obrada crte a na ra unaru n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OBRADA CRTE Ž A NA RA Č UNARU PowerPoint Presentation
Download Presentation
OBRADA CRTE Ž A NA RA Č UNARU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

OBRADA CRTE Ž A NA RA Č UNARU - PowerPoint PPT Presentation


 • 257 Views
 • Uploaded on

OBRADA CRTE Ž A NA RA Č UNARU. Prof. Marina Petrovi ć. Podela grafi č kih programa prema nameni. programi za crtanje (draw) programi za slikanje (paint). Programi za crtanje - V ektorska grafika -.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

OBRADA CRTE Ž A NA RA Č UNARU


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. OBRADA CRTEŽA NA RAČUNARU Prof. Marina Petrović

  2. Podela grafičkih programa prema nameni • programi za crtanje (draw) • programi za slikanje (paint)

  3. Programi za crtanje- Vektorska grafika - • Vektorska grafika ili geometijsko oblikovanje (eng. Vector graphics, geometric modeling) je način prikazivanja slike pomoću geometrijskih oblika kao što su tačke,linije, krive i poligoni • AutoCAD, CorelDRAW, MS Visio

  4. Programi za slikanje- Bitmapirana, rasterska grafika - • u računaru se memoriše svaka pojedinacna tacka (piksel) od kojih je slika sastavljena(mesto, boja, intenzitet svetla ) • Paint, Corel PHOTO-PAINT, Adobe PHOTOSHOP

  5. Obrada crteža na računaru

  6. Vektorska grafika - Projektovanje • veličina crteža • razmera - odnos dužinskih elemenata na crtežu i u prirodi • slojevi (layers) – grupa elemenata slicnih karakteristika • simetrija • ponavljanje istih ili sličnih objekata • rotacija • transformacija ...

  7. Microsoft Office Visio 2003

  8. Microsoft Office Visio 2003

  9. Ako je Visio principijelno novi program za vas, pokušaćemo da u nekoliko rečenica opišemo kako funkcioniše. Pred vama se nalaze "list papira" i jedna ili više matričnih paleta (stencils) koje sadrže prikladno grupisane oblike (shapes). Oblik je vektorski crtež koji prosto uhvatite mišem i postavite ga na površinu dokumenta. Više oblika možete povezivati raznim linijama, strelicama ili drugim šematski oblikovanim strukturama; zahvaljujući veznim tačkama za koje se linije "lepe", veza će ostati očuvana i ako pomerite ili promenite veličinu nekom elementu dijagrama. Elementu ćete lako dodati neki tekst, ali još je važnije to što mu možete dodeliti neke logičke ili fizičke atribute koji će kasnije poslužiti u opisu ili specifikaciji cele strukture (na primer, vreme trajanja nekog procesa ili cena nekog elementa za ugradnju). Ako vam nedostaje neki oblik, možete ga napraviti, polazeći od nekog postojećeg ili ga crtajući od početka, pridružujući ga postojećoj ili nekoj novoj paleti. U bilo kojoj fazi rada možete pristupiti "likovnom" uređenju dijagrama uz pomoć mnogih alata (osobine linija, boje, senke, okviri...), a na raspolaganju su i mnoge operacije tipične za tehničko crtanje, kao što su kotiranje dimenzija, rad u više slojeva, senčenje, preklapanje, sakrivanje, itd. Lako ćete upravljati dimenzijama papira za štampanje i uputiti rezultat na štampač ili ploter. Dokument može da sadrži i više stranica, tako da u jednoj datoteci tipa VSD možete organizovati kompletnu dokumentaciju nekog projekta.

  10. Podešavanje radnog okruženja i priprema za crtanje • Postavljanje i uklanjanje lenjira • Alati • Izbor veličine i orijentacije papira • Postavljanje jedinica mere i razmera • Postavljanje mreže • Odredjivanje atributa linije

  11. Crtanje osnovnih grafickih elemenata • prava linija • duž i izlomljena linija • crtanje slobodnom rukom • pravougaonik i kvadrat • elipsa i krug

  12. Manipulacije objektima • označavanje (jednog i više objekata) • grupisanje u blok i razlaganje bloka • kopiranje • premeštanje • poravnanje • popunjavanje • promena redosleda

  13. Transformacije objekata • rotacija i iskošenje • promena veličine (precizno definisanjeveličine i pozicije ) • promena atributa linija

  14. Korišćenje teksta u grafičkom okruženju • Kotiranje • Štampanje crteža

  15. Domaći zadatak Nacrtati osnovu nameštenog stana