oversigt over afviklede projekter p st mi specialiseringen i forhold til g ldende so n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oversigt over afviklede projekter på ST MI specialiseringen i forhold til gældende SO PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oversigt over afviklede projekter på ST MI specialiseringen i forhold til gældende SO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11
chace

Oversigt over afviklede projekter på ST MI specialiseringen i forhold til gældende SO - PowerPoint PPT Presentation

0 Views
Download Presentation
Oversigt over afviklede projekter på ST MI specialiseringen i forhold til gældende SO
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Oversigt over afviklede projekter på ST MI specialiseringen i forhold til gældende SO i perioden 2003-2006 PBE juni 2006

 2. 3.2. Specialebeskrivelse Medicinsk Informatik Overordnet formål med specialeforløbet: • At give mulighed til at analysere hvordan modellering af medicinske data og information kan bidrage til at skabe ny viden i klinisk forskning. • At kunne bruge metoder til syntese af systemer til repræsentation og fortolkning af medicinske data/information. • At kunne anvende videnskabelige metoder i en syntese (design, gennemførsel og rapportering) af et forskningsprojekt.

 3. ST MI-specialiseringens historik

 4. Medicinsk Informatik - Projektenhedsbeskrivelse 7. semester • Tema: • Repræsentation og fortolkning af medicinske data/information • (Representation and interpretation of medical data and information) • Formål: • Projektenheden fokuserer på • • viden om opsamling/registrering af medicinske data/information • • analyse af repræsentationsformer samt metoder til fortolkning af medicinske data • • analyse af teorier og metoder til modellering af medicinske data • • forståelse af forudsætninger og begrænsninger for de anvendte modeller • Indhold: • Der tages udgangspunkt i modellering af en konkret informatisk problemstilling i en medicinsk kontekst. Der fokuseres på hvordan anatomiske, fysiologiske og/eller kliniske data og information kan repræsenteres og fortolkes vha. videnskabelige teorier. Valg, anvendelse og vurdering af konkrete metoder begrundes og modellens forskningsmæssige betydning dokumenteres og præsenteres i form af en videnskabelig artikel, en poster, et projektresume og redigerede arbejdsblade. • Kurser: • I forbindelse med projektenheden afholdes der kurser i Videnskabelig metode, etik og kommunikation, Menneske-maskine interaktion, Medicinsk Billedanalyse I, Beslutningsstøtte systemer I, Databaser, Avanceret modellering af anatomiske strukturer og Integration og implementering af kliniske informationssystemer i sundhedssektoren.

 5. 7. sem.

 6. Medicinsk Informatik - Projektenhedsbeskrivelse 8. semester • Tema: • Medicinsk informatik i klinisk praksis (Medical Informatics in clinical practice) • Formål: • Der fokuseres på • • forståelse af medicinske datas statistiske egenskaber i sammenhæng med anatomiske strukturer, fysiologiske processer og/eller kliniske informationsprocesser; • • analyse af brugergrænsefladers betydning for konkrete informationssystemers anvendelighed i klinisk praksis; • • analyse (validering/evaluering) af konkrete kliniske informationssystemer; • • syntese af systemer til diagnosticering, monitorering og/eller behandling på baggrund af kliniske data/information; • Indhold: • Der tages udgangspunkt i en informatisk problemstilling i klinisk praksis. På baggrund af en konkret case analyseres den informatiske problemstilling som udgangspunkt for design, konstruktion og/eller anvendelse af konkret informationssystem til problemløsning. Løsningen skal valideres/evalueres og projektet dokumenteres i en projektrapport. • Kurser: • I forbindelse med projektenheden afholdes der kurser i Informationssystemer, Mønstergenkendelse, Billeddannende systemer, Medicinsk Billedanalyse II, Beslutningsstøtte systemer II og Brugergrænseflade design og evaluering.

 7. 8. sem

 8. 3.6. Projektenhedsbeskrivelse 9. Semester (alternativ kompetence givende aktivitet) Tema: Sundhedsteknologi i praksis (Applied Biomedical Engineering and Informatics) Formål: At give de studerende erfaring med arbejdsmetoder indenfor området sundhedsteknologi på et andet (udenlandsk) institut eller i en virksomhed. At give de studerende erfaring i at analysere sundhedsteknologiske problemstillinger på et videnskabeligt niveau og/eller at opøve anvendelsen af generelle ingeniørtekniske og videnskabelige metoder til løsning af et konkret sundhedsteknologisk problem. Indhold: Projektet tilrettelægges som et videnskabeligt projekt med hypotesedannelse og besvarelse eller som et ingeniørsmæssigt design projekt. I projektet vil typisk indgå emner som design af et studie med efterfølgende opsamling af information, konstruktion og anvendelse af metoder/system samt efterfølgende resultatbearbejdning og diskussion. Arbejdsform: Projektet tilrettelægges som f. eks. udenlandsophold i et uddannelses- eller forksningsinstitut eller som praktik i en virksomhed.

 9. 9. sem

 10. 3.7. Projektenhedsbeskrivelse 10. Semester (kort afgangsprojekt) Tema: Sundhedsteknologi (Biomedical Engineering and Informatics) Formål: At give de studerende erfaring i at analysere sundhedsteknologiske problemstillinger på et videnskabeligt niveau. At opøve anvendelsen af generelle ingeniørtekniske og videnskabelige metoder til løsning af et konkret sundhedsteknologisk problem. At foretage en syntese af den indsamlede erfaring fra et videnskabeligt tilrettelagt projekt til ny erkendelse. Indhold: Specialeprojektet tilrettelægges som et videnskabeligt projekt med hypotesedannelse og besvarelse. I projektet vil typisk indgå design af et studie med efterfølgende opsamling af information, konstruktion og anvendelse af metoder/system samt efterfølgende resultatbearbejdning og diskussion. Arbejds/rapporteringsform: På 10. semester udarbejdes specialeprojekt. Dele af projektet kan udføres i samarbejde med industri/hospitals samarbejds-partnere.

 11. 10. sem