Historia pisma
Download
1 / 22

HISTORIA PISMA - PowerPoint PPT Presentation


  • 353 Views
  • Uploaded on

HISTORIA PISMA. MALOWIDŁA NAŚCIENNE. Najstarsze dzieła człowieka to m.in. malowidła naskalne. Wizerunki jeleni, koni czy mamutów były doskonale wykonane. Miały one dla człowieka znaczenie magiczne. Takie malowidła możemy podziwiać w jaskini Lascaux we Francji. PISMO WĘZEŁKOWE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HISTORIA PISMA' - sybil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Historia pisma

MALOWIDŁA NAŚCIENNE

Najstarsze dzieła człowieka to m.in.

malowidła naskalne.Wizerunki jeleni, koni czy mamutów

były doskonale wykonane.

Miały one dla człowieka znaczenie

magiczne.

Takie malowidła możemy podziwiać w jaskini Lascaux

we Francji.


Historia pisma

PISMO WĘZEŁKOWE

Pismo węzełkowe składało się ze sznura grubszego i zawieszonych na nim sznurków cieńszych.Sznur gruby stanowił okładkę, sznurki cieńsze pojedyncze strony.W zależności od przekazywanych treści sznurki byłybarwione oraz miały różną długość.Najlepiej zbadanym pismem węzełkowym jest pismo kipu.

Był to sposób do zapisu liczb w systemie dziesiętnym.

Pismem tym posługiwały się plemiona

Ameryki Południowej oraz Inkowie.


Historia pisma

PISMO PACIORKOWE

Model zapisu pisma paciorkowego był podobny

do pisma węzełkowego.

Pismo paciorkowe występowało w postaci

kolorowych muszli i paciorków nawleczonych

na sznurek.

Pismem tym posługiwali się Indianie

Ameryki Północnej.

Karby, informacje kodowanie były poprzez

nacięcia na drewnianych kołkach, kijach.


Staro ytny egipt
STAROŻYTNY EGIPT

Według starożytnych Egipcjan stosowany przez nich system pisma pochodził od bogów. Uważali oni, że pismo wynalazł bóg Thot. Był on bogiem mądrości i Księżyca. Ukazywany był jako mężczyzna z głową ibisa.

Egipcjanie swoje pismo nazywali "pismem mowy boskiej".

Pismo egipskie - hieroglify oznacza z j. greckiego "rzeźbione święte znaki".


Historia pisma

W języku egipskim pisanie

i rysowanie znaczyło dokładnie to samo.

Pismo egipskie wywodzi się od piktogramów.

Piktogram to rysunek przedstawiający konkretne przedmioty, istoty żywe, czy też sytuacje, o których chciano przekazać informację.


Historia pisma

Pismo obrazkowe sprawdzało się, gdy tekst dotyczył konkretnych przedmiotów.

Nie był jednak wystarczający przy pojęciach abstrakcyjnych, aby wyrazić np.: szczęście, smutek. Znak wyrażający jeden przedmiot mógł znaczyć różne treści. Doprowadziło to do wprowadzanie innego typu znaków – fonogramów.

Były to znaki wyrażające konkretne głoski.


Historia pisma

Kamień, to pierwszy materiał pisarski wykorzystywany przez Egipcjan.

Hieroglify wykuwano na ścianach świątyń oraz grobowców, na posągach, urnach i innych obiektach kultu.


Historia pisma

Egipcjanie do pisania stosowali również papirus, sporządzony z pędów papirusa. Roślina ta była cięta na paski i prasowana.

Materiałem pisarskim był również: brąz, złoto, kość słoniowa, gliniane tabliczki oraz wyprawione skóry zwierząt – pergamin.

W szkole papirus często zastępowano drewnianymi tabliczkami. Przystosowane one były do wielokrotnego użytku dzięki temu, że pokrywano je substancją podobną do gipsu, którą można było zmywać.


Historia pisma

Aby zachować księgi przepisywano je sporządzony z pędów papirusa. Roślina ta była cięta na paski i prasowana.

a szczególnie ważne teksty wykuwano w kamieniu – trwalszym materiale. Zadanie to rozłożone było na etapy: najpierw kapłani rysowali na wygładzonym kamieniu hieroglify, następnie rzemieślnik zajmował się rzeźbieniem narysowanych znaków. Działania takie umożliwiły przetrwanie wielu tekstów aż do naszych czasów.


Historia pisma

Pismo hieroglificzne stwarza wiele trudności przy próbach odczytania go.

Trudności stwarza fakt iż Egipcjanie nie stosowali odstępów miedzy wyrazami.

Ponadto pisano pionowo od strony prawej do lewej lub odwrotnie.


Historia pisma

Sztuka pisania i czytania u starożytnych Egipcjan należała do rzadkości.

Do osób mogących poszczycić się znajomością pisma należeli głównie przedstawiciele kapłaństwa, a także faraonowie, a to dlatego że byli kapłanami.


Babilon
BABILON należała do rzadkości.

Babilończycy używali pisma klinowego.

Znaki powstawały przez żłobienia w tabliczkach z miękkiej gliny rylcem

z trzciny lub kości o trójkątnym przekroju.

Zespoły kresek oznaczały całe wyrazy, z czasem przekształcając

się w pismo sylabowe.


Historia pisma

Naukowcom udało się ustalić że istniały trzy rodzaje rylców, każdy z nich stosowano do innego rodzaju znaków.

Po zapisaniu tabliczki wypalano.


Historia pisma

Pisanie i czytanie pismem klinowym nie było łatwe dla starożytnych mieszkańców Mezopotamii.

Nauczyciele pisma

i skrybowie zajmowali się przepisywaniem ksiąg i stanowili artystyczną klasę społeczną, potężniejszą niekiedy od dworzan

i samego władcy.


Grecja
GRECJA starożytnych mieszkańców Mezopotamii.

Grecy przejęli pismo od Fenicjan ale uzupełnili

je innymi znakami.


Historia pisma

Pismo greckie dało początek większości pism na świecie. starożytnych mieszkańców Mezopotamii.


Historia pisma

Początkowo sposób zapisywania był nieco odmienny starożytnych mieszkańców Mezopotamii.

od współczesnego, mianowicie

od prawej do lewej strony, następnie zmodyfikowano ten sposób pisząc raz od prawej, raz od lewej, aż

w końcu pisano już w sposób przyjęty aż do dziś - od lewej do prawej

Do najstarszych zabytków alfabetycznego pisma greckiego należy waza dipylońska


Historia pisma

W V w. p.Chrystusem Grecy posiadali już alfabet składający

się z dwudziestu czterech liter (17 spółgłosek i 7 samogłosek).

Pismo greckie cechowała prostota i jednakowa wysokość liter.


Historia pisma
RZYM składający

Pismo alfabetyczne zostało przejęte przez wiele kultur europejskich. Wśród nich szczególną rolę odegrali Etruskowie.

Mimo, że Etruskowie pozostawili po sobie malowidła na ścianach grobowców, rzeźby, znaki podobne do liter greckich ich kultura oraz język pozostał nadal nie zbadany.


Historia pisma

Etruskowie panowali w Rzymie od VIII do końca IV w. p. Chrystusem, Pobili ich Latynowie i przystosowali niektóre litery alfabetu greckiego

do dźwięków swojej mowy.

Tak powstało pismo łacińskie.

Łacina była przez całe średniowiecze jedynym językiem

w Europie Zachodniej posiadającym pismo.

Pisma wielu narodów powstawały poprzez przystosowywanie tego zapisu do dźwięków konkretnej mowy.


Historia pisma

Alfabet łaciński rozprzestrzenił się razem z armią rzymską

w niemal całej Europie.

Dziś używany jest na ogromnych obszarach kuli ziemskiej.