evidence based ict gebruik in het ho wat werkt en waarom n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Evidence-based ICT gebruik in het HO Wat werkt en waarom? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Evidence-based ICT gebruik in het HO Wat werkt en waarom?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 72

Evidence-based ICT gebruik in het HO Wat werkt en waarom? - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

Evidence-based ICT gebruik in het HO Wat werkt en waarom?. Martin Valcke Universiteit Gent, Vakgroep Onderwijskunde www.onderwijskunde.ugent.be. Structuur. Alternatieve analyse van ICT-onderzoek ICT ondersteunt informatiepresentatie ICT ondersteunt informatieorganisatie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Evidence-based ICT gebruik in het HO Wat werkt en waarom?' - cecelia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
evidence based ict gebruik in het ho wat werkt en waarom

Evidence-based ICT gebruik in het HOWat werkt en waarom?

Martin Valcke

Universiteit Gent, Vakgroep Onderwijskunde

www.onderwijskunde.ugent.be

structuur
Structuur
 • Alternatieve analyse van ICT-onderzoek
 • ICT ondersteunt informatiepresentatie
 • ICT ondersteunt informatieorganisatie
 • ICT ondersteunt integratie van informatie
 • ICT ondersteunt communicatie & actie
 • ICT ondersteunt mesoniveau aspecten: flexibiliteit, curriculum, repositories
conclusies
Conclusies
 • ICT in het onderwijs dient zich te richten op wat we concreet nastreven, de context, de condities en de kenmerken van het doelpubliek
 • Is ICT effectief? Verkeerde vraag!
  • Jacobsen (2001): The major question is now: under what circumstances, in what particular learning environment, with what type of students and in view of what kind of learning tasks, does ICT have an impact?
 • Impact van ICT is positief WANNEER …
  • In combinatie met reële ervaringen
  • Indien voldoende voorkennis
  • Er rekening gehouden wordt met verschil novice-gevorderde student
  • Stafontwikkeling
 • Meest overtuigende impact:
  • Microniveau: multipele representaties en samenwerkend leren
  • Mesoniveau: flexibiliteit
meta analyse ict onderwijs
Meta-analyse: ICT & onderwijs
 • Kulik (2003): impact van ICT niet duidelijk en tegenstrijdige resultaten van evaluatiestudies.
 • Overzichtsstudies: geen eenduidige resultatenBurns & Ungerleider, 2003; Cox et al., 2004, Educational Testing Service, 2002; Liao, 2005: Murphy et al., 2001; Schachter, 1999; Shlechter, 1991; Siegel, 1994; Waxman et al., 2002; Waxman et al., 2003
 • Letterie (2003): “Weinig studies met een goed onderzoeksdesign leveren positieve resultaten op van ICT in vergelijking met traditioneel onderwijs. Toekomstige vergelijkende evaluatieonderzoeken moeten vooral beter aangeven wat de precieze verwachte rol is van ICT in het onderwijs: “better define their precise role” (ibid, p.849).
meta analysis
Meta-analysis
 • Letterie (2003):
  • Discussie over de kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek
 • Is het überhaupt mogelijk om tot een ultiem antwoord te komen over de waarde van ICT in het onderwijs?
  • De afhankelijke variabelen zijn te divers (scores, tijd tevredenheid, zelfvertrouwen, haalbaarheid, …)
  • Onafhankelijke variabelen te divers
  • Contexten/onstandigheden/doelpubliek te divers
slide6

Fritze et al., 2002: overzicht evaluatieonderzoek m.b.t. ICT aan University of Melbourne

http://talmet.meu.unimelb.edu.au/media/ICT%2520Eval%2520Report%25202002.pdf

meta analysis alternative approach

Analysestructuur?

Meta-analysis: alternative approach

Alle « ICT en Onderwijs » studies

Subset 1

Subset n

Subset 2

Subset 4

Subset 3

slide8

Mesoniveau

Flexibiliteit

Opbouw curriculum

Kenmerken doelpubliek

Microlevel

ICT in relatie tot het feitelijke leerproces

slide9

Mesoniveau

Delivery issues in relation to flexibility

Characteristics of target audience

Microniveau

ICT

“Future studies of computer-assisted instruction that include comparisons and cost-assessments to gauge their effectiveness over traditional methods may better define their precise role (Letterie, 2003, p.849).”

Informatie

component

Communicatie

component

microniveau informatiecomponent
Microniveau: Informatiecomponent
 • Algemene hypothese:ICT ondersteunt de informatieverwerking van lerenden
slide11

Presentatie informatie

Verwerken informatie

Integreren

informatie

MM

presentatie

Werk-Geheugen

LangeTermijnGeheugen

ZintuiglijkGeheugen

VerbaalModel

Voorkennis

Gehoor

Geluid

Woorden

Integratie

Organisatie

Gezicht

Beeld

Beelden

VisueelModel

Mayer (2001) and Paivio (1986)

ict informatiecomponent
ICT: informatiecomponent
 • Informatie wordt gepresenteerd, geselecteerd door de lerende en opgeslagen in zintuigelijk geheugen.
 • Information wordt georganiseerd in werkgeheugen. Cognitieve structuren worden opgebouwd (schema’s, mentale modellen). Organisatie impliceert relateren, verbinden, vergelijken, ordenen van informatie en impliceert ophalen informatie uit lange termijn geheugen.
 • Integratie van nieuwe schema’s en reeds aanwezige schema’s: verdere elaboratie en organisatie van informatie in geheugen.
ict informatiecomponent1
ICT: Informatiecomponent
 • Welke ‘empirical evidence’ is er voor de impact van ICT in het onderwijs voor wat betreft:
  • Presenteren van informatie
  • Organiseren van informatie
  • Integratie van informatie?
ict ondersteunt informatie presentatie
ICT ondersteunt informatie presentatie
 • Praktische relevantie: imaging, virtuele realiteit, 3D, CAVE-technologie, relatie onderwijs-praktijk
 • Theoretische relevantie: impact op cognitieve belasting, rijkere schemaopbouw, multipele representaties, authentieke leermaterialen
ict fosters information presentation
ICT fosters information presentation
 • Toevoegen multimedia in ICT verhoogt retentie en transfer van kennis (Mayer en co, 2000 … 2005) maar dit kan verschillen in andere kennisdomeinen (De Westelinck & Valcke, 2004, 2005).
 • Visualisatie tools verhogen verwerving van begrippen (Barak & Dori, 2005).
 • Durfee, Jain & Shaffer (2003) - analyse 48 ICT-gebaseerde radiologiecursussen: grafische representatie underused
 • Roubidoux, Chapman, and Piontek (2002) - web-gebaseerd “breast imaging game”: werd verkozen door studenten; positieve appreciatie en hoog niveau van – zelfgerapporteerde - kennisverwerving.
 • Biasutto, Caussa, & Criado del Rı´o (2005) – vergelijking tussen hands-on lijken dissectie versus een ICT-gebaseerde omgeving of een mengvorm: mengvorm is superieur. De hands-on ervaring is essentieel om voldoende visuele en tactiele ervaring op te doen wat o.a. het leren in ICT-gebaseerde presentatie kan ondersteunen.
slide18
On-line mentoring bij vreemde talen onderwijs en enculturatie (Sims & Pike, 2005).
ict fosters information presentation1
ICT fosters information presentation
 • Kral (2004) - CAVE to teach pathologies, real life patient data.
 • Cantoni et al. (2004) visual eLearning (bijv. streaming video) : grotere betrokkenheid, motivatie, beter inzicht en meer herinneren
 • Brenton et al. (2005): multimedia en Web3D bij anatomieonderwijs: géén evaluatie
 • Chittaro et al. (2005): overzicht Web3D onderzoek; veel positieve resultaten maar lage betrouwbaarheid. Hoge satisfactie. Transferwaarde vooral in beginfasen van training: ‘‘what sort of training shows transfer, in what conditions, to what extent and how robust the transferred training has proved to be’’
ict fosters information presentation2
ICT fosters information presentation
 • Gallagher et al. (1999): VR leidt tot superieure performance bij bepaalde chirurgische ingrepen (laparoscopie), maar niet bij andere.
 • Bain & Biller (2004) – CD-ROM met casus neurologische afwijkingen (audiovisuele casusbeschrijvingen): significant positieve impact, efficiënt bij grote studentenaantallenen tekort aan staf. Als aanvulling naast bijv. ‘bedside teaching’.
 • ICT positieve impact MAAR combinatie met hands-on realiteit blijft belangrijk om informatiepresentatie betekenisvol te maken.
 • ICT impact kan verschillen in kennisdomeinen.
 • Inbedden ICT-gebruik in ruimere instructiesetting
ict en informatie organisatie
ICT en informatieorganisatie
 • Hoger onderwijs: grote nadruk op verwerking van grote hoeveelheden aan complexe informatie.
 • Informatieorganisatie impliceert structureren, vergelijken ordenen, relateren en analyseren van nieuwe informatie.
ict en informatie organisatie1
ICT en informatieorganisatie
 • Lison, Günther, Ogurol, Pretschner, and Wischnesky (2004) - eBooks

Informatie-organisatie

slide23

http://endeavor.med.nyu.edu/courses/anatomy/courseware/vranat/skull.htmlhttp://endeavor.med.nyu.edu/courses/anatomy/courseware/vranat/skull.html

ict en informatie organisatie2
ICT en informatieorganisatie
 • New York University school of Education - 3D applicatie om 3D representaties van de schedel, buikholte en ruggenmerg te manipuleren.Positieve ervaringen MAAR studenten moeten over geschikte voorkennis beschikken over anatomische structuren.
 • Masiello et al. (2005) On-line microbiologie cursus (ondersteunende online syllabus).Studenten geven uitdrukkelijk aan dat gebruik dient te gebeuren in een combinatie met contactonderwijs en evt. groepswerk.
slide26
Wagner et al. (2005) webgebaseerde radiologietraining. Nadruk op grote repository beeldmateriaal: hoge appreciatie. Hoog gebruik voor zelfstudie en als ondersteuning bij onderwijs.
ict en informatie organisatie3
ICT en informatieorganisatie
 • Pallikarakis (2005) Webgebaseerd afstandsonderwijs over medical image processing: drie niveaus van complexiteit in begrippen. Studenten rapporteren postieve ervaringen en minder tijdsgebruik. MAAR voldoende voorkennis noodzakelijk en ingebouwde evaluatie minder positief beoordeeld
 • Onderzoek suggereert positieve attitudes en positieve leerwinst. Maar er moet aandacht zijn voor voorkennisniveau.
ict en informatie integratie
ICT en informatieintegratie
 • Integratie: gebruik en hergebruik van opgeslagen informatie: problemen oplossen, vragen beantwoorden, toepassen van kennis, enz.
 • Typische ICT-toepassingen:
  • (1) tutorials met ingebouwde evaluatie
  • (2) computersimulaties
  • (3) computer games
informatieintegratie tutorial evaluatie
Informatieintegratie: tutorial/evaluatie
 • Clark, Watson, Cobb, Reeve, Swann, & Macfarlane (2000) -Tutorial met tests over cardiopulmonary herstel: betere beheersing basiskennis, maar geen betere testscores in praktijksituaties.
 • Mehrabi, Glückstein, Benner, Hashemi, Herfarth , and Kallinowski (2000) – CAL + quizzes: significant hogere scores bij vergelijking met F2F lectures.
 • Mullins, Will, Mehta, and Novelline (2001): ICT om te testen of medische studenten geschikt zijn voor een radiologiestage: ICT efficiënt (tijdswinst en lagere kosten) en effectiever (betere score).
informatieintegratie tutorial evaluatie1
Informatieintegratie: tutorial/evaluatie
 • Fritze et al (2002): positieve appreciatie van zelftestvragen
 • Rawson & Quinlan (2002) – CAL met ingebouwde testvragen: novices begrijpen beter de kernaspecten van medical cases
 • Hulksman et al. (in press) – videogebaseerde toetsing van communicatievaardigheden (N=200): reliable toetsbenadering
 • Kim et al. (2002) – F2F versus tutorial in radiologieonderwijs met continue toetsing: geen significante verschillen, MAAR tutoriol wel meer efficiënt (minder tijd en minder stafinzet)
informatieintegratie tutorial evaluatie2
Informatieintegratie: tutorial/evaluatie
 • Grunewald et al. (2004) – ELERA een Internet-gebaseerde toetsomgeving voor radiologie (2200 cases). Essentieel is dat de database aangevuld wordt op lange termijn opbouw van vaardigheden te garanderen (open source)
 • The available research evidence helps to confirm the efficiency/efficacy of ICT-supported assessment approaches.
informatie integratie simulatie
Informatie-integratie: simulatie
 • SURF onderwijsdagen: centraal thema
 • Nelson et al. (2005): Simulatie van thuisverpleging: hoger zelfvertrouwen bij probleemaanpak en nemen van beslissingen, meer aandacht voor holistische benadering patiënt. Maar essentieel is inbedding in een probleemgestuurde aanpak! Zie idem Nackman et al. (2003)
 • Brunner et al (2003) training met een computersimulatie voor laparascopie: opvallend is dat novices sterk verschillen in het aantal trials dat noodzakelijk is om een minimum-beheersingsniveau te bereiken. Aantal noodzakelijke pogingen hoger dan aanvankelijk gedacht (21 tot 30 pogingen; 7 uur training).
 • Kim et al. (2002) - computersimulatie voor radiologieonderwijs. Initieel tekstgebaseerde conditie beter; ICT lange termijn impact. MAAR novices moeilijkheden met noodzakelijke voorkennis.
informatie integratie simulatie1
Informatie-integratie: simulatie
 • Di Giulio et al. (2004) - simulatie voor endoscopy (N = 420): simulaties leiden tot meer complete procedures, vragen minder ondersteuning en positieve houding. MAAR: novices staan centraal.
 • Engum et al. (2003) – simulatie om te leren katheders plaatsen: geen significant verschil met klassieke aanpak. En lagere satisfactie in computerconditie
informatie integratie simulatie2
Informatie-integratie: simulatie
 • Meier et al. (2005) – simulatiegebaseerd curriculum van stand-by situaties gedurende een stage: de simulatie verhoogde significant het zelfvertrouwen.
 • Conclusies: simulaties effectief en efficiënt, MAAR hou rekening met novices, noodzakelijke voorkennis/onderliggende vaardigheden, de context en grote individuele verschillen in leertijd.
informatie integratie games
Informatie-integratie: games
 • Het Gaming project van SURFnet en Kennisnet
 • Howell (2005) – overzicht van ICT-games en evaluatieonderzoek: veel beschrijvend onderzoek
 • Mann et al. (2002) – computerspel m.b.t. management van borstkanker bij patiënten. patiënt op onderzoek sturen, mammografie, ultrageluid, administratief beheer,, … : significante leerwinst m.b.t. procedures.
 • Veel aandacht, maar weinig evaluatiefonderzoek.
ict communicatiecomponent
ICT: communicatiecomponent
 • Communicatie met lesgever/expert
 • Communicatie tussen studenten: samenwerkend leren
ict communication teleteaching
ICT communication: teleteaching
 • Real-time teaching via het Internet teleteaching.
 • Verrijking contactonderwijs; bijv. tijdens lezing krijgt men videotoegang tot een operatie.
ict communication teleteaching1
ICT communication: teleteaching
 • Filler et al.(2000) - haalbaarheidsonderzoek: positief.
 • Jenkins et al. (2001) – afstandsonderwijs: hoge tevredenheid. MAAR drop-out en lage participatie op termijn.ICT-vaardigheden van potentiële studenten (zij-instromers)
 • Dugas et al. (2000) – Online cursus spoedgeneeskunde + online discussie van student input (N=138): hoge scores.
 • Conclusie: Geprojecteerde voordelen van teleteaching zijn groot en benadrukken efficiëntie. Opvallend dat de literatuur veel projecten beschrijft maar er weinig harde evaluatiegegevens te vinden zijn.
communicatie samenwerkend leren
Communicatie: samenwerkend leren
 • Johnson & Johnson (1996) en Slavin (1996): overduidelijke evidence m.b.t. effectiviteit van samenwerkend leren (performance, motivatie, tevredenheid)
 • Voorwaarden:
  • Individuele verantwoordelijkheid
  • Groepsverantwoordelijkheid
  • Ontwikkel samenwerkingsvaardigheden
  • Stel duidelijke leerdoelen voorop
  • Combineer met F2F
slide44

SCHELLENS, T*., VAN KEER, H., DE WEVER, B., VALCKE, M. (in press).

Tagging Thinking Types in Asynchronous Discussion Groups:

Effects on Critical Thinking. Interactive Learning Environments

slide45

SCHELLENS, T*., VAN KEER, H., DE WEVER, B., VALCKE, M. (in press).

Tagging Thinking Types in Asynchronous Discussion Groups:

Effects on Critical Thinking. Interactive Learning Environments

slide48

S. TIMMERS, M. VALCKE*, K. DE MIL & W.R.G. BAEYENS (in press).

The Impact of Computer Supported Collaborative Learning on Internship

Outcomes of Pharmacy Students. Interactive Learning Environments

slide49

S. TIMMERS, M. VALCKE*, K. DE MIL & W.R.G. BAEYENS (in press).

The Impact of Computer Supported Collaborative Learning on Internship

Outcomes of Pharmacy Students. Interactive Learning Environments

communicatie samenwerkend leren2
Communicatie: samenwerkend leren
 • Innovatieve ICT toepassingen door samenwerking en afspraken (Surf OD 2005)
 • Beers (2005), Schellens et al. (2004, 2005), Strijbos (2004), Kirschner (2005): overtuigende impact van samenwerkend leren via CSCL
communicatie samenwerkend leren3
Communicatie: samenwerkend leren
 • Ortega et al. (2003) ontwikkelen van medisch redeneren en probleemoplossingsvaardigheden via CSCL.
 • Lou et al. (2001) - meta-analyse 122 studies: samenwerken met ICT is effectief; maar wel grote individuele en groepsverschillen
 • Zeer veel aandacht voor condities, affordanceszie Vb.
ict communication collaboration
ICT communication: collaboration
 • Rogers et al. (2000): vaardigheden ontwikkelen zich beter in een individuele setting dan in een groepssetting. Let op: studie met novices.
 • Conclusie: onderzoek schuift een zeer positief beeld naar voren. Aandacht nodig voor aard van de verwachte leerresultaten, type student (novice?), ondersteuning, taakstructuur, groepssamenstelling, …
slide56

Mesolevel

Delivery issues in relation to flexibility

Characteristics of target audience

Microlevel

ICT

Information

component

Communication

component

ict op mesoniveau
ICT op mesoniveau
 • Perspectieven:
  • ICT en flexibiliteit
  • ICT impact op curriculum
  • Repositories
ict en flexibiliteit van onderwijs
ICT en flexibiliteit van onderwijs
 • ICT
  • Tijd
  • Plaats
  • Pacing
  • Doelpubliek
ict en flexibiliteit van onderwijs1
ICT en flexibiliteit van onderwijs
 • Scanlon et al. (2004): effectiviteit en efficiëntie van real-world experiments at a distance. Leerproces duurt wel langer dan in real-life lab (samenwerking!)
 • Grunewald et al. (2003) - radiologie website: evidence die flexibiliteit in tijd, plaats en leertempo onderbouwt. Idem bij Durfee et al. (2003) remote access is het grootste voordeel bij gevorderde studenten (96% of 4de jaar medisch onderwijs).
ict en flexibiliteit van onderwijs2
ICT en flexibiliteit van onderwijs
 • Mukundan, Vydareny, Vassallo, Irving, and Ogaoga (2003) - telemedicine systeem Solomon Eilanden - evaluatieonderzoek: flexibiliteit en efficiëntie van model. Low-cost en opschaalbaar.
 • Stain et al., (2005) – videoconferentiegebaseerde lezingen: even effectief als traditionele aanpak. Efficiënter door tijdswinst en reductie in reiskosten (medische context!).
 • De Wever et al. (2005) - asynchronous discussies tijdens stages: efficiëntie wordt onderstreept door studenten.
ict en flexibiliteit van onderwijs3
ICT en flexibiliteit van onderwijs
 • Salomonson et al (2004) combinatie van F2F en webgebaseerde verpleegsteropleiding. Studenten met hogere eindscores verkozen F2F. Onderzoek benadrukt meer ondersteuning bij overgang naar webgebaseerd leren.
 • Johnson et al. (2004) - web-based courseware system to foster just-in-time education : system was considered as efficient and effective. End-users raise some concerns about the quality of technical instructions and feedback.
 • Masiello et al. (2005) - focus op mate waarin studenten klaar zijn voor een online cursus: voorwaardelijke IT competenties OK.Maar negatieve attitude t.o.v. vele lezen vanaf scherm en het volledig vervangen van F2F door online cursus.
ict en flexibiliteit van onderwijs4
ICT en flexibiliteit van onderwijs
 • Conclusie: flexibiliteit wordt bereikt maar er is voldoende aandacht nodig voor context en doelpubliek (verwachtingen!).
ict in het curriculum
ICT in het curriculum
 • ICT als onderdeel van curriculum:
  • Element van professionele competenties
  • Nodig om kennistoename bij te houden
  • ICT vaardigheden om bijv. te vermijden dat men wordt als een “a clinician who is unable to access or handle new electronic technology (is) left with the significant risk of being unable to provide optimal evidence-based care” (Nattestad et al., 2002).
ict in het curriculum1
ICT in het curriculum
 • Evidence die nood aan een aangepast curriculum onderstreept?
 • Logan & Price (2004) valideerden bijv. een aangepast curriculum voor medische informatici.
 • Murphy et al. (2004) - nationaal onderzoek UK: IT-skills van medische studenten onvoldoende ontwikkeld + consensus over een national IT curriculum.Niveau IT training van staf is kritisch.
learning repositories
Learning repositories
 • Gedurfde onderwijsrepositories: LOREnet (Open Archives Initiative)
 • Zeer grote aandacht voor opbouw van bestanden aan herbruikbare leermaterialen.
 • Geueke & Stausberg (2003) voorbeeld van grote repository herbruikbare leerobjecten (zie afdruk).
slide69
Wagner et al. (2005): webgebaseerde radiologietraining. Nadruk op grote repository beeldmateriaal: hoge appreciatie. Hoog gebruik voor zelfstudie en als ondersteuning bij onderwijs.
 • Docherty et al. (2005): elearning omgeving gebaseerd op grote verzameling « high quality objects ». Positieve attitude en significant leereffect. Maar duidelijke link met PBL aanpak in opleiding.
learning repositories1
Learning repositories

Op dit moment weinig evaluatief onderzoek over impact gebruik repositories. Wel grote verwachtingen.

conclusies1
Conclusies
 • ICT in het onderwijs dient zich te richten op wat we concreet nastreven, de context, de condities en de kenmerken van het doelpubliek
 • Is ICT effectief? Verkeerde vraag!
  • Jacobsen (2001): The major question is now: under what circumstances, in what particular learning environment, with what type of students and in view of what kind of learning tasks, does ICT have an impact?
 • Impact van ICT is positief WANNEER …
  • In combinatie met reële ervaringen
  • Indien voldoende voorkennis
  • Er rekening gehouden wordt met verschil novice-gevorderde student
  • Stafontwikkeling
 • Meest overtuigende impact:
  • Microniveau: samenwerkend leren
  • Mesoniveau: flexibiliteit
evidence based ict gebruik in het ho wat werkt en waarom1

Evidence-based ICT gebruik in het HOWat werkt en waarom?

Martin Valcke

Universiteit Gent, Vakgroep Onderwijskunde

www.onderwijskunde.ugent.be