stiftelse af a s og aps l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Stiftelse af A/S og ApS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 75

Stiftelse af A/S og ApS - PowerPoint PPT Presentation


 • 829 Views
 • Uploaded on

Stiftelse af A/S og ApS. Søren Friis Hansen Juridisk Institut, SDU. Oversigt. Begreber Stiftelse Aktier og anparter. Definitioner. Aktieselskab Eksisteret siden 17. århundrede i Danmark ASL 1917 ,1930, 1973 KSL 2009 (§ 1,2) Ret til andel af overskud i forhold til kapitalandele

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stiftelse af A/S og ApS' - Anita


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stiftelse af a s og aps

Stiftelse af A/S og ApS

Søren Friis Hansen

Juridisk Institut, SDU

oversigt
Oversigt
 • Begreber
 • Stiftelse
 • Aktier og anparter
definitioner
Definitioner

Aktieselskab

 • Eksisteret siden 17. århundrede i Danmark
 • ASL 1917 ,1930, 1973

KSL 2009 (§ 1,2)

 • Ret til andel af overskud i forhold til kapitalandele
  • U: aktieklasser
definition
Definition

Ny lov: Alle AS er erhvervsdrivende

Overordnet sigte: at tjene penge

 • HR: til kapitalejerne
 • U: A/S kan anvendes til almennyttige formål
begr nset h ftelse
Begrænset hæftelse

“Kapitalejerne hæfter ikke personligt for kapitalselskabets forpligtelser” (§ 1,2)

 • Nødvendig og naturlig del af definition
 • Konsekvenser af tilsidesættelse
 • Samfundsøkonomisk betydning
 • Kreditorbeskyttelsesregler + offentlighed
 • Tilsidesættelse med / uden hjemmel?
selskabskapital 4
Selskabskapital (§ 4)
 • (Aktiekapital/indskudskapital)
 • Betydning af selskabskapitalen
 • 2. selskabsretlige direktiv for A/S
 • Angivet i DKK / EUR
 • Mindstekrav i A/S:
  • 1930: 10.000
  • 1973. 300.000
  • 1982: 500.000
kapitalselskabsloven g lder ikke for andelsselskaber
Kapitalselskabsloven gælder ikke for andelsselskaber

Ikke længere eksplicit bestemmelse

 • Bemærkningerne til KSL § 1
 • I andelsselskaber fordeles overskud efter deltagernes omsætning med selskabet (LEV § 4)
 • Andelsselskaber er ikke lovreguleret i Danmark
 • Særlige (gunstige) skatteregler for a.m.b.a.
 • OBS: SKM2007.524V
anpartsselskaber
Anpartsselskaber
 • Tilpasset små og mellemstore virksomheder
 • Indført i DK i 1973
 • Nu den mest udbredte selskabsform (ca. 140.000)
 • Genstand for konkurrence i EU (Centros mv.)
 • Flere deklaratoriske bestemmelser

Definition:

 • Et ApS må ikke udbyde kapitalandele til offentligheden (KSL § 1, stk. 3)
  • Anparter skal udbydes til “en nærmere defineret gruppe”
mindstekrav til indskudskapital i aps
Mindstekrav til indskudskapital i ApS
 • 1973: 30.000
 • 1982: 80.000
 • 1991: 200.000
 • 1996: 125.000
 • B 1498: 0
 • L 170: 50.000
 • KSL: 80.000
stiftelsesproceduren
Stiftelsesproceduren
 • Stifterne opretter stiftelsesdokument (KSL § 25)

+ udkast til vedtægter

 • Tegning af aktier / anparter
 • Indbetaling af kapital
 • Anmeldelse til registrering
 • Registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
 • Grundregistrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (i henhold til skattelove)
  • Lov nr. 571 af 6. juni 2007 vedr. fremgangsmåden
stifterne ksl 24
Stifterne (KSL § 24)

En eller flere stiftere

 • Fysiske/juridiske personer (retssubjekter, § 24.4)
 • Udenlandske juridiske personer OK
 • Ej selskab selv under stiftelse

Habilitetskrav til stiftere:

 • Ej umyndige iht værgemålsloven
 • Ej personer under konkurs / betalingstandsning
 • Ej fradømt retten til at være stifter (STRL § 79)
stiftelsesdokumentet
Stiftelsesdokumentet

Formelle krav: KSL § 26

 • Udkast til vedtægt
 • Stiftere
 • Tegningskurs
 • Frist for tegning og indbetaling
 • Dato for retsvirkning
 • Dato for regnskabsmæssig virkning (§ 40,6)
 • Om selskabet skal afholde udgifter ved stiftelse
stiftelsesdokument
Stiftelsesdokument

Samt tillige (hvis aktuelt, § 27):

 • Særlige rettigheder til stiftere eller andre
 • Aftale hvis væsentlig økonomisk forpligtelse
 • Apportindskud
 • Fravalg af revision
 • Den del af kapitalen, der er indbetalt
 • Vedhæftede dokumenter (§ 27,3)
 • Valg af ledelse + revisor (§ 39)
  • ellers GF inden to uger fra SD’s underskrivelse
stiftelsesdokumentet14
Stiftelsesdokumentet

Sprog

 • Affærdiges på dansk
  • Det forventes, at E&S tillige vil tillade: Engesk, norsk og svensk
  • Frivillig registrering på andre sprog, § 13,2

Dateres

 • Regnskabsår, fristberegning

HUSK: Anmelder indestår for at oplysninger er korrekte (KSL § 15,2)

ndringer i stiftelsesdokument
Ændringer i stiftelsesdokument

Stiftelsesdokumentet kan ændres indtil anmeldelse

 • Samtykke fra alle stiftere og tegnere til ændring af kapital (§ 32,4)
 • HR: Kan ikke ændres efter registrering
 • Ej ændring i åbningsbalance (EANK 5.11. 99)
 • MODIF: rettelse af fejlskrift mulig
  • jf. EANK 22.11. 2000
vedt gter 28 og 29
Vedtægter (§§ 28 og 29)

Mindstrekrav til indhold:

 • Navn + evt. binavne
 • Formål
 • Selskabskapitalens størrelse
  • Pålydende værdi (stykstørrelse), eller
  • antallet af kapitalendele (bogført pariværdi)
 • Kapitalandelenes rettigheder
 • Selskabets ledelsesmodel (jf. § 111)
 • Indkaldelse til generalforsamling
 • Regnskabsår
 • Seneste ophørstidspunkt

IKKE længere krav om oplysninger vedr. eventuel revisor

vedt gter
Vedtægter
 • Binder alle ledelsesorganer
 • Binder Generalforsamlingen
 • Har forrang for kapitalejeraftaler (KSL § 82)
  • Beslutning på GF kan ikke anfægtes med henvisning til ejeraftale
 • Kan påberåbes over for tredjemand (§ 14,2)
 • Det forventes, at E&S udarbejder vejledning
vedt gter18
Vedtægter
 • Der kan IKKE henvises til ejeraftaler i vedtægten!
  • Cfr. Martin Christian Jensen i Den nye selskabslov
 • MEN Klar hjemme i bemærkninger
 • SAMT præamplen til 1. direktiv!!!!
hjemsted
Hjemsted

Postadresse (KSL § 5, nr. 13)

 • Hjemstedet skal ikke længere stå i vedtægterne
 • Ledelsen kan flyttes uden vedtægtsændring
  • Ledelsen kan være placeret i udlandet
  • Hjemsted skal anmeldes til E&S og offentliggøres

OBS:

 • Tvangsopløsning, hvis manglende hjemsted
 • KSL § 225, nr. 2
selskabets navn
Selskabets navn

Navn: (KSL § 2)

 • Suppleres af regler om forretningskendetegn, (MFL § 18)
 • Særpræg (adskille selskabet fra andre)

Ej krænke rettigheder eller varemærker

Selskaber med samme navn opererer i forskellige brancher?

 • UfR1999.1406H: tvivl om betydning af branchesammenfald
 • UfR 2003.107H: Ikke krænkelse, hvis forskellig branche
 • UfR 2008.372H: Galleri Lego OK, da ej forveksling med LEGO
selskabsbetegnelse
Selskabsbetegnelse

skal anvendes i tilknytning til navnet

 • "A/S" eller "ApS"

Stamoplysninger (KSL § 2, stk. 4)

 • Navn, hjemsted, CVR-nummer
 • på breve og forretningspapirer
 • Gælder både skriftlige og elektroniske dokumenter
 • HERUNDER selskabets hjemmeside !
selskabets form l
Selskabets formål

Beskrivelse af selskabets virksomhed (aktiviteter)

 • Skal fremgå af vedtægter (KSL § 28, nr. 2)
 • Virksomhed skal være indenfor formålet
  • Hvis bestemmende indflydelse over andet selskab, skal formålet også dække dette selskabs aktivteter
  • U 66.31H

Selskabet ej bundet af aftaler udenfor formålet

 • jf. KSL § 136, nr. 2
typer af aktiviteter
Typer af aktiviteter

HR: Frit valg af formål

 • + Advokat (RPL § 124)
 • + Revisor, jf. RL 2008 § 13
 • + Ejendomsformidler
 • + Ramme om fysisk persons særlige aktiviteter (TfS 1998.485H)

U1: Ikke i selskabsform

 • Apoteker, Dispachør, translatør/tolk, auktionsleder, Taxikørsel

U2: Kun A/S

 • Virksomhed omfattet af lov om finansiel virksomhed
  • Særlige selskabsretlige regler for disse
 • Pengeinstitut

U3: Kun ApS

 • Læge, tandlæge, speciallæge
selskabers erhvervelse af fast ejendom
Selskabers erhvervelse af fast ejendom

HR: Selskaber må erhverve fast ejendom uden tilladelse

U1: Sommerhuse, der skal stilles til rådighed for medarbejderne, kræver tilladelse

 • U2: Ikke-EU-selskabers erhvervelse kræver tilladelse

Særligt om landbrug

 • Landbrugsfællesskab kan drives som A/S eller ApS (lov 435 af 9. juni 2004)
 • MEN: 10% af kapitalen skal ejes af person med lovlig adkomst

Anmeldelse til tinglysning

 • sommerhuslovens § 8,2 + BEK nr. 182 af 29. marts 1973
 • afgivelse af erklæring (ofte i skødet)

Ej udlejning af sommerhuse som formål

 • gerne til medarbejdere, hvis tilladelse
selskabskapitalen
Selskabskapitalen

Skal fremgå af vedtægterne

 • Kan være fordelt på flere aktier / anparter
 • Skal være angivet i DKK / EURO / (anden valuta)
 • KSL § 4, stk.2
 • Skal opfylde lovens mindstekrav
 • AS: 500.000 DKK
 • KSL 2009: 80.000 DKK
 • Kapitalkravet er formelt, dvs. ikke relateret til den risiko, der er forbundet med den af selskabet faktisk drevne virksomhed.
tegning af kapitalandele
Tegning af kapitalandele

SKAL ske i stiftelsesdokumentet,

 • Ikke længere adgang til successiv stiftelse af ApS
  • KSL 30 og § 27, stk. 1, nr. 2.
 • Ikke krav om at stiftere skal tegne
 • Det kan forekomme, at selskabskapitalen ikke er fuldt tegnet ved underskrivelsen af stiftelsesdokumentet
 • Hvis mindstebeløb ikke tegnes, bortfalder stiftelsen (§ 32, stk. 5)
 • Der kan udarbejdes tegningslister

Accept

 • Stifter bestemmer, om tegning kan accepteres
 • Reduktion ved overtegning
 • Stifters tegning kan dog ikke reduceres
tegning
Tegning

KSL § 31

 • Ikke tegning under forbehold
  • Forbehold, der ikke er gjort gældende ved registrering, bortfalder, og tegning bliver bindende
  • Jf bemærkninger til § 31
 • Forbud mod tegning til underkurs

A/S

 • Kapitalen udbydes til tegning hos offentligheden
 • Offentligt udbud: prospekt (VHL §§ 43-46)
indbetalingsm der
Indbetalingsmåder
 • Kontantindbetaling
 • Apportindskud

HR: hvilketsomhelst aktiv, der har økonomisk værdi,

 • KSL § 35, stk. 1

U1: arbejdsforpligtelse for stifterne

 • Omfatter stifternes erlæggelse af tjenesteydelser

U2: Fordringer på stifterne må ikke indskydes

 • uanset fordringen er sikret ved pant (KSL § 35, stk. 2)
vurderingsberetning
Vurderingsberetning

KSL §§ 36-38

 • Vurderingsrapport fra uvildige vurderingsmænd (= revisor)
 • Hvis: kapitalandele tegnes mod indskud af andre værdier end kontanter
 • Formål og indhold: (KSL § 36)
 • Åbningsbalance hvis overtaget virksomhed; KSL § 36,3
 • OBS: må ikke være foretaget mere end 4 uger før den konstituerende generalforsamling (§ 36,2)
forskellige aktiver
Forskellige aktiver
 • Indskud af kapitalandele i andre selskaber
 • Børskurs på overdragelsesdagen lægges som HR til grund

Indskud af personligt ejet virksomhed

 • Åbningsbalance i henhold til ÅRL
 • Husk: Samtykke fra kreditor, hvis nystiftet selskab overtager gæld fra person
aktiver undtaget fra krav om vurdering ksl 38
Aktiver undtaget fra krav om vurdering (KSL § 38)

1) Aktiver individuelt målt og præsenteret i et regnskab / koncernregneskab i det forgange regnskabsår

  • Hvis regnskab har revisionspåtegning

2) Værdipapirer mv., optaget til den gennemsnitskurs, hvor de har været handlet på et reguleret marked

 • Ledelsens erklæring (+ ansvar) (§ 38,2)
  • Erklæring offentliggøres (§ 38,3)
skattefri virksomhedsomdannelse vol
Skattefri virksomhedsomdannelse (VOL)
 • Ej beskatning af hidtidig ejer(e)
 • Selskabet succederer i hidtidig ejers stilling
 • omdannelse senest 6 mdr efter virksomhedens sidste årsregnskab (VOL § 2)

Skattepligtig overdragelse

 • kan ske med tilbagevirkende kraft
 • hvis nystiftet selskab
 • og senest 6 mdr efter overdragelsesdato (SEL § 4,4)
tegningskursen
Tegningskursen

1) Underkurs (< 100)

 • Udelukket, KSL § 31

2) Parikurs (= 100):

 • Lovlig

3) Overkurs (> 100)

 • Overkursen posteres (regnskabsmæssigt) på passivsiden i særlig overkursfond
indbetaling af kapitalen
Indbetaling af kapitalen

Tegner har pligt til at indbetale et beløb svarende til antallet af kapitalandele X tegningskursen

 • Begrænset adgang til modregning (KSL § 34,4)

Der skal til enhver tid være indbetalt 25% af kapitalen (§ 33,1)

 • Dog mindst 80.000 DKK
 • Forholdsmæsssigt på de enkelte kapitalandele

Dokumentation for indbetaling: skal indsendes ved anmeldelse

Selskabet skal ubetinget kunne råde over de indskudte kontanter / aktiver

 • Sikringsakt mht. indskudte aktiver.
udskudt indbetaling 33
Udskudt indbetaling (§ 33)
 • Selskabet kan tillade, at kapitalejere kan udskyde indbetaling
  • Ikke ved apportindskud
  • Overkurs skal indbetales fuldt ud (§ 40,2)
 • Kapitaltabsregel (§ 119) beregnes på grundlag af tegnet kapital
 • OBS: Egne aktier skal være fuldt indbetalt § 196
 • Frist for indbetaling: 2-4 uger fra CLOs påkrav
  • CLO kan samtykke til senere apportindskud (§ 34,5)
  • I så fald skal der udarbejdes vurderingsberetning
udskudt indbetaling
Udskudt indbetaling

HR: Aktionær har forvaltningsmæssige rettigheder (§ 34,1)

U: kapitalejer, der har undladt indbetaling ved påkrav:

 • har ikke stemmeret
 • har ikke repræsentationsret
 • (udbytteret påvirkes ikke)
udskudt indbetaling37
Udskudt indbetaling

Selskabet har en fordring på indbetaling

 • kan ikke overdrages/pantsættes (§ 33,3)
 • Kan afskrives efter de skattemæssige regler
 • Oplysning om tegnet/indbetalt kapital på breve/forretningspapirer, hvis selskabskapitalen er angivet

Hæftelse

 • Hvis aktie med resthæftelse overdrages, hæfter overdrager og erhverver solidarisk (§ 34,6)
udskudt indbetaling38
Udskudt indbetaling

CLO kan forlange indbetaling

 • på anfordring, hhv.
 • Ved udløbet af frist fastsat i vedtægterne

Hvis kapitalejere efter påkrav ikke kan/vil betale:

 • Nedsættelse af kapital
 • EO omdannelse til ApS

OBS: Tvangsopløsning ved manglende reaktion

 • (§ 225, nr. 5)
 • Kapitalejer kan til enhver tid foretage indbetaling af (den fulde) resthæftelse (§ 34,2)
regnskabsm ssig postering
Regnskabsmæssig postering

Bruttorepræsentation (ÅRL § 35 b, nr. 1)

 • Ikke indbetalt kapital indregnes som tilgodehavende (som et aktiv)
 • Et tilsvarende beløb skal omklassificeres fra posten Overført overskud til posten Reserve for ikke indbetalt virksomhedskapital (bunden reserve) (ÅRL § 35 b, stk. 2)
 • Reserve kan ikke overføres til selskabskapitalen, men kun elimineres ved indbetaling
regnskabsm ssig postering40
Regnskabsmæssig postering

ELLER Nettorepræsenation (ÅRL § 35 b, nr. 2)

 • Uanset definitionen af ”aktiver”, fratrækkes et beløb svarende til den ikke indbetalte kapital under posten virksomhedskapital
 • Et tilsvarende beløb omklassificeres fra posten Overført overskud (eller anden fri Egenkapital) til bunden reserve (ÅRL § 35 b, stk. 3)
 • Reserve kan ikke overføres til selskabskapitalen, men kun elimineres ved indbetaling
regnskabsm ssig postering41
Regnskabsmæssig postering
 • Virkning: Der kan ikke udbetales udbytte, før den ikke indbetalte kapial er indtjent

Hvordan skal kapitalen klassificeres hos indskyder?

 • Skal kapitalen reduceres, eller
 • Skal der posteres en gældspost?
 • Formentlig valgfrihed hos indskyder
nachgr ndung
Nachgründung

Aktieselskabers efterfølgende erhvervelse af formuegoder fra stiftere (KSL § 42) (ikke længere aktionærer)

 • Gælder ikke længere for ApS

HVIS:

 • erhvervelsen sker i perioden indtil 24 måneder fra registrering
 • vederlaget udgør 10% af selskabskapitalen

SÅ skal:

 • erhvervelse godkendes af centrale ledelsesorgan
  • IKKE længere gyldighedsbetingelse
  • Ledelsen er ansvarlig (§ 42,2)
 • der udarbejdes vurderingsberetning, KSL § 43
anmeldelse til e s
Anmeldelse til E/S

KSL § 40

 • Registrering gyldighedsbetingelse ved AS / ApS
 • Oplysninger offentliggøres

Selskabet opnår retssubjektivitet ved registrering (§ 40,1)

  • Retssubjektivitet ophører ved slettelse fra registeret

Et selskab kan tvangsopløses men ikke erklæres ugyldigt

  • Skattemæssig omgørelse uden betydning!
  • Selskabet kan ikke “tømmes” ved en skattemæssig omgørelse
  • Bemærkninger til § 41: (TfS 2004.669LR er nu historie!)
tidsfrist for anmeldelse
Tidsfrist for anmeldelse

Skal være foretaget inden 2 uger (§ 40,1)

 • Af det centrale ledelsesorgan
 • OBS: tidligere 6 måneder / 8 uger

Hvis tidsfrist overskrides: Registrering nægtes

 • ingen dispensation mulig
 • stiftelsen må gå om!!

Anmeldelse forudsætter

 • Hel / delvis (jf. § 33) indbetaling af selskabskapital
stiftelsens retsvirkning 40 3
Stiftelsens retsvirkning 40,3

HR: Fra datoen for stiftelsesdokumentets underskrift (KSL § 40,3)

U1: Senere dato anført i stiftelsesdokument

 • Dog max 12 måneder frem i tiden ved kontant indskud (§ 40,4)
 • apportindskud: ikke senere end registrering
regnskabsm ssig virkning tilbage i tid
Regnskabsmæssig virkning tilbage i tid

U2: Overtagelse af virksomhed (§ 40,6):

 • Regnskabsmæssig virkning første dag i indeværende regnskabsår
 • Gælder tillige ved indskud af bestemmende kapitalpost i andet selskab
aktivitet inden registrering
Aktivitet inden registrering

ASL § 41,3

 • Virksomhed kan påbegyndes før registrering
 • Første regnskabsår kan være op til 18 måneder

Hvis stiftelsesdato er senere end stiftelsesdokument

 • Kan der ikke før stiftelsen tillægges retsvirkning, indgås forpligtelser på selskabets vegne
 • EO I/S i perioden indtil retsvirkning
aktivitet inden registrering48
Aktivitet inden registrering

Hæftelse for forpligtelser, der

 • Er indgået på selskabets vegne før registrering

Den der handler (KSL § 41,3)

Succession ved registrering for forpligtelser

 • der fremgår af stiftelsesdokument
 • er pådraget selskabet efter stiftelsesdokumentets oprettelse

Tredjemands hæveadgang (KSL § 41,4)

kapitalandele
Kapitalandele

Oversigt:

 • Definition
 • Lighedsgrundsætningen
 • Ejerbogen
 • Ejerbeviser
 • Offentlighed om ejerskab
 • Aktionæroverenskomster

Fire problemstillinger:

 • 1) Navne / ihændehaver- kapitalandele
 • 2) Negotiable / ikke negotiable
 • 3) Omsættelighedsbegrænsninger
 • 4) Sikringsakt
kapitalandel 5 nr 14
Kapitalandel (§ 5, nr. 14)

Aktieelleranpart

1) Ejerandel, der giver forholdsmæssig ret tiludbytte (KSL § 1,2)

2) Dokumentsomudstedes

  • Ejerbevis (KSL § 60)
  • Aktiebrev (KSL § 54,1)
 • Elektroniskregistreringafaktieret
 • (KSL § 61)
 • “dematerialiseretaktie”
lighedsgrunds tningen
Lighedsgrundsætningen

Lige ret for alle kapitalandele KSL § 45

 • Formel minoritetsbeskyttelse
 • Kan ikke fraviges ved flertalsbeslutning, uanset saglig grund

Modif: vedtægter bestemmer, at der er flere kapitalklasser,

  • typisk stemmeretsdifferentiering /udbytteskævdeling

Fravigelse ved vedtægtsændring / enkeltbeslutning:

HR: samtykke fra alle berørte

U: KSL 106,3: tilslutning fra 2/3 i forringet kapitalklasse,

ejerbogen
Ejerbogen

Fortegnelse over samtlige kapitalejere (KSL § 50)

 • Føres af det centrale ledelsesorgan
  • Kan føres i E&S’s IT system eller af ejerbogsfører
  • Kan føres i Danmark eller EU/EØS
indf rsler i ejerbogen 52
Indførsler i ejerbogen (§ 52)
 • Nummerrækkefølge

Hvis aktier ikke udstedt gennem VP:

 • Kapitalejers navn bopæl (CVR nr. + hjemsted)
  • Eller anden dokumentation, hvis hjemmehørende i udlandet
 • Dato for erhvervelse / pantsætning
 • Tilknyttede stemmerettigheder
ejerbogen54
Ejerbogen

Tilgængelig for (KSL § 51)

 • Offentlige myndigheder
 • Visse medarbejderrepræsentanter
 • Aktionærer, hvis vedtægter bestemmer dette
 • Anpartshavere
ejerbogen55
Ejerbogen

Kapitalejer/panthaver skal inden to uger underrette selskabet om (§ 53):

 • Ejerskifte /pantsætning

Aktier:

 • HR: ikke ikke pligt til at meddele ejerskifte
 • U: ikke udstedt aktiebreve/VPregistrering § 54,1

Bevis for registrering i ejerbog

 • Selskab /ejerbogsfører skal på forlangende udstede bevis (§ 53,3)
ejerbeviser ksl 60
Ejerbeviser; KSL § 60

Centrale ledelsesorgan kan beslutte at udstede ejerbeviser, hvis:

A: Det er bestemt i vedtægterne

 • I børsnoterede aktieselskaber kan aktionærerne ikke kræve udstedelse af (§ 64,1)
 • Medmindre kapitalandele er omsætningspapirer / udstedt til ihændehaver, (§ 64,3)

B: Ejerbeviser er omsætningspapirer

C: Aktiebreve er udstedt til ihændehaver

B/C:

 • HR: Der skal udstedes ejerbeviser
 • U: Disse udstedes gennem værdipapircentral, jf VHL § 7,1 nr.6
ejerbeviser
Ejerbeviser

Må først udleveres efter registrering, KSL § 60,3

Indhold (§ 60,6):

 • Notering som betingelse for stemmeret (§ 49)
 • Særlige rettigheder knyttet til andelen
 • Indløsningspligt
 • Kapitalandel er ikke-omsætningspapir
 • Kapitalendel er underlagt omsættelighedsindskrænkning
 • Kapitalandel kan mortificeres uden dom (§ 74,3)

OBS: § 60,7 Erhverver må respektere vedtægtsændringer

annullation af ejerbeviser
Annullation af ejerbeviser

Kan besluttes af det centrale ledelsesorgan

 • Hvis A/S har udstedt ihændehaveraktier kræver dette vedtægtsændring

Indkaldelse med frist på 3 måneder (§ 64,2)

 • Herefter kan kapitalejeren ikke udøve forvaltningsmæssige rettigheder knyttet til andelen (§ 64,2)
dematerialiserede aktier
Dematerialiserede aktier
 • Reguleret i VHL (§§ 59 - 82)
 • Se tillige KSL 61-63
 • Regler omtaler kun A/S
 • Der udpeges kontoførende institut
 • Centrale ledelsesorgan meddeler oplysninger til VP
 • § 63 salg af indkaldte aktier, der ikke inden 3 år er blevet registreret i VP
anpartsselskaber60
Anpartsselskaber

Reglerne om ejerbeviser gælder nu også for ApS

 • ApS kan nu udstede negotiable ejerbeviser
 • ApS kan dog ikke udstedes gennem VP

Alle anparter er navneanparter (KSL § 48,2)

Ejerbogen er tilgængelig for enhver anpartshaver (§ 51,6)

 • Reglerne om offentliggørelse af betydelige kapitalposter (§§ 55-58) gælder nu også for ALLE anpartsselskaber
 • § 49 vedr. udøvelse af forvaltningsmæssige rettigheder gælder nu også for ApS
offentlighed om ejerforhold
Offentlighed om ejerforhold

HR: aktionær kan forblive anonym i forhold til selskabet og omverdenen

 • SKAT: Skattekontrollovens § 3 A
  • Indberetning til ejerregister erstatter meddelelse til SKAT

U1: Ikke ejerbevis / VP registrering

  • Her skal kapitalejer noteres i ejerbogen

U2: Storaktionærer (KSL § 55)

meddelelse om betydelige kapitalposter 55
Meddelelse om betydelige kapitalposter (§ 55)

OBS: Regler gælder nu også for ApS

 • 5 % (10/15/20/25/ 1/3, 50, 2/3, 90 eller 100%)
  • Kapitalandele kontrolleret af dattervirksomhed (jf. KSL § 7) medregnes
 • Aktionær skal give meddelelse til selskabet inden to uger om erhvervelse / ændringer
  • Meddelelse kan gives i forbindelse med undereretning til ejerbog, jf § 53
 • Strafbelagt (§ 367)
 • Selskab indberetter til ejerregister
 • Oplysninger offentliggøres i E&S’s IT-system
  • Forsinket ikrafttrædelse
fire problemstillinger
Fire problemstillinger

1) Navneaktie / ihændehaveraktie

 • (vedtægt, ASL § 4,1 nr.11)
 • Vedrører spørgsmålet om aktionærens legitimation overfor selskabet

2) Negotiable / ikke negotiable

 • Spørgsmål om erhververens rettigheder til aktien, (ekstinktion / vindikation)

3) Frit omsættelige / ikke frit omsættelige

 • kan ejeren frit sælge aktien ?

4) Sikringsakt

 • Beskyttelse imod overdragers kreditorer
1 navnekapitalandele og ih ndehaveraktier
1) Navnekapitalandele og ihændehaveraktier

Kapitalejerens legitimation overfor selskabet:

 • Navneaktie/anpart: henvisning til ejerbogen (KSL § 49)
 • Ihændehaveraktie: i hænde (~GBL § 13) Depotudskrift ok
 • Dematerialiseret aktie:
  • Kender VP kender aktionærens navn eller ej? (nominee)
 • OBS: § 84; registreringsdato i børsnoterede A/S
  • Deltagelse i GF hvis noteret i ejerbog 1 uge før GF
  • § 84 kan anvendes på ikke-noterede selskaber
navneaktier og anparter
Navneaktier og anparter

KSL § 49 vedrørende navnekapitalandele

 • visse forvaltningsmæssige rettigheder kan kun udøves, såfremt indehaveren er noteret i ejerbogen:

eksempler:

 • møde / tage ordet på GF, KSL § 78
 • afgive stemmer på GF, ASL § 46 + § 104
 • indkalde ekstraordinær GF, ASL § 70
 • fremsætte forslag på GF, KSL § 90
 • anfægte GF-beslutning, KSL § 109
ih ndehaveraktier
Ihændehaveraktier
 • Vedtægter kan bestemme, at aktier udstedes som ihændehaveraktier
 • Der skal udstedes ejerbevis
 • Ihændehaveraktier kan ikke udstedes, hvis der gælder en omsættelighedsbegrænsning
 • GF skal indkaldes via E&S’ IT-system (§ 95,3)
ih ndehaveraktier67
Ihændehaveraktier
 • Kan transporteres til navngiven person,
 • Hvis navn noteres på brevet og i aktiebogen anvendes regler om navneaktier
 • Kan noteres på hemmeligt navn
  • navn står ikke på aktiebrevet, men i ejerbogen
  • Vedbliver at være ihændehaverpapir, KSL § 66,1
  • Modtager skriftlig indkaldelse til GF, (KSL § 95,3)
2 negotiable ikke negotiable kapitalandele
2) Negotiable / ikke-negotiable kapitalandele

Erhververens ret i forhold til tidligere erhververe

HR: Kapitalandele er negotiable (KSL § 48,1)

U: Vedtægtsbestemmelse og forbehold på aktiebrev

Godtroende erhverver af ejerbevis:

 • KSL § 66,1 henbiser til GBL § 14,1 + ,2:
 • Godtroende erhverver, der har ihænde, mister ikke retten, fordi overdrager var umyndig eller manglede ret til at råde p.g.a. - gyldig adkomst eller allerede truffet aftale med 3.mand

Godtroende erhverver af ejerbevis, der lyder på navn:

 • GBL §§ 14,2, og 13:
 • som ovf. hvis overdrager havde en i formen lovlig adkomst.
erhververens ret til aktien
Erhververens ret til aktien

Godtroende erhverver af dematerialiseret ejerbevis:

VHL § 69: Når registrering af en aftale om fondsaktiver er endeligt gennemført i en værdipapircentral, kan en godtroende erhverver ifølge registreret aftale ikke mødes med nogen indsigelse imod gyldigheden af aftalen.

U: Falsk / voldelig tvang

 • (= TL § 27)

Godtroende erhverver af ikke-negotiabelt ejerbevis:

~ GBL § 27

 • erhververen får ikke bedre ret end overdrageren
3 oms ttelighedsbegr nsning
3) Omsættelighedsbegrænsning

HR: Kapitalandele er frit omsættelige, § 48

U: vedtægterne kan begrænse omsætteligheden (+ fastsætte pligt til indløsning) for:

 • Navneaktier og anparter
  • Ihændehaveraktier er således altid frit omsættelige
 • Formål, familieselskaber

Omsættelighedsbegrænsning kan indføres:

 • Ved stiftelsen
 • Senere indførelse / skærpelse: 9/10's flertal, KSL § 107,2 nr.2
oms ttelighedsbegr nsning
Omsættelighedsbegrænsning

OBS: § 67 + 68 gælder nu også for ApS

Forkøbsret (KSL § 67)

 • Pris fastsættes i vedtægt / af skønsmand
 • Urimelige vilkår / pris kan tilsidesættes ved dom

Samtykke til salg (§ 68)

 • HR: CLO træffer afgørelse
4 sikringsakt beskyttelse mod overdragers kreditorer
4) SikringsaktBeskyttelse mod overdragerskreditorer

A: Ikke udstedt ejerbevis/ VP-registrering

Meddelelse (Denuntiation) KSL § 65

 • til selskab/ejerbogsfører

Hvis dobbeltsalg:

 • Senere erhverver går forud, hvis i god tro, da meddelelsen kom frem (§ 65,2)

B: Negotiabelt ejerbevis: (= omsætningsgældsbrev)

 • Pantsætning: rådighedsberøvelse ~GBL § 22
 • Salg: aftale
  • (genus: + bindende individualisering)
sikringsakt beskyttelse mod overdragers kreditorer
SikringsaktBeskyttelse mod overdragerskreditorer

C: Ikke-negotiabelt ejerbevis:

 • (= simplelt gældsbrev): denuntiation ~GBL § 31

D: Dematerialiseret ejerbevis:

VHL § 66, stk.1: (= TL § 1) "Rettigheder over fondsaktiver skal registreres i en værdipapircentral for at opnå beskyttelse imod retsforfølgning og aftaleerhververe"

 • Anmeldelse foretages til kontoførende institut
 • Jf. BEK nr. 369 af 14. maj 2009, §§ 33-34
 • Sikringsakt på tidspunktet for endelig prøvelse i VP
udl g i kapitalandele
Udlæg i kapitalandele

HR: Ejerbeviser kan gøres til genstand for udlæg

 • uanset det ikke har nogen (aktuel) værdi
 • Tvangsauktion dog kun hvis værdi, U1997.775H

Udlæg i negotiabelt ejerbevis:

 • Fogedretten må tage i forvaring (~RPL § 523,2)

Udlæg i ejerbevis udstedt gennem VP:

 • Fogedretten foretager anmeldelse til kontoførende institut
 • Tvangssalg ved værdipapirhandler (RPL § 557,1)
udl g i kapitalandele75
Udlæg i kapitalandele

Udlæg i ikke-negotiable ejerbeviser

 • Beskyttet mod andre udlæg / aftaleerhvervelse uden særlig sikringsakt
 • Selskabet kan gives meddelelse om udlæg