zwi zki mi dzygminne we francji n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Związki międzygminne we Francji PowerPoint Presentation
Download Presentation
Związki międzygminne we Francji

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Związki międzygminne we Francji - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Związki międzygminne we Francji. Warszawa , 3 października 2008. Wspólnoty zdecentralizowane.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Związki międzygminne we Francji' - cerise


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zwi zki mi dzygminne we francji

Związki międzygminne we Francji

Warszawa, 3 października 2008

slide2

Wspólnoty zdecentralizowane

 • 36 600 gmin= wysoki poziom, urbanistyka (PLU), szkolnictwo podstawowe, uprawnienia policyjne, bardzo zróżnicowany zakres działań (gospodarka, kultura, sport, transport miejski, działania o charakterze społecznym…).
 • Mer jest przedstawicielem państwa (wybory, urzędy stanu cywilnego…)
 • 100 departamentów= działania o charakterze społecznym (RMI, APA, FSL…), gimnazja, drogownictwo…
 • 22 regiony= zagospodarowanie przestrzenne i planowanie (SRADT), rozwój gospodarczy, licea, kolejnictwo...
 • Dwie zasady :
 • klauzula kompetencji ogólnej
 • brak “kurateli międzysamorządowej” (nieskrępowane zarządzanie)
slide3

Długa historia związków międzygminnych

Związki międzygminne o charakterze « syndykatów »

Jednolity Syndykat Międzygminny (1890)

Syndykat Mieszany iSyndykat Wielozadaniowy (1955 i 1959)

- możliwość przynależności gminy do kilku syndykatów ,

- brak własnego systemu podatkowego

Związki międzygminne « wspólnotowe »

1959 - Dystrykty

1966 – Wspólnoty Miejskie

1983 – Syndykaty Nowej Aglomeracji (SAN)

1992 – Wspólnoty Gmin + Wspólnoty Miast

1999 – Wspólnoty Aglomeracji (zastępują Dystrykty i Wspólnoty Miast)

slide4

Uproszczony system związków międzygminnych

Po przyjęciu ustawy z dnia 12 lipca 1999

Wspólnoty gmin

Wspólnoty aglomeracji miejskich

Wspólnoty miast

< 50 000 mieszkańców

50 - 500 000

> 500 000

slide5

Zasady związków międzygminnychposiadających własny

system podatkowy (I)

 • twory dobrowolne,
 • inicjatywa gmin proponujących pewien zasięg
 • przedłożenie propozycji prefektowi, który określa zasięg
 • (możliwość zmiany)
 • decyzja o ustanowieniu w przypadku pozytywnego wyniku głosowania
 • ponad 50% gmin reprezentujących 2/3 ludności danego obszaru
 • lub też 2/3 gmin reprezentujących ponad 50% ludności
 • (często jednakże tworzone mocą jednomyślnej decyzji),
 • zachęta finansowa : globalna subwencja na działalność związku ź
 • międzygminnego,
 • autonomiczne uprawnienia podatkowe…
slide6

Zasady związków międzygminnychposiadających własny

system podatkowy(II)

 • Statuspublicznego zakładu współpracy międzygminnej (EPCI) przestrzegającego
 • zasady specjalizacji,
 • Gminy zostają zwolnione z przekazanych kompetencji
 • (zasada wyłączności),
 • Radny wchodzący w skład Zgromadzenia Wspólnoty wyznaczani są przez
 • rady miejskie spośród ich członków(Prezes Wspólnoty wyłaniany przez
 • Zgromadzenie Wspólnoty),
 • Podział mandatów na poszczególne gminy określony w sposób dowolny
 • w statucie, jednakże żadna z gmin nie może sama mieć większości
 • (nawet jeżeli reprezentuje ona ponad 50% całej ludności)
 • Zgromadzenie Wspólnotyprzyjmuje statut i określa kompetencje
 • interesujące Wspólnotę.
slide7

Kompetencje związków miast

Wspólnoty aglomeracji miejskich (C.A)

Kompetencje obowiązkowe

Kompetencje opcjonalne (3 z 6)

 • Drogownictwo
 • Oczyszczanie ścieków
 • Woda
 • Środowisko i jakość życia
 • Infrastruktura w dziedzinie kultury i sportu
 • Działania o charakterze społecznym.
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • -Rozwój gospodarczy
 • Równowaga społ. I mieszkalnictwo
 • - Polityka miasta
slide8

Kompetencje związków miast

Wspólnoty miast (C.U)

Kompetencje obowiązkowe

 • Rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Równowaga społeczna i mieszkalnictwo
 • Polityka miasta
 • Zarządzanie usługami pożytku zbiorowego
 • Ochrona i waloryzacja środowiskaoraz polityki w dziedzinie jakości życia
slide10

Związki międzygminne we Francjiw liczbach 2008

Wspólnoty miast

14

Wspólnoty aglomeracji

171

2393

Wspólnoty gmin

czyli :

• 93% francuskich gmin

• 54,5 milionów mieszkańców

(90% Francuzów)

slide11

Tytułem konkluzji… w kierunku nowego etapu, wyższej jakości,

rozwoju miejskich związków międzygminnych ?

• Sondaż AdCF / IPSOS 2007 :89 % Francuzów jest zdania, że związki międzygminneto lepsza jakość usług publicznych

• Poprawy wymaga wszakże:

- zakończenie prac nad kartą związków międzygminnych

- uwspólnotowienie usług

- trwałość zasobów lokalnych

- powiązania z innymi poziomami organizacji regionalnej (departamenty, regiony)

slide12

Assemblée des communautés de France

191, rue St Honoré

T/ +33 1 55 04 89 00 F/ +33 1 55 04 89 01

adcf@adcf.asso.fr - www.adcf.org