Alkalmazott nyelv szet mesterk pz si szak
Download
1 / 32

ALKALMAZOTT NYELVÉSZET MESTERKÉPZÉSI SZAK - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

ALKALMAZOTT NYELVÉSZET MESTERKÉPZÉSI SZAK. Szakfelelős: Répási Györgyné dr. egyetemi tanár Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Tel.: 06/42/599-411 E-mail: [email protected] A képzés célja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ALKALMAZOTT NYELVÉSZET MESTERKÉPZÉSI SZAK' - stasia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Alkalmazott nyelv szet mesterk pz si szak
ALKALMAZOTT NYELVÉSZET MESTERKÉPZÉSI SZAK


Szakfelelős: Répási Györgyné dr. egyetemi tanárNyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti KarTel.: 06/42/599-411 E-mail: [email protected]


A k pz s c lja
A képzés célja

Megbízható nyelvészeti, kommunikációs és fordítási ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek lesznek:

 • tanácsadásra az idegennyelv-tanítás és idegennyelv-tanulás területén

 • a nyelvi teljesítmény mérésére
Mi a szakk pzetts g megnevez se
Mi a szakképzettség megnevezése? létrehozására

Okleveles alkalmazott nyelvész szakos bölcsész


Kik jelentkezhetnek el zm nyk nt elfogadott szakok
Kik jelentkezhetnek? létrehozására Előzményként elfogadott szakok:

1. Feltétel nélkül

elfogadott alapképzési szakok:

 • magyar

 • anglisztika

 • germanisztika

 • szlavisztika

 • romanisztika

 • romológia


2. Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető alapképzési szakok (Legalább 10 kredit elismerhető legyen a nyelvtudomány ismeretkörből)

 • pedagógia

 • pszichológia

 • szabad bölcsészet


3. Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe azok az alap- és mesterfokozatot adó szakok (a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján), amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján az intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad


A mesterk pz sre val felv tel ltal nos felt telei
A mesterképzésre való felvétel általános feltételei figyelembe azok az alap- és mesterfokozatot adó szakok (a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján), amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján az intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad

A hiányzó krediteket a felvételtől számított 2 féléven belül, a mesterképzéssel párhuzamosan meg kell szerezni az intézményi TVSz előírásai szerint


Kimeneti idegennyelv ismereti k vetelm nyek
Kimeneti idegennyelv-ismereti követelmények figyelembe azok az alap- és mesterfokozatot adó szakok (a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján), amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján az intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad

 • Egy államilag elismert felsőfokú C típusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga

 • Vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsgaAlapoz ismeretek
Alapozó ismeretkörök ismeretek

 • A nyelvleírás elmélete

 • A nyelvészeti kutatások módszertana

 • A nyelvtudomány története

 • Szemantika és pragmatika

 • Kontrasztív nyelvészet

 • Nyelvtipológia

 • Diskurzuselemzés


A szakmai t rzsanyag k telez ismeretk rei
A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei ismeretkörök

Nyelv és gondolkodás

 • Bevezetés a neurológiai ismeretekbe

 • Alkalmazott pszicholingvisztika

 • Nyelvi retardáció, nyelvi zavarok


Nyelv és társadalom ismeretkörök

 • Szociolingvisztika

 • Nyelvpolitika, nyelvi jogok, nyelvtervezés

 • Kétnyelvűség, nyelvi kontaktus

 • Az EU nyelvhasználata

 • Lingvokulturológia

 • Kommunikációelmélet


A nyelvi kód ismeretkörök

 • Korpuszlingvisztika

 • A beszélt és az írott nyelv

 • Bevezetés a számítógépes nyelvészetbe


A szakmai t rzsanyag k telez en v laszthat ismeretk rei
A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei

 • A nyelvi szintek grammatikája

 • Az idegen nyelv elsajátítása

 • Kognitív szemantika

 • Kultúrszemiotika

 • Fordításelmélet és fordítástechnika


 • Norma és közlésmód ismeretkörei

 • Társadalmi hátrány – nyelvi hátrány

 • Nyelvi jogok többségben és kisebbségben

 • Cigány/roma kultúra és szocializáció

 • Lexikológia
Szabadon választható ismeretek ismeretkörei

(az intézményi egyéb mesterképzési szakok szabadon választható kínálatából)

Összesen 10 kredit értékben


A képzési idő: négy félév ismeretkörei

 • teljes idejű képzésben nappali tagozaton

 • vagy részidős képzésben levelező tagozaton

  A záróvizsgára bocsátáshoz szükséges kreditek száma: 120


Elhelyezked si lehet s gek
Elhelyezkedési lehetőségek ismeretkörei

 • nyelvi, kommunikációs tanácsadás cégeknek

 • szóvivői tevékenység a politikai szférában

 • igazságügyi nyelvész

 • nevelési tanácsadó

 • titkárságokon

 • önkormányzatok hivatalaiban


rendőrségnél ismeretkörei

bíróságon

könyvkiadóknál  

újságok szerkesztőségeiben

az egészségügyben

nyelvi szakreferensként multinacionális cégeknél

a médiában stb.


Aj nlott szakirodalom a felv telihez
Ajánlott szakirodalom a felvételihez ismeretkörei

 • Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete:

 • www.kodolanyi.hu/manye


Alkalmazott nyelv szeti foly iratok
Alkalmazott nyelvészeti folyóiratok ismeretkörei

 • Modern Nyelvoktatás

 • Alkalmazott Nyelvtudomány

 • Fordítástudomány

 • Magyar Terminológia

 • Modern Filológiai Közlemények


K nyvek
KÖNYVEK ismeretkörei

 • Papp Ferenc: Alkalmazott nyelvtudomány. Akadémiai Kiadó, Bp. 1989.

 • Lengyel Zsolt: Nyelvtudományi áttekintés. Veszprém, 2000.

 • Simigné Fenyő Sarolta: Bevezetés az alkalmazott nyelvészetbe. Miskolci Egyetem, BTK, Miskolc, 2003.


Szeretettel várjuk az ismeretkörei

ALKALMAZOTT NYELVÉSZET

mesterképzési szakra

2011. szeptemberében.

Sok sikert kívánunk!


ad