Pohled pracovn ch konzultant a asistent
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


  • 86 Views
  • Uploaded on

Pohled pracovních konzultantů a asistentů. Mgr. Eliška Škrancová Bc. Lucie Jurniklová. Charakteristika pracovních pozic v podporovaném zaměstnávání ZP. Pracovní konzultant

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - carson-ellis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pohled pracovn ch konzultant a asistent

Pohled pracovních konzultantů a asistentů

Mgr. Eliška Škrancová

Bc. Lucie Jurniklová


Charakteristika pracovn ch pozic v podporovan m zam stn v n zp

Charakteristika pracovních pozic v podporovaném zaměstnávání ZP

Pracovní konzultant

pracovník poskytovatele služeb PZ, který je dobře seznámený s problematikou zaměstnávání lidí se ZP,který je schopen samostatně vést případy jednotlivých uživatelů.


N pl pr ce konzultanta v pz

Náplň práce konzultanta v PZ

Funkční diagnostika

Sestavení individuálního plánu

Pomoc při vyhledávání vhodných pracovních míst

Vzdělávání

Pomoc při sestavování CV a MD pro konkrétní pracovní pozice

Podpora při jednání s potenciálními zaměstnavateli a úřady práce

Osvěta zaměstnavatelů a informování o možnostech zaměstnávání ZP


Semin e pro pracovn ky p

Semináře pro pracovníky ÚP

Rychnov Brno

nad Kněžnou


Charakteristika pracovn ch pozic v podporovan m zam stn v n zp1

Charakteristika pracovních pozic v podporovaném zaměstnávání ZP

Pracovní asistent

pracovník poskytovatele služeb PZ, který doprovází ZP do zaměstnání i přímo na pracovišti. Pod vedením konzultanta pomáhá uživateli naučit se všechny potřebné dovednosti a poskytuje podporu zaměstnavateli.


Charakteristika pracovn ch pozic v podporovan m zam stn v n zp2

Charakteristika pracovních pozic v podporovaném zaměstnávání ZP

V mnoha případech se pozice pracovního konzultanta a pracovního asistenta doplňují a prolínají. Často obě funkce zastává jeden zaměstnanec.

Společným cílem je dovést klienta k nalezení a udržení placeného pracovního místa.


Pracovn asistence na pracovi ti

Pracovní asistence na pracovišti

podpora při jednání se zaměstnavatelem (kontakt telefonický či osobní, pomoc při přijímacím pohovoru, předjednání specifik),

doprovod;

seznámení zaměstnanců se zásadami kontaktu se zrakově postiženým;

zácvik na pracovišti (pomoc při orientaci,pomoc při úpravě pracovního místa,navazování sociálních kontaktů);

nácvik trasy.
Pracovn asistence na pracovi ti1

Pracovní asistence na pracovišti

Není příliš často žádaná ze strany zaměstnavatelů ani klientů.

Avšak v případě poskytnutí služby obě

strany ocení její přínos.


P ek ky p i zam stn v n zp

Překážky při zaměstnávání ZP

Na straně zaměstnavatele:

neznalost problematiky zrakového postižení,

nedostatečná informovanost o zaměstnávání lidí se ZP,

obavy z dlouhodobých pracovních neschopností,

obavy z nízké produktivity,

neochota investovat prostředky a čas do zaškolení pracovníka se ZP včetně přizpůsobení pracovních podmínek;

nereálná očekávání podpory z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti ÚP,

nedodržení dohod, nedostatečně specifikovaná pracovní činnost (rozsah),

obava, že člověk se ZP nemůže pracovat s moderní technikou,

nedostatečná informovanost o tom, jak se člověk se ZP vzdělává a získává informace.


Sni ov n negativn ch faktor

Snižování negativních faktorů

Tyto překážky se snažíme do určité míry eliminovat:

pomocí osvěty a zvyšováním informovanosti zaměstnavatelů (propagační materiály),

osobním jednáním zaměstnavatele a konzultanta o konkrétní pracovní pozici pro konkrétního klienta,

příprava člověka se ZP na samostatné jednání se zaměstnavatelem (životopis, motivační dopis, telefonická a elektronická komunikace, pracovní pohovory, specifikace potřeb ZP),

využitím služby pracovní asistence zaměstnavateliP ek ky p i zam stn v n zp1

Překážky při zaměstnávání ZP

Na straně klienta:

nízká úroveň samostatnosti a sebevědomí,

snížení až ztráta schopnosti čtení a psaní,

nízká úroveň vzdělání,

omezená možnost získávání informací,

syndrom dlouhodobé nezaměstnanosti,

nedostatečné pracovní návyky,

invalidní důchod podle písmene „A“ (po stabilizaci zdravotního stavu potřeba změnit).


Sni ov n negativn ch faktor1

Snižování negativních faktorů

Tyto překážky se snažíme do určité míry eliminovat:

vzdělávání a rekvalifikace

prvky pracovní rehabilitace,

motivační a sebepoznávací kurzy,

pomoc s vyhledáváním informací,

sociálně a pracovně právní poradenství,

odborně technické poradenství,

aktivní zapojení klientů do hledání práce.


Pohled pracovn ch konzultant a asistent

Děkujeme za pozornostMgr. Eliška Škarncová TyfloCentrum Brno, o.p.s.Bc. Lucie Jurniklová TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s.březen 2008