slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mészáros Mónika Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar szociális munka szak PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mészáros Mónika Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar szociális munka szak

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Mészáros Mónika Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar szociális munka szak - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Mindannyian mások vagyunk… A fogyatékos fiatalok megismerésére, elfogadtatására indított helyi és országos kezdeményezések. Mészáros Mónika Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar szociális munka szak. Mottó.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mészáros Mónika Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar szociális munka szak' - trilby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Mindannyian mások vagyunk…A fogyatékos fiatalok megismerésére, elfogadtatására indított helyi és országos kezdeményezések

Mészáros Mónika

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar

szociális munka szak

slide2
Mottó

“Ha valamit nem szeretsz, változtass rajta! Ha változtatni nem tudsz, változtass azon, ahogy gondolkodsz róla!”

(Maya Angelou)

probl ma felvet se
Probléma felvetése

Témaválasztás oka:

 • Saját tapasztalat a fogyatékos személyek életéről.
 • Előítéletek a fogyatékos személyekkel kapcsolatban.
slide4
Cél
 • A szűkebb környezetem megismertetése a fogyatékos fiatalokkal,
 • A fiatalok szolidaritásérzésének felerősítése, a befogadás elősegítése,
 • Felhívni a figyelmet a fogyatékossággal kapcsolatos társadalmi deficitekre,
 • Szemléletváltozást elérni szűkebb társadalmi környezetemben a fogyatékossággal élőkkel kapcsolatban.
kutat s ter letei
Kutatás területei
 • Láthatóvá tétele egy lokálisan indított önkéntes programnak, ami az ép fiatalokat ismerteti meg fogyatékos társaik életével.
 • Országos program bemutatása, valamint azon lehetőségek átgondolása, hogy azt miként lehetne összekapcsolni a lokális programmal.
elm leti keretek
Elméleti keretek
 • Fogalmak

- 1970-80-as évek

- Napjaink

 • Kategóriák

- Modellek

 • Etikai dilemmák
 • Jogszabályok

- 1998. évi XXVI. törvény

- 2003. évi CXXV. törvény

mosolyorsz g alap tv ny
Mosolyország Alapítvány

Az alapítók:

 • Mosoly Alapítvány,
 • Concorde Értékpapír Rt.,
 • DIMENZIÓ Csoport és a
 • magyarországi Raiffeisen Bank.

A nyilvántartásba vétel ideje:

 • 2004. június 15.
mosolyorsz g alap tv ny1
Mosolyország Alapítvány

Döntésük indoklása:

Magyarországon hivatalosan számon tartott, 600 ezer főt számláló fogyatékos személyeken kívül nagy számban élnek köztünk olyanok, akik különböző, kevésbé látható problémával küzdenek. Ők mind társadalmi segítségre szorulnak.

A szemléletformáló kampány kereteit az általuk létrehozott civil szervezet, a Mosolyország Alapítvány teremti meg.

mosolyorsz g alap tv ny2
Mosolyország Alapítvány

Alapítvány célja:

A segítséggel élők társadalmi integrációjának elősegítése, a hátrányos helyzetű emberekkel szembeni előítéletek csökkentése.

Az eszközök:

Több éven át tartó szemléletformáló médiakampány-sorozat, szakértők által kidolgozott szakmai program megvalósítása.

mosolyorsz g alap tv ny3
Mosolyország Alapítvány

A szemléletváltás első lépése:

- Új fogalom bevezetése. A fogyatékos, vagy fogyatékkal élő kifejezést nem tartja megfelelőnek, mert az negatív asszociációkat ébreszt.

Az Alapítvány ezért segítséggel élőkrőlbeszél.

orsz gos program
Országos program

Kapcsolda-program

Mottó: „Közelítsünk egymás felé”

A program keretében speciális foglalkozást igénylő és „egészséges” gyerekek töltenek el egymással egy-két napot – az egészségesek iskolájában.

Célja: A gyerekek ismerjék meg egymás helyzetét, és ezáltal kicsit magukat. A fiatalokkal indulhat el egy szeretetteljesebb, toleránsabb társadalom kialakulása.

kapcsolda program
Kapcsolda program
 • Program indítója: Szalay Kriszta
 • Indulás: 2007-ben.
 • Korcsoport: 3-25 éves korosztály
 • A program időtartama: 1 nap, de legalább 4 óra.
 • Folyamat: felkészítés, megvalósítás, Kapcsolda-Staféta.
 • A segítséggel élőkhöz 2 „pótszülő”, „póttestvér” csatlakozik.
kapcsolda program1
Kapcsolda program
 • Az ötlet alapja Szalay Kriszta által írt színdarab: „És a nyolcadik napon”

(A színdarabból film is készült)

 • Történet: Egy egyedülálló nő Down-szindrómás gyermeket hoz a világra. Az ő történetüket, küzdelmeiket mutatja be a színdarab és a film.
 • Érdekesség: A főszereplők valóban Down-szindrómás gyermekek, a színdarabban és a filmben is.
slide14

„Ha bárki megkérdezte volna tőlem, hogy szeretem-e a gyerekem, reflexből rávágtam volna, hogy igen! De közben nem. Csak mindent csináltam vele, mert kellett.

Amikor ezt kimondtam, amikor ezt ki mertem mondani, hogy nem szeretem, akkor fogadtam el őt.”

(„És a nyolcadik napon”, Szalay Kriszta)

helyi program
Helyi program
 • Önkéntes Klub Szekszárd:

- 2007-ben született meg ebben a formában.

- A Polip Ifjúsági Iroda keretein belül működik.

- Technikailag és szakmailag az iroda segíti.

- Pályázatokból finanszírozzák a klub tevékenységét.

- A 8. számú Különleges Gyermekotthonnal is dolgoztak.

nk ntes klub szeksz rd
Önkéntes Klub Szekszárd
 • 8. számú Különleges Gyermekotthonnal való együttműködés:

- Az Önkéntes Klub egy programsorozatot pályázott meg, melynek minden eleme a Gyermekotthon köré szerveződött.

Tartalmazta:

 • Kézműves foglalkozásokat
 • Sötétvölgyi kirándulást
 • Budapesti kirándulás
szif n szeksz rdi ifj s gi nkorm nyzat
SZIFÖN- Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat
 • Diákönkormányzati tagokból áll.
 • Célja: Szekszárd városában gondoskodjon a demokratikus jogok gyakorlásának formáiról(választások, testületi tevékenység, képviselői munka, stb.).
kutat s bemutat sa
Kutatás bemutatása

Hipotézisek:

1. Feltételezem, hogy az előítélet fő oka, hogy nem ismerik kellőképpen az ép emberek a fogyatékos személyek életét, és magát a fogyatékosságukat sem.

2. Nyitottak a helyi fiatalok azokra a programokra, melyeknek célja a fogyatékos személyek elfogadtatása, megismertetése.

3. Véleményemszerint lehetőség lenne a Kapcsolda-programot kiterjeszteni Szekszárdra is.

nk ntes klub szeksz rd1
Önkéntes Klub Szekszárd
 • Interjú Pegler Erika koordinátorral:

Helyszín: Polip Ifjúsági Iroda

Az első program indulása a Gyermekotthonban:

 • Az önkéntesek felkészítése az értelmi fogyatékosokkal való találkozásra.

„Megbeszéltük az első program előtt, hogy mire számíthatnak az önkéntesek. Hogyan lehet és kell viselkedni velük. És megbeszéltük azt is, ha volt valakinek fenntartása.”

nk ntes klub szeksz rd2
Önkéntes Klub Szekszárd
 • Az önkéntesek visszajelzései a programrólpozitívak voltak.

„Az önkéntes klub éltében meglátásom szerint ezek a programok a legnépszerűbbek, idézőjelben. Tanulságos dolog ez az önkénteseknek.”

- Az otthonban lakó gyermekek mindig várták/várják az önkénteseket.

nk ntes klub szeksz rd3
Önkéntes Klub Szekszárd
 • Nyilvánosság elérésének nehézsége
 • Más szervezettel való együttműködésre való nyitottság
 • Civil szervezetként nehezen boldogulnak.

„A civil szervezetekről való gondolkodásmódon kéne változtatni a döntéshozók részéről. Legalábbis itt helyi szinten.”

nk ntes klub szeksz rd4
Önkéntes Klub Szekszárd
 • Kérdőíves vizsgálat a tagokkal:
 • 16 személy kapott kérdőívet, ebből 8 személy töltötte ki.
 • Első kérdésblokk a klubba való bekerülésre vonatkozott.
 • Az együttműködést pozitívnak ítélték meg a csoportban.
nk ntes klub szeksz rd5
Önkéntes Klub Szekszárd
 • A fogyatékos társaikkal kapcsolatos negatív és pozitív érzelmek közül az alábbiak jelentek meg a leggyakrabban:
 • Aggodalom
 • Sajnálat
 • Tanácstalanság, feszélyezettség
nk ntes klub szeksz rd6
Önkéntes Klub Szekszárd
 • A tagok szívesen vennének részt szemléletváltó programokon. Fontosnak tartják ezeket a programokat.

Egy önkéntes így vélekedett:

„Nagyon fontos, mivel sok ember fél tőlük, és így megismernék őket, és már nem tartanának tőlük, és meglátnák bennük az értékeket.”

szeksz rdi ifj s gi nkorm nyzat
Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat
 • Tagokkal fókuszcsoportos interjút készítettem:
 • 4 interjú alanyom volt.
 • A 4 személyből 1 személynek volt kapcsolata fogyatékos személlyel (családtag).
 • A megkérdezettek elmondták, hogy sem otthon, sem az iskolában nem jelent meg a fogyatékosság témája. Ezt ők hibának érzik.
 • Kérdéseimben kitértem saját véleményeikre a fogyatékosságról.
szeksz rdi ifj s gi nkorm nyzat1
Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat
 • Négyből ketten vettek már részt olyan programon, ahol volt fogyatékos személy.
 • Mindannyian egyetértettek az ilyen programok hasznosságában és fontosságában.
 • Egyetértés volt abban is, hogy kortársaik nem szívesen töltenek időt fogyatékosokkal.
 • Véleményük szerint nehéz erről a témáról beszélni.
kapcsolda program2
Kapcsolda-program
 • Interjú Szalay Krisztával:
 • Célja volt, hogy szemléletváltozást érjen el először a színdarabbal, később a programmal.
 • Kezdetben a program elutasításokat kapott, csak kevés iskola fogadta be.
 • Elmondta, hogy az egészséges fiataloknál a maguk köré felhúzott falaka program során leomlanak, tehát nyitnak társaik felé.
kapcsolda program3
Kapcsolda program

- Kriszta beszélt a fenntartási nehézségekről is.

- Nehézségként említi a felnőtt társadalom hozzáállását a programhoz, az elutasítás megjelenését.

- A média elérésének, használatának problematikája is megjelenik az interjúban.

a k utat s konkl zi i
A kutatás konklúziói
 • Mindenki egyetértett a programok fontosságában.
 • Egyetértés volt a társadalom előítéletességében is.
 • Kiemelték, hogy a legfontosabb szocializációs színtereken (család, szűkebb környezet, iskola) nem jelenik meg a fogyatékosság problémája. Ezt hibaként említették a megkérdezettek.
a k utat s konkl zi i1
A kutatás konklúziói
 • A résztvevők által legfontosabban ítélt problémák (mind helyi, mind országos szinten):

- Az adott környezet megmozdítása a programokon való részvételre.

- A nyilvánosság elérése.

- Együttműködő partnerek bevonása (intézmények, szponzorok).

- A civil szervezetek működtetésének problémái.

v lasz a hipot zisekre
Válasz a hipotézisekre

1. Az előítéletesség fő okaként a megkérdezettek az információhiányt emelték ki.

2. A megkérdezettek nyitottak lennének a szemléletváltó programokra, és hasznosnak érzik azokat, mivel, kortársaik így megismerhetnék fogyatékos társaikat és csökkenhetne az előítéletesség.

3. Szekszárdon fogadókészség mutatkozik a Kapcsolda program iránt. Az Önkéntes Klub Szekszárd koordinátora is csatlakozna a programhoz.

slide33

„Van egy mondás, hogy Isten hat nap alatt megteremtette a világot, a hetediken megpihent, körülnézett, és megteremtette a nyolcadikon a Down-szindrómásokat, hogy több szeretet jusson a földre.”

(„És a nyolcadik napon”, Szalay Kriszta)