1 / 27

Kraftur og hreyfing 1.kafli

Kraftur og hreyfing 1.kafli. Náttúrufræði Garðaskóli NT. Hvað eru vísindi?. 1-1. Vísindaleg aðferð. Ráðgátan er skilgreind Upplýsinga er aflað um ráðgátuna Tilgáta er sett fram Tilraunir eru gerðar (könnum gildi tilgátu) Skráning gagna í tilraun Kynnum niðurstöður. Ráðgáta skilgreind.

celina
Download Presentation

Kraftur og hreyfing 1.kafli

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kraftur og hreyfing 1.kafli Náttúrufræði Garðaskóli NT

 2. Hvað eru vísindi? 1-1

 3. Vísindaleg aðferð • Ráðgátan er skilgreind • Upplýsinga er aflað um ráðgátuna • Tilgáta er sett fram • Tilraunir eru gerðar (könnum gildi tilgátu) • Skráning gagna í tilraun • Kynnum niðurstöður

 4. Ráðgáta skilgreind • Hvernig skilgreinum við ráðgátu? • Skoðum það nánar..(sýnikennsla)

 5. Finnum upplýsingar Skoðum hlutina, lögun, massi, áferð, uppbygging….? Gæti maður aflað sér upplýsinga á fleiri vegu?

 6. Tilgáta sett fram Líkleg útskýring eða „lausn“ á ráðgátunni er TILGÁTA, sem sagt það sem ég held að útskýri það sem ég sá.

 7. Tilraun! • Við gerum tilraun til þess að sanna eða afsanna tilgátuna. • aka • Við viljum vita: er það rétt sem ég hélt, eða er það rangt. • Breytan er sá þáttur sem verið er að prófa í tilrauninni.

 8. Tilraunir frh. Af hverju er ekki skynsamlegt að hafa meira en eina breytu í tilraun? Samanburðartilraun er gerð til þess að finna þær mögulegu földu breytur, sem hugsanlega gætu leynst í tilraun.

 9. Dæmi um samanburðartilraun Hiðfullkomnalímonaði!1. Byrjaðu á þvíaðfyllajafnmikluafjafnheituvatni í tvöeinsglös. 2. Í fyrstaglasiðseturþúeinateskeiðafsykriogeinateskeiðafsítrónusafa. 3. Í seinnaglasiðseturþútværteskeiðarafsykriogtværafsítrónusafa. 4. Fyrstaglasiðköllumviðsamanburðarlausnina (samanburðarlímonaðið) ogseinnaglasiðtilraunalausnin (tilraunalímonaðið). 5. Meðþvíaðberasamanbragðiðviðsamanburðarlausninageturþúbeturlagt mat á breytingarnarheldur en efþúhefðirekki haft neinnsamanburð. 6. Þúgeturs.s.breyttsykur- eðasítrónumagni í seinnaglasinu (tilraunalausninni) á meðanaðsamanburðarlausnineralltafeins.

 10. Samanburður

 11. Hvað gerum við svo.. Skrifum niður útkomuna úr tilrauninni og.. Áttum okkur á niðurstöðunni – sem við skrifum síðan um í skýrslunni okkar og tengjum við tilgátuna með því t.d. að segja hvort við höfum haft rétt fyrir okkur eða ekki.

 12. Prófum að fylgjast með vísindalegri aðferð. • Fyrst hér. • Og svo hér.

 13. Allt um tyggjó • Uppfinningin • Fyndnar staðreyndir • Chewinggumfacts.com • Alþjóðlegu tyggigúmmí samtökin • Tyggjótímalínan

 14. Nauðsynlegar leiðbeiningar

 15. Tyggjókönnunin mikla. Berðu kennsl á ráðgátuna. Mín tillaga: Eftir 5 mínútna tuggu, hefur tyggjó þá misst massa, massi aukist eða er massi þess sá sami og ótuggið tyggjó? Safnaðu upplýsingum: Hvenær var tyggjó fundið upp, hver uppgötvaði það, úr hverju er það, hvernig er það búið til…o.s.frv. Búðu til tilgátu út frá ráðgátunni þinni.

 16. Tyggjókönnunin frh. Kannaðu tilgátuna þína: Gerðu tilraun (búðu til lista yfir efni/áhöld, ákveddu hvernig ef e-ar mælingar skulu gerðar, hugaðu að samanburði) Skráðu gögnin þín: ætlar þú að setja þau upp í grafi/töflu/lista…? Niðurstaða: Hvað gerist með massa tyggigúmmís eftir 5 mín tuggu? Og AF HVERJU…? Endurtaktu tilraunina…til þess að vera viss;)

 17. Mælingar í vísindum 1-2

 18. Staðlar • Stöðlun og staðlar • Staðall = hlutur eða aðferð sem nota má sem viðmið • Er skynsamlegt að hafa staðla? Staðlar eru notaðir gríðarlega víða • Staðlar 1 • Staðlar 2 • Staðlar 3 • Staðlar 4 • Staðlar 5 • Staðlar 6 • www.stadlar.is

 19. Mælieiningar • Metrakerfið er sameiginlegt mælikerfi í vísindum um allan heim. • Þegar vísindamaður gefur út grein í vísindablaði sem aðrir vísindamenn lesa (og aðrir áhugasamir)…þá notar hann einingar metrakerfisins. • Telst til SI kerfisins sem þróaðistút frá upprunalega metrakerfinu • SI = Standard d´International (franska)

 20. Mjög skynsamlegt allt saman. • Grunneingin er metri. • Tugakerfi og grundvallast því af tíu og margfeldi af tíu.

 21. En bíddu nú við.. Lengd minnsta hunds í heimi = 0,0635m Meðaltyppastærð = 0,12-0,15m Vegalengd til stjörnuþokunnar Andrómedu = 18.921.600.000.000.000.000.000m Massi hunangsbýflugu = 0,09g Massi jarðarinnar = 5.980.000.000.000.000.000.000.000.000g

 22. Notkun forskeyta er mikilvæg Vegna þess að það er hentugra að segja t.d.: venjuleg býfluga hefur massann 90mg (milligrömm)

 23. Grunneiningar Lengd: metrinn (m) Massi: gramm (g) Rúmmál: (m3) Hiti: kelvin (K) Tími: sekúnda (sek)

 24. Massi og þyngd Sjá nánar glærurnar „Massi og þyngd“

 25. Eðlismassi Mælikvarði á massa ákveðins rúmmáls af tilteknu efni nefnist eðlismassi og segir til um þéttleika efnisins. Eðlismassi = massi/rúmmálDæmi:Eðlismassi hlutar sem hefur massann 12g og rúmmálið 7 millilítra er…? Vinnið hefti frá kennara.

 26. Annað sem ber að nefna • 1cm3 = 1mL • Selsíusgráðukvarðinn er ákvarðaður þannig að nákvæmlega 100 gráður eru á milli frostmarks og suðumarks vatns. • Tími er samfella, tekur ekkert rúm, líður án afláts…er mögulega óendanlegur…eða hvað?

More Related