Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÖMS –Regionalfonden 2014-2020 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÖMS –Regionalfonden 2014-2020

ÖMS –Regionalfonden 2014-2020

299 Views Download Presentation
Download Presentation

ÖMS –Regionalfonden 2014-2020

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ÖMS –Regionalfonden 2014-2020 ERUF - Östersjöstrategin Östra Mellansverige 2014-2020 2013-09-13

  2. ÖMS –Regionalfonden 2014-2020 ÖMS Operativa program – en överblick Fyra insatsområden: Innovation Entreprenörskap Koldioxidsnål ekonomi Hållbar stadsutveckling har prioriterats men kopplas till öronmärkta aktiviteter inom respektive insatsområde

  3. ÖMS –Regionalfonden 2014-2020 • Kopplingarna mellan ERUF inom ÖMS och Östersjöstrategin (EUSBSR) • Gränsöverskridande Central Baltic programmet • Tematiskt mål 3 SME • Tematiskt mål 7 Hållbara transporter • Transnationella Baltic Sea Region programmet • Tematiskt mål 1 Innovation • Tematiskt mål 7 Hållbara transporter

  4. ÖMS –Regionalfonden 2014-2020 Kopplingarna mellan ERUF inom ÖMS och Östersjöstrategin (EUSBSR) Utpekade prioriterade områden (PA) inom EUSBSR kopplade till samma tematiskt mål Tematiskt mål 1 Innovation – Exploiting the full potential of the region in research and innovation Tematiskt mål 3 SME – (inre marknaden) Removing hinderances to the internal market SME - promote entrepreneurship and strengthen the growth of SME´s Tematiskt mål 7 Transport - Improving internal and external transport links

  5. ÖMS –Regionalfonden 2014-2020 Insatsområdet Innovation I EUSBSR pekas på följande insatser: -        Priority Area Innovation: a) Förena FoU-institutionerna i Östersjöregionen på ett smart sätt genom samarbete, b)Minska klyftan mellan norra/västra och södra/östra delarna av regionen samt utnyttja den fulla potentialen för samarbete via European Research Area (ERA). c) Etablera en gemensam innovationsstrategi för BSR. Flaggskepp BSR Stars med Stardust – Active for Life (Hälsans Nya Verktyg)

  6. ÖMS –Regionalfonden 2014-2020 • Insatsområdet Entreprenörskap • I EUSBSR pekas på följande insatser: • -        Priority Area Internal Market: • a)Uppgradering av företagsklimatet och miljön, • b)Stödja och legitimera handel och ekonomiskt samarbete och förenkla administrativa bördor. • c)Konkurrensutsätta den offentliga sektorn, implementera tjänstedirektivet och få den inre marknaden att fungera inom BSR. • Nationell samverkan mellan myndigheter, ex. tull • -        Priority Area SME: • a)Större och effektivare stöd till entreprenörskap och SME-utveckling, b)Bättre samarbete mellan företag, utbildningsinstitutioner och offentliga aktörer på regional och nationell nivå. • c)Bygga plattformar för tillväxt, stödja eco innovationer – ”going green” • Projektet BENCH • Projektet Baltic EcoMussels

  7. ÖMS –Regionalfonden 2014-2020 • Insatsområdet Hållbara transporter • I EUSBSR pekas på följande insatser: • -        Priority Areas Transport: • a)Förbättring av transporterna i Östersjöregionen • b) Ökat samarbete kring planering och implementering av Infrastrukturinvesteringar , • c)Förbättra de externa kopplingarna i regionen, • d)Smartare transportlösningar • Flaggskeppet Nordiska Triangelns multimodala transportkorridor. • Flaggskeppet Baltic Motorways of the Sea network.

  8. ÖMS –Regionalfonden 2014-2020 ÖMS Operativa program – en överblick alt A Fyra insatsområden: Innovation Entreprenörskap Koldioxidsnål ekonomi Hållbara transporter Hållbar stadsutveckling har prioriterats som eget insatsområde: Tematiskt mål 4 - koldioxidsnål ekonomi Tematiskt mål 8 – främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet

  9. ÖMS –Regionalfonden 2014-2020 Budgetramar för regionalfonden inom ÖMS alt A Total budget för 2014-2020 Ca 550 milj Procentuell fördelningsnyckel Insatsområde procent tot milj milj/år Innovation 40% 220 37 Entreprenörskap 30% 165 27,5 Koldioxidsnål ek 15% 82 16,5 Hållbara transport 10% 55 9 Hållbar stadsutv 5% 28 4,5

  10. ÖMS –Regionalfonden 2014-2020 Budgetramar för regionalfonden inom ÖMS Total budget för 2014-2020 Ca 550 milj Procentuell fördelningsnyckel Insatsområde procent tot milj milj/år Innovation 40% 220 37 Entreprenörskap 30% 165 27,5 Koldioxidsnål ek 15% 82 16,5 Hållbara transport 10% 55 9