gastrointestinal sistem hormonlar l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gastrointestinal Sistem Hormonları PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gastrointestinal Sistem Hormonları

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Gastrointestinal Sistem Hormonları - PowerPoint PPT Presentation


  • 690 Views
  • Uploaded on

Gastrointestinal Sistem Hormonları. Yapı ve fonksiyonları Polipeptid yapıdadır. Mide ve ince barsak hücreleri tarafından yapılır. Mide, barsak motilitesi, sekresyon, sindirim ve absorbsiyonunu etkiler. Safra akışı, pankreas sekresyonunun düzenlenmesi . Hormonlar Gastrin ailesi 1-Gastrin

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Gastrointestinal Sistem Hormonları


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gastrointestinal sistem hormonlar
GastrointestinalSistemHormonları

Yapı ve fonksiyonları

  • Polipeptid yapıdadır.
  • Mide ve ince barsak hücreleri tarafından yapılır.
  • Mide, barsak motilitesi, sekresyon, sindirim ve absorbsiyonunu etkiler.
  • Safra akışı, pankreas sekresyonunun düzenlenmesi.
slide2

Hormonlar

Gastrin ailesi

1-Gastrin

2-Kolesistokinin (CCK)

Sekretin ailesi

3- Sekretin

4- Gastrik inhibitör polipeptid (GİP)

5-Vazoaktif intestinal poipeptid (VİP)

6- Peptid histidin-izolösin (PHİ)

slide3
Pankreatik polipeptid ailesi

7- Pankreatik polipeptid (PP)

8- Peptid YY (PYY)

9- Nöropeptid Y (NPY)

Diğer Gİ hormonlar

10- Somatostatin

11- Nörotensin

12- Motilin

13- Bombesin

14- Substance P

15- Pankreastatin

slide4

SEFALİK FAZ

N.Vagus

Görme, koklama yada

düşünme

Gastrik motilite ve salgıda artış

slide5

GASTRİK FAZ

Gastrin

Vagal uyarılma,

antral distansiyon

Parietal hücrelerden HCL salımı.

GO

FOOD

slide6

INTESTINAL FAZ

Gastrik motilitenin

inhibisyonu

Secretin &

Cholecystokinin (CCK)

Circulation

slide7

Gastrin

*Gastrik mukozanın antral kısmında (G hücreleri)ve duodenumda üretilir.

*Gastrik mukozadan pepsinojen ve intrensek faktör salınımını uyarır

* Pankreastan bikarbonat ve enzim salınımını

*Mide ve intestinal motiliteyi

* Mukozal büyüme ve mide kan akımını

slide8

Gastrin salınımını artıran nedenler

*Antral distansiyon, vagal uyarılma, pH>5

*Serbest aminoasidler (glisin triptofan, fenil alanin),

*Alkol, kafein, kalsiyum infüzyonu

Gastrin salınımını azaltan nedenler

*Sekretin, GIP, glukagon, kalsitonin, somatostatin

* Midenin boş olduğu durumlar, pH<1.0

slide9

Gastrin

* Zollinger-Ellison sendromu (ZES) tanısında

*Örnek alımı ve saklama

12 saatlik açlık

Plazma kullanılmamalı

Hemen soğutmalı santrifüjde ayrım yapılmalı dondurulmalı

*Sekretin yükleme testinde gastrin düzeyi > 200ng/L ise ZES(+)

slide10

Kolesistokinin (CCK)

*Duodenum ve jejunum mukoza hücreleri (I hücreleri) ve beyinde bulunur.

*Safra kesesi ve ince barsağın kasılmasını artırır, Oddi sfikterinin gevşemesini sağlar

* Gastrik asid ve pepsinojen salınımını stimüle eder, gastrin reseptörlerine de bağlanabilir

* Mide boşalmasını inhibe eder

*Pankreas enzim ve bikarbonat sekresyonunu stimüle eder

slide11

CCK salınımını artıran nedenler

Fizyolojik

* HCl ve duodenumda yiyeceklerin varlığı

*Polipeptidler ve aminoasidler (Fenilalanin, triptofan, lizin)

*9 karbondan daha uzun zincirli yağ asidlerinin varlığı

*Artmış serum kalsiyum düzeyi

Patolojik

*Pankreas ekzokrin yetersizliğinde, çöliak sprue, gastrik ülser, irritabl kolon

slide12

Sekretin

*Yapı olarak glukagona benzeyen 27 aa.’den oluşur

*Duodenum ve jejunumdaki S hücrelerinden salınır

*Pankreasdan enzim, bikarbonat, su ve insülin salınımını uyarır

*Hepatik safra akımını ve safra kesesi kasılmasını uyarır

*Gastrik ve duedonal motiliteyi inhibe eder

*Gastrin ve gastrik asit salınımını inhibe eder

slide13

Regülasyonu

*Salınımı gastrik asidin (<pH:4,5) S hücreleri ile teması sonucu uyarılır

*10 karbondan daha fazla yağ asidinin varlığı sekretin salınımını uyarır

*Alkol sekretin salınımını uyarır

*Somatostatin salınımını inhibe eder

*Yarılanma ömrü ~4 dk,

*Böbrekte degradasyona uğratılır

slide14

Sekretin

*Açlık, DM, fizksel egzersiz sonucu artar

Örnek alım ve saklama koşulları:

* 12 saatlik açlık

* Serum ya da heparin içeren plasma

* Plastik tüp tercih edilmeli

* Proteazlaca hemen yıkılır (hemen ayrılmalı)

vazoaktif intestinal polipeptid v p

Vazoaktif intestinal polipeptid (VİP)

*Yapı olarak sekretine benzer

*GİS ve MSS’de bulunur (nörotransmitter )

* Vagal stimülasyon ile uyarılır

*Glikoliz, lipoliz, safra kesesi kasılmasını uyarır

vazoaktif intestinal polipeptid
Vazoaktif intestinal polipeptid

*Gastrin ve gastrik asid salgılanmasını inhibe eder

* Pankreastan; bikarbonat, su, barsaktan su ve elektrolit sekresyonunu uyarır

*Barsak, genitoüriner sistem ve dolaşım sistemindeki düz kas gevşemesini sağlar

verner morrison sendromu pankreatik kolera

Verner-Morrison sendromu(Pankreatik kolera)

* Pankreas tümörü sonucu VİP üretiminde (VIPoma)

*Diyare, hipotansiyon,hipokalemi, aklorhidri, cutaneous flushing

* Hepatik sirozda VIP artışı sonucu diyare görülür

gastrik inhibit r polipeptid g p
Gastrik inhibitör polipeptid (GİP)
  • Duodenum ve jejunumdaki K hücrelerinden salınır
  • Glukoz, trigliserid, aminoasidlerin duodenuma ulaşmalarıyla salınımmı uyarılır
gastrik inhibit r polipeptid g p19
Gastrik inhibitör polipeptid (GİP)

* Gastrik asid, pepsin salınımını inhibe eder

* İnce barsak sıvı ve elektrolit salınımını uyarır

* Gastrik ve intestinal motiliteyi azaltır

* İnsülin salınımını uyarır (glukoz bağımlı insülinotropik peptid)

pankreatik polipeptid
Pankreatik Polipeptid

*Pankreas D2 hücrelerinden salınır

* Vagal stimülasyon, trigliserid, glukoz, proteinler salınımını uyarır

* Pilor, ileocekal sfinkterin kolon ve safra kesesinin gevşemesini sağlar

* CCK ve sekretine zıt etki gösterir

* VİPoma, glukagonoma, gastrinoma, insülinomada düzeyleri artar

somatostatin
Somatostatin

*Hipotalamus, antrum, pankreas ve incebarsağın üst bölümlerinde bulunur

*Endokrin salınımının bilinen en güçlü inhibitörüdür

* GH, TSH, insülin, glukagon, gastrin, CCK, sekretin, VİP, GİP, motilin, pankreatik poipeptid, enteroglukagon, substance P, nörotensin salınımını inhibe eder

motilin
Motilin

* Tüm GİS hücrelerinden, pineal bez ve hipofizden salınabilir

* Üst GİS motilitesini uyarı

* Yağ içeriği salınımını uyarır

* Akut diyare, Crohn, irritabl kolon, tropikal sprue, ülseratif kolitte konsantrasyonu artar

glukagon benzeri immun reaktif peptidler
Glukagon benzeri immun-reaktif peptidler

* İncebarsak hücrelerince sentezlenirler

* Düz kas hücrelerinin gevşemesini sağlar

* Gastrik sekresyonu inhibe eder

* İntestinal sıvı ve elektrolit salınımını uyarır

* Kardiyak atım gücünü uyarır

n rotensin
Nörotensin

* İleumdaki spesifik hücrelerden salınır, hipotalamusda da bulunur

Substans-P

* Beyin ve barsakta bulunur

* İntestinal motilitenin, tükrük salınımının ve ösefagus sfinkter basıncının artışına neden olur

*Karsinoid sendromda artar

endojen opiatlar
Endojen opiatlar

1-Pentapeptid enkefalinler

2- Endorfinler

*Beyin, duedonum, ve mide de bulunur

* Gastrik asid sekresyonunun parsiyel antagonistidir