d sfaj n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
D?SFAJ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
D?SFAJ?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

D?SFAJ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 453 Views
 • Uploaded on

DİSFAJİ. Dr.Hasan Mercan. Yutma Güçlüğü Semptomu. Kişinin sindirim kanalına sevk etmek için ağzında bulundurduğu katı veya sıvı maddeleri yutmasındaki güçlüklere veya bu yutma sırasında ortaya çıkan diğer zorluklara yutma güçlüğü veya disfaji denir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'D?SFAJ?' - astrid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
d sfaj

DİSFAJİ

Dr.Hasan Mercan

yutma g l semptomu
Yutma Güçlüğü Semptomu
 • Kişinin sindirim kanalına sevk etmek için ağzında bulundurduğu katı veya sıvı maddeleri yutmasındaki güçlüklere veya bu yutma sırasında ortaya çıkan diğer zorluklara yutma güçlüğü veya disfaji denir.
 • Bazen kişinin ağzında hiçbir madde olmadan da kuru olarak,fizyolojik yutkunmalar yapmak istediğinde de aynı zorluğu hissedebilir.
yutkunma levi
Yutkunma İşlevi
 • Yutma ağızda başlayıp midede sona eren bir fonksiyondur.
 • Embriyolojik hayatın dördüncü ayından itibaren fetüs amniyotik sıvıyı yutmaya başlar.Yeni doğan bebekte gıda alınması emme iledir.Bebek gelişimini tamamlayınca emme-yutma refleksi gelişmiş olur.Yutma refleksi ile solunum inhibe olur.Böylece yutma refleksi hiçbir zorluğa uğramadan devam eder.
yutkunma i levi
Yutkunma işlevi
 • Yutkunma safhaları:

1.Dil lokmayı orofarenkse doğru iter.

2.Dil yükselerek orofarenksi kapar.

3.Damak yükselerek nazofarenksi kapar.

4.Larenks öne doğru çekilip ilerleyerek supraglottik aralığı kaparken hipofarenksi açar.

yutkunma levi1
Yutkunma İşlevi

5.Farenks kısalarak lokmayı özefagusa doğru ilerletir.

6.Lokmayı kavramak üzere krikofarengeal sfinkter gevşer.

7.Özefagus kasılmaları lokmayı mideye doğru ilerletir.

8.Gastrofarengeal sfinkter gevşeyerek lokmanın mideye geçmesine imkan verir.

yutma g l nde etyoloji
Yutma Güçlüğünde Etyoloji
 • Yutkunma işlevinde görev alan organ ve fonksiyonda en ufak bir anatomik veya fizyolojik eksiklik,bozukluk yutma işlevinde kişiyi haberdar eden semptomlara neden olmaktadır.
 • Yutma güçlüğü nedenlerini oral,farengeal ve özefageal olarak üç ana bölümde toplayabiliriz.Ayrıca bazı sistemik hastalıklar da yutma güçlüğü semptomu ile karşımıza çıkabilmektedir.
oral faz le lgili hastal klar
Oral Faz İle İlgili Hastalıklar
 • Ağız boşluğu duvarlarının tam olmaması(fasial sinir paralizisi,damak-dudak yarıkları,travmatik,iyatrojenik)
oral faz le lgili hastal klar1
Oral Faz İle İlgili Hastalıklar
 • Mastikatör adale patolojileri(trigeminal sinir patolojileri,kas hastalıkları,miyozitler,tetani,tetanoz)
oral faz le lgili hastal klar2
Oral Faz İle İlgili Hastalıklar
 • Diş eksiklikleri
 • Üst ve alt çene kırıkları
 • Yanak,dil ve orofarenksteki ağrılı nedenler(gingivit,stomatit,glossit,tonsillit,peritonsiller abse,retrofarengeal abse)
oral faz le lgili hastal klar3
Oral Faz İle İlgili Hastalıklar
 • Dil adalelerinde ve dil motor sinirlerindeki bozukluklar(N.Hipoglossus felci,progressiv bulber paralizi,amiyotrofik lateral skleroz,poliyomiyelit,sifiliz)
farengeal faz le lgili hastal klar
MALFORMASYONLAR:

Krikofarengeal spazm

Zenker divertikülü

Gastroözefageal spazm

Kist veya tümörler

Koanal atrezi

Makroglossi

Yarık dudak damak

Pierre Robin Sendromu

NÖROLOJİK VE MUSKULER ANOMALİLER:

Bulber paralizi

Serebral felç

Myastenia gravis

Myotonik distrofi

De Lange Sendromu

Tetani

Werdning-Hoffman Hast.

Amiyotrofik Lateral Skleroz

Multiple Skleroz

Farengeal Faz İle İlgili Hastalıklar
farengeal faz le lgili hastal klar1
Farengeal Faz İle İlgili Hastalıklar

KRİKOFARENGEAL

SPAZM:

 • Krikofaringeal kas disfonksiyonu
 • İstirahatte tonus artışı ve spazm(globus hissi)
 • Birçoğu reflü özefajitle birlikte
 • Teşhis motilite teknikleri ve kontrast radyografi
 • Tedavi krikofarengeal miyotomi
farengeal faz le lgili hastal klar2
Farengeal Faz İle İlgili Hastalıklar

ZENKER DİVERTİKÜLÜ:

 • Genellikle yaşlı erkekler
 • Bozuk olan krikofaringeus kası ve özefagus motilitesi
 • Servikal özefagus parçasında görülür
 • Traksiyon tipinde olup arkada ve sıklıkla soldadır
farengel faz le lgili hastal klar
Farengel Faz İle İlgili Hastalıklar

ZENKER

DİVERTİKÜLÜ:

 • Disfaji,gürültülü yutma,halitozis,sindirilmemiş gıdaların regürjitasyonu en tipik semptomlarıdır.
 • Teşhis kontrastlı lateral radyografi ile konur.
 • Tedavi cerrahidir.
zefageal faz le lgili hastal klar
Özefageal Faz İle İlgili Hastalıklar

Özefagus sfinkterlerine bağlı motor orijinli yutma güçlükleri(akalazya,diffüz özefageal spazm,şiddetli akalazya,skleroderma,dermatomiyozit)

Özefagus hernileri(kayan hiyatal herniler,paraözefageal hiyatal herniler ve mikst tip)

Gastroözefageal reflü nedenli yutma güçlükleri

Özefagus divertikülleri

Özefagus kimyasal yanıklarına bağlı yutma güçlüğü

Özefagus şekil bozukluğuna bağlı yutma güçlüğü(perde,halka ve benzer şekil bozukluğu)

Yabancı cisimlere bağlı yutma güçlükleri

Konjenital ve edinsel fistüller

Özefagus tümör,kist ve varislerine bağlı

zefageal faz le lgili hastal klar1
AKALAZYA:

Normal peristaltizm bozulmuş olup,alt özefageal sfinkter gevşeyemez.

Disfaji,regürjitasyon ve substernal ağrı ortaya çıkar.

Önce soğuk ve sıvı gıdalara sonra katı gıdalara karşı yutma güçlüğü(paradoksal disfaji)

Disfaji ve regürjitasyon nedeniyle ileri derecede kilo kaybı olur.

Özefageal Faz İle İlgili Hastalıklar
zefageal faz le lgili hastal klar2
Özefageal Faz İle İlgili Hastalıklar

AKALAZYA:

 • Teşhis radyografik bulgular,özefageal motilite teknikleri ve özefagoskopi ile konur.
 • Akciğer grafilerinde mediastinal genişleme bazen hava-sıvı seviyesi görülür.Fundus gazı görülmeyebilir.
 • Özefagus pasaj grafisinde özefagusta dilatasyon,alt sfinkterde gaga şeklinde daralma mevcuttur.
 • Teşhiste gold standart motilite çalışmalarıdır.
zefageal faz le lgili hastal klar3
ÖZEFAGUS HİYATAL HERNİLERİ:

Üç tip hiyatal herni vardır:

1.Kayan tip

2.Paraözefageal tip

3.Mikst tip

En sık kayan tip görülür

Kayan tipte özefagogastrik bileşke hiyatustan geçerek mediastinuma doğru yükselmiştir.

Paraözefageal tipte ise özefagus normal yerinde olup herniasyon mide fundusundadır.

Özefageal Faz İle İlgili Hastalıklar
zefageal faz le lgili hastal klar4
ÖZEFAGUS DİVERTİKÜLLERİ:

1.Faringoözefageal divertikül

2.Midözefagial divertikül

3.Epifrenik divertikül

Faringoözefagial ve epifrenik divertiküller itilme(pulsiyon),midözefagial divertikül ise çekilme(traksiyon) tipindedirler.

Çoğu kez asemptomatiktirler komplikasyona yol açtıklarında çoğu kez tanı konur.

Özefageal Faz İle İlgili Hastalıklar
zefageal faz le lgili hastal klar5
Özefageal Faz İle İlgili Hastalıklar

ÖZEFAGUS KİMYASAL YANIKLARI:

Çoğu sıvı-kimyasal maddelerdir.

Asit ve alkali yapılı olarak iki grupta incelenirler.

Alkali yapılı kimyasallar likefaksiyon nekrozu yaptığından daha tahrip edicidirler.

Larenkste de lezyon varsa dispne ön plandadır.

Yanık etkisi ile darlıklar meydana gelebilmektedir.Böylece disfaji devamlı veya rekürren olarak devam edebilmektedir.

zefageal faz le lgili hastal klar6
Özefageal Faz İle İlgili Hastalıklar

Özefagus perde,halka ve benzer şekil bozuklukları da yutma güçlüğü yapar.

Servikal bölgedeki perdeler çoğunlukla Plummer Vinson Sendromunun bir komponentidir.

Plummer Vinson Sendromu:Disfaji,demir eksikliği anemisi,glossit,kaşık tırnak ile karakterizedir.

zefageal faz le lgili hastal klar7
Özefageal Faz İle İlgili Hastalıklar

ÖZEFAGUS YABANCI CİSİMLERİ:

 • Disfaji yabancı cismin en belirgin semptomudur.
 • Özefagus yabancı cisimlerinin yarısı veya üçte biri krikofarengeal adale seviyesindedir.
 • Disfaji ile birlikte ağrı,ağızdan salya akması ve kusma da sıklıkla vardır.
zefageal faz le lgili hastal klar8
Özefageal Faz İle İlgili Hastalıklar

KONJENİTAL VE EDİNSEL FİSTÜLLER:

 • Edinsel özefageal fistüller kanser,tüberküloz,sifilis,travmalar,divertiküller ve iyatrojenik nedenlere sekonder olarak oluşabilir.
 • Konjenital trakeoözefageal fistüller çoğunlukla özefagus atrezileri ile birliktedir.
zefageal faz le lgili hastal klar9
Özefageal Faz İle İlgili Hastalıklar

ÖZEFAGUS KİTLELERİ:

 • Özefagus tümör,kist ve varisleri de yutma güçlüğü semptomu ile karşımıza çıkabilirler.
 • Özefagus selim kitleleri içinde leiomiyomalar,kistler,hemanjiomlar,polipler,lipomalar,adenomalar ve fibromalar yutma güçlüğü yapabilirler.
 • Özefagus habis kitlelerinin en sık görülen tipi ise skuamöz hücreli karsinomdur.
tan sal yakla m
Tanısal Yaklaşım

ÖYKÜ:

 • Geçirilmiş baş-boyun cerrahisi?
 • Ağrı?
 • Yenidoğan döneminden başlangıç?
 • Katı veya sıvı gıdalarla ilişkisi?
 • Sistemik hastalık mevcudiyeti?
 • Travma,yabancı cisim,kimyasal yanık hikayesi?
 • Kilo kaybı var mı?
 • Progresyonu var mı?
tan sal yakla m1
Tanısal Yaklaşım

FİZİK MUAYENE:

 • Oral kavite(Damak,dil,tonsil)
 • Burun(Koanal atrezi,konjenital kitle)
 • Hipofarenks(Sekresyonun göllenmesi,kitle görüntüsü)
 • Larenks(Vokal kord hareketi,ses kalitesi,konjenital anomali)
 • Boyun(Kitle,tiroid bezi,lenfadenopati)
tan sal yakla m2
Tanısal Yaklaşım

GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ:

 • PA-Lateral grafiler
 • Ultrasonografi
 • Kontrastlı grafiler
 • Sintigrafi
 • BT
 • MR
 • Fleksibl-rijit nazofaringolaringoskopi
 • Özefagoskopi
tan sal yakla m3
Tanısal Yaklaşım

DİĞER TANISAL YÖNTEMLER:

 • Manometri(Krikofarengeal spazm,akalazya)
 • pH Monitörizasyonu(Gastroözefageal reflü)
 • Biyopsi