Értékesítés nettó árbevétele - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Értékesítés nettó árbevétele PowerPoint Presentation
Download Presentation
Értékesítés nettó árbevétele

play fullscreen
1 / 20
Értékesítés nettó árbevétele
189 Views
Download Presentation
cate
Download Presentation

Értékesítés nettó árbevétele

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Váll. ir. ktg-e: 27.000 60.000 I. Értékesítés nettó árbevétele 29.000 II. Értékesítés közvetlen költségei Ért.tt vagyoni é. jog k. sz. értéke: 3.900 31.000 III. Értékesítés bruttó eredménye 27.000 35.000 IV. Értékesítés közvetett költsége Kapott kamat kam.ó ép. után: 1.700 3.600 V. Egyéb bevételek 3.900 Egyéb ráfordítások VI. -4.300 A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDM. Térítés nélkül át- adott eszköz: 600 1.800 1.700 VII. Pénzügyi műveletek bevételei 2.000 VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai Szolg. ért-nek nettó ellenért-e: 60.000 -200 B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE -4.500 C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Kapott osztalék: 100 Rendkívüli bevételek IX. Rendkívüli ráfordítások 600 X. Ért.tt vagyoni é. jog nettó el. ára: 3600 Forgalm-i ktg-k: 8.000 D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY -600 -5.100 E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Érték.tt szolg. előállítási ktg-e: 29.000 0 XI. Adófizetési kötelezettség -5.100 F ADÓZOTT EREDMÉNY 0 23. Jóváhagyott osztalék Ép. árfolyam- vesztesége: 2.000 -5.100 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY G

 2. Határozza meg a vállalkozás adózás utáni, szokásos és rendkívüli eredményét (TA: 18%, adóalap korrekció: 0 1.800 A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDM. B 100 PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 1.900 1.100 D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 3.000 E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 540 XII. Adófizetési kötelezettség 2.460 F ADÓZOTT EREDMÉNY 600 22. ET igénybevétele osztalékra, részesedésre 3.060 23. Jóváhagyott osztalék 0 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY G MSZE: 0 Jóváhagyott osztalék: 3.060 Eredménytartalék igénybevétel: 600 Üzemi (üzleti) eredmény: 1.800 Pénzügyi eredmény: 100

 3. Állítsuk össze a vállalkozás összköltség és forgalmi típusú eredménykimutatását az üzemi, ületi eredmény szintjéig! 11.000 Anyagjellegű ráfordítások AST = Összes költség – Értékesítés közvetlen és közvetett költségei 20.000 Személyi jellegű ráfordítások 65.000 Értékesítés nettó árbevétele 15.000 Értékesítés közvetlen költségei Értékesítés közvetett költségei 14.000 AST = 11.000 + 20.000 + + 10.000 - 15.000 - - 14.000 = 12.000 10.000 Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 5.000 Egyéb bevételek 9.000 Aktivált saját teljesítmények értéke 12.000 ÖSSZKÖLTSÉG 65.000 FORGALMI I. ÉNÁ 65.000 I. ÉNÁ 12.000 II. AST 15.000 II. Értékesítés ktlen. ktg-i 9.000 III. Egyéb bevételek 11.000 IV. Anyagjellegű ráford. 50.000 III. Értékesítés bruttó er. 14.000 IV. Értékesítés ktett. ktg-i 20.000 V. Személyi jellegű ráford. 9.000 V. Egyéb bevételek 10.000 Értékcsökkenési leírás VI. 5.000 Egyéb ráfordítások VI. 5.000 Egyéb ráfordítások VII. 40.000 A ÜZEMI (ÜZLETI) ER. 40.000 A ÜZEMI (ÜZLETI) ER.

 4. MEGNEVEZÉS ÉRTÉK (eFt) FORGALMI KTG t. ERKIMUT ÖSSZKÖLTSÉG t. ERKIMUT Értékesítési, forg-i ktg. - 8.000.000 Ért. kvtett ktg-ei Kiszámlázott szolgált. előállítási ktg-e - 6.500.000 Ért. kvtlen ktg-ei Saját előállítású tárgyi eszköz utókalkulált közvetlen önktg-e 9.000.000 - SEEAÉ Eladott áruk könyv szerinti értéke 23.000.000 Anyagjell. ráf. Ért. kvtlen ktg-ei Pénz. műv. bev. Pénz. műv. bev. 100.000 Kapott skontó Árukészlet értékesítésé- nek bruttó ellenértéke 45.000.000 Ért. nettó. árbev. Ért. nettó. árbev. Felhasznált anyagok értéke 12.000.000 - Anyagjell. ráf.

 5. MEGNEVEZÉS ÉRTÉK (eFt) FORGALMI KTG t. ERKIMUT ÖSSZKÖLTSÉG t. ERKIMUT Késztermék értékesíté- séhez kapcsolódó árkiegészítés Ért. nettó árbev. Ért. nettó árbev. 4.000.000 Könyvvizsgálói díj, nettó 6.300.000 Anyagjell. ráf. - Késztermék értékesítés nettó árbevétele 65.000.000 Ért. nettó árbev. Ért. nettó árbev. 500.000 - Anyagjell. ráf. Bankköltség Tárgyi eszközök terven felüli ÉCS 500.000 Egyéb ráfordítás Egyéb ráfordítás Elvégzett karbantartási munkákért benyújtott számla végösszege - Anyagjell. ráf. 2.000.000 Munkavállalók törzsbére 28.000.000 - Személyi jell. ráf.

 6. MEGNEVEZÉS ÉRTÉK (eFt) FORGALMI KTG t. ERKIMUT ÖSSZKÖLTSÉG t. ERKIMUT Kiszámlázott szolgálta- tás, a számla végösszege Ért. nettó árbev. 12.500.000 Ért. nettó árbev. Iroda bérleti díja 12.400.000 Anyagjell. ráf. - Értékesített késztermék Utókalkulált közvetlen költsége 46.500.000 - Ért. kvtlen ktg-ei 9.000.000 Bérjárulékok - Személyi jell. ráf. Bankszámla jóváírt kamata 600.000 Pénz. műv. bev. Pénz. műv. bev. Elbocsátott vezetőknek fizetett végkielégítés - Személyi jell. ráf. 5.800.000 Gazdasági társaságba bevitt szoftver társ-i szerződés sz. értéke 15.000.000 Rendkívüli bevétel Rendkívüli bevétel

 7. MEGNEVEZÉS ÉRTÉK (eFt) FORGALMI KTG t. ERKIMUT ÖSSZKÖLTSÉG t. ERKIMUT Immateriális javak terv szerinti ÉCSL ÉCSL - 800.000 Késztermék ért-re min. kif. miatt, utólag adott Engedmény (nettó) 3.000.000 Ért. nettó árbev. Ért. nettó árbev. Felvett hitel után fizetett kamat 2.800.000 Pénz. műv. ráf. Pénz. műv. ráf. Tárgyi eszközök után a tárgyidőszakban elszá- molt ÉCS 2.400.000 - ÉCSL Értékesített tárgyi eszköz nettó ellenértéke 15.000.000 Egyéb bevétel Egyéb bevétel 3.600.000 Ért. nettó árbev. Ért. nettó árbev. Vevői visszáru: 10% 2.300.000 Ért. kvtlen ktg-ei Anyagjell. ráf. Apportként bevitt szoftver nyilvántartás szerinti értéke 17.600.000 Rendkívüli ráf. Rendkívüli ráf.

 8. MEGNEVEZÉS ÉRTÉK (eFt) FORGALMI KTG t. ERKIMUT ÖSSZKÖLTSÉG t. ERKIMUT Igazgatási költségek 22.000.000 - Ért. kvtett ktg-ei Értékesített tárgyi eszk. könyv sz. értéke 12.000.000 Egyéb ráfordítás Egyéb ráfordítás Társasági adó 18% …………….. Adófizetési köt. Adófizetési köt. Adóalap korrekció: +500.000 Osztalékfizetésre Igénybevett szabad eredménytartalék 40.000 ET igénybevét… ET igénybevét… Jóváhagyott osztalék …………….. Jóváhagyott oszt. Jóváhagyott oszt.

 9. MEGNEVEZÉS ÉRTÉK (eFt) FORGALMI KTG t. ERKIMUT ÖSSZKÖLTSÉG t. ERKIMUT Késztermékek záró értéke STKÁV - 53.450.000 Késztermékek nyitó értéke - …………….. STKÁV Befejezetlen termelés nyitó értéke - 1.400.000 STKÁV Befejezetlen termelés záró értéke - STKÁV 2.300.000 STKÁV = - 13.200 = STK záró – STK nyitó -13.200 = (53.450 + 2.300) – (Késztermék nyitó + 1.400) Késztermék nyitó = 55.750 – 1.400 + 13.200 = 67.550

 10. FORGALMI KÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS I. Értékesítés nettó árbevétele: 108.400 Árukészlet értékesítésé- nek bruttó ellenértéke 45.000 / 1,25 45.000.000 Késztermék értékesíté- séhez kapcsolódó árkiegészítés 4.000.000 + 4.000 Késztermék értékesítés nettó árbevétele + 65.000 65.000.000 Kiszámlázott szolgálta- tás, a számla végösszege 12.500.000 + 12.500 / 1.25 Késztermék ért-re min. kif. miatt, utólag adott Engedmény (nettó) - 3.000 3.000.000 - 3.600 3.600.000 Vevői visszáru: 10%

 11. FORGALMI KÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS 53.000 03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 20.700 04. Eladott áruk beszerzési értéke - 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II. Értékesítés közvetlen költségei (03. + 04. + 05.) 73.700 Értékesített késztermék utókalkulált közvetlen költsége 46.500.000 53.000 Kiszámlázott szolgált. előállítási ktg-e 6.500.000 Eladott áruk könyv szerinti értéke 23.000.000 ELÁBÉ: 20.700 2.300.000 Vevői visszáru: 10%

 12. FORGALMI KÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS I. Értékesítés nettó árbevétele: 108.400 73.700 II. Értékesítés közvetlen költségei III. Értékesítés bruttó eredménye (I. – II.) 34.700

 13. FORGALMI KÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS 8.000 06. Értékesítési, forgalmazási költségek 07. Igazgatási költségek 22.000 - 08. Egyéb általános költségek IV. Értékesítés közvetett költségei (06 + 07 + 08) 30.000 Értékesítési, forg-i ktg. 8.000.000 22.000.000 Igazgatási költségek

 14. FORGALMI KÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS V. Egyéb bevételek 15.000 VI. Egyéb ráfordítások 12.500 Tárgyi eszközök terven felüli ÉCS 500.000 12.500 Értékesített tárgyi eszk. könyv sz. értéke 12.000.000 Értékesített tárgyi eszköz nettó ellenértéke 15.000.000

 15. FORGALMI KÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS I. Értékesítés nettó árbevétele 108.400 II. Értékesítés közvetlen költségei 73.700 III. Értékesítés bruttó eredménye (I. – II.) 34.700 IV. Értékesítés közvetlen költségei (06 + 07 + 08) 30.000 V. Egyéb bevételek 15.000 VI. Egyéb ráfordítások 12.500 • Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye • (III. – IV. + V. – VI.) 7.200

 16. ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS 108.400 I. Értékesítés nettó árbevétele .……… 03. STKÁV 9.000 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. AST ………. III. Egyéb bevételek 15.000 Saját előállítású tárgyi eszköz utókalkulált közvetlen önktg-e: 9.000.000 Értékesített tárgyi eszköz nettó ellenértéke: 15.000.000

 17. ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS 12.000 05. Anyagköltség 20.300 06. Igénybevett szolgáltatások értéke 500 07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 20.700 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke - 53.500 IV. Anyagjellegű ráfordítások 12.000.000 Felhasznált anyagok értéke: Anyagktg Könyvvizsgálói díj, nettó: 6.300.000 Igénybevett sz.: 6.300 + +2000 / 1,25 + + 12.400 = 20.300 Elvégzett karbantartási munkákért benyújtott számla végösszege: 2.000.000 12.400.000 Iroda bérleti díja: Bankköltség: 500.000 Egyéb szolg. 23.000.000 Eladott áruk könyv szerinti értéke: ELÁBÉ: 20.700 2.300.000 Vevői visszáru 10%:

 18. ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS 28.000 10. Bérköltség 5.800 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 9.000 12. Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások 42.800 VI. ÉCSL 3.200 12.500 VII. Egyéb ráfordítás Munkavállalók törzsbére 28.000.000 5.800.000 Elbocsátott vezetőknek fizetett végkielégítés 9.000.000 Bérjárulékok Immateriális javak terv szerinti ÉCSL 800.000 2.400.000 Tárgyi eszközök után a tárgyidőszakban elszámolt ÉCS Értékesített tárgyi eszköz könyv sz. értéke 12.000.000 Tárgyi eszközök terven felüli ÉCS 500.000

 19. ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS 108.400 I. Értékesítés nettó árbevétele -4.200 – 9.000 -13.200 03. STKÁV 9.000 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. AST - 4.200 III. Egyéb bevételek 15.000 IV. Anyagjellegű ráfordítások 53.500 V. Személyi jellegű ráfordítások 42.800 3.200 VI. ÉCSL VII. Egyéb ráfordítás 12.500 • Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye • (I. + II. + III. – IV. - V. – VI. – VII.) 7.200 Bevételek + AST – Összes költség – Egyéb ráfordítás = 7.200 AST = 7.200 – (108.400 + 15.000) + (53.500 + 42.800 + 3.200 + 12.500)

 20. 7.200 A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDM. 700 (100 + 600) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 2.800 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai -2.100 B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 5.100 SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A + B) C 15.000 Rendkívüli bevételek X. Rendkívüli ráfordítások 17.600 XI. -2.600 D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 2.500 E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C + D) 540 ((2.500 + 500) * 0,18) XII. Adófizetési kötelezettség 1.960 F ADÓZOTT EREDMÉNY (E – XII.) 40 ET igénybevétele osztalékra, részesedésre 22. 2.000 (1.960 + 40) 23. Jóváhagyott osztalék 0 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F + 22. – 23.) G 100.000 Gazdasági társaságba bevitt szoftver társ-i szerződés sz. értéke Kapott skontó 15.000.000 Bankszámla jóváírt kamata 600.000 Apportként bevitt szoftver nyilvántartás szerinti értéke Felvett hitel után fizetett kamat 17.600.000 2.800.000