vca voor operationelen l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VCA voor operationelen PowerPoint Presentation
Download Presentation
VCA voor operationelen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

VCA voor operationelen - PowerPoint PPT Presentation


 • 867 Views
 • Uploaded on

VCA voor operationelen. Module ELEKTRICITEIT. Jacobs Ludo Technisch Instituut H.Hart Hasselt. ELEKTRICITEIT. Eenvoudig in gebruik Niet meer weg te denken in onze maatschappij Gevaarlijk bij ondoordacht gebruik Risico’s: welke? Veiligheidsmaatregelen?. EENHEDEN / GROOTHEDEN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VCA voor operationelen' - Anita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vca voor operationelen

VCAvoor operationelen

Module

ELEKTRICITEIT

Jacobs LudoTechnisch Instituut H.HartHasselt

elektriciteit
ELEKTRICITEIT
 • Eenvoudig in gebruik
 • Niet meer weg te denken in onze maatschappij
 • Gevaarlijk bij ondoordacht gebruik
  • Risico’s: welke?
  • Veiligheidsmaatregelen?
eenheden grootheden
EENHEDEN / GROOTHEDEN
 • Stroomsterkte
  • Is het verplaatsen van elektronen
  • Symbool:I
  • Eenheid: A (Ampère)
 • Spanning
  • Is de kracht (druk) waarmee de elektronen worden rond gestuurd in de kring
  • Symbool: U
  • Eenheid:V(Volt)
eenheden grootheden4
EENHEDEN / GROOTHEDEN
 • Weerstand
  • Is de tegenstand welke de elektrische stroom ondervindt doorheen de elektrische stroomkring. Deze weerstand zorgt ervoor dat de stroom(sterkte) niet te groot wordt
  • Symbool: R
  • Eenheid: Ω (Ohm)
de wet van ohm6

U

I=

R

DE WET VAN OHM
 • BESLUITEN
  • Bij gelijkblijvende U :
   • I als R en
   • I als R
  • Bij gelijkblijvende R:
   • I als U en
   • I als U
elektrisch vermogen
ELEKTRISCH VERMOGEN

Gevolg:

Als U = en I dan zal P

Gevolg:

Als R = en I dan zal P

oververhitting!

elektriciteit mens

Rc

Rm

Rma

ELEKTRICITEIT - MENS
 • INVLOEDSFACTOREN I door lichaam
 • R lichaam (Rm)
 • R huid (Rc)
 • Aanrakingsoppervlak(Rc)
 • R plaats waar je staat(Rma)

(hout – ijzer)

slide9

R= Klein

I= Groot

R= groter

I= Kleiner

R= Groot

I= Klein

elektriciteit mens10
ELEKTRICITEIT - MENS
 • SOORTEN SPANNING
  • Wisselspanning ~ vb. 230V / 50Hz
   • 50 wisselingen per seconde
  • Gelijkspanning ~
   • stroomt steeds in dezelfde richting

* Wisselspanning is gevaarlijker (bij dezelfde spanning) dan gelijkspanning

elektriciteit mens11

0.4

1.5

ELEKTRICITEIT - MENS
 • BIJKOMENDE INVLOEDSFACTOREN
  • Duur van het contact (kort – lang)
  • Gevolgde stroomweg
   • Vinger – vinger
   • Hand - voet (via hart !!)

1

elektriciteit mens14
ELEKTRICITEIT - MENS
 • RISICO’s en ONGEVALSONDERZOEK
  • oorzaken:
   • Defecte of slechte machines, toestellen en leidingen
   • Slechte of ontbrekende aardverbindingen
   • Foutieve aanleg of montage
   • Indirecte of directe aanraking van delen die onder spanning staan
   • Verkeerd gebruik van elektrische installaties en/of materialen
   • Onoplettendheid, onachtzaamheid en onwetendheid
risico s van elektriciteit voor de mens en omgeving

Brand

Explosie

Elektrocutie

Elektrisering

Verbranding

Reactie/ val

Risico’s van elektriciteit voor de mens en omgeving
vlambogen en explosie
VLAMBOGEN en EXPLOSIE
 • ELEKTRISCHE BOOG
  • De lucht tussen 2 punten wordt geleidend t.g.v. de hoge spanning
   • Kortsluiting
 • EXPLOSIE
  • T.g.v. warmte (warmte, oververhitting, …) en explosief mengsel explosie
preventie
PREVENTIE
 • Elektriciteit is onzichtbaar (maar wel gevaarlijk en voelbaar)
 • Hoe gevaren uitschakelen?
  • Risico’s uitschakelen
  • Collectieve bescherming
  • Veiligheidsspanning
risico s uitschakelen
RISICO’s UITSCHAKELEN
 • Werken zonder elektriciteit
  • Andere risico’s (vb. pneumatisch, oliedruk, …)
 • Spanningsloos werken
  • Procedure volgen (= belangrijke 8{vitale5})
   • Uitschakelen;
   • Vergrendelen;
   • Meten;
   • Afschermen;
   • Kortsluiten en aarden.
slide19

DE VITALE 5

1. Vrijschakelen (buiten spanning stellen)

2. Vergrendelen tegen terug inschakelen (plaatsen van een slot)

3. Meten van het spanningsloos zijn (testen op aan-/afwezigheid van spanning)

4. Aarden en kortsluiten

(op veilige wijze, volgens goed vakmanschap)

5. Afbakenen van de werkzone (afschermen, waarschuwingsbord)

19

de vitale 5

1

Spanning niet inschakelen

Men werkt op het net !!!

De vitale 5

5

3

4

2

spanningsloos werken
SPANNINGSLOOS WERKEN
 • Uitzondering
  • Dringende noodzaak EN
  • Werkverantwoordelijke geeft schriftelijke toestemming
  • Installatie is geschikt om werken onder spanning uit te voeren
  • Aangepaste maatregelen genomen
collectieve bescherming
COLLECTIEVE BESCHERMING
 • Fysieke afscherming belet het aanraken van onder spanning staande delen
  • Vb.
   • Schakelkast (beschermingsgraad – zie verder)
   • Omhulsel wasmachine
   • Verwijdering (hoogspanningslijn)
   • Isolatie (= niet geleidend materiaal)
    • Vb. draden, kabels, …
beschermingsgraad
BESCHERMINGSGRAAD
 • Voorstelling IP XYZ
 • Omschrijving:
  • Is de bescherming tegen het aanraken van onder spanning staande delen door
   • mens
   • materiaal
  • en de bescherming tegen het binnendringen van vreemde vaste voorwerpen EN
  • bescherming tegen het binnendringen van vloeistoffen
beschermingsgraad24
BESCHERMINGSGRAAD
 • Voorbeeld
  • IP 445
   • 1ste cijfer (4): binnendringen van vaste delen >1mm
   • 2de cijfer (4): binnendringen van vocht – waterprojecties uit alle richtingen
   • 3de cijfer (5): schokbestendigheid
collectieve bescherming25
COLLECTIEVE BESCHERMING
 • Isolatie
  • Enkelvoudig
  • Bijkomende
  • Dubbele isolatie
   • Symbool:
collectieve bescherming26
COLLECTIEVE BESCHERMING
 • Aarding
  • Is een verbinding van de uitwendige metalen delen van elektrische toestellen met de aarde
  • DOEL:
   • Aanraakbare geleidende delen op aardpotentiaal brengen
   • Bij een isolatiefout de kans op elektrocutie verkleinen
 • Equipotentiaalverbinding
  • Alle geleidende metalen delen van de installatie worden met mekaar verbonden en vervolgens met de aarde
slide27

M

Goede aarding

Veel stroom

Weinig stroom

Slechte aarding

Minder stroom

Veel stroom

Geen aarding

Niets

Alles

27

collectieve bescherming28
COLLECTIEVE BESCHERMING
 • Aardlekschakelaar
  • Doel: de elektrische installatie onderbreken bij een te grote lek- of foutstroom
  • Gevolg: beveiliging tegen onrechtstreekse aanraking van onder spanning staande delen
  • Is geen beveiliging tegen overstroom of kortsluiting
collectieve bescherming29
COLLECTIEVE BESCHERMING
 • ZEKERING - BEVEILIGINGSAUTOMAAT
  • Doel: beveiliging tegen overbelasting (kleine overstromen) en kortsluiting (grote overstromen)
  • Is geen beveiliging van de mens tegen elektrocutiegevaar!!
  • Is een beveiliging van de installatie
collectieve bescherming30
COLLECTIEVE BESCHERMING
 • VEILIGHEIDSSPANNING
  • Veiligheidsspanning is een spanning die zo laag is dat de aanraking ervan ongevaarlijk is
   • Droge omstandigheden: 50V ~ of 120V=
   • Zeer Lage VeiligheidsSpanning (ZLVS)
    • 12V= vochtige omgeving
statische elektriciteit
STATISCHE ELEKTRICITEIT
 • Ontstaat bij wrijving tussen 2 NIET geleidende stoffen
  • Mens: schrikreactie gevolg: val, …
  • Installatie: vonkoverslag ontploffing
statische elektriciteit mogelijke situaties
STATISCHE ELEKTRICITEITMOGELIJKE SITUATIES
 • Lopen over nylon vloerbedekking
 • Wrijven over kunststof
 • Kleding die wrijft over menselijk lichaam
 • Verfspuiten en gelijkaardige activiteiten
 • Laden en lossen van poeder
 • Pneumatisch transport van poeders en korrels in mengers en doseersluizen van weegbunkers
 • Opstijgende gas- of dampbellen die turbulentie veroorzaken
 • Stromen van olie door een leiding naar een tank
 • Uitstromen uit leidingen
 • Gebruik van drijfriemen
statische elektriciteit hoe beperken
STATISCHE ELEKTRICITEITHoe beperken?
 • Antistatisch schoeisel en kledij dragen
 • Aarding aanbrengen
 • Equipotentiale verbindingen bij het overtappen en bij assemblage van elektronische toestellen
 • Metaalvezels verwerken in het product
 • De relatieve vochtigheid verhogen (>65%)
 • Plaatselijk afzuiging (onder de onderste explosiegrens)
statische elektriciteit transport van vloeistoffen en gassen specifieke maatregelen
STATISCHE ELEKTRICITEITTransport van vloeistoffen en gassenSpecifieke maatregelen
 • Stroomsnelheid van de vloeistof beperken
 • Pijpleidingen, apparatuur en tanks aarden
 • Bij lossen of laden, eerst de aardkabel aanbrengen (equipotentiaalverbinding)
 • De valhoogte van het product beperken
 • Antistatische dope toevoegen
 • Bij verfspuiten of gritstralen: apparatuur aarden en de stroomsnelheid beperken
 • Stikstof in plaats van lucht als drijfgas gebruiken bij pneumatisch transport
elektrisch materieel

Inductie

ELEKTRISCH MATERIEEL
 • Haspels en verlengsnoeren
  • Gebruik de juiste leidingdikte (i.f.v. stroom-sterkte)
  • Het aangesloten vermogen < toegelaten vermogen van de haspel
  • Haspel volledig afrollen
elektrisch materieel36
ELEKTRISCH MATERIEEL
 • Elektrisch materieel
  • Elektrisch aangedreven arbeidsmiddelen moeten volgens de VCA-richtlijnen jaarlijks nagekeken worden – aandachtspunten:
   • Goede werking
   • Staat van onderhoud
   • De mate van elektrische veiligheid
   • Aanwezige veiligheden
   • Invoeringen van kabels in stekkers en in het apparaat
elektrisch materieel37
ELEKTRISCH MATERIEEL
 • Elektrisch materieel
  • Beschadigde snoeren, haspels en stopcontacten onmiddellijk vervangen
  • Elektrisch draagbaar handgereedschap: dubbele isolatie
   • !! Geen beveiliging tegen vocht !!
   • CE- markering dragen
  • De aarding van verplaatsbare elektrische installatie en de aansluitpunten op werfinstallaties en mobiele installaties moet gecontroleerd worden
kwalificaties betekenis ba
KWALIFICATIESBETEKENIS BA
 • BA staat voor bekwaamheid van personen voor het werken aan elektrische installaties
 • In het AREI zijn de voorwaarden vastgelegd waaronder de toekenning van de codificatie mag gebeuren
codificatie ba4
CODIFICATIE: BA4
 • GEWAARSCHUWDEN
  • zijn personen die:
   • ofwel voldoende onderricht werden aangaande de elektrische risico's verbonden aan de hen toevertrouwde werkzaamheden
   • ofwel permanent bewaakt door een vakbekwaam persoon tijdens de hen toevertrouwde werkzaamheden
   • teneinde de aan elektriciteit verbonden risico's tot een minimum te herleiden
codificatie ba5
CODIFICATIE: BA5
 • VAKBEKWAMEN
  • zijn personen die:
   • via kennis, verkregen door opleiding of ervaring, de gevaren verbonden aan de uit te voeren werkzaamheden zelf kunnen inschatten en maatregelen kunnen bepalen; teneinde de specifieke risico’s te elimineren of tot een minimum te beperken.
   • Voorbeelden:
    • Elektrotechnici en ingenieurs belast met de uitbating van elektrische installaties;
    • Leerkracht in zijn lokaal
    • ….
kwalificaties
Kwalificaties
 • Voor het werken aan elektrische installaties en voor het betreden van lokalen van de elektrische dienst, MOETminstens iedereen BA 4 zijn
voorbeeldvraag 1
VOORBEELDVRAAG 1
 • Wat is het effect van een grotere spanning bij elektriciteit
  • a) de weerstand tussen de contactpunten wordt kleiner
  • b) de stroom die via het contact loopt is groter
  • c) de stroom die via het contact loopt is kleiner
 • Antwoord:
  • b
voorbeeldvraag 2
VOORBEELDVRAAG 2
 • Welke factor beïnvloedt de grootte van de stroom bij een stroomdoorgang door het lichaam?
  • a) Het gewicht, hoe zwaarder de persoon des te groter de stroom
  • b) De dikte van de huid: hoe dikker de huid des te groter de stroom
  • c) Het aanrakingsoppervlak: hoe groter het aanrakingsoppervlak des te groter de stroom
 • Antwoord:
  • c
voorbeeldvraag 3
VOORBEELDVRAAG 3
 • Vanaf welke lekstroom moet de aardlekschakelaar (differentieelschakelaar) op een werf de stroom onderbreken?
  • a) 3 mA
  • b) 30mA
  • c) 75mA
 • Antwoord:
  • b
voorbeeldvraag 4
VOORBEELDVRAAG 4
 • Tegen wat beschermt een automaat of zekering in een elektrische installatie?
  • a) elektrocutie
  • b) kortsluiting
  • c) statische elektriciteit
 • Antwoord:
  • b
voorbeeldvraag 5
VOORBEELDVRAAG 5
 • Welke personen vallen onder de categorie “gewaarschuwde BA4”?
  • a) gewone werknemers
  • b) ingenieurs en hoog gekwalificeerde technici bekend met de elektrische installatie
  • c) uitbatings- en onderhoudspersoneel van elektrische installaties
 • Antwoord:
  • c