mevlana de m programi
Download
Skip this Video
Download Presentation
MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI. Gel, gel, ne olursan ol yine gel, ister kafir, ister mecusi , ister puta tapan ol yine gel, bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir, yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel…. 18 Mart 2013 Mevlana Değişim Programı Bilgilendirme Toplantısına Hoş Geldiniz.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI' - chaim-olson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mevlana de m programi
MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

Gel, gel, ne olursan ol yine gel, ister kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel,bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir, yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel…

slide2
18 Mart 2013

Mevlana Değişim Programı

Bilgilendirme Toplantısına Hoş Geldiniz

SELMA GENÇEL

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KURUM KOORDİNATÖRÜ

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü

slide3
Mevlana Değişim Programı

Hiçbir coğrafi sınır gözetmeden Tüm Dünyadaki Diploma Denkliği olan yükseköğretim kurumlarını ile Türkiye deki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi programdır.

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü

slide4
Mevlana Değişim Programının Amacı
 • Yükseköğretim Kurumlarını uluslararasılaşmak
 • Türkiye’yi yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi haline getirmek, akademik kapasitelerini artırmak,
 • Türkiye’nin zengin tarihsel ve kültürel mirasını küresel düzeyde paylaşmak,
 • Kültürler arası etkileşimin artmasıyla, farklılıklara saygı ve anlayış kültürünün zenginleşmesini sağlamaktır.

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü

slide5
Diğer Programlardan Farkı
 • Yükseköğretimin Kurumlarının uluslararasılaşması markalaştırması
 • Yükseköğretimin giderek küreselleşen akademik ruhuna uygun bir şekilde, öğrenciler ve öğretim elemanları dünyanın herhangi bir yerinde arzu ettiği üniversitede eğitim alma verme fırsatını sunmak
 • Herhangi bir bölge, alan, coğrafya sınırı yok
 • Karşılıksız burs imkânı
 • Mevlana Değişim Programı katılımcıları önce/sonra diğer değişim programlarından da faydalanabilir.

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü

slide6
Mevlana Değişim Programı öğrencileri;
 • Bölgesini ve dünyayı daha iyi tanımak ve anlamak isteyen,
 • Değişime açık
 • Donanımlı ve kendine güvenen,
 • Rekabet duygusu güçlü,
 • Küresel bilinç ve sorumluluk duygusuna sahip öğrencilerdir.

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü

slide7
Mevlana Değişim Programı Koordinatörü

Mevlana Değişim Programı kapsamındaki tüm organizasyon ve çalışmalar, Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinasyon ofisleri ve ilgili yükseköğretim kurumu tarafından görevlendirilen koordinatörler üzerinden yürütülecektir.

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü, değişim sürecini ‘Tanınma Talep Dilekçesi’ doldurarak başlatır.

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü

slide8
Mevlana Değişim Protokolü

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü

slide9
Sonuç olumluise, başvuru sahibi yükseköğretim kurumu, Mevlana Protokolü yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişim sürecini başlatabilir.

Mevlana Değişim Programı Protokolü

Sonuç olumsuzise, başvuru sahibi yükseköğretim kurumu Mevlana Değişim Protokolü yapamaz, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi gerçekleştirilemez.

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü

slide10
Mevlana Değişim Programı Protokolü
 • Diploma denklikleri tanınan yükseköğretim kurumları ile Protokol imzalanmadan değişim yapılamaz
 • Protokollerin geçerlik süresi 5 yıldır.
 • Aslı, imzacı kurumda kalır. Nüshası YÖK’e gönderilir.
 • Ek Protokol yapılabilir. Yurt dışı yükseköğretim kurumlarının Protokol ve Programa ilişkin sorumlulukları belirlenir.

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü

slide11
Mevlana -Erasmus

Değişim Programı

Erasmus Programı’na dâhil olan ülkelerdeki

(33 ülke) yükseköğretim kurumlarıyla

2013-2014 akademik yılı için protokol yapılamaz.

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü

slide12
Değişim Programı Başvuru Süreci
 • Yükseköğretim kurumları, yapmış oldukları Protokolleri kendi internet sayfalarında en az 15 gün süreyle ilan eder .
 • Kontenjanları belirtirler.
 • Programa başvuru koşulları ve başvuru süreci hakkında bilgilere yer verilir.

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü

slide13
Değişim Programı Takvimi

2013-2014 akademik yılı öğrenci değişimi

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü

slide14
Öğrenci Değişimi
 • Protokol imzalamış Türkiye’deki bütün yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler katılabilir.
 • Ön lisans, (2. sınıflar)
 • Lisans, (2,3,4 sınıflar)
 • Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri
 • ( Hazırlık, Bilimsel Hazırlık ve İlk Yarıyıl Eğitimlerini Tamamlayanlar) Katılabilir
 • Açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime kayıtlı olan öğrenciler programdan faydalanamazlar.

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü

slide15
Öğrenci Değişim Şartları
 • Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 2,5/4,00
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 3/4,00
 • Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanı
 • Mevlana Değişim Notu= %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü

slide16
Öğretim Elemanı Değişimi
 • Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanları (Öğretim Üyeleri, Öğretim Görevlileri ve Okutmanlar) Mevlana Değişim Programı’na katılabilirler.
 • Araştırma Görevlileri Yüksek Lisans, Doktora öğrenci olarak faydalanabilirler

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü

slide17
Öğretim Elemanı Değişim Şartları
 • Yönetmelikte özel bir şart yok.
 • Dil düzeyi
 • Programa daha önceden katılmamış olmak

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü

slide18
Değişim Süreleri

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü

slide19
Değişim Başvuru Süreci

Öğrencilerimiz ve Öğretim Elemanlarımız

Süleyman Demirel Üniversitesi Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisi web sayfasında yer alan formları eksiksiz bir şekilde doldurarak başvurularını gerçekleştirebilir.

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü

slide20
Akademik Tanınırlık Öğrenim Protokolü
 • Değişim dönemi başlamadan önce dersler ve krediler belirtilir.
 • Öğrenim Protokolü, üç nüsha halinde düzenlenir.
 • Öğrenci dersleri uygun bulduğunu imza ile beyan eder.
 • Öğrenim Protokolü, ilgili bölüm başkanları ile Mevlana Değişim Programı koordinatörü tarafından imzalanır. Derslerin denklikleri ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır.  

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü

slide21
Akademik Tanınırlık Öğrenim Protokolü
 • Gönderen yükseköğretim Kurum Koordinatörü Öğrenim Protokolünü imzalar ve bu protokolle alınan derslerin kabul edildiğini taahhüt eder.
 • Olası değişiklikler dönemin başlamasını takiben en geç 30 gün içinde yapılmalıdır.
 • Mevlana Değişim Programı öğrencisi, öğrenim protokolünde belirtilen ve başarılı olduğu bir dersten tekrar sınava giremez veya yeniden bu dersi alamaz.

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü

slide22
Akademik Tanınırlık Öğrenim Protokolü
 • Yükseköğretim kurumları, eğitim-öğretim faaliyetlerine tam tanınırlık sağlar.
 • Öğrenim hareketliliği başlamadan önce tanımlanmış derslerle ilgili program, tüm taraflarca öğrenim protokolü imzalanması suretiyle yazılı olarak teyit edilir. Yükseköğretim kurumları değişim programı sonunda başarılı olunan tüm derslerin kredileri ile denkliklerini kabul etmek ve başarılı saymak zorundadır. Bu dersler diploma ekinde belirtilir.
 • Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır.

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü

slide23
Öğrenim Giderleri
 • Öğrenciler Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre boyunca kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler.
 • Programdan faydalanan öğrenciler Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre zarfında gideceği yükseköğretim kurumuna eğitim öğretim ücreti ödemezler.

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü

slide24
Değişim İçin Gerekli Belgeler
 • Öğrenciler
 • Aday Öğrenci Başvuru Formu
 • Üniversite Başvuru Formu
 • Öğrenim Protokolü
 • Kabul Belgesi
 • Yükümlülük Sözleşmesi
 • Öğrenci Beyannamesi
 • Öğrenci Bilgi Formu
 • Katılım Belgesi
 • Nihai Rapor
 • Öğretim Elemanları
 • Hareketlilik Programı
 • Katılım Belgesi
 • Nihai Rapor

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü

slide25
Burslar
 • Öğrenciler ile ilgili hususlar
 • Öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.
 • Öğrencilere ödenecek burs tutarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır.
 • 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katına kadar, YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, burs ödenebilir.

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü

slide26
Burslar
 • Değişim programı kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelen öğrencilere de YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda burs ödenir.
 • Öğrencilere yapılacak ödemelerde, burs miktarının %70'i aylıklar halinde ödenir. Öğrencinin geri kalan burs tutarının ödemesi, öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdeki başarısı esas alınarak yapılır.
 • Değişim için yükseköğretim kurumuna ayrılan kaynağın yetersiz kalması durumunda, öğrencinin kendi imkânı ya da özel burslar yoluyla değişimin geçekleştirilmesine imkân sağlanabilir.

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü

slide27
Öğretim Elemanları
 • Öğretim elemanları ile ilgili hususlar:
 • Yurt dışına gönderilecek öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah, yurt dışından gelecek öğretim elemanlarına ise 6245 sayılı Kanun uyarınca harcırah ile 2547 sayılı Kanunun 10. maddesine göre ek ders ücreti ödenebilir.

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü

slide28
Öğretim Elemanlarına Yapılacak Ödemeler

1- 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yapılacak ödemeler,

2- Ek ders ücreti ödemeleri, olmak üzere iki harcama kalemi bulunmaktadır.

Ek ders ücreti ödemesi Usul ve esasların Öğretim elemanlarına yapılacak ödemeler kenar başlıklı 8inci maddesi “Yapılacak ek ders ücretinin ülkeler ve unvanlar itibariyle belirlenmesine YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir.”hükmü uyarınca yürütme kurulu tarafından belirlenen ücretler 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu çerçevesinde yapılması gerekmektedir.

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü

slide29
Tıp Fakültesi İntörn Öğrencilerine Yapılacak Ödemeler

Mevlana Değişim Programına katılan intörnlerin Mevlana burs ödemesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine İntörn Eğitimi Döneminde Uygulama Çalışmaları Karşılığında Ödenecek Ücrete İlişkin Usul ve Esaslar’ın 6ncı maddesi 2nci fıkrası uyarınca yapılır.

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü

slide30
YÖK

Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü

Bilgilendirme Toplantısı Sunumunda

Sayın YÖK Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Erdem ÖZLÜK ‘ün sunumundan yararlanılmıştır.

 • https://mevlana.yok.gov.tr

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü

slide32
Süleyman Demirel Üniversitesi

Mevlana Değişim Programı

Kurum Koordinatörlüğü

?

Tel: 0 246 211 1962 -63-64

Faks: 0 246 211 1801

[email protected]

www.mevlana.sdu.edu.tr

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü

slide33
?

?

?

?

?

?

?

?

Sorular & Cevaplar

ad