sindirim kanal protozoonlar n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sindirim kanal? protozoonlar?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 150

Sindirim kanal? protozoonlar? - PowerPoint PPT Presentation


 • 333 Views
 • Uploaded on

Sindirim kanalı protozoonları. Dr. Erdal Polat. TIBBİ PARAZİTOLOJİ. I. Ciliophora. Balantidium coli Domuz Keme Maymun Kedi Kobay İnsan (nadir). BALANTİDUM COLİ. İnsan barsağında yaşayan En büyük kirpikli protozoondur Trofozoit Kist. BALANTİDUM COLİ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sindirim kanal? protozoonlar?' - cecil


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
i ciliophora
I. Ciliophora

Balantidium coli

 • Domuz
 • Keme
 • Maymun
 • Kedi
 • Kobay
 • İnsan (nadir)
balant dum col
BALANTİDUM COLİ
 • İnsan barsağında yaşayan

En büyük kirpikli protozoondur

 • Trofozoit
 • Kist
balant dum col1
BALANTİDUM COLİ
 • Trofozoitlerin silerle kaplı
 • Makronükleus
 • Mikronükleus
balant dum col4
BALANTİDUM COLİ
 • Klinik belirti olmayabilir
 • Basit ishalden şiddetli dizanteriye kadar nadiren farklı klinik tablolar oluşturabilir
 • Ülser
 • Çok nadir de olsa peritonite yol açabilir
balant dum col tan s
BALANTİDUM COLİ (Tanısı)
 • Boyasız preparatlarda
 • Büyük
 • Silli
 • Tipik hareketli
balant dum col tan s1
BALANTİDUM COLİ (Tanısı)
 • Boyalı preperatlarda
 • Makronükleus
 • Mikronükleus
balant dum col tedavi
BALANTİDUM COLİ (Tedavi)
 • Tetrasiklin
 • Oksitetrasiklin
am pler
AMİPLER
 • Çoğunlukla
 • Trofozoit
 • Kist
 • Sitoplazma zarı

1. Endoplazma

2. Ektoplazma

am pler1
AMİPLER
 • İkiye bölünerek çoğalırlar
 • Sularda
 • Islak topraklarda
 • Yapraklarla örtülü nemli yerlerde serbest olara
 • Hayvanların sindırım sisteminde asalak veya sığıntı olarak yaşarlar
am pler2
AMİPLER
 • Çekirdek yapısına göre ayrılırlar
nsan ba rsa nda ya ayan amipler
İnsan Bağırsağında Yaşayan Amipler

Entamoeba histolytica

Entamoeba coli (en sık rastlanır)

Entamoeba hartmanni

Entamoeba polecki (domuz ve maymun)

Endolimax nana

Iodomoeba butschlii

entamoeba histolytica
Entamoeba histolytica
 • İnsan vücudunda
 • Trofozoit
 • Prekist (trofozoitlerin bölünmesiyle oluşur)
 • Kist
 • Metakist (kisten çıkan amip)
 • Metakist trofozoitleri
entamoeba histolytica trofozoit
Entamoeba histolytica(trofozoit)
 • Büyüklükleri üredikleri ortamın koşullarına göre değişir
 • Doku içinde gelişen şekil; dokuyu eriterek hastalık oluşturur vakollerinde alyuvar bulunur
entamoeba histolytica trofozoit1
Entamoeba histolytica(trofozoit)
 • Barsak boşluğundaki sığıntı şekli; doku şeklinden daha küçük vakollerinde bakteriler var
entamoeba histolytica1
Entamoeba histolytica
 • Kalın bağırsağa yerleştiğinde sessiz tablodan dizanteriye kadar değişen ağır bir tablo oluşturabilir
 • Karaciğer
 • Akciğer
 • Beyin

Gibi organlarda apse oluşturur

entamoeba histolytica2
Entamoeba histolytica
 • Başlıca konağı insandır olup ara konak yoktur
 • İnsanlara fekal-oral yolla, olgun kistlerin kontamine yiyecekler ve sularla alınmasıyla bulaşır
e h stolyt ca
E. HİSTOLYTİCA
 • Barsak amöbyazı

Vakaların % 90 asemptomatik; kist şekil bulaştırıcı grup

Akut amöbyaz;kanlı, mukuslu, fazla miktarda dışkılama ile karakterize, ani gelişen bir klinik tablo

e h stolyt ca1
E. HİSTOLYTİCA

Kronik Amöbyaz; Sinsi başlayan, zaman zaman karın ağrısı, günde birkaç defa fazla kokulu, az veya çok kan ve mukuslu dışkılama

Amöboma; Kronik olgularda, kalın barsak çeperinde görülen sert ve ağrılı kitleler.

patogenez
Patogenez
 • Trofozoitler kalın barsak mukoza epitel hücreleri arasına yalancı ayakları ile girerek
 • Sitolitik enzimler
 • Lökositler üzerine toksik etki ile nekroz ve yüzeyel ülsere neden olurlar
patogenez1
Patogenez
 • Submukozaya inen geniş ülserasyon
 • Mukozada ağzı dar, şişeye benzer
 • Kalın barsakta içinde trofozoitleri ve nekrotik dokuyu içeren Granülamatöz kitleler oluşur
e h stolyt ca2
E. HİSTOLYTİCA

Barsak dışı Amöbyaz

Karaciğer;40-60 yaş arası erkeklerde sık görülür

Plöropulmoner; Karaciğer amöbyazlıların %10-20’sinde gelişir

e h stolyt ca3
E. HİSTOLYTİCA
 • Barsak dışı Amöbyaz
 • Beyin
 • Perikard
 • Periton
 • Dalak
 • Ürogenital organlar
 • Deri
hastal n prevalans ndaki art
Hastalığın prevalansındaki artış
 • Kültürel alışkanlıklara
 • Yaş (okul çağındaki çocuklarda fazla)
 • Temizlik
 • Sosyoekonomik durum
 • Endemik bölgelere göç
 • Büyük topluluklar halinde yaşama alışkanlığı
 • Kanalizasyon sistemleri
e d spar
E. DİSPAR
 • Non-invaziv(dokulara yayılmayan), patojen olmayan E. histolytica
 • İnsanlarda hastalı yapıp yapmadığı bilinmiyor
 • Hayvanlarda yaygınintestinal lezyonlar oluştururlar
e col
E. COLİ
 • Noninvaziv;

İnsan bağırsakğında metabolik artıklara karşı oluşan reaksiyonlara bağlı birtakım rahatsızlıklar oluşur

am biyaz n tan s
Amöbiyazın Tanısı

Kesin tanı;

 • Dışk
 • Apse
 • Biopsi
 • Aspirasyon materyallerinin
am biyaz n tan s1
Amöbiyazın Tanısı

Dışkının makroskobik görnümü

 • Kıvamı
 • Kokusu
 • Kan
 • Mukusu
am biyaz n tan s2
Amöbiyazın Tanısı
 • Mukusu;

şeffaf mukusdan dolayı “ağaç çileği ezmesine”

mukus parlak ve kanla karışıktır

(basilli dizanteride kan bulanık ve mukusun ortasındadır)

barsak d am biyaz n tan s
Barsak Dışı Amöbiyazın Tanısı
 • Apse duvarından alınan örnekte etken daha fazla
 • Apse boşluğunda etken daha az bulunur
 • Apse içeriği 20-30 ml kadar boşaltıldıktan sonra duvardan alınan örnek incelenir
am biyaz n tan s3
Amöbiyazın Tanısı
 • Fizyolojik tuzlu su ile
 • İyot eriği ile
 • Lam-lamel arası hazırlanan preparatların mikroskopta incelenmesi ile konur
am biyaz n tan s4
Amöbiyazın Tanısı
 • Sulu ve taze dışkının mukuslu kısmından fizyolojik tuzlu su ile hazırlanan preparatlar beklenmeden (yarım saat içinde) incelenir
 • Dışkıda eritrosit fazla olduğundan, birbirlerine yapışırlar, buna “Anderson” olayı denir
am biyaz n tan s5
Amöbiyazın Tanısı
 • “Charcot-Layden” kristalleri
 • Azda olsa PNL görülür
 • Trofozoitlerin besin vakuollerinde eritrosit varsa E. histolytica
 • Trofozoitlerin besin vakuollerinde eritrosit yoksa E. dispar
am biyaz n tan s6
Amöbiyazın Tanısı
 • Dışkı hemen incelenmeyecekse
 • Prepasyonlardaki trofozoitler ve kistler tanımlanamıyorsa;
 • Polivinil-alkol
 • Schaudin fiksatifi gibi tespit sıvısına alınır ve saklanır
 • Prepasyonlar boyanarak incelenir
am biyaz n tan s7
Amöbiyazın Tanısı
 • İyot eriği ile
 • Heidenhain’in Demirli Hematoxylin
 • Tompkins-Miller
 • Trichrom
 • Lawiess
 • Giemsa
am biyaz n tan s8
Amöbiyazın Tanısı

Amöbiyaz şüpheli kişilerde; dışkının ilk incelenmesinde sonuç negatif ise

 • İnceleme üç kez (klasik kitaplara göre)
 • İnceleme altı kez (son çalışmalara göre) tekrallanır

tekrarlanmalıdır.

am biyaz n tan s9
Amöbiyazın Tanısı

Kültür

 • Robinson Diamondun aksenik besiyeri
 • Balamuthun yumurta besiyeri

pH 7

37 ºC

72 saatte üretilebilir

am biyaz n tan s10
Amöbiyazın Tanısı

Seroloji

 • ELİSA
 • Dışkıda antijen aranır
 • Bağırsak ve barsak dışı amebiyazda
 • Kanda antikor aranır
 • E. histolytica ve E. dispar ayırımında
am biyaz n tan s11
Amöbiyazın Tanısı
 • IFA
 • IHA
 • Mikrojel difüzyon
 • WB (170 ve 30 kDal protein)

Moleküler Yöntemler

 • PCR ile DNA bakılabilir
am biyaz n tedavisi
Amöbiyazın Tedavisi
 • 5-nitroimidazole türevleri

Metronidazole

Tinidazole

Ornidazole

Nimorazole

v cut bo luklari kam ililari
VÜCUT BOŞLUKLARI KAMÇILILARI
 • Çekirdek 2
 • Kamçı 8
 • Karın yüzünde emme diskleri Giardia
 • Çekirdek 1
 • Sitostom belirgin değil
 • Kamçı 4 Enteromonas
v cut bo luklari kam ililari1
VÜCUT BOŞLUKLARI KAMÇILILARI
 • Sitostom belirgin
 • Kamçı 2 Restortamonas
 • Sitostom belirgin
 • Kamçı 4 Chilomastis
v cut bo luklari kam ililari2
VÜCUT BOŞLUKLARI KAMÇILILARI
 • Sitostom belirgin
 • Kamçı 4
 • Dalgalı zar var Thrichomonas
giardia intestinalis lamblia
Giardia intestinalis (lamblia)
 • Trofozoit ;
 • Vücutları simetrili ortadan kesik armut şeklindedir
 • Çekirdek 2
 • Sırt yüzü konveks
 • Karın yüzeyinde iki adet emme diski vardır
giardia intestinalis lamblia1
Giardia intestinalis (lamblia)
 • Blefaroplast 4 çift
 • Kamçı 4 çift
 • Kist
 • Vücut simetrili
 • Çekirdek 2
 • Blefaroplast 4 çift
 • Kamçı 4 çift
 • Oval
giardia intestinalis lamblia2
Giardia intestinalis (lamblia)
 • Parazitin kaynağı dışkıları ile kistsaçan insanlardır
 • Bir günde milyonlarca kist çıkarılabilir
 • Kistler E. histolytica kistlerinden daha dirençlidir
giardia intestinalis lamblia3
Giardia intestinalis (lamblia)
 • Kistler insanlara;
 • Kirli ellerle
 • Besinlerle
 • Sularla

ağızdan sindirim yoluyla bulaşır

giardia intestinalis lamblia4
Giardia intestinalis (lamblia)
 • Oyun
 • İlkokul

çağındaki çocuklarda sık görülen bir enfeksiyondur

 • Dünyada % 2 - 25
 • ABD % 2 - 20
 • Türkiye % 7 - 40
giardia intestinalis lamblia5
Giardia intestinalis (lamblia)
 • Giardia, duodenum ile biliyer sisteme yerleşir
 • Sindirim bozuklukları
 • İshal
 • Safra kesesi
 • Safra yolları

hastalık oluşturur

giardia intestinalis patogenezi
Giardia intestinalis patogenezi
 • Parazitin virulansına
 • Parazit sayısına
 • Yaşa
 • Dirence göre değişir
 • Duodenum mukozasına yapıştığında intestinal absorbsiyonu engeller
 • Yağ ve A vitamini emilimini bozar
giardia intestinalis tan
Giardia intestinalis (Tanı)
 • Kronik ishalde dışkı
 • Yağlı
 • Mukuslu açık renkli
 • Akut olgularda dışkı
 • Sulu
giardia intestinalis tan1
Giardia intestinalis (Tanı)

Mikroskobi

 • Dışkı
 • Duodenal sıvı
 • Duodenal biyopsi

Gibi örneklerinden lam-lamel arası hazırlanan preparatlarda parazitin kist ve trofozoitlerinin görülmesi ile konur

giardia intestinalis tan2
Giardia intestinalis (Tanı)
 • Formol-Eter ile çöktürme
 • Çinko sülfat ile yüzdürme yapılırarak
 • Giemza
 • Hematoksilen-Eozin
 • Trichrome boyanarak tanı konabilir
giardia intestinalis tan3
Giardia intestinalis (Tanı)

Kültür

 • Tanısal değeri yoktur

Seroloji

 • İmmundifüzyon
 • İFA
 • ELİSA
tedavi tan
Tedavi (Tanı)
 • 5-nitroimidazol türevleri
 • Metranidazole
 • Ornidazole
 • Albendozele
 • Semptomatik tedavi
 • Proteinden zengin diyet
 • Demir preparatları
 • B vit-kompleksi
korunma
Korunma
 • Çocuklara
 • Bakıcılara

kişisel hijyenik kurallar öğretilmeli ve eğitilmelidir

korunma1
Korunma
 • Besinlerin
 • Hazırlanmasında
 • Satılmasında

hijyenik koşullara uyulmalıdır

 • Hastalar
 • Taşıyıcılar

tedavi edilmelidir

ch lomast x c ns
CHİLOMASTİX CİNSİ
 • Patojen değildirler ancak
 • Giardia
 • Kamçılı protozoonlardan

ayırt edilmesi dolayısı ile önemlidir

ch lomast x c ns1
CHİLOMASTİX CİNSİ
 • Trofozoitleri
 • Gövde boyunca uzanan spiral yarık var
 • Ön ucunda hareketi sağlayan 3 kamçı
 • Ön kamçının çıkış yerine yakın bir nükleusu var
ch lomast x c ns2
CHİLOMASTİX CİNSİ
 • Kist
 • Oval
 • Ön ucunda bir çıkıntı
 • Bir nükleusu var
 • Tanıda
 • Dışkıda trofozoit ve kistlerinin görülmesi ile konur
d entamoeba frag l s
DİENTAMOEBA FRAGİLİS
 • İnsanların çekum ve ince bağırsağında yaşar
 • Sadece trofozoit formu vardır
 • Çoğunlukla iki nükleuslu,
 • Bazen 1-4 nükleuslu trofozoitede rastlanır
d entamoeba frag l s1
DİENTAMOEBA FRAGİLİS
 • Bir iddia; Hijyen ve sanitasyonun yetersiz olduğu durumlarda fekal-oral yoldan bulaşır
d entamoeba frag l s2
DİENTAMOEBA FRAGİLİS
 • İshal
 • Karın ağrısı
 • Kanlı-mukuslu dışkı
 • Bulantı
 • Kusma
d entamoeba frag l s3
DİENTAMOEBA FRAGİLİS
 • Belli aralarla alınan dışkı örneklerinde
 • 4-6 granüllü
 • İki nükleuslu

trofozoitlerin görülmesi ile konur

 • Tedavi
 • Tetrasiklin
 • Metranidazol
 • Paramomisin
cryptospor d um c ns
CRYPTOSPORİDİUM CİNSİ
 • Hayvan infeksiyon etkeni olarak bilinir
 • AİDS olgularında saptanmasıyla, önem kazanmış
 • C. parvum
 • Moleküler çalışmalar ile

Genotip 1 insandan – insana

Genotip 2 hayvanlardan – insana bulaşır

cryptosporidium parvum
Cryptosporidium parvum
 • Evrimlerini tek konakta tamamlarlar
 • Ookistler ağız yolu ile alınır
 • Sporozoitler epitel hücrsine tutunur ve

intrasellüler ancak ekstrasitoplazmik

Yerleşir ve merozite dönüşürler, bazıları

seksüel evrim sonucu zigot oluştur

cryptosporidium parvum1
Cryptosporidium parvum

Zigottan farklı iki tip ookist oluşur

1- Kalın duvarlı olanlar dış ortama salınır

2- İnce duvarlı olanlar yeni hücreleri infekte eder

cryptosporidium parvum2
Cryptosporidium parvum
 • Su kaynaklı epidemidiler oluşturur
 • 1993 yılında ABD’ de
 • Bir kaynak suyundan 400.000 kişinin infekte olduğu bildirilmiş
cryptosporidium parvum3
Cryptosporidium parvum
 • Su kaynaklı epidemidilerin nedeni
 • Parazitin kaynak sularındaki prevalansının yüksekliği
 • Parazitin klora dirençli olması
 • Parazitin içme suyu filtrelerinden geçebilmesi
 • Çok az sayıda parazitin infeksiyon oluşturabilmesi
cryptosporidium parvum4
Cryptosporidium parvum
 • Çocukluk çağlarında sık görülür
 • Bulaşmada
 • Evcil
 • Besi hayvanlarının

önemli rolü vardır

cryptosporidium parvum5
Cryptosporidium parvum
 • Patogenez
 • Başta jejenum olmak üzere
 • Tüm sindirim sistemi etkilenir
 • Solunum ve safra yollarında da patolojik olaylar ortaya çıkar
 • Barsak epitel hücrelerinde absorbsiyon bozulur
cryptosporidium parvum6
Cryptosporidium parvum
 • Kişinin immünitesine göre farklı klinik tablolar oluşturur
 • İmmünitesi sağlamlarda; alınan parazit miktarı ve etkenin virülansına bağlı olarak hiçbir bulgu görülmeyebilir veya kısa süreli bol ve sulu ishal görülebilir
cryptosporidium parvum7
Cryptosporidium parvum
 • İmmünitesi baskılanmış olanlarda
 • Kısa dönemli ishal
 • Kolera benzeri ishal
 • Ölümle sonuçlanan klinik tablolar oluştururlar (özellikle AİDS’lilerde CD4 sayısı<180 hücre/mm3)
cryptosporidium parvum8
Cryptosporidium parvum
 • Dışkıda ookistlerin
 • GİS mukoza biopsi örneklerinde intraselüler evrelerin gösterilmesi ile konur
 • Boyama
 • Modifiye kinyoun Ziehl-Neelsen
 • Giemza
 • Acridine-orange
 • Auramin-Safranin
cryptosporidium parvum10
Cryptosporidium parvum
 • IFA (duyarlı ve özgüldür)
 • DFAookistler
 • ELİSA
 • Doku kültürü yapılabilir
cryptosporidium parvum11
Cryptosporidium parvum
 • Tedavide
 • Bilinen antibiyotikler ve antiprotozoonlar yararlı değil
 • İmmünitesi sağlamlarda; semptomatik ve destekleyici tedavi önemli
 • AİDS’lilerde anti-retroviral tedavinin semptomları kaldırdığı gözlenmiştir
isospora c ns
ISOSPORA CİNSİ
 • I. belli en yaygın tür olup sadece insanları infekte eder
 • I. nalalensis ender olarak görülür
isospora c ns1
ISOSPORA CİNSİ
 • İnce barsak epitel hücrelerine yerleşir
 • Burada aseksüel üreyerek barsak yüzeyinde harabiyete neden olur
 • Aynı zamanda ookistlerin dışkı ile atıldığı seksüel evrimi de vardır
isospora belli
Isospora belli
 • Ookistlerin sindirim yolundan alınır
 • Sporozoit
 • Epitel hücrelerinde aseksüel üreme, bazı hücrelerde seksüel üreme başlar
 • Erkek ve dişi gametler birleşir ve oluşan ookist olgunlaşmadan barsak boşluğuna, sonra da dışkıyla dışarı atılır
isospora belli1
Isospora belli
 • Ookistler dış ortamda oksijen varlığında gelişerek (2-15 günde) içinde sporozoitler gelişir (enfekte şekil)
 • Taze dışkıdaki sforoblast olgunlaşmamış ookistler ve olgunlaşmış ookistler birlikte bulunur
isospora belli2
Isospora belli
 • Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde fırsatçı infeksiyonlar oluştururlar
 • İmmün sistemi sağlam kişilerde %0.26 oranında akut ishale neden olur
 • AİDS%2-12 oranında şiddetli, uzayan ishallere neden olur
isospora belli3
Isospora belli
 • Aralıklı alınan dışkı örneklerinde ookistlerin görülmesi
 • Çinko-sülfat ve Sheaterin şekerli su flatasyon yöntemi başarılı bulunmuştur
 • Modifiye asit-fast
 • Auromine Rhodomine
 • Asit-fast boyada ookist içinde sforoblastlar koyu kırmızı boyanmakta, ookist duvarı boyanmamaktadır
 • Tedavisinde, TMP-SMX ilk seçilecek ilaçtır
cyclospora c ns
CYCLOSPORA CİNSİ
 • C. cyetanensis
 • ABD’de kontamine besinlerle salgınlara neden olan
 • Seksüel ve aseksüel evresi aynı konakta bulunan
 • Ara konağı yoktur
 • İnsanın dışkısındakiOokistleri infektiftir
c cyetanensis
C. cyetanensis
 • Kontamine su ve yiyeceklerle alınan ookistler
 • Barsakta genelikle jejenumda
 • Nadir olarakta duodenumda aseksüel harabiyete neden olur
 • Seksüel üremede mikrogamet ve makrogameti dölleyerek ookist oluşur
c cyetanensis1
C. cyetanensis
 • Dünyadaki prevalanshakkında bilgiyok
 • Gelişmekte olan ülkelerde yaşayan ve

bu ülkelere seyahat eden kişilerin

dışkılarında görülür

 • Türkiyede ilk olgu, Kayseriden HIV pozitif bir olgudan izole edilmiştir
c cyetanensis2
C. cyetanensis
 • Klinik belirtileri
 • Kilo kaybı
 • İştahsızlık
 • Bulantı
 • Abdominal kramplarla seyreden diyare gelişir
c cyetanensis3
C. cyetanensis
 • İmmunitesi sağlam kişilerde sınırlı infeksiyon yaparken
 • İmmünitesi düşük kişilerde, uzun süreli, sık, tekrarlayan ciddi diyarelerneden olur
 • Tanı
 • Dışkı
c cyetanensis4
C. cyetanensis
 • Duodenal örnek
 • Biyopsi örneklerinde ookistlerin görülmesi
 • Asit-fast boyalarla
 • İFA

Tedavide

 • TMP-SMX
 • Metronidazole
sarcocyst s c ns
SARCOCYSTİS CİNSİ
 • insan
 • S. hominis
 • S. suihominiskonak
 • S. lindemanni için ise ara konaktır
 • Seksüel çoğalma, kesin konak olan etoburların barsak mukozasında gametogeni ile gerçekleşir ve dışkı ile ookist (sporokistler) dışarı atılırlar.
sarcocyst s c ns1
SARCOCYSTİS CİNSİ
 • Sporokistler otoburlarlar tarafından alındığında
 • Çizgili kas veya kalp kası hücrelerindeSARCOCYST veya MİESCHER tüpleri adı verilen kistler oluşur
 • Parazit ara konaklardaaseksüel evrim geçirmektedir
sarcocyst s c ns2
SARCOCYSTİS CİNSİ
 • Kisti
 • Trofozoitler intestinal mukozaa girer veseksüel evrim geçirirookistlerden sporozoıit içeren sporokistleri oluşur
 • İnsan, rastlantısal olarak, ookistli dışkı ile kontamine yiyecek ve suların alınmasıyla veya sarkokist içeren az pişmiş etlerin yenmesi ile infekte olur
sarcocyst s c ns3
SARCOCYSTİS CİNSİ
 • İmmun baskılanmış insanlardasporadik infeksiyon oluştururlar
 • S. hominis
 • Güneydoğu Asya’da%2
 • Malezya’da serolojik olarak %19.8
 • İnsanın arakonak olduğu muskuler sarkodioznadirdir
 • Kistlergeneliklekol, bacak, larink, kalp ve dil kaslarında görülür
s hominis
S. hominis
 • İnsan arakonak ise
 • Hafif intestinal belirtiler görülür
 • Tanıda
 • Çiğ veya az pişmiş et yenme öyküsü olan
 • Dışkıda ookistler görümesi
 • Kas biyopsisi veya otopsi örneğinde sarkokistlerin görülmesi
s hominis1
S. hominis
 • Serolojik
 • IFAT
 • KBD deneyleri
 • Korunmada
 • Etlerin iyice pişirilmeden yenmemesi
 • Besin ve su hijyenine dikkat edilmesi gerekir
iv microspora
IV. Microspora
 • Böcekler
 • Balıklar
 • Kemirgenler
 • Pek çok memelilerde hastalık oluştururlar
microspora
Microspora
 • Zorunlu hücre içi parazitleridir
 • Evrim şemasında, prokaryot-Eukaryot arasında yer alırlar (özellikle 16 sRNA içermeleri ile prokaryotlara benzerler)
 • 5 µm altında olan elips veya ovoid şekilli sporları infektif olup
 • Nemlive serin ortamlarda bir yıldan fazla yaşayabilirler
microspora1
Microspora
 • Sporlar
 • Solunum yada ağız yolu ile alındığında; konak eritrositlerine yapışarak, hücre içinde değişik evreler

Sporoplazmin--> merozit(sporogoni) ---

Sporant-sporablast(olgunlaşır)  spor-hücre patlar ve yeni hücreler enfekte olur

microspora2
Microspora

- İmmün sistemi baskılanmış kişilerde hastalık oluştururlar.

. Microsporidium

microsporidium
Microsporidium

İnsanlara bulaşmasında

 • Köpekler
 • Kuşlar önemli rol oynar

Bulaşma

 • Direk geçiş
 • Ara konak
 • Vektörler ile olur
microsporidium1
Microsporidium
 • İmmün yetmezlikjli (AİDS) insanlarda ishalin önemli bir etkenidirEnterik patojenlerin tespit edilemediği kronik diyarelerin%15-30’undan sorumlu
 • Sistemik
 • Gözdeinfeksiyonlaroluştururlar
microsporidium2
Microsporidium
 • Enterocytozoon bieneusi
 • Encephalitozoon intestinalis
 • Encephalitozoon hellem
 • Encephalitozoon cuniculi
 • Nosema türleri
 • Vittaforma cornea
 • Pleistophora türleri
 • Trachipleistophora türleri
 • Brachiola
 • insanlarda hastalık oluştururlar
microsporidium enterocytozoon bieneusi
MicrosporidiumEnterocytozoon bieneusi
 • İnce barsak enterositleri
 • Safra sitemi epiteli
 • Parankim dışı karaciğer hücreleri
 • Pankreas kanalı epiteline yerleşerek
 • Kronik diyare
 • Kolesisitit
 • Kolanjit’e neden olurlar
microsporidium enterocytozoon bieneusi1
MicrosporidiumEnterocytozoon bieneusi
 • Burun
 • Trakea
 • Bronş epitel hücrelerine yerleşerek
 • Sinüzit
 • Bronşit
 • Pnömoni’e neden olurlar
microsporidium encephalitozoon intestinalis
MicrosporidiumEncephalitozoon intestinalis
 • İnce barsak enterositleri
 • Safra sitemi epiteli
 • Böbrek
 • Solunum sitemine yerleşerek
 • Kronik diyare, kolit
 • Kronik rinosinüzit, kolesistit, kolanjit
 • Tubulointerstisyel nefrit’e neden olurlar
microsporidium encephalitozoon cuniculi
MicrosporidiumEncephalitozoon cuniculi
 • Böbrek
 • Karaciğere yerleşerek
 • Hepatit
 • Rinosinüzit
 • Peritonit oluştururlar
microsporidium3
Microsporidium
 • Nosema türleri;
 • Göz dokuları
 • Nadiren başka dokularda yaygın olarak
 • Keratit oluşturur
 • Vittaforma cornea
 • Göz dokularında
 • Keratit oluşturur
microsporidium4
Microsporidium
 • Pleistophora
 • Trachipleistophora
 • Brachiola türleri
 • Kas dokusuna yerleşerek
 • Myozit’e neden olurlar
microsporidium5
Microsporidium
 • Tanı
 • Dışkı veya idrarda sporların görülmesiyle konurlur.
 • İFA (Calcofluor)
 • Doku biopsis
 • Giemza veya calcofluor ile boyanabilir
microsporidium6
Microsporidium
 • Serolojik
 • Moleküler tanı yöntemi
 • Tedavi
 • Albendazol
 • Korunmada
 • Temizlik ve kişisel hijyen önemlidir
ad