Γειά σας - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Γειά σας PowerPoint Presentation
Download Presentation
Γειά σας

play fullscreen
1 / 253
Γειά σας
114 Views
Download Presentation
paniz
Download Presentation

Γειά σας

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Γειά σας

 2. Ask: Where does Mark work?

 3. Που δουλεύει ο Μάρκος;

 4. Answer: Mark works at the office.

 5. Ο Μάρκος δουλεύει στο γραφείο.

 6. Ask: Where is Mark coming from?

 7. Από που έρχεται ο Μάρκος;

 8. Answer: Mark is coming from the park.

 9. Ο Μάρκος έρχεται από το πάρκο.

 10. Ask: Why is Mark at the park?

 11. Γιατί ο Μάρκος είναι στο πάρκο;

 12. Because he is not working.

 13. Γιατί δεν δουλεύει.

 14. Ask: Mark, why are you at the park?

 15. Μάρκο, γιατί είσαι στο πάρκο;

 16. He says: Because I am not working.

 17. Γιατί δεν δουλεύω.

 18. Where are going now?

 19. Που πας τώρα;

 20. He says: I am going to the restaurant, now.

 21. Πάω στο εστιατόριο τώρα.

 22. Ask: What does Nick have?

 23. Τι έχει ο Νίκος;

 24. Say: Nick has money.

 25. Ο Νίκος έχει λεφτα.

 26. Ask: Does Maria have money?

 27. Η Μαρία έχει λεφτά;

 28. Answer: No, Maria does not have money.

 29. Όχι, η Μαρία δεν έχει λεφτά.

 30. Does Maria have a desk?

 31. Η Μαρία έχει γραφείο;

 32. No, Maria does not have a desk, but Nick has a desk.

 33. Όχι, η Μαρία δεν έχει γραφείο, αλλά ο Νίκος έχει γρφείο.

 34. Is it his desk?

 35. Είναι το γραφείο του;

 36. Say: No, it is her desk.

 37. Όχι, είναι το γραφείο της.

 38. Ask: where is her car?

 39. Που είναι το αυτοκίνητό της.

 40. Answer: Nick has her car.

 41. I know

 42. Ξέρω

 43. Ξέρω

 44. Say, I know

 45. Ξέρω.

 46. The first letter “ξ” is like the leter “x” inn English. No English word starts with that sound. The best way to make this sound is to think of it as the “ks” sound: “kse-ro”.

 47. Now, you say: I know in Greek.

 48. Ξέρω

 49. Say again: I know.

 50. Ξέρω