.

ROS in ERO sta bila po dveh letih prehodnega obdobja

združena in oblikovana v PRS

poslovni registri opis stanja 2
POSLOVNI REGISTRI: OPIS STANJA-2

Slovenski poslovni register (PRS) je osrednja javna kooperativna baza o poslovnih subjektih in njihovih delih, ki imajo sedež na območju Slovenije (rezidenčne enote).

PRS vsebuje naslednje enote:

 • poslovne subjekte;
 • podružnice in ostali deli poslovnih subjektov;
 • podružnice tujih poslovnih subjektov.
kaj so poslovni subjekti
Kaj so poslovni subjekti
 • Pravne osebe (gospodarske družbe, zavodi, društva, organizacije)
 • Fizične osebe (samostojni podjetniki, osebe, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost itd.)
poslovni registri o pis stanja 3
POSLOVNI REGISTRI: OPIS STANJA-3
 • V PRS so evidentirani vsi poslovni subjekti, ki so bili registrirani, evidentirani ali ustanovljeni po zakonu in ki niso prenehali poslovati ne glede na njihovo sedanjo poslovno aktivnost.
 • V osnovi administrativni register, v nekaterih delih statistični register (glej prilogo).
poslovni registri opis stanja 3
POSLOVNI REGISTRI: OPIS STANJA-3

Register upravlja AJPES (2002). Vsaka enota, vnešena v

register, ima svojo identifikacijsko številko:

 • Sedemmestna šifra za poslovne subjekte in podružnice tujih poslovnih subjektov;
 • Desetmestna šifra za podružnice domačih poslovnih subjektov in ostale dele poslovnih subjektov.
 • Ob vpisu v PRS dobi vsaka enota še šifro dejavnosti na ravni razreda SKD.
slide20

Spremenljivke iz: Poslovni subjekti Podružnice

Administrativnih registrov

Identifikacijska številka + +

Ime + +

Naslov (vključno s tako imenovano

geokodo - določeno s koordinatami

Geografskega informacijskegas istema) + +

Datum nastanka +

Glavna dejavnost + +

Pravno organizacijska oblika +

Ime ustanovitelja +

Datum začetka poslovanja +

Vir osnovnega kapitala +

Vir sredstev (država) +

Datum formalne registracije + + Način lastništva +

Ime pravnega zastopnika + +

Spremenljivke vodene zaradi

zakonskih določil +

Telefonska številka, Fax, E-mail +

Spremembe (tip in datum) + +

Ostalo

Dejavnost poteka (da, ne) +

Velikost (po številu zaposlenih) +

Številka računa +

poslovni subjekti v sloveniji 30 6 200 2
Poslovni subjekti v Sloveniji,30.6.2002
 • Gospodarski subjekti -pravne osebe 46.034
 • Gospodarski subjekti-fizične osebe 66.712
 • Zavodi, organi in organizacije 26.316
 • Poslovni subjekti skupaj 139.062

Vir: Statistične informacije št.215, 21.8.2002

metode zbiranja podatkov
METODE ZBIRANJA PODATKOV

CENTRALNI REGISTER PREBIVALSTVA – UPORABA

Administrativni vidiki (evidence, posredovanje in povezovanje podatkov za nove evidence in zavzdrževanje obstoječih baz)

Statistični vidiki (za demografsko statistiko, statistikoizobraževanja, statistiko delovne sile; za izvedbo popisov prebivalstva, za postavitev drugih statističnih registrov – SRDAP, za izdelavo vzorcev))

primerjava predizpisanih podatkov crp z rezultati popisa 2002
Primerjava predizpisanih podatkov (CRP) z rezultati popisa 2002
 • 2.015.156 vprašalnikov ‘predizpisanih’:
  • 89,6% prebivalcev je bilo dejansko na naslovu na predizp. vprašalniku;
  • 6,6% je živelo drugje in bilo tam popisanih;
  • 3,8 vprašalnikov: osebe niso bile več prebivalci Slovenije po metodologiji Popisa 2002, ker:
   • prebivajo v tujini (2,2%)
   • ker so na naslovu neznani (1,1%)
   • ker so do kritičnega trenutka popisa umrli (0,5%)
osnovni elementi crp
Osnovni elementi CRP
 • Podatki v CRP:
  • EMŠO
  • Kraj rojstva
  • Ime in priimek
  • Državljanstvo
  • Prebivališče in vrsta prebivališča
  • Zakonski stan
  • Šolska izobrazba
  • Volilna pravica
  • EMŠO matere, očeta, zakonca, otrok
  • Datumi in podatki o dogodkih, spremembah in popravkih
  • Indentifikatorji za povezovanje z administrativnimi bazami
osnovni elementi crp1
Osnovni elementi CRP
 • Struktura EMŠO:
  • 1. - 7.mesto: datum rojstva (dan-2, mesec-2, letnica-3)
  • 8. - 9.mesto: številka registra (50)
  • 10. – 12.mesto: zaporedna številka (spol in rojstva istega dne)
  • 13.mesto: kontrolna številka
 • Shema delovanja CRP (glej prilogo)
uporabljena literatura
Uporabljena literatura
 • Metodološko navodilo za vodenje Poslovnega registra Slovenije. Metodološko gradivo št.7. SURS: Ljubljana, 2001, str. 147.
 • Tršinar Irena: Centralni register prebivalstva. Uradni list: Ljubljana, 1999, str.194.
 • Manual on Business Statistics.Registers. Eurostat: Luxembourg.