mark zandi finan n ok n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mark Zandi Finančný šok PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mark Zandi Finančný šok

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Mark Zandi Finančný šok - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Mark Zandi Finančný šok. „360°pohľad na implóziu subprime hypoték a ako zabrániť budúcej finančnej kríze“ Podklad pre diskusiu v rámci Liberálnej spoločnosti Ing. Ladislav Vaškovič, CSc. 29.4.2009. Chronológia krízy (1).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Mark Zandi Finančný šok


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mark zandi finan n ok

Mark ZandiFinančný šok

„360°pohľad na implóziu subprime hypoték a ako zabrániť budúcej finančnej kríze“

Podklad pre diskusiu v rámci Liberálnej spoločnosti

Ing. Ladislav Vaškovič, CSc.

29.4.2009

chronol gia kr zy 1
Chronológia krízy (1)

1995 – stabilizovaný trh nehnuteľností, silný dopyt a disciplinovaná ponuka

- priemerné bývanie – mesačná splátka 675 USD

2000 - v USA pád High-Tech akcií, 11.9.2001, invázie do Iraku a Afghanistanu

- snaha o oživenie ekonomiky, razantné zníženie úrokových sadzieb

- začína boom nehnuteľností

- Čína – začína byť globálny ekonomický hráč

- špekulanti sa stále orientujú na cenné papiere

- imigrácia – ¼ novopostavených domov

- opatrné správanie sa developerov

leto 2003 – začiatok vytvárania cenovej bubliny nehnuteľností

- bývanie sa stáva dobrou investíciou

- príchod špekulantov

- stále ľahší prístup k hypotekárnym úverom

- stále zvyšovanie pomeru cena bývania voči cene prenájmu

(štandard 12,5 – 16,5, v r. 2005 - 25 )

chronol gia kr zy 2
Chronológia krízy (2)

jar 2005 – lokálne príznaky končiaceho sa boomu

- zvýšenie úrokových sadzieb

- opustenie štandardných postupov pri poskytovaní hypo úverov

apríl 2006 – prasknutie cenovej bubliny

- mierny pokles cien nehnuteľností na celoamerickej úrovni

- rast počtu neplatičov (1 mil.)

leto 2006 - rekordný počet novopostavených domov

júl 2007 - pád dvoch fondov Bear Stearns

- praktické zastavenie obchodovania s cennými papiermi

nadviazanými na hypotéky, špeciálne so subprime

- oneskorená reakcia vlády a Fed, programy „FHA Secure“, „Hope

now“

leto 2007 - útlm krátkodobého financovania bánk, neschopnosť určiť rozsah

strát, kríza finančných garantov

- pokles cien bývania, v priemere o 25 %, v niektorých lokalitách

až 35 %, ceny sa dostali na úroveň cien r. 2004

chronol gia kr zy 3
Chronológia krízy (3)

jar 2008 – kríza brooker dealerov – investičné banky

- predaj Bear Stearns

- začiatok recesie

- silné obmedzenie úverovania, credit crunch

- ekonomická kríza sa stáva hlavnou predvolebnou témou v

prezidentských voľbách

- nedostupnosť informácií pre regulátorov od niektorých

hráčov na hypotekárnom trhu (tieňový bankový systém)

- problém morálneho hazardu

- zdôrazňovanie hlavnej úlohy Fed

n stup subprime hypot k 1
Nástup subprime hypoték (1)

Rastúca úloha súkromných zdrojov pri financovaní hypotekárnych úverov (až

cca 60 %), agentúry FHA Veteran Administration postupne menej výhodné podmienky

FICO scoring, 350 – 850 bodov

Rozdelenie - pod 620 bodov - subprime

- nad 620 bodov – prime (fair až perfect)

Degradácia pôvodných úverových postupov:

1. Spôsob úročenia – pevné (základ 10 - ročné št. papiere)

- variabilné – zvyčajne každých 6 mesiacov prehodnotenie

sadzby

ARM Adjustable Rate Mortgage – pôvodne pre klientov s vysokým

scoringom, vysokou predplatbou a stabilným príjmom

- v r. 2006 – 90 % klientov so subprime scoringom malo ARM

- ARM vždy mali vyššiu delikvenciu

- produkty : „teaser rate“ – (1 – 2 %), „interest – only“, „option“

n stup subprime hypot k 2
Nástup subprime hypoték (2)

2, Predplatba – pôvodne 20 %, –- 10 % –- 5 % –– nakoniec 0 %

- absencia predplatby pôvodne kompenzovaná poistením, neskôr

„druhou pôžičkou“

- produkty: „second loan“, „piggy back“ – lacné krátkod. financovanie

3. Overovanie príjmu – pôvodne na základe hlavne daňových výkazov

- v 2006 sa prestalo vyžadovať potvrdenie

- produkty: „stated income“

Záver: - v priaznivých podmienkach cca 40 % príjmov klienta je určených na

splácanie hypotéky

- na vrchole boomu sa od klienta chcelo len podpísať „nejaké

papiere“

- v r. 2006 – z 3 bil. $ hypoúverov tvorili subprime 615 mld. $, z toho

250 mld. bez predplatby

- dnes v cca10 mil. prípadoch hodnota úveru je vyššia ako hodnota

bývania

ka d ameri an vlastn kom b vania 1
Každý Američan vlastníkom bývania (1)

Vlastné bývanie – idea podporovaná všetkými politickými garnitúrami

Inštitúcie – FHA – Federal Housing Administration

- Fannie Mae – Federal Mortgage National Administration

- Freddie Mac - Federal Home Loan Mortgage Corporation

. Byty v osobnom vlastníctve – 1940 - 44 %

- 1950 – 55 %

- 2000 - 66 %

- 2005 - 69 %

. Americká domácnosť vynakladá 1/3 príjmov na bývanie, vo F – 1/5,

v J – 1/7

Súhrnná hodnota - bývania v USA 20 bil. USD

- hypotekárnych úverov – viac ako 10 bil. USD

Pre porovnanie – Američania majú v držbe akcie v hodnote cca 17 bil. USD

ka d ameri an vlastn kom b vania 2
Každý Američan vlastníkom bývania (2)
 • Štátna podpora bývania: - úrokové náklady hypoúverov ako odpočítateľná

položka v daňovom priznaní

´- čiastočne odpočítateľná položka pri zdanení

nehnuteľností

- pri predaji zníženie dane z kapitálového výnosu

- lacné úvery

. Klienti – získanie bývania (First – Times)

- zvýšenie kvality bývania (Trade - Up Buyers)

- investori (bez špekulatívnych úmyslov)

- priekupníci, špekulanti (Flippers)

. ¾ prípadov predaja bývania vyžaduje úver

¾ z ceny bývania je v priemere zaplatené prostredníctvom úveru

greenspan sa spolieha na sektor b vania
Greenspan sa spolieha na sektor bývania

Rok 2000 – pevne úročené hypotekárne úvery – viac ako 5 %

- ARM - menej ako 4 %

Zníženie úrokových sadzieb Fed – medzi 1.1.01 a letom 03 – z 6,5 % na 1 %

Greenspan – trh bývania je odolný voči „veľkej bubline“

- znížené sadzby vyvolajú boom na trhu nehnuteľností

„Greenspan put“ – v prípade, že sa výsledky ekonomiky budú zhoršovať, Fed

zníži sadzby

„Wealth effect“ - s rastúcim majetkom spotrebiteľ viac spotrebuje a klesá

jeho miera úspor - > boom trhu bývania a súčasne

rast spotreby

- rast zadĺženosti na základe založeného majetku – bývania,

ktorého cena stále stúpa

glob lni investori sa zap jaj do hry 1
Globálni investori sa zapájajú do hry(1)

Globálni investori - ďalší zdroj likvidity pre trh nehnuteľností v USA

prostredníctvom finančných produktov prepojených na bývanie

Uzavretý okruh – americkí spotrebitelia nakupujú zahr. tovary –> zahr. zdroje sa investovali v USA do hypo produktov –> zníženie úrokových sadzieb –> uľahčenie úverovania –> boom bývania –> zvýšenie spotreby

Čína – január 2008 – 493 mld. USD štátnych dlhopisov (J - 587 mld. USD)

Výnos cca 4 % pôvodne postačoval – neskôr dopyt po výnosnejších,

hypotekárne produkty ponúkali dlhodobo veľmi nízky default rate

r. 2006 – držba dlhopisov mimo USA dosiahla 6 bil. USD (1/3 z celk. objemu)

Cielenie úrokových sadzieb centrálnych bánk – 2000 - cca 5 %

- 2003 - 03 – cca 1,5 %

A Global Sea of Liquidity – akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti

- Moskva, Peking, LA

glob lni investori sa zap jaj do hry 2
Globálni investori sa zapájajú do hry (2)

- málo skeptikov, postupne sa odmlčali

- investiční manažéri – časový horizont 3 mesiace

- široko využívaná prax úverovania investícií (leverage)

- uvoľnenie investovania do zahraničia vo viacerých krajinách

- P/E ukazovateľ – rekordne vysoký

- extrémne zníženie rozdielu medzi výnosmi zo štátnych

a podnikových dlhopisov – v r. 2004 – 2007 – rozdiel 2 až 4 %

zl veritelia vytl aj dobr ch 1
Zlí veritelia vytláčajú dobrých (1)
 • Pôvodný prístup k poskytovaniu úverov – založený na konzervatívnych pravidlách
 • Po rozbehu boomu bývania – totálne uvoľnenie pravidiel:

- vytvorenie zisku len na základe objemu

- spoľahlivosť a schopnosť klienta sa stali druhoradým problémom

- noví hráči – súkromní požičiavatelia a investičné banky

- využívanie internetu pri oslovení klienta

- v takejto atmosfére konzervatívni požičiavatelia boli rýchlo vyšachovaní

. Nové praktiky počas boomu:

- nové produkty – stated income, piggy – back, interest – only, pay – option,

negative amortization, 2 – 28.

- 75 tis. firiem ako mortage banker alebo mortgage brooker, 350 tis.

zamestnancov

- výrazné oddelenie predaja úveru od jeho správy

zl veritelia vytl aj dobr ch 2
Zlí veritelia vytláčajú dobrých (2)

- koneční vlastníci hypo úverov – 50 % - komerčné banky

- 50 % - investori

- neuveriteľná ľahkosť získavania hypotekárneho úveru

- vytváranie vlastných spoločností na predaj hypotekárnych úverov investičnými bankami

- vznik REITS /Real Investment Trusts) – spadajúcich pod SEC

Politické rozhodnutia – Bushova administratíva vytláčala štátom podporované

inštitúcie – súkromný trh môže poskytnúť lacnejšie zdroje ako štátne subjekty

Nové techniky úverovania – AU – automated underwriting

- AVM – automated valuation models

Tieto systémy boli nastavené na podmienky trhu pri vzostupe, nie pri

abnormálnych stavoch

finan n in inieri a ich kre cie 1
Finanční inžinieri a ich kreácie (1)

70. a 80. roky – strata výsadného postavenia bánk

RTC – Resolution Trust Company – overenie sekuritizácie pre rôzne produkty

Noví hráči – finančné spoločnosti (bez depozitnej činnosti) – neregulované

entity v roli veriteľov

„originate- to – hold“ –– > „originate- to – distrubute“ – riziko posunuté z

bánk na vlastníka cenných papierov

Varovanie z r. 1998 – krátkodobý kolaps trhu, zastavenie obchodovania

RMBS – Residential Mortgage Backed Security – viacero tranší – senior

- mezzanine

- equity

- považované za spoľahlivé

- equity kupovali hedge fondy

V r. 2005 emitovaných viac ako 1,1 bil. USD RMBS

finan n in inieri a ich kre cie 2
Finanční inžinieri a ich kreácie (2)
 • CDO – (Collateralized Debt Obligation) – v podstate IF pre dlhopisy a úvery

- diverzifikácia rizika z pohľadu investora

- rozmach na začiatku tohto tisícročia

- vydávané zväčša investičnými bankami

- pôvodne vysoko výnosné, postupne klesajúci výnos

. ABS CDO – (Asset – Backed Security CDO) – zahrňovali subprime úvery

- v r. 2007 cca 300 mld. USD

. CDOs of CDOs, CDOs of CDOs of CDOs, Synthetic CDO

Globalizácia vyššie uvedených nástrojov sa považovala výhodnú

BASEL II – pre banky výhodnejšie vykazovať v držbe sekuritizované úvery ako

samotné hypotekárne úvery

finan n in inieri a ich kre cie 3
Finanční inžinieri a ich kreácie (3)

Vytvorenie tieňového bankového systému - v r. 2007 – cca 6 bil. USD

 • investičné banky )
 • hedge fondy ) viac menej mimo bankového
 • money market fondy ) -> dohľadu, minimálne nároky
 • finančné spoločnosti ) na zverejnenie údajov
 • asset-backed conduite )
 • SIV - structured investment vehicles )

Výsledný efekt – banky presunuli riziko na ostatných hráčov, ale nebolo jasné,

kto a v akom rozsahu nesie riziko

SIV a conduits - krátkodobé financovanie dlhodobých záväzkov – banky v nich

„odkladali“ aktíva pripravené k sekuritizácii

Využívanie „pákového“ efektu – leverage – hedge fondy až 15 x

Sekuritizácia znejasnila zodpovednosť – posúvanie zodpovednosti za riziko

stavebn ctvo pad na dno
Stavebníctvo padá na dno
 • Cyklický charakter stavebníctva
 • V minulosti malé stavebné firmy s lokálnou pôsobnosťou - viac ako 9/10 postavených domov v r. 1990
 • V r. 2005 takmer každý tretí dom postavený akciovou spoločnosťou, často s federálnou pôsobnosťou, koncentrácia na atraktívne lokality
 • Uľahčenie prístupu k financovaniu
 • Rast stavebníctva prispieva 1/3 k ekonomickému rastu USA, naopak razantné zníženie silne prispelo k recesii
 • Stavebné spoločnosti precenili záujem o výstavbu (imigrácia), zakladali dcérske hypotekárne spoločnosti – stali sa bankármi zákazníkov
 • V r. 2006 cca 2,3 mil. nových bývaní, reálny dopyt 1,8 mil.
 • Flippers prestali kupovať a výlučne predávali – zreálnenie dopytu
 • Počet neobsadených bývaní – štandard – 1,25 mil. , v r. 2007-8 až 2,25 mil.
regul tori 1
Regulátori (1)
 • Hypotekárne bankovníctvo v USA – jedno z najviac sledovaných a regulovaných odvetví
 • V tejto dekáde regulátori stratili kontrolu nad dianím – „regulátor nespôsobili finančný šok, ale neurobili nič preto, aby mu zabránili“
 • Skúsenosť s problémami z rokov 1999 a 2001 nebola zúžitkovaná
 • Regulátori do r. 2006 prakticky nečinný, až v t.r. prvé formálne usmernenia
 • Až v r. 2007 a 2008 Fed prevzal iniciatívu

Problémy regulátorov:

 • Priveľký počet regulátorov – Fed, Office of Comptroller of Currency, Federal

Deposit Insurance Company, atď a nejednotná

úroveň regulácie na úrovni štátov USA. Určité

právomoci mali aj SEC, Office of Housing

Enterprise Oversight, atď.

regul tori 2
Regulátori (2)
 • Niektoré zákonné akty potláčajúce diskrimináciu (rasovú, príjmovú) nepriamo „zmäkčovali“ kritéria
 • Politická podpora pre legislatívu podporujúcu slabšie príjmové skupiny – za Clintonovej administratívy, ale veľmi výrazne aj za G. Busha
 • Neúspešné pokusy Kongresu presadiť potlačenie predátorských praktík, proti Bushova administratíva
 • Fed ovplyvnený Greenspanovým skepticizmom k regulácii všeobecne, jeho viera v samoregulujúcu schopnosť trhu
 • Obtiažna presaditeľnosť regulačných opatrení v podmienkach boomu, keď sa obavy opakovane nepotvrdzujú
credit crunch 1
Credit Crunch (1)
 • Výnimočnosť krízy subprime hypoték
 • Odhad nákladov – 1 bil. USD – nesplácané hypotekárne úvery

- pokles hodnoty cenných papierov

krytých pochybnými úvermi

 • Dopad na amerických vlastníkov bývania:

- 52 mil. Američanov má prvú hypotéku

- štandardne len 0,75 mil. má problémy so splácaním

- v r. 2008 cca 2,0 mil. Američanov nesplácalo hypo úvery

poskytovatelia utrpeli tým straty cca 500 mld. USD

 • 500 mld. USD strát je cca 5 % z celkového objemu cca 11 bil. USD hypotekárnych úverov v USA, pritom v USA cca 140 bil. USD úverov a úverových dlhopisov, ktoré sú v držaní obrovského počtu inštitúcií a FO

Záver: subprime hypotéky boli len iskrou, ktorá zviditeľnila

nadhodnotenie aktív v celom svete, následná recesia bola vlastne

vyvolaná razantným prehodnocovaním rizika na celom svete

credit crunch 2
Credit Crunch (2)

Úloha poistenia – finanční garantori – poisťovatelia municipálnych dlhopisov,

postupne aj hypotekárnych dlhopisov

- kompenzácia strát, vyplácanie poistných súm, strata ratingu,

dopad na samotné municipality, ktoré boli zdravé

Problém úverovania investícií (leverage) – aj malý pokles ceny cenného

papiera zničujúci dopad na investíciu

- dopad hlavne na tieňový bankový

sektor, investičné banky

Ohodnocovanie aktív – „Mark to Market“ – po subprime šoku neexistovala

trhová cena niektorých aktív, neobchodovalo sa, drastické

odpisy, nutnosť zvýšiť kapitál a znížiť aktíva, predaj aktív s

ďalšími devastujúcimi účinkami na trh, odpísanie 275 mld.

USD na jar 2008, drastické obmedzenie úverovania

opatrenia navrhovan autorom na zabr nenie kr zy
Opatrenia navrhované autorom na zabránenie krízy
 • Zavedenie dobrovoľných odpisov hypotekárnych úverov
 • Ustanoviť jasné pravidlá pre úverovanie hypotekárnych úverov
 • Zaviesť licencovanie hypotekárnych brookerov
 • Rozšíriť zber údajov
 • Reformovať fragmentovaný proces odpredaja bývania v prípade defaultu
 • Rozšíriť finančnú gramotnosť
 • Modifikovať účtovnícky princíp „Mark - to – Market“
 • Zvýšiť finančnú transparentnosť a zodpovednosť
 • Sprehľadnenie finančnej regulácie
 • Venovať pozornosť finančným bublinám