Ra unarstvo i informatika
Download
1 / 14

Ra?unarstvo i informatika - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Računarstvo i informatika. I godina. 3. Računarski softver – Aplikativni programi. Aplikativni programi su oni koji se koriste za rešavanje različitih problema i poslova, a u tu grupu spadaju programi za: obradu teksta rad sa tabelama crtanje i obradu fotografija

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ra?unarstvo i informatika' - odelia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

3 ra unarski softver aplikativni programi
3. Računarski softver – Aplikativni programi

 • Aplikativni programi su oni koji se koriste za rešavanje različitih problema i poslova, a u tu grupu spadaju programi za:

  • obradu teksta

  • rad sa tabelama

  • crtanje i obradu fotografija

  • rad sa bazama podataka

  • animaciju

  • komponovanje i obradu zvučnih i video zapisa

  • proračune u nauci i tehnici

  • igre

 • Pišu ih proizvođači računara, specijalizovane softverske kuće, kao i sami korisnici računara.


 • 3 ra unarski softver aplikativni programi1
  3. Računarski softver – Aplikativni programi

  • Programi za obradu teksta(tekst procesori)

   • Služe za:

    • Unošenje teksta u računar

     (unošenje podataka u dokument)

    • Modifikaciju unetog teksta

     (editovanje teksta – menjanje sadžaja dokumenta)

    • Oblikovanje teksta za štampanje

     (oblikovanje ili formatiranje – odabir slova, veličine, poravnanje ivica, uvlačenje teksta,...)

   • Prednosti u odnosu na ispisivanje teksta na papir su lako ispravljanje grešaka, menjanje ispisanog teksta, dopisivanjem ili izbacivanjem,...

    Microsoft Office Word, Notepad, WordPad, ...


  3 ra unarski softver aplikativni programi2
  3. Računarski softver – Aplikativni programi

  • Programi za rad sa tabelama

   • Služe za prikazivanje i obradu poslovnih podataka.

   • Okruženje programa čine:

    • radne tabele (worksheets) za unošenje, računanje i analizu podataka

    • grefikoni (charts) za grafičko predstavljanje podataka

    • baze podataka (data bases) za obradu velikog broja informacija

    • Formatizovanje grafika i kreiranje štampanih i trenutnih izveštaja

   • Radne tabele se sastoje od ćelija (cells) u koje se unose podaci.

    EXCEL, LOTUS1-2-3, ...


  3 ra unarski softver aplikativni programi3
  3. Računarski softver – Aplikativni programi

  • Programi za upravljanje bazama podataka

   • Baze podataka predstavljaju skup međusobno povezanih tabela.

   • Za upravljanje podacima koristi se programski sistem koji se naziva DBMS (Data Base Management System) ili SUBP (Sistem za Upravljanje Bazama Podataka)

    SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, ...


  3 ra unarski softver aplikativni programi4
  3. Računarski softver – Aplikativni programi

  • Programi za obradu crteža

   • Prema nameni se dele na programe:

    • Namenjene dizajnu

     (CorelDraw, Macromedia Freehand)

    • Tehničkom crtanju

     (ORCAD, AUTOCAD,...)

  • Programi za obradu slika

   • Koriste se za unošenje slike u računar pomoću skenera, digitalnog fotoaparata i sl., i obradu fotografija dodavanjem različitih efekata,...

    PhotoShop, Paint, ...


  3 ra unarski softver aplikativni programi5
  3. Računarski softver – Aplikativni programi

  • Programi za animaciju

   • Koriste se u dizajnu, za pravljenje reklamnih spotova, pokretnih slika, filmskih sekvenci...

    Adobe Premiere, 3D Studio Max, ...

  • Programi za obradu zvuka

   • Koriste se za obradu zvučnih zapisa.

   • Omogućavaju komponovanje muzike, obradu i korekciju muzičkih numera, kombinovanje i spajanje više zvukova u celinu,...

    Sound Forge, Audio Grabber, CDEX,...


  3 ra unarski softver aplikativni programi6
  3. Računarski softver – Aplikativni programi

  • Programi za proračune u nauci i tehnici

   • Primenjuju se u građevinarstvu, mašinstvu, automobilskoj industriji,...

  • Igre

   • Jedna od najvećih grupa aplikativnog softvera, namenjena svim uzrastima.


  3 ra unarski softver virusi
  3. Računarski softver – Virusi

  • Virus je program uskladišten na neki medijum(HDD, CD, DVD), samostalan ili uključenu neku datoteku

  • Šta virus radi zavisi od namere kreatora:

   • Može odmah da počne da pravi probleme

   • Može da broji specifične događaje i potom pričini štetu

   • Prouzrokuje štetu određenog datuma na računaru

   • Može da se reprodukuje i potom pričini štetu ...

  • Šteta koju pričini virus ogleda se u:

   • Rušenju privatnosti korisnika

   • Brisanju pojedinačnih podataka sa računara

   • Brisanju kompletnog sadržaja diska računara

   • Fizičkom uništenju komponenti računara


  3 ra unarski softver virusi1
  3. Računarski softver – Virusi

  • Za otkrivanje i uklanjanje virusa koriste se Antivirus program

  • Najpoznatiji i najkorišćeniji Antivirusi su:

   Kaspersky Anti-virus, NOD32, Norton AntiVirus, ...


  3 ra unarski softver virusi2
  3. Računarski softver – Virusi

  • Njihova osnovna funkcija je da:

   • Ispitaju prisustvo virusa u memoriji računara

   • Uklone prisutne viruse

   • Uklone ili dezinfikuju inficirane datoteke

  • Antivirus programi mogu da se uključuju prema potrebi i da vrše proveru nekog medija ili da budu stalno aktivni kada je računar uključen i vrše monitoring sistema.

  • Novi virusi se integrišu svakodnevno, te je ove programe potrebno što češće dopunjavati (update) novim podacima i zaštitama. Ovi podaci se popularno nazivaju bazama ili dopunama.


  3 ra unarski softver virusi3
  3. Računarski softver – Virusi

  • Mere zaštite:

   • Da bi se zaštitili od virusa, korisnici treba da:

    • Redovno dopunjavaju antivirus programe

    • Da prilikom razmene datoteka sa drugim korisnicima provere podatke

    • Izbegavaju preuzimanje datoteka sa nepoznatih mesta na mreži

    • Izbegavaju razmenu datoteka sa nepoznatim korisnicima

    • Ne otvaraju elektronsku poštu sa datotekama u prilogu koju su dobili od nepoznatih korisnika

    • Nabavljaju programe legalnim putem


  3 ra unarski softver program kao proizvod
  3. Računarski softver – Program kao proizvod

  • Kao i svaki proizvod, i program treba da ima:

   • garanciju da će svaki zadatak uraditi bez greške

    (u praksi se ne primenjuje)

   • uputstvo za korišćenje

    (priručnici, dokumentacija,...)

   • rok upotrebe

    (vezan za sledeću verziju programa)

   • podršku korisniku

    (pružanje saveta u vezi nastalih problema ili u vezi korišćenja programa)

   • obuku

    (obuka za rad u programu u nekom od centara)


  3 ra unarski softver program kao proizvod1
  3. Računarski softver – Program kao proizvod

  • Sa gledišta autorskih prava postoje programi koji su:

   • Vlasništvo proizvođača (proprietary software)

    (kupuje se licenca (dozvola), korisnik se registruje i dobija terhničku podršku,...)

   • Deljeni (shareware)

    (distribuiraju se slobodno preko interneta, časopisa i daju se na slobodnu upotrebu u nekom vremenskom roku radi isprobavanja, kupuje se licenca za punu verziju)

   • Javni (public domain software)

    (mogu slobodno da se distribuiraju i koriste, nemaju dokumentaciju,...)