1 / 15

E.ON Észak-dunántúli Áram hálózati Zrt.

E.ON Észak-dunántúli Áram hálózati Zrt. Tájékoztatás Győr város villamos energia ellátási rendszerének helyzetéről, fejlesztésekről, korszerűsítésekről, továbbá a Hálózati Engedélyes és a lakosság, önkormányzat kapcsolatáról 2011. október 28. Tóth Csaba.

cassandra
Download Presentation

E.ON Észak-dunántúli Áram hálózati Zrt.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Tájékoztatás Győr város villamos energia ellátási rendszerének helyzetéről, fejlesztésekről, korszerűsítésekről, továbbá a Hálózati Engedélyes és a lakosság, önkormányzat kapcsolatáról 2011. október 28. Tóth Csaba

 2. Tisztelt Képviselő testület! • Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. működéséről • Szervezeti tájékoztató • Hálózati ismertető, Működésünk törvényi keretei • Együtt működésünk • Támogatásaink Page 2

 3. E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT Igazgatósága: Igazgatóság tagjai: • Patay László (Igazgatóság elnöke) • Gelencsér Lajos • Mező Csaba

 4. Hálózatok Győr város területén: • Nagyfeszültségű (120kV-os) szabadvezeték: 46,23 km • Transzformátor állomás (120/35/20/10kV-os) • Déli , Keleti , Nádorvárosi, ÉDÁSZ, GMVG • Középfeszültségű (20kV-os) szabadvezeték: 68 km • Középfeszültségű (20kV-os) földkábel: 66,24 km +7,9 km idegen • Középfeszültségű (10kV-os) földkábel: 158,258 km +6,752 km idegen • Transzformátor állomás (10-20/0,4kV-os): • Győrszentiván: 34db +10 db idegen • Ménfőcsanak: 27 db +6 db idegen • Gyirmót: 8 db + 1 db idegen megvásárlás alatt • Győr: 311 db saját és 147db idegen tulajdonú • Kisfeszültségű (0,4kV-os) légvezeték: 284,33 km • Kisfeszültségű (0,4kV-os) légkábel: 36,722 km • Kisfeszültségű (0,4kV-os) földkábel: 335,667 km • Közvilágítási légvezeték: 12,622 km • Közvilágítási légkábel: 1,063 km • Közvilágítási földkábel: 213,172 km

 5. GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁS (GSZ) A MAGYAR ENERGIA HIVATAL 104/2004. SZ. HATÁROZATA SZERINT: GSZ I : A villamos energia ellátás egy fogyasztási helyen történő kimaradás megszüntetésének megkezdése: GSZ II : A villamos energia ellátás több fogyasztási helyet érintő kimaradásának megszüntetése: GSZ III : Felhasználói villamos energia igénybejelentésre adandó tájékoztatás GSZ IV : Új felhasználási hely bekapcsolása vagy teljesítmény bővítése GSZ V : Egyeztetett időpontok megtartása GSZ VI : Információ adás dokumentált megkeresésre GSZ VII: Értesítés az áramszolgáltatás tervezett szüneteltetéséről (Villamos Energia Közüzemi Szabályzat és Villamos hálózati csatlakozási és hálózathasználati szabályzat szerint) GSZ VIII : Feszültségpanasz kivizsgálása GSZ IX : Feszültség a kisfeszültségű felhasználási hely csatlakozási pontján GSZ X : Visszatérítés téves számlázás esetén GSZ XI : A fogyasztásmérő pontosságának kivizsgálása GSZ XII : A felhasználó visszakapcsolása GSZ XIII : Nem jogszerű kikapcsolás

 6. KÖZVILGÁGÍTÁSI HIBÁK JAVÍTÁSA: KÖZVILÁGÍTÁSI HIBÁK ELHÁRÍTÁSÁNAK MENETE: Minden egyediként bejelentett közvilágítási hibahelyhez a VILL-KORR Hungária Kft. szakemberei vonulnak ki. A hiba jellegének megállapítása után, amennyiben valóban egyedi hibáról van szó, megkezdik a hibaelhárítást. Csoportos hiba esetén értesítik az E.ON Hálózati Szolgáltató Kft. Győri Régiójának koordinátorát, aki saját beosztott szerelőit küldi ki a helyszínre. Kiszállási idejüktől függően az E.ON dolgozók a lehető leghamarabb megállapítják a csoportos hiba okát, és azt közlik a koordinátorral. Amennyiben a hiba elhárítható (pl. szakaszbiztosító hiba), úgy szerelőink azonnali intézkedést tudnak tenni. Komolyabb hiba (pl. földkábel meghibásodás) esetén a koordinátor műszaki tartalom becslést végez, és annak eredményétől függően intézkedik a földmunkák megkezdéséről, illetve felveszi a kapcsolatot a területgazdával. A csoportos hibák elhárításának ideje tehát a hiba jellegétől függően változó.

 7. A 2010-es és 2011-es év beruházásai: 2010-es év tény: 132,5 MFt 2011-es év várható: 164,3 MFt

 8. Nagyobb beruházások 2010-2011-ben (10 MFt felett): • Győr, Erkel Ferenc u. 8 vill. 10,5 MFt • Győr, Semmelweis u. 8. vill. 13 MFt • Győr Nádor-Zrínyi 10kV-os KÖF kábelcsere 16,7 MFt • Győr, Pressprint-TBC 10 kV-os KÖF kábelcsere 18,6 MFt • Győr-Ménfőcsanak XIV trk. KIF fesz. jav. rek. 15 MFt

 9. Győr, Puskás ÉHTR állomás felújítása 12 MFt • Győr, Liszt Ferenc trk. KIF kábelcsere 23 MFt • Győr közvilágítási hálózat felújítás 10 MFt • Győr Kéményseprő u. 3122 hrsz. vill. 14,2 MFt

 10. Magyar Energia Hivatal által figyelt SAIDI folytonossági mutató alakulása: SAIDI (perc) = ∑ ( érintettfogyasztók száma (db) X kiesetettidőtartama (perc) ) / összes fogyasztó (db) E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT Győri régió területén: 2010 év 124,8 perc 2011. 1-8 hó 50 perc * Nem tervezett áramszünetekre vonatkozik

 11. 0,4 kV-os KIF hálózatok üzemzavar elhárítása: • Garantált szolgáltatások: • Egyedi és szakaszhibák 2010-ben: 1 447 db • Garantált szolgáltatás be nem tartása: 7 db (0,5 %) • Egyedi és szakaszhibák 2011. 1-8 hóban: 1 679 db • Garantált szolgáltatás be nem tartása: 3 db (0,2 %)

 12. A telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége: 06-40-220-220, 06-20/30/70-45-99-666. A hibabejelentéseket 06-80-533-533-as telefonszámon tehetik meg ügyfeleink. Az önkormányzatok rendelkezésére áll a közvilágítási hibák bejelentésére a 06-40-200-636 „Önkormányzati vonal”. Elektronikus elérhetőség: www.eon.hu Téma Dátum Részleg

 13. Együttműködés Győr városával • Folyamatos egyeztetés a városüzemeltetési szervekkel: • - Villamosmű biztonsági övezetének tisztántartásával kapcsolatban • - Önkormányzati utak felújításával kapcsolatban • - Rendezési terv módosításáival kapcsolatban • Az E.ON saját fejlesztési munkáinak összehangolása a városi nagyberuházásokkal: • Széchenyi tér felújítása • Kossuth híd felújítása • Jedlik Ányos híd létesítése

 14. Győr város támogatása • Győri nyár rendezvénysorozat • Megnyitó ünnepségen tűzijáték alatt közvilágítás lekapcsolása • Ideiglenes bekapcsolások bekapcsolási díjainak elengedése • Győri búcsú rendezvény • Tűzijáték alatt a közvilágítás lekapcsolása • Újévi tűzijáték alatt közvilágítás lekapcsolása • Városi fejlesztések támogatása • Győri Balett • Győrkőc fesztivál • Győri Média Klub • Győri Média Bál • Győr-Moson-Sopron Megyei Polgári Védelmi Szövetség

 15. Köszönöm figyelmüket ! Téma Dátum Részleg

More Related