slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Vás zve na seminář s názvem „TEORIE A APLIKACE LASERŮ“ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Vás zve na seminář s názvem „TEORIE A APLIKACE LASERŮ“

play fullscreen
1 / 1
Download Presentation

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Vás zve na seminář s názvem „TEORIE A APLIKACE LASERŮ“ - PowerPoint PPT Presentation

castor-mills
96 Views
Download Presentation

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Vás zve na seminář s názvem „TEORIE A APLIKACE LASERŮ“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Pozvánka Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Vás zve na seminář s názvem „TEORIE A APLIKACE LASERŮ“ probíhající v rámci projektu OP VK „Posílení kapacity vědecko-výzkumných týmů v oblasti fyzikálních věd“ CZ.1.07/2.3.00/30.0057 a ve spolupráci s projekty FZÚ AV ČR, v. v. i. ELI Beamlinesa HiLASE Přednášející: Ing. Martin Divoký, Ph.D. Datum a čas: 18. října 2012 od 15:00 Místo: Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni Klatovská třída 51, Plzeň, posluchárna KL 302 Odborný seminář je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.