slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tre projekter Et konsortium PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tre projekter Et konsortium

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14
aladdin-sharpe

Tre projekter Et konsortium - PowerPoint PPT Presentation

91 Views
Download Presentation
Tre projekter Et konsortium
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Innovation, it-fagdidaktik & undervisningsdifferentiering - Præsentation af AUUC-konsortiets tre projekter • Tre projekter • Et konsortium • Et GTS-institut, to universiteter, seks professionshøjskoler og femten skoler • Projektledelse: Charlotte Krog Skott (UCC), Stefan Ting Graf (UCL) & Marianne Georgsen (VIA) • Forskningsledelse: Jeppe Bundsgaard (AU) & Thomas Illum Hansen (UCL)

  2. Det 21. århundredes kompetencer The Assessment and Teaching of 21st-Century Skills” (ATC21S)

  3. Hvordan anvender vi it til at udvikle en innovativ undervisning, der på én gang fremmer social og faglig læring? • En udfordring, der kræver svar på flere niveauer: Organisatorisk design Didaktisk design Teknologisk design

  4. It i den innovative skole Skoleudviklingsforløb

  5. Inklusion og undervisningsdifferentiering i digitale læringsmiljøer

  6. Inklusion og undervisningsdifferentiering i digitale læringsmiljøer

  7. Eksempel på et procesværktøj- Et socialt inklusionsbarometer

  8. It-fagdidaktik og lærerkompetencer- Teamsamarbejde om didaktiske designs • 4. Opfølgning • Evaluering • Redesign • 1. Inspiration • Eksempelmateriale • Designanalyse • 3. Afprøvning • Observation • Optagelse • 2. Designværksted • Idéudvikling • Didaktisk design